Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


 • ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
6ο Εξάμηνο
ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  (ΠΛ0713-2)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  (ΠΛ0617)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  (ΠΛ0814-1)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
  (ΠΛ0709)
 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  (ΠΛ0621)
 • ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
  (ΠΛ0701)

Μαυρίδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαυρίδης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να μάθει τις θεμελιώδεις έννοιες και τα ζητήματα της ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, (β) να εξοικειωθεί με το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, όπως οι πολιτικές και τα μοντέλα ασφάλειας, (γ) να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες πάνω στις βασικές τεχνικές προστασίας και τις νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή (Βασικές Έννοιες, Παραβάσεις Ασφάλειας, Eυπάθειες, Απειλές, Μέτρα Προστασίας, Απαιτήσεις Ασφάλειας ΠΣ, Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων)
Ασφάλεια Προσωπικών Υπολογιστών - Κακόβουλα Προγράμματα (Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι)
Αναγνώριση και Αυθεντικοποίηση (Τεχνικές, μέσα, πρότυπα, διαδικασίες και ζητήματα, Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα)
Έλεγχος Προσπέλασης (Κατά διάκριση, Κατά απαίτηση, Βασισμένος σε ρόλους, Επεκτάσεις και Υλοποιήσεις σε γνωστά λειτουργικά συστήματα)
Πολιτικές και Μοντέλα Ασφάλειας Π.Σ. (Clark-Wilson, Harrison-Ruzzo-Ullman, Graham-Denning, Chinese Wall, Bell-La Padula, Biba, Πολιτικές Ασφάλειας Υψηλού Επιπέδου).
Ανάλυση και Αποτίμηση Επικινδυνότητας (Θεωρητικές προσεγγίσεις, Παραδείγματα εφαρμογής, Εργαλεία Cramm και Cobra)Αξιολόγηση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων (Κριτήρια TCSEC, Κριτήρια ITSEC, Federal criteria (FF), Common Criteria (CC))
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Συστατικά και χώροι ορισμού ασφάλειας, Υλοποιήσεις στο ΣΔΒΔ ORACLE)
Ασφάλεια Κινητών Υπολογιστικών Συστημάτων (Διαμόρφωση υποδομών κινητών υπολογιστικών συστημάτων, κατηγοριοποίηση παραμέτρων ασφάλειας, μηχανισμοί και πρότυπα ασφάλειας)

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις 60%
Προαιρετικές εργασίες έως 40%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

5425 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι., 2002, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9605160188

94701556 Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο, Τύπος: Σύγγραμμα, Σωκράτης Κάτσικας, Στέφανος Γκρίτζαλης, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, 2020, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-578-064-7

Αλεξανδροπούλου Ευγενία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Αλεξανδροπούλου Ευγενία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με το νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνοντας τους κανόνες της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, καθώς και με το νομικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Περιεχόμενο μαθήματος

ΜΕΡΟΣ Α΄: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομική προστασία τους στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη / απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα / νόμιμες προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων / δικαιώματα υποκειμένου των επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων / επιβολή κυρώσεων / Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Μέρος Β΄: Πληροφορική και πνευματική ιδιοκτησία. Ιστορική αναδρομή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας / Η αναγκαιότητα νομικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα /Σύγχρονο νομικό περιβάλλον προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (ελληνικό και διεθνές)/Νομική προστασία προγραμμάτων η/υ, βάσεων δεδομένων, πολυμέσων/Πνευματικά δικαιώματα και μεταβίβασή τους/Δικαιούχοι/ Επιβολή δικαιωμάτων και κυρώσεις/ Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων/Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές τελικές εξετάσεις 100%
Προαιρετικές εργασίες για ενίσχυση της βαθμολογίας (όχι απαλλακτικές)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
59395808 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΕΥΓΕΝΙΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ, 2016, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, ISBN: 978-960-562-609-9

33153104 ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2013, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, ISBN: 978-960-562-078-3

Συμπληρωματικό υλικό

Βλ. www.itlaw.uom.gr , www.dpa.gr , www.opi.gr

Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στη θεωρία και τις εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γραμμικό προγραμματισμό, στη μαθηματική μοντελοποίηση, σε αλγοριθμικές μεθοδολογίες επίλυσης, αλλά και στην παρουσίαση σύγχρονων εφαρμογών της λήψης αποφάσεων σε τεχνολογικούς τομείς.

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Γραμμικός Προγραμματισμός
2. Μη γραμμικός προγραμματισμός
3. Εργαστηριακές ασκήσεις με το SageMath

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή εξέταση (70%) Ασκήσεις (30%)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
59386820 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Hillier Frederick S., Lieberman Gerald J., Διαμαντίδης Αλέξανδρος (επιμέλεια), 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-604-4

59415056 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Taha A. Hamdy, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-691-4

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις

Περιγραφή

Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Δριτσάκης Νικόλαος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Οικονομετρίας ΙΙ
(β) Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της Οικονομετρίας ΙΙ
(γ) Να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες της Οικονομετρίας ΙΙ σε πραγματικές περιπτώσεις
(δ) Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Οικονομετρίας ΙΙ σε λήψη αποφάσεων

Περιεχόμενο μαθήματος

- Υποδείγματα με ψευδομεταβλητές (Μετατόπιση συναρτήσεως, Περιστροφή συναρτήσεως, Ταυτόχρονη μετατόπιση και περιστροφή συναρτήσεως, Ταυτόχρονη χρησιμοποίηση περισσότερων της μιας ποιοτικών ερμηνευτικών μεταβλητών, Εποχικές ψευδομεταβλητές)
- Συνδυασμός διαστρωματικών και διαχρονικών στοιχείων (Διαστρωματική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωματική ανεξαρτησία και διαχρονική αυτοσυσχέτιση, Διαστρωματική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωματική συσχέτιση και διαχρονική αυτοσυσχέτιση)
- Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων (ΚΧΥ) (Εκτίμηση υποδειγμάτων ΚΧΥ, Εκτίμηση υποδειγμάτων ΚΧΥ υπό περιορισμούς με πεπερασμένο ή άπειρο αριθμό υστερήσεων, Εμπειρικά υποδείγματα ΚΧΥ, Μέθοδοι εκτιμήσεως υποδειγμάτων ΚΧΥ με άπειρο αριθμό υστερήσεων, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Εφαρμογές)
- Υποδείγματα συστημάτων εξισώσεων (Σφάλμα εξαρτήσεως, Ταυτοποίηση, Μέθοδοι εκτιμήσεων (Έμμεση μέθοδος, Μέθοδος σε δύο στάδια), Υποδείγματα φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Ανάλυση υποδειγμάτων)

Αξιολόγηση φοιτητών

(Ατομική Εργασία + Test προόδου 20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
1150 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2007, ΟΠΑ, ISBN: 978-960-86157-9-3

161413 Οικονομετρία, Τύπος: Σύγγραμμα, Χάλκος Γεώργιος, 2011, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1394-5

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαργαρίτης Κωνσταντίνος

Μαθησιακά αποτελέσματα

• Διάκριση μεταξύ συντρέχοντος (ταυτόχρονου)), παράλληλου και κατανεμημένου υπολογισμού.
• Διάκριση μεταξύ των πολλαπλών, θεωρητικών και εφαρμοσμένων / προγραμματιστικών, δομών για την επικοινωνία και συντονισμό εργασιών.
• Διάκριση μεταξύ των βασικών τύπων σύγχρονων αρχιτεκτονικών / μοντέλων παράλληλων και κατανεμημένων υπολογιστών.
• Επιλογή και απεικόνιση αλγορίθμων και εφαρμογών σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα.
• Εφαρμογή βασικών τύπων παράλληλης και κατανεμημένης αποσύνθεσης σε αλγορίθμους και εφαρμογές.
• Χαρακτηρισμός αλγορίθμων και εφαρμογών με κριτήριο τη δυνατότητα αποσύνθεσης τους για παράλληλο και κατανεμημένο υπολογισμό καθώς και αρχική εκτίμηση της απόδοσης της προτεινόμενης λύσης.
• Συγγραφή απλών παράλληλων και κατανεμημένων εφαρμογών με δημιουργία εργασιών, διανομή δεδομένων, εκτέλεση υπολογισμών, συλλογή αποτελεσμάτων και τερματισμό εργασιών.
• Αποσφαλμάτωση απλών παράλληλων και κατανεμημένων εφαρμογών σε αλγοριθμικό και προγραμματιστικό επίπεδο και πειραματική εκτίμηση της επίδοσης και κλιμάκωσης των εφαρτμογών.

Περιεχόμενο μαθήματος

• Θεμελιώσεις του Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπολογισμού: Συντρέχουσα Εκτέλεση (Ταυτοχρονισμός), Επικοινωνία και Συντονισμός
• Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων: Επισκόπηση των Σύγχρονων Υπολογιστικών Συστημάτων
• Υποστήριξη Λογισμικού για το Παράλληλο και Κατανεμημένο Υπολογισμό: Λογισμικό Συστημάτων, Γλώσσες Προγραμματισμού και Ενδιάμεσο Λογισμικό
• Επιμερισμός Προβλημάτων και Τεχνικές Προγραμματισμού για το Παράλληλο και Κατανεμημένο Υπολογισμό
• Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και στην Ανάλυση Απόδοσης του Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπολογισμού

Αξιολόγηση φοιτητών

• Εργαστηριακές Ασκήσεις
• Γραππτή Εξέταση

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
50655947 Αρχές Προγραμματισμού με Ταυτοχρονισμό και Κατανομή Λογισμικού, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ben-Ari, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-591-7

Συμπληρωματικό υλικό

• Ιστοτόπος μαθήματος
• Προγραμματισμός Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων με Java, Π. Μιχαηλίδης, Κ.Γ. Μαργαρίτης, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

Ρεφανίδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ρεφανίδης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια περιοχή της επιστήμης υπολογιστών η οποία γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση σε επίπεδο εφαρμογών τα τελευταία χρόνια. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές οι οποίες αποτελούν θεμέλιο όλων των σύγχρονων εφαρμογών. Ειδικότερα με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση (α) να μοντελοποιεί προβλήματα ως προβλήματα ΤΝ και να επιλέγει/χρησιμοποιεί κατάλληλους αλγορίθμους αναζήτησης για την επίλυσή τους, (β) να αναπαριστά γνώση χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως είναι η Λογική και να εξάγει συμπεράσματα από αυτήν, (c) να μοντελοποιεί και να λύνει προβλήματα σχεδιασμού/χρονοπρογραμματισμού ενεργειών.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στη Τεχνητή Νοημοσύνη. Αναπαράσταση προβλημάτων - Δένδρο αναζήτησης. Αλγόριθμοι αναζήτησης. Τυφλή αναζήτηση και πληροφορημένη αναζήτηση. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Έλεγχος συνέπειας τόξου. Διάδοση περιορισμών.
Παιχνίδια αντιπαλότητας. Αναζήτηση Minimax και κλάδεμα άλφα-βήτα. Παιχνίδια τύχης.
Γνώση και συλλογιστική. Προτασιακή λογική. Λογική πρώτης τάξης. Αποδεικτικές διαδικασίες και Αρχή της Ανάλυσης. Συστήματα Κανόνων.
Σχεδιασμός. Αναπαράσταση STRIPS. Προέλαση και οπισθοχώρηση. Σχεδιασμός μερικής διάταξης. Χρονικός σχεδιασμός και σχεδιασμός με πόρους

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις (80%)
Εργασίες στο σπίτι (20%)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

13909 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, STUART RUSSELL, PETER NORVIG, 2005, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-873-2

12867416 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΛΑΧΑΒΑΣ Ι.,ΚΕΦΑΛΑΣ Π.,ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ν.,ΚΟΚΚΟΡΑΣ Φ.,ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Η., 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ISBN: 978-960-8396-64-7

Συμπληρωματικό υλικό

Διαφάνειες μαθήματος. Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.
Ιστοσελίδα του Μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF184/index.php)