Πρόγραμμα Εξετάσεων


  Φοιτητές που εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς εξετάσεων

  "Οι φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις σύμφωνα με τον Κανονισμό του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 3028/26.7.2019, άρθρο 6) υποχρεούνται στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου να ενημερώνουν τον διδάσκοντα Καθηγητή /τη διδάσκουσα Καθηγήτρια ότι υπάγονται σε αυτές, για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων και τη διαθεσιμότητα χώρων εξέτασης. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές μπορούν να αιτούνται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος. Τυχόν μη έγκαιρη ενημέρωση του διδάσκοντα Καθηγητή /της διδάσκουσας Καθηγήτριας από τον φοιτητή/τη φοιτήτρια, συνεπάγεται μη δυνατότητα διεξαγωγής με τη συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης για τους/τις παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες."

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
    Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023

    Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023

     Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022

     Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022

      Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2022

      Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2022

       .....................................................................................................................................
        Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

         

                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

         

         

                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

         

        Οι εξετάσεις του Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν με εξ αποστάσεως μεθόδους, όπως ακριβώς συνέβη και κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.

        Σχετικά με τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις με εξ αποστάσεως μεθόδους και σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης της Συγκλήτου, σας υπενθυμίζουμε/ενημερώνουμε για τα εξής:

         Καλείστε το αργότερο μέχρι Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 να πραγματοποιήσετε υποχρεωτικά την εγγραφή σας στο κεντρικό eClass, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ του τρόπου με τον οποίο θα εξεταστείτε.

        Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:  https://exams-dai.uom.gr/

        Επίσης διευκρινίζουμε τα εξής:

         

        1. Στην πλατφόρμα εξετάσεων θα ανοίξουν μόνο τα μαθήματα που θα εξεταστούν μέσω openeclass. Η εγγραφή σας θα γίνει μόνο στα μαθήματα που θα δείτε ότι εμφανίζονται στην πλατφόρμα.

         Θα πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων στην πλατφόρμα: http://openeclass.uom.gr/ ώστε να ενημερώνεστε για τη διαδικασία, τα link και τις σχετικές οδηγίες της εξέτασης κάθε μαθήματος. Στην περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με κάποια εξέταση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα του μαθήματος.

         Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα των εξετάσεων με τους κωδικούς που χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα των μαθημάτων.

                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

         Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
          Wheelchair Blue
          Accessibility Tools
          Fonts PlusIncrease Text
          Fonts MinusDecrease Text
          ContrastHigh Contrast
          GrayscaleGrayscale
          Readable FontReadable Font