Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


 • ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
7ο Εξάμηνο
ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  (ΠΛ0734)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
  (ΠΛ0733)
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  (ΠΛ0825)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  (ΠΛ0725)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  (ΠΛ0510)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
  (ΠΛ0611-3)
 • ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
  (ΠΛ0743)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  (ΠΛ0840)
 • ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
  (ΠΛ0722)
 • ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
  (ΠΛ0506-1)
 • ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  (ΠΛ0809)
 • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
  (ΠΛ0618)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  (ΠΛ0823)

Κολωνιάρη Γεωργία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Κολωνιάρη Γεωργία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να μελετήσουν τους αλγορίθμους και τις μεθόδους καθώς και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται τόσο στην ανάκτηση πληροφορίας από αρχεία κειμένου όσο και στις μηχανές αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην ανάκτηση πληροφορίας
Μοντέλα ανάκτησης πληροφορίας (λογικό, διανυσματικό, πιθανοκρατικό)
Αποτίμηση αποτελεσματικότητας (ανάκληση, ακρίβεια, σχετικότητα)
Ευρετηριοποίηση (ανεστραμμένες λίστες, αρχεία υπογραφών)
Συμπίεση ευρετηρίων
Ανάδραση σχετικότητας
Συσταδοποίηση και κατηγοριοποίηση κειμένου
Εισαγωγή στην αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό
Ανάκτηση XML δεδομένων
Ανάλυση συνδέσμων (PageRank, Hits)
Ανιχνευτές ιστού, τροφοδοσίες και ευρετήρια
Κοινωνική αναζήτηση

Αξιολόγηση φοιτητών

Εργασία 30%
Ασκήσεις 20%
Γραπτές εξετάσεις 50%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
12532681 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, CHRISTOPHER D. MANNING, PRABHAKAR RAGHAVAN, HINRICH SCHUTZE, 2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-456-1

41954965 Ανάκτηση Πληροφορίας, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Baeza-Yates Ricardo, Ribeiro-Neto Berthier, 2014, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-460-6

7753 Η ΜΕΘΟΔΟΣ PAGERANK ΤΗΣ GOOGLE ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, LANGVILLE AMY, MEYER CARL, 2010, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-313-5

320300 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος", ISBN: 978-960-603-457-2

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF285/index.php)

ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Χαϊκάλης Θεόδωρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

H σε βάθος κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού σε κινητές συσκευές και η απόκτηση ικανοτήτων στον προγραμματισμό τους.

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή στις κινητές εφαρμογές και στα «έξυπνα τηλέφωνα».
2. Παρουσίαση τρόπου ανάπτυξης εφαρμογών για την πλατφόρμα Android
3. Προχωρημένα θέματα δομής εφαρμογών Android.
4. Εισαγωγή και εμβάθυνση στο γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης με το χρήστη
5. Χειρισμός τοπικών μέσων αποθήκευσης. Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων.
6. Προχωρημένα θέματα διαχείρισης αποθηκευτικών μέσων. Βάσεις δεδομένων
7. Αναπαραγωγή και καταγραφή πολυμέσων
8. Αξιοποίηση των αισθητήρων των κινητών συσκευών
9. Κλήση απομακρυσμένων λειτουργιών
10. Ευχρηστία, ασφάλεια, Google Play Store και μια ματιά στο μέλλον.
11. Παρουσίαση τεχνολογιών για διαπλατφορμική ανάπτυξη λογισμικού

Αξιολόγηση φοιτητών

Ομαδικό Project που θα αφορά την κατασκευή από μηδενική βάση μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
41960295 Android Προγραμματισμός, 2η Εκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel, 2014, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6780

41954973 Εισαγωγή στο Προγραμματισμό Android, Τύπος: Σύγγραμμα, Έλληνας Iωάννης- Έλληνας Νικόλαος, 2014, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-453-8

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT199/index.php)

Μαυρίδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαυρίδης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις προστασίας των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, (β) να μάθει τις βασικές τεχνικές ασφάλειας των πληροφοριών κατά την τηλεπεξεργασία και ηλεκτρονική μεταφορά τους στο διαδίκτυο με την αξιοποίηση της κρυπτολογίας, (γ) να αποκτήσει εμπειρίες από την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών σε εργαστηριακές συνθήκες.

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές Έννοιες (Προβλήματα ασφάλειας δικτύων και διαδικτύου, Τύποι επιθέσεων και μέτρων προστασίας, Σύγκριση τεχνολογιών ασφάλειας)
Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία (Ορολογία, Τύποι κρυπτογραφικών συστημάτων και χαρακτηριστικά των συστατικών τους, Γεννήτριες κλειδοροών)
Κλασσικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Caesar, Vigenere, One Time Pad / Vernam, ROT13, Αλγόριθμοι Μετατόπισης, Αλγόριθμοι Αντικατάστασης, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Σύγχρονοι Συμμετρικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (DES, 3-DES, ΑΕS, IDEA, RC2, RC4, κλπ, Τρόποι λειτουργίας (ECB, CBC, OFB, CFB), Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Σύγχρονοι Ασύμμετροι Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι και Κρυπτανάλυση (Diffie-Hellman, ECDH, RSA, ECC, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Μηχανισμοί Ακεραιότητας (CBC-MAC, HMAC, OWHF, CRHF, MD5, SHA, DSA, ECDSA, κλπ, Eφαρμογές με το εργαλείο CRYPTOOL)
Εφαρμογές της Κρυπτογραφίας (message digests, digital signatures, digital certificates, κλπ)
Υποδομές Πιστοποίησης (Συστατικά και Ιδιότητες Υποδομών Δημοσίου Κλειδιού – PKI)
Προστασία Ψηφιακών Επικοινωνιών (S/MIME, PGP, Kerberos, SSL/TLS, IPsec, κλπ)
Πρωτόκολλα Ασφαλών Συναλλαγών στο Διαδίκτυο (eCash, CAFE, NetCash, CyberCoin, CyberCash, iKP, SET, κλπ)
Ασφάλεια Ενσύρματων Δικτύων και Εφαρμογών Διαδικτύου (Ζητήματα, Κρίσιμες αδυναμίες, Είδη επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)
Προστασία με Firewalls και IDS (Είδη μηχανισμών, Αρχιτεκτονικές, Μελέτες περιπτώσεων)
Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ζητήματα ασφάλειας, Μηχανισμοί και πρωτόκολλα προστασίας (WEP, WPA, ΙΕΕΕ 802.11i, κλπ), Tεχνικές και τύποι επιθέσεων, Μελέτες περιπτώσεων)

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις 60%
Προαιρετικές εργασίες έως 40%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
5425 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι., 2002, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9605160188

9675 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Τύπος: Σύγγραμμα, Γκρίτζαλης Στέφανος,Γκρίτζαλης Δημήτρης Α.,Κάτσικας Σωκράτης, 2003, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-7530-45-5

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

Μυλώση Μαρία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μυλώση Μαρία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει το Διαδίκτυο. Αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου, τη νομική επιβολή της εύρυθμης λειτουργίας του, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το Διαδίκτυο ειδικότερα-Ζητήματα απορρήτου επικοινωνιών-Τα προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες-Νομικά θέματα σε Ιστολόγια/ Κοινωνικά δίκτυα- DomainNames-Πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό έγκλημα-Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Αξιολόγηση φοιτητών

Τελική γραπτή εξέταση. Προαιρετικές εργασίες για ενίσχυση της βαθμολογίας (όχι απαλλακτικές)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
25153 Το δίκαιο του διαδικτύου (internet), Τύπος: Σύγγραμμα, Σιδηρόπουλος Θεόδωρος, 2008, Σάκκουλας Εκδόσεις Ε.Ε., ISBN: 978-960-445-377-1

1481 Δίκαιο & Internet, Τύπος: Σύγγραμμα, Καράκωστας Κ. Ιωάννης, 2009, Δίκαιο και Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλα, ISBN: 978-960-420-400-7

Καραγιάννης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Καραγιάννης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα Ειδικά θέματα λογιστικής στοχεύει:
- στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του Φ.Π.Α., Listing- Intrastat
- στην ανάλυση των εργασιακών σχέσεων (εργατικών, μισθοδοσίας, ασφαλιστικά)
- στην καταχώρηση εγγραφών σε βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας, σύνταξη
περιοδικών δηλώσεων χρήσης και εκκαθαριστικής δήλωσης
- στην λύση πραγματικών εργασιακών σχέσεων και Φ.Π.Α.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις 100%
Εργασίες (Προαιρετικές) 30%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
22766791 Εργασιακές σχέσεις, Τύπος: Σύγγραμμα, Καρακιουλάφη Χ., 2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-2810-6

59384960 ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 2015, ΙΩΑΝΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε., ISBN: 978-960-9781-11-4

Βλαχοπούλου Μάρω   Στειακάκης Εμμανουήλ   

Περιγραφή

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η διερεύνηση της επιχειρηματικής καινοτομίας ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ανάπτυξη καινοτομιών και η αύξηση της παραγωγικότητας συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στις έννοιες της επιχειρηματικής καινοτομίας και παραγωγικότητας,
Η νέα οικονομία και η διαχείριση της καινοτομίας (η σημασία της διαχείρισης της καινοτομίας, προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας, χαρακτηριστικά μιας καινοτομικής επιχείρησης στη νέα οικονομία),
Τεχνολογία, καινοτομία και οικονομία (οικονομία της γνώσης, η σημασία της τεχνολογίας στην ανάπτυξη καινοτομίας, τεχνολογική πρόοδος, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη),
Μέθοδοι μέτρησης παραγωγικότητας (εισροές και εκροές επιχείρησης, μέθοδοι και τεχνικές μέτρησης παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχειρήσεων),
Καινοτομία και παραγωγικότητα ως εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανταγωνιστικότητα στη νέα οικονομία, τρόποι με τους οποίους η ανάπτυξη καινοτομιών και η αύξηση της παραγωγικότητας συμβάλλουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος).
Αξιολόγηση φοιτητών
Υποχρεωτική εργασία
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Δουκίδης, Γεώργιος Ι. Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα. Αθήνα : I. Σιδέρης, 2011.
- White, Margaret A. (Margaret Alice); Bruton, Garry D; Καλογήρου, Γιάννης; Πρωτόγερου, Αιμιλία; Κωνσταντέλου, Αναστασία. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Αθήνα : Κριτική, 2010.
- Σαλαβού, Ελένη Ε. Καινοτομία και αλλαγή στο "επιχειρείν".  [Αθήνα] : Rosili, 2013.
Συμπληρωματικό υλικό
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – πράξη
Η. Καραγιάννης
Σοφία Α.Ε., Αθήνα, 2010, ISBN: 960-670-633-8
Strategic Management of Technology and Innovation
R. Burgelman, C. Christensen, S. Wheelwright
McGraw-Hill, Boston, USA, 2008, ISBN: 9780071263290

Μυλώση Μαρία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μυλώση Μαρία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Ανακαλούν και αξιολογούν κριτικά σημαντικές περιοχές των επιστημών, όπως προκατάληψη αλγορίθμων και δεδομένων, αυτόνομα οχήματα, προσθετικά μέλη και ρομποτική, ανάπτυξη νέων μορφών (νοήμονος) ζωής κλπ.
• Αξιολογούν τα ηθικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες της
• Στοχάζονται τα φιλοσοφικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με το τι είναι ζωή και το τι μας κάνει ανθρώπους
• Αναλύουν τον νομικό, οικονομικό, και κοινωνικό αντίκτυπο της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης
• Αναζητούν την ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης καθώς και της διακυβέρνησης της τεχνολογίας σε σχέση με τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

Το εν λόγω μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
 Κριτική σκέψη σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις δυνητικές επιπτώσεις της ανθρωπότητα

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν τοποθετήσει την ανθρωπότητα σε ένα κομβικό σημείο. Σύντομα, η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει για λογαριασμό μας, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της οικονομίας, της ασφάλειας, των υποδομών, της υγείας, της διατροφής, και των μετακινήσεων μας, όπως επίσης και την υποστήριξη πολλών από τις προσωπικές μας δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, έρευνα διεξάγεται με ραγδαίους ρυθμούς στην ενσωμάτωση μη οργανικών στοιχείων στο ανθρώπινο σώμα αλλά και στη χαρτογράφηση της λειτουργίας του εγκεφάλου.
Όλη αυτή η ανάπτυξη εγείρει μια σειρά από φιλοσοφικά και ηθικά προβλήματα ενώ καλεί και στην κατανόηση του ευρύτερου αντίκτυπου της αλλά και στην ορθή ρύθμιση και διακυβέρνηση της. Παραδείγματα σχετικών ερωτημάτων είναι: Τι μας κάνει ανθρώπους; Πώς θα διασφαλίσουμε πως τα οφέλη της τεχνολογίας θα διαμοιραστούν σε όλους δίκαια; Ποια η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης; Πώς θα διασφαλίσουμε πως τα συστήματα αυτά παίρνουν ηθικές αποφάσεις όταν οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες;

Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
 Εισαγωγή στη φιλοσοφία και την ηθική
 Εισαγωγή στις δυνατότητες της τεχνολογίας (κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης): Προκατάληψη αλγορίθμων και δεδομένων, Αυτόνομα οχήματα, Αστυνόμευση των προβλέψεων κλπ.
 Φιλοσοφικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. μπορεί μια μηχανή να έχει μυαλό;)
 Ηθικά ζητήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε «ηθικούς αλγορίθμους» και συστήματα, π.χ. με χρήση της αρχής privacy-by-design;)
 Νομικός αντίκτυπος τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ποιος ευθύνεται για εγκλήματα που διαπράττουν τα ρομπότ ή αποφάσεις που παίρνουν όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές;)
 Κοινωνικός αντίκτυπος τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. θα μοιραστούν τα οφέλη της τεχνολογίας δίκαια;)
 Οικονομικός αντίκτυπος τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ποια είναι η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης;)
 Διακυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. πώς μπορούμε να ελέγξουμε την πρόοδο και τη χρήση των αποτελεσμάτων της; τι παρεμβάσεις απαιτούνται σε επίπεδο πολιτικών;)

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
Προετοιμασία και Συμμετοχή στο μάθημα, Εκπόνηση Γραπτής (Προαιρετικής) Εργασίας (για βαθμολογική ενίσχυση), Τελικές Γραπτές Εξετάσεις

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
41963462 Επιστήμη και ηθική: εισαγωγή στην περιπέτεια μιας διαχρονικά αμφίδρομης σχέσης, Τύπος: Σύγγραμμα, Μαρκόπουλος Ι.Ν., Έκδοση 1η, 2014, Διαθέτης (Εκδότης): UNIVERSITY STUDIO PRESS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ISBN: 978-960-12-2178-6

Ταμπούρης Ευθύμιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ταμπούρης Ευθύμιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
• λήψη αποφάσεων
• οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
• παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
• συγγραφή κειμένων (writing skills)
• ομαδική εργασία
• αξιολόγηση και αυτοκριτικής
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν το ρόλο και τις δυνατότητες της εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση
• χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχής
• αναπτύσσουν απλές εφαρμογές με βάση συνδεδεμένα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγή στα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
• Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα και Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα
• Παροχή Δημοσίων Πληροφοριών και Υπηρεσιών
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης μιας Στάσης
• Διασυνδεσιμότητα
• Ηλεκτρονική Συμμετοχή

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
• Τελική Εξέταση: 50%
• Εργασίες: 50%
Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις των εργασιών. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές (ομάδες 3-4 ατόμων) καλούνται να δημιουργήσουν εφαρμογές και/ή αναλύσεις «κρυμμένων» ανοικτών δεδομένων και να δημοσιεύσουν μία σχετική ιστορία. Επιπρόσθετα υπάρχουν μικρότερες ατομικές εργασίες σε θέματα η-συμμετοχής, η-διακυβέρνησης μιας στάσης κλπ.
Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus (και/ή άλλο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης) ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
Greek bibliography
Αποστολάκης Ι., Λουκής Ε., Χάλαρης Ι., Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση, Τεχνολογία και εφαρμογές, Εκδ. Παπαζήση, 2008
Πομπόρτσης, Α. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) : ο μετασχηματισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή : ανάλυση, σχεδιασμός, εφαρμογές, διαχείριση, βέλτιστες πρακτικές. Εκδόσεις Τζιόλα, c2005.
Στεφανιδάκης, Μ., Ανδρόνικος, Θ., Παπαδάκης, Ι., 2015. Ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα και εφαρμογές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1338

Συμπληρωματικό υλικό

Εργαστηριακές σημειώσεις χρήσης για όλες τις τεχνολογίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος.
(http://compus.uom.gr/INF201/index.php)

Ρεφανίδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ρεφανίδης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει και να μοντελοποιεί καταστάσεις παιγνίων, (β) να βρίσκει τις λύσεις των παιγνίων μέσω της αναγνώρισης των καταστάσεων ισορροπίας Nash, (γ) να χρησιμοποιεί τη Θεωρία Παιγνίων ως μέσο ερμηνείας καταστάσεων του πραγματικού κόσμου.

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναπαράστασης παιχνιδιών. Κανονική/στρατηγική μορφή. Εκτατική μορφή.
Στρατηγικές. Κυριαρχία και επιλυσιμότητα κυριαρχίας.
Ισορροπία Nash. Δυοπώλιο Cournot. Καρτέλ. Η τραγωδία των κοινών. Μικτές στρατηγικές.
Αναμενόμενη χρησιμότητα. Αποστροφή ρίσκου.
Παιχνίδια με μη-ταυτόχρονες κινήσεις. Προς τα πίσω επαγωγή. Τέλεια ισορροπία Nash για υποπαίγνια.
Επαναλαμβανόμενα παιχνίδια. Πεπερασμένα και άπειρα παίγνια. Στρατηγική ενεργοποίησης. Επιεικείς στρατηγικές. Το κοινό θεώρημα. Δυναμικά παιχνίδια.
Ηθικός κίνδυνος. Θεωρίες κινήτρων.
Παιχνίδια με ελλιπή πληροφόρηση. Ισορροπία Bayes-Nash. Σχεδίαση μηχανισμών. Αρχή της αποκάλυψης. Δημοπρασίες.
Στοιχεία Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων. Θεωρία Παιγνίων και Κοινωνικά Δίκτυα.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις (100%)
Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι (μέχρι επιπλέον 30%)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
31636 Θεωρία παιγνίων, Τύπος: Σύγγραμμα, Βαρουφάκης Γιάνης, 2007, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1134-7

35241 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, MARTIN J. OSBORNE, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-393-9

Συμπληρωματικό υλικό

Διαφάνειες μαθήματος, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
(http://compus.uom.gr/INF201/index.php)

Ρεφανίδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ρεφανίδης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει τα διάφορα αφηρημένα μοντέλα υπολογιστών, (β) να διακρίνει τις διάφορες κλάσεις προβλημάτων, (γ) να αποκτήσει ικανότητα τυπικής περιγραφής των προβλημάτων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Αλφάβητα και γλώσσες. Κανονικές εκφράσεις. Κανονικές γλώσσες. Μη-κανονικές γλώσσες. Γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα. Γραμματικές χωρίς περιορισμούς.
Αυτόματα. Πεπερασμένα αυτόματα. Ντετερμινιστικά και μη-ντετερμινιστικά αυτόματα. Αυτόματα στοίβας. Μηχανές Turing. Θέση του Church. Turing αποφασίσιμες και αποδεκτές γλώσσες. Παγκόσμια μηχανή Turing. Μη υπολογισιμότητα. Μη επιλύσιμα προβλήματα. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Αναγωγή προβλημάτων. Οι κλάσεις πολυπλοκότητας P, NP και NP πλήρης.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις (100%)
Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι (μέχρι επιπλέον 30%)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
11776 Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού, Τύπος: Σύγγραμμα, Lewis Harry R.,Παπαδημητρίου Χρίστος Χ., 2005, Κριτική, ISBN: 978-960-218-397-7

257 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, SIPSER MICHAEL, 2009, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-243-5

Συμπληρωματικό υλικό

Διαφάνειες, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
(http://compus.uom.gr/INF201/index.php)

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαργαρίτης Κωνσταντίνος

Μαθησιακά αποτελέσματα

• Διάκριση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, ωφελειών και περιπλοκών των κατανεμημένων συστημάτων.
• Εξήγηση γιατί οι αλγόριθμοι και οι δομές του συντρέχοντος προγραμματισμού δεν είναι επαρκείς στα κατανεμημένα συστήματα και παρουσίαση κατάλληλων εναλλακτικών.
• Περιγραφή των σχετικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του αισιόδοξου έναντι του συντηρητικού ελέγχου συντρέχουσας εκτέλεσης (ταυτοχρονισμού).
• Διάκριση του των τύπων βλαβών σε κατανεμημένα συστήματα και πιθανές στρατηγικές διόρθωσης.
• Εξήγηση των συμψηφισμών μεταξύ επιβαρύνσεων στην απόδοση, συνέπεια, αναπαραγωγή, κλιμάκωση και ανοχή βλαβών σε ένα δεδομένο κατανεμημένο σύστημα.
• Εκτίμηση της παρατηρούμενης ρυμθμο-απόδοσης, αρχικής και συνολικής καθυστέρησης σε ενα δεδομένο κατανεμημένο σύστημα.
• Συγγραφή προγραμμάτων που εκτελούν διάταξη και μετατροπή δεδομένων σε μονάδες μηνυμάτων για την επικοινωνία σύνθετων δεδομένων μεταξύ υπολογιστών.
• Υλοποίηση ενός πλήρους διακομιστή, για παράδειγμα μιας υπηρεσίας ορθογραφικού ελέγχου.
• Σχεδίαση και υλοποίηση ενός μικρής κλίμακας κατανεμημένου συστήματος με χρήση διαφόρων σύγρονων τεχνολογιών.

Περιεχόμενο μαθήματος

• Εισαγωγή, Διεργασίες, Υπηρεσίες και Επικοινωνία
• Αρχιτεκτονική και Σχεδίαση Κατανεμημένω Συστημάτων
• Μυνηματοστρεφής Επικοινωνία Ονομασία
• Ρολόγια, Συγχρονισμός, Εκλογή, Συναλλαγές
• Συνέπεια, Αναπαραγωγή
• Ανοχή Βλαβών, Εξισορόπιση Φόρτου, Ασφάλεια
• Κατανεμημένα Συστήματα Αντικειμένων
• Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων
• Κατανεμημένα Συστήματα Ιστού
• Κατανεμημένα Συστήματα Βασισμένα στ Συντονισμό
• Mελέτες Περιπτωσης Σύγχρονων Κατανεμημένων Συστημάτων

Αξιολόγηση φοιτητών

• Εργαστηριακές Ασκήσεις
• Γραππτή Εξέταση

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
12533080 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ JAVA, Τύπος: Σύγγραμμα, Ι. Κ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ, Ι. Ζ. ΜΗΛΗΣ, Α. Α. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ, Γ. Β. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ, 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-463-9

13777 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ANDREW S. TANENBAUM, MAARTEN VAN STEEN, 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-924-0

4621 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙO (ΠΕΡΙΕΧΕΙ CD), Τύπος: Σύγγραμμα, INCE DARREL, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ISBN: 978-960-8396-34-0

77112824 Κατανεμημένα Συστήματα, Τύπος: Σύγγραμμα, G.Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, G. Blair, Μετάφραση - Επιμέλεια Κωνσταντίνος Κοντογιάννης-, 2018, DaVinci, ISBN: 9789609732239

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος

Πετρίδου Σοφία   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Πετρίδου Σοφία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας μετάδοσης της πληροφορίας και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της πληροφορίας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Κλασσική Κρυπτογραφία - Απλά κρυπτοσυστή΅ατα. Κρυπτανάλυση. Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις. Συ΅΅ετρική Κρυπτογραφία. Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. ∆ιαχείριση κλειδιών. Ψηφιακές υπογραφές. Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα.

Αξιολόγηση φοιτητών

Εργασίες - Προφορικές Εξετάσεις

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
1746 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΡΥΠΤΑΝΑΛΥΣΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΚΑΤΟΣ Β., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ., 2003, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 960-8065-40-2

11068 Κρυπτογραφία, Τύπος: Σύγγραμμα, Πουλάκης Δημήτριος Μ., 2004, Ζήτη, ISBN: 960-431-926-4

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

Ευαγγελίδης Γεώργιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ευαγγελίδης Γεώργιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο φοιτητής θα (α) κατανοήσει την έννοια της ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων (knowledge discovery from databases), (β) μάθει να σχεδιάζει Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses) και να εφαρμόζει τεχνικές ανάλυσης τύπου OLAP πάνω σε πολυδιάστατους κύβους, (γ) κατανοήσει και θα μάθει να εφαρμόζει τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδομένα όπως κατηγοριοποίηση (classification), συσταδοποίηση (clustering), κανόνες συσχέτισης (association rules) με τη χρήση διαδεδομένων εργαλείων (π.χ., WEKA).

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις έννοιες της ανακάλυψης γνώσεις από βάσεις δεδομένων - Αποθήκες δεδομένων - Πολυδιάστατοι κύβοι - Επεξεργασία OLAP - Έννοιες εξόρυξης γνώσης από δεδομένα - Κατηγοριοποίηση - Συσταδοποίηση - Κανόνες συσχέτισης.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
13748 ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, RICHARD J. ROIGER, MICHAEL W. GEATZ, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-206-2

22768468 Εξόρυξη από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων, Τύπος: Σύγγραμμα, Anand Rajaraman, Jeffrey David Ullman, 2014, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-83-3