Πρόγραμμα Σπουδών 2019_2020


1. Προσφερόμενα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Εμπεριέχονται τα φύλλα εργασίας:
2. Προσφερόμενα μαθήματα σε βάθος της 4-ετίας 2019-2023. 

Για όσους εισήχθησαν στο Τμήμα μέχρι και το 2018-2019 (όλες οι προβλεπόμενες μεταβολές).

Για όσους εισάγονται στο Τμήμα από το 2019-2020 και μετά.