Πρόγραμμα Σπουδών 2020 - 2021


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
 Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα  

Εμφανίζονται τα μαθήματα όπως προσφέρονται σε φοιτητές που ακολουθούν διαφορετικά Προγράμματα Σπουδών. Στον εμφανιζόμενο πίνακα σημειώνονται όσα προαπαιτούνται για τη λήψη βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Τέλος, σε χωριστά φύλλα εργασίας, περιέχονται τα μαθήματα άλλων Τμημάτων.

Κανόνες Δηλώσεων Μαθημάτων και Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου 2020-2021.

   
         
Μαθήματα 2020-2021 για φοιτητές Κατεύθυνσης ΕΠ   Για φοιτητές που εισήχθησαν πριν από το 2013-2014 στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και για φοιτητές Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένης Πληροφορικής     
         
Μαθήματα 2020-2021 για φοιτητές Κατεύθυνσης ΔΤ   Για φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας και για φοιτητές Κατεύθυνσης Διοίκησης Τεχνολογίας    
         
Τα μαθήματα στην τετραετία 2019-2023   Οδηγός για την παρακολούθηση των μεταβολών και αντικαταστάσεων μαθημάτων που συμβαίνουν στα Προγράμματα Σπουδών κατά την τετραετία 2019-2023. Περιλαμβάνονται όσα μαθήματα δεν θα διδαχθούν το 2020-2021 και όσα καταργούνται οριστικά.    
         
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 

Μαθήματα Εισαγωγικών Κατευθύνσεων

   
         
Συχνές Ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών   Βρείτε εδώ τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών    
         

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων για φοιτητές Κατεύθυνσης ΕΠ

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων για φοιτητές Κατεύθυνσης ΔΤ

  Για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2018-2019, οι οποίοι οφείλουν το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, αντικαθίσταται το παραπάνω μάθημα με αυτό που θα επιλέξουν από την αντίστοιχη Φόρμα εισαγωγής στοιχείων, ενώ το επιλεγόμενο μάθημα θα αλλάξει τύπο και από ΜαθΕπιλ θα γίνει ΜαθΥποχρ.