Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


 

  • Για θέματα σχετικά με τα μαθήματα του Προγράμματος ΠΔΕ, μπορείτε να επικοινωνείτε:
για μαθήματα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής    daisecr@uom.edu.gr
για μαθήματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής     espsecr@uom.edu.gr
για μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών    ecosecr@uom.edu.gr