Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


  Ακαδ. Έτος 2021-22

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ)

  Λίστα επιλεγέντων Προγράμματος ΠΔΕ 2021-2022

  Κανόνες Λειτουργίας Προγράμματος ΠΔΕ

  Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων ΠΔΕ (χειμερινό εξάμηνο)
  Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων ΠΔΕ (εαρινό εξάμηνο)


  Για θέματα σχετικά με τα μαθήματα του Προγράμματος ΠΔΕ, μπορείτε να επικοινωνείτε:

  για μαθήματα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής daisecr@uom.edu.gr
  για μαθήματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής espsecr@uom.edu.gr
  για μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ecosecr@uom.edu.gr
   Ακαδ. Έτος 2020-21

    

   Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ)

   Λίστα επιλεγέντων Προγράμματος ΠΔΕ 2020-2021

   Κανόνες Λειτουργίας Προγράμματος ΠΔΕ

   Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων ΠΔΕ (χειμερινό εξάμηνο)
   Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων ΠΔΕ (εαρινό εξάμηνο)

    

   Για θέματα σχετικά με τα μαθήματα του Προγράμματος ΠΔΕ, μπορείτε να επικοινωνείτε:

   για μαθήματα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής    daisecr@uom.edu.gr
   για μαθήματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής    espsecr@uom.edu.gr
   για μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών    ecosecr@uom.edu.gr
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font