Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


 • ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
7ο Εξάμηνο
ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  (ΠΛ0734)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
  (ΠΛ0733)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  (ΠΛ0725)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  (ΠΛ0736)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  (ΠΛ0731)
 • ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  (ΠΛ0740)
 • ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
  (ΠΛ0743)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  (ΠΛ0840)
 • ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  (ΠΛ0803)
 • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  (ΠΛ0738)

Κολωνιάρη Γεωργία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Κολωνιάρη Γεωργία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να μελετήσουν τους αλγορίθμους και τις μεθόδους καθώς και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται τόσο στην ανάκτηση πληροφορίας από αρχεία κειμένου όσο και στις μηχανές αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην ανάκτηση πληροφορίας
Μοντέλα ανάκτησης πληροφορίας (λογικό, διανυσματικό, πιθανοκρατικό)
Αποτίμηση αποτελεσματικότητας (ανάκληση, ακρίβεια, σχετικότητα)
Ευρετηριοποίηση (ανεστραμμένες λίστες, αρχεία υπογραφών)
Συμπίεση ευρετηρίων
Ανάδραση σχετικότητας
Συσταδοποίηση και κατηγοριοποίηση κειμένου
Εισαγωγή στην αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό
Ανάκτηση XML δεδομένων
Ανάλυση συνδέσμων (PageRank, Hits)
Ανιχνευτές ιστού, τροφοδοσίες και ευρετήρια
Κοινωνική αναζήτηση

Αξιολόγηση φοιτητών

Εργασία 30%
Ασκήσεις 20%
Γραπτές εξετάσεις 50%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
12532681 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, CHRISTOPHER D. MANNING, PRABHAKAR RAGHAVAN, HINRICH SCHUTZE, 2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-456-1

41954965 Ανάκτηση Πληροφορίας, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Baeza-Yates Ricardo, Ribeiro-Neto Berthier, 2014, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-460-6

7753 Η ΜΕΘΟΔΟΣ PAGERANK ΤΗΣ GOOGLE ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, LANGVILLE AMY, MEYER CARL, 2010, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-313-5

320300 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος", ISBN: 978-960-603-457-2

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF285/index.php)

ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Χαϊκάλης Θεόδωρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

H σε βάθος κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού σε κινητές συσκευές και η απόκτηση ικανοτήτων στον προγραμματισμό τους.

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή στις κινητές εφαρμογές και στα «έξυπνα τηλέφωνα».
2. Παρουσίαση τρόπου ανάπτυξης εφαρμογών για την πλατφόρμα Android
3. Προχωρημένα θέματα δομής εφαρμογών Android.
4. Εισαγωγή και εμβάθυνση στο γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης με το χρήστη
5. Χειρισμός τοπικών μέσων αποθήκευσης. Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων.
6. Προχωρημένα θέματα διαχείρισης αποθηκευτικών μέσων. Βάσεις δεδομένων
7. Αναπαραγωγή και καταγραφή πολυμέσων
8. Αξιοποίηση των αισθητήρων των κινητών συσκευών
9. Κλήση απομακρυσμένων λειτουργιών
10. Ευχρηστία, ασφάλεια, Google Play Store και μια ματιά στο μέλλον.
11. Παρουσίαση τεχνολογιών για διαπλατφορμική ανάπτυξη λογισμικού

Αξιολόγηση φοιτητών

Ομαδικό Project που θα αφορά την κατασκευή από μηδενική βάση μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
41960295 Android Προγραμματισμός, 2η Εκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel, 2014, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6780

41954973 Εισαγωγή στο Προγραμματισμό Android, Τύπος: Σύγγραμμα, Έλληνας Iωάννης- Έλληνας Νικόλαος, 2014, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-453-8

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT199/index.php)

Μυλώση Μαρία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μυλώση Μαρία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει το Διαδίκτυο. Αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου, τη νομική επιβολή της εύρυθμης λειτουργίας του, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το Διαδίκτυο ειδικότερα-Ζητήματα απορρήτου επικοινωνιών-Τα προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες-Νομικά θέματα σε Ιστολόγια/ Κοινωνικά δίκτυα- DomainNames-Πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό έγκλημα-Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Αξιολόγηση φοιτητών

Τελική γραπτή εξέταση. Προαιρετικές εργασίες για ενίσχυση της βαθμολογίας (όχι απαλλακτικές)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
25153 Το δίκαιο του διαδικτύου (internet), Τύπος: Σύγγραμμα, Σιδηρόπουλος Θεόδωρος, 2008, Σάκκουλας Εκδόσεις Ε.Ε., ISBN: 978-960-445-377-1

1481 Δίκαιο & Internet, Τύπος: Σύγγραμμα, Καράκωστας Κ. Ιωάννης, 2009, Δίκαιο και Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλα, ISBN: 978-960-420-400-7

Νικολαΐδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Νικολαΐδης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ορισμένα εξειδικευμένα κεφάλαια Στατιστικής και Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, κυρίως μέσω της χρήσης Η/Υ και απλών ή ειδικών λογισμικών (π.χ. Excel και Minitab). Η επαφή τους με την επιστημονική αυτή περιοχή πραγματοποιείται κατά ένα μικρό μέρος σε θεωρητικό επίπεδο, και κατά ένα πολύ μεγαλύτερο σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της διενέργειας εφαρμογών σε Η/Υ. Τέλος, η γνώση που αποκτούν διευρύνεται μέσω διεξαγωγής εφαρμοσμένων περιπτωσιολογικών μελετών.

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή – επανάληψη Στατιστικής: τεχνικές δειγμτοληψίας, τυχαίοι αριθμοί, επεξεργασία δεδομένων δειγματοληψίας, ασυνεχείς και συνεχείς κατανομές, κατανομές δειγματοληψίας, κεντρικό οριακό θεώρημα κλπ.
2. Θεωρία και εφαρμογές σε σημειακές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις διαστήματος εμπιστοσύνης.
3. Θεωρία και εφαρμογές ελέγχου υποθέσεων και ελέγχου προσαρμογής δεδομένων σε ορισμένη κατανομή.
4. Εφαρμογές ελέγχου ποιότητας αποδοχής (με διαλογή και με μέτρηση), διαγραμμάτων ελέγχου (χαρακτηριστικών διαλογής και μέτρησης) και σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (ΤΒ) προκύπτει από συνδυασμό του βαθμού της τελικής εξέτασης (ΕΞ) και του μέσου βαθμού των εργασιών (ΕΡ) ως εξής:
ΤΒ = 0,8ΕΞ + 0,4ΕΡ
Λαμβάνονται θετικά υπόψη οι παρουσίες των φοιτητών κατά τη διενέργεια του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
3365 Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Όθωνας Παπαδήμας, Χρήστος Κοίλιας, 2002, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 960-7981-01-4

45452 Μαθήματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Χρήση του Microsoft Excel (με ασκήσεις), Τύπος: Σύγγραμμα, Λιώκη-Λειβαδά Ηρώ,Ασημακόπουλος Δημοσθένης Ν., 2010, Συμμετρία, ISBN: 978-960-266-290-8

Συμπληρωματικό υλικό

1. «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Όθωνας Παπαδήμας, Χρήστος Κοιλιάς, και
2. «Μαθήματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής με χρήση του Microsoft Excel (με ασκήσεις)», Λιωκη-Λειβαδα Ηρώ, Ασημακόπουλος Δημοσθένης Ν.

Ψάννης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ψάννης Κωνσταντίνος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες σφαιρική αντίληψη των τεχνολογιών, των εφαρμογών, των λειτουργιών
των συστημάτων επικοινωνίας δεδομένων, καθώς και του συνολικού τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος
ώστε να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις.

Περιεχόμενο μαθήματος

Δομή ενός συστήματος επικοινωνίας δεδομένων, Παράμετροι λειτουργίας ενός συστήματος επικοινωνίας, Ο τηλεπικοινωνιακός δίαυλος, πομπός/δέκτης, παρεμβολές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, Επικοινωνίες Δεδομένων για τις Επιχειρήσεις (Data Communications for Enterprise),
Σύγκλιση και Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Convergence and Unified Communications),
Απαιτήσεις Επιχειρηματικής Πληροφορίας (Business Information Requirements),
Mετάδοση των πληροφοριών (Transmission of Information),
Κατανεμημένη Επεξεργασία Δεδομένων (Distributed Data Processing),
Επιχειρηματική Πληροφορία (ήχος, δεδομένα, εικόνα, βίντεο) Business Information (Audio, Data, Image, Video), Μετάδοση Δεδομένων (Data Transmission), Σήματα για τη διαβίβαση των πληροφοριών (Signals for Conveying Information), Μέσα μετάδοσης (Transmission Media), Υποβαθμίσεις μετάδοσης (Transmission Impairments), Κανάλια επικοινωνίας (Communications Channels), Χωρητικότητα καναλιού channel capacity), Όριο Shannon (Shannon bound), Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth), Διαδικασία Δειγματοληψίας, Βασικές αρχές επικοινωνιών δεδομένων (Data Communication Fundamentals), Αναλογικές και ψηφιακές Επικοινωνίες Δεδομένων (Analog and Digital Data Communications), Τεχνικές κωδικοποίησης δεδομένων (Data Encoding Techniques), Έλεγχος ροής και έλεγχος λάθους (Flow Control and Error Control), Ασύγχρονη και σύγχρονη μετάδοση (Asynchronous and Synchronous Transmission), Ανίχνευση σφάλματος (Error Detection), Πολυπλεξία (Multiplexing), Ψηφιακές διαμορφώσεις, Τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, βιομηχανικά standards, τηλεπικοινωνιακά προϊόντα , Αξιολόγηση παραμέτρων κωδικοποίησης και διαμόρφωσης (Performance Parameters of Coding and Modulation Scheme), Υπηρεσίες Επικοινωνιών Δεδομένων (Data Communication Services) στις επιχειρήσεις, Κριτήρια επιδόσεων, Ποιότητα Υπηρεσιών (Quality of Services), Ποιότητα Εμπειριών (Quality of Experience), Διαχείριση Τηλεπικοινωνιών πόρων, Μεθοδική ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής στις επιχειρήσεις, Τεχνικός Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, Internet-based εφαρμογές. Εφαρμογές Πολυμέσων (Multimedia Applications), Λειτουργία Διαδικτύου (Internet Operation), Αξιολόγηση ποιότητας των υπηρεσιών (Quality of Service), ποιότητας της εμπειρίας (Quality of Experience).
Business Data Communications: Μελέτες περιπτώσεων: Ενοποιημένες Επικοινωνίες και Τεχνολογίες σύγκλισης επικοινωνιακών συστημάτων (σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ, σύγκλιση Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, σύγκλιση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεόρασης, υπολογιστών και επικοινωνιακών συστημάτων). Το Ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of things) στις επιχειρήσεις και νεφο-επικοινωνίες δεδομένων (Cloud-based Data Communications)

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις & Εργασίες/Εργαστήρια

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
22769688 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, MICHAEL P. FITZ, 2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-515-5

77107676 Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμέλεια), 2018, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-814-7

3235 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 1:ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, NEVIO BENVENUTO,GIOVANNI CHERUBINI, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ISBN: 960-530-065-5

33197231 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Simon Haykin, 2014, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-088-5

50658783 Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική 1η Εκδ., Τύπος: Σύγγραμμα, Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood, 2015, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6865

13753 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ, ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-062-4

Συμπληρωματικό υλικό

Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος , ebooks, papers, Demonstrations, Virtual Labs , Experiments (http://compus.uom.gr)

Κίτσιος Φώτιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Κίτσιος Φώτιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα στόχο έχει να παρουσιάσει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα βασικά εργαλεία και πρακτικές που σχετίζονται με την περιοχή αυτή. Παράλληλα προσπαθεί μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης και εργασιών να αναπτύξει τις ικανότητες τους ώστε να τους προετοιμάσει για εισαγωγή στην αγορά εργασίας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες στην ανάπτυξη και διοίκηση προϊόντων και υπηρεσιών
Τύποι προϊοντικών αποφάσεων
Κύκλος ζωής προϊόντος και στρατηγικές αποφάσεις
Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών
Μοντέλα ανάπτυξης νέων προϊόντων
Μοντέλα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών
Στάδια πριν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Στάδια ανάπτυξης, δοκιμής και εισαγωγής στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Ο ρόλος της καινοτομικότητας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Επιτυχημένη υιοθέτηση και διάχυση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Μελέτες περιπτώσεων

Αξιολόγηση φοιτητών

60% γραπτή τελική εξέταση, 40% ομαδική εργασία (προφορική παρουσίαση)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
68389614 Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, Tidd Joe, Bessant John, 2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963274703

13595 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΦΩΤΗΣ Χ. ΚΙΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-119-5

59391294 Η Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, Schilling A. Melissa, 2016, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258864

22630 Αποτελεσματική διοίκηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Αυλωνίτης Γεώργιος Ι., Παπασταθοπούλου Πολίνα, 2004, Σταμούλη Α.Ε., ISBN: 960-351-518-3

50657960 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Αυλωνίτης Γ.,Τσιότσου Ρ.,Γούναρης Σ., 2015, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258567

18548838 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Τύπος: Σύγγραμμα, Ulrich K., Eppinger S., 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-489-7

Μυλώση Μαρία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μυλώση Μαρία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Ανακαλούν και αξιολογούν κριτικά σημαντικές περιοχές των επιστημών, όπως προκατάληψη αλγορίθμων και δεδομένων, αυτόνομα οχήματα, προσθετικά μέλη και ρομποτική, ανάπτυξη νέων μορφών (νοήμονος) ζωής κλπ.
• Αξιολογούν τα ηθικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες της
• Στοχάζονται τα φιλοσοφικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με το τι είναι ζωή και το τι μας κάνει ανθρώπους
• Αναλύουν τον νομικό, οικονομικό, και κοινωνικό αντίκτυπο της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης
• Αναζητούν την ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης καθώς και της διακυβέρνησης της τεχνολογίας σε σχέση με τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
 Κριτική σκέψη σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις δυνητικές επιπτώσεις της ανθρωπότητα

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν τοποθετήσει την ανθρωπότητα σε ένα κομβικό σημείο. Σύντομα, η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει για λογαριασμό μας, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της οικονομίας, της ασφάλειας, των υποδομών, της υγείας, της διατροφής, και των μετακινήσεων μας, όπως επίσης και την υποστήριξη πολλών από τις προσωπικές μας δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, έρευνα διεξάγεται με ραγδαίους ρυθμούς στην ενσωμάτωση μη οργανικών στοιχείων στο ανθρώπινο σώμα αλλά και στη χαρτογράφηση της λειτουργίας του εγκεφάλου.
Όλη αυτή η ανάπτυξη εγείρει μια σειρά από φιλοσοφικά και ηθικά προβλήματα ενώ καλεί και στην κατανόηση του ευρύτερου αντίκτυπου της αλλά και στην ορθή ρύθμιση και διακυβέρνηση της. Παραδείγματα σχετικών ερωτημάτων είναι: Τι μας κάνει ανθρώπους; Πώς θα διασφαλίσουμε πως τα οφέλη της τεχνολογίας θα διαμοιραστούν σε όλους δίκαια; Ποια η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης; Πώς θα διασφαλίσουμε πως τα συστήματα αυτά παίρνουν ηθικές αποφάσεις όταν οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες;

Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
 Εισαγωγή στη φιλοσοφία και την ηθική
 Εισαγωγή στις δυνατότητες της τεχνολογίας (κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης): Προκατάληψη αλγορίθμων και δεδομένων, Αυτόνομα οχήματα, Αστυνόμευση των προβλέψεων κλπ.
 Φιλοσοφικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. μπορεί μια μηχανή να έχει μυαλό;)
 Ηθικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε «ηθικούς αλγορίθμους» και συστήματα, π.χ. με χρήση της αρχής privacy-by-design;)
 Νομικός αντίκτυπος τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ποιος ευθύνεται για εγκλήματα που διαπράττουν τα ρομπότ ή αποφάσεις που παίρνουν όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές;)
 Κοινωνικός αντίκτυπος τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. θα μοιραστούν τα οφέλη της τεχνολογίας δίκαια;)
 Οικονομικός αντίκτυπος τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ποια είναι η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης;)
 Διακυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. πώς μπορούμε να ελέγξουμε την πρόοδο και τη χρήση των αποτελεσμάτων της; τι παρεμβάσεις απαιτούνται σε επίπεδο πολιτικών;)

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
Προετοιμασία και Συμμετοχή στο μάθημα, Εκπόνηση Γραπτής (Προαιρετικής) Εργασίας (για βαθμολογική ενίσχυση), Τελικές Γραπτές Εξετάσεις

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
41963462 Επιστήμη και ηθική: εισαγωγή στην περιπέτεια μιας διαχρονικά αμφίδρομης σχέσης, Τύπος: Σύγγραμμα, Μαρκόπουλος Ι.Ν., Έκδοση 1η, 2014, Διαθέτης (Εκδότης): UNIVERSITY STUDIO PRESS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ISBN: 978-960-12-2178-6

Ταμπούρης Ευθύμιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ταμπούρης Ευθύμιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
• λήψη αποφάσεων
• οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
• παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
• συγγραφή κειμένων (writing skills)
• ομαδική εργασία
• αξιολόγηση και αυτοκριτικής
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν το ρόλο και τις δυνατότητες της εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση
• χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχής
• αναπτύσσουν απλές εφαρμογές με βάση συνδεδεμένα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγή στα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
• Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα και Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα
• Παροχή Δημοσίων Πληροφοριών και Υπηρεσιών
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης μιας Στάσης
• Διασυνδεσιμότητα
• Ηλεκτρονική Συμμετοχή

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
• Τελική Εξέταση: 50%
• Εργασίες: 50%
Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις των εργασιών. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 3-4 ατόμων) καλούνται να δημιουργήσουν εφαρμογές και/ή αναλύσεις «κρυμμένων» ανοικτών δεδομένων και να δημοσιεύσουν μία σχετική ιστορία. Επιπρόσθετα υπάρχουν μικρότερες ατομικές εργασίες σε θέματα η-συμμετοχής, η-διακυβέρνησης μιας στάσης κλπ.
Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus (και/ή άλλο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης) ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
Greek bibliography
Αποστολάκης Ι., Λουκής Ε., Χάλαρης Ι., Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση, Τεχνολογία και εφαρμογές, Εκδ. Παπαζήση, 2008
Πομπόρτσης, Α. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) : ο μετασχηματισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή : ανάλυση, σχεδιασμός, εφαρμογές, διαχείριση, βέλτιστες πρακτικές. Εκδόσεις Τζιόλα, c2005.
Στεφανιδάκης, Μ., Ανδρόνικος, Θ., Παπαδάκης, Ι., 2015. Ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα και εφαρμογές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1338

Συμπληρωματικό υλικό

Εργαστηριακές σημειώσεις χρήσης για όλες τις τεχνολογίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος.
(http://compus.uom.gr/INF201/index.php)

Βαζακίδης Αθανάσιος   Σταυρόπουλος Αντώνιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα της Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου στοχεύει:
Στη γνώση αρχών Γενικής Λογιστικής
Στην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8)
Στην ενημέρωση βιβλίων Γ' κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ
Στο άνοιγμα και το κλείσιμο βιβλίων
Στο να χειρίζονται εργασίες Κ.Ε.Π.Υ.Ο, Φ.Π.Α,. Ι.Κ.Α. και διάφορους φόρους
στη σύνταξη Ισολογισμού και τον προσδιορισμό του αποτελέσματος χρήσης

Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχές Γενικής Λογιστικής. Λογιστική Τυποποίηση. Περιγραφή και ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8). Χρήση λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων, αγορών και δαπανών. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Προσδιορισμός Φ.Π.Α. Ι.Κ.Α. φόρων. Σύνδεση με το TAXISNET των ανωτέρω λογαριασμών όπου είναι δυνατό. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης. Εκτυπώσεις, προβολές, μεταβολές, τροποποιήσεις, προσωρινές και οριστικές κινήσεις ημερολογίων και άρθρων. Ασκήσεις εφαρμογής λογιστικών πακέτων. Ενημέρωση βιβλίων Γ κατηγορίας. Σύνταξη Ισολογισμού και Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης. Λογιστικές καταστάσεις. Γενικές Ασκήσεις στο εργαστήριο και Αναλυτική παρουσίαση λογιστικών πακέτων με χρήση Η/Υ και καταχώριση αντιπροσωπευτικών κινήσεων λογαριασμών ανά κατηγορία και είδος επιχείρησης στα πλαίσια των περιπτωσιακών εφαρμογών (case studies).

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις 100%
Εργασίες (Προαιρετικές) 30%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
6717 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μηχανογραφημένη Λογιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Ν. Πρωτόγερος, 2004, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 960-7745-09-4

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

Βεργίδης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Βεργίδης Κωνσταντίνος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο στόχος του μαθήματος συνίσταται: (α) στην κατανόηση των βασικών αρχών της Διοίκησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, (β) στην εμπέδωση της χρησιμότητας της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης και (γ) στην εξάσκηση και πρακτική βασικών τεχνικών μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (flowchart, IDEF0, BPMN).

Περιεχόμενο μαθήματος

Παρουσιάζονται αρχές, μεθοδολογίες, εργαλεία και παραδείγματα εφαρμογής επιχειρησιακής μοντελοποίησης (business modeling). Η επικέντρωση του μαθήματος είναι σε θέματα μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και δεδομένων. Παρουσιάζονται διαφορετικές γλώσσες (formalisms) και εργαλεία μοντελοποίησης όπως το διάγραμμα ροής (fowchart), IDEF0 και BPMN. Οι θεωρητικές παρουσιάσεις υποστηρίζονται από πρακτική εξάσκηση δημιουργίας επιχειρησιακών μοντέλων από τους φοιτητές με τη βοήθεια μελέτης περιπτώσεων.

Αξιολόγηση φοιτητών

50% εβδομαδιαίες ασκήσεις πάνω σε τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών
50% εργασία & παρουσίαση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας με τις τεχνικές μοντελοποίησης που παρουσιάστηκαν στο μάθημα

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
22769685 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΑΓΙΑΛΗΣ, 2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-516-2

77106790 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Weske Mathias, Μάρω Βλαχοπούλου, Κωνσταντίνος Βεργίδης (επιμέλεια), 2018, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-794-2

Συμπληρωματικό υλικό

Οι διαφάνειες του μαθήματος, χρήσιμοι σύνδεσμοι (links) καθώς και επιπρόσθετο υλικό θα γίνεται διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας compus.