Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


 • ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8ο Εξάμηνο
ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • BIG DATA - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ
  (ΠΛ0833)
 • ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
  (ΠΛ0608)
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ)
  (ΠΛ0824)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  (ΠΛ0610-2)
 • ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
  (ΠΛ0827-1)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
  (ΠΛ0416)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
  (ΠΛ0815)
 • ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  (ΠΛ0724)
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
  (ΠΛ0834)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  (ΠΛ0807)
 • ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  (ΠΛ0841)
 • ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
  (ΠΛ0828)
 • ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
  (ΠΛ0806)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
  (ΠΛ0819)
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  (CSC501)
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  (ΠΛ0816)
 • ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  (ΠΛ0842)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  (ΠΛ0844)
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
  (ΠΛ0729)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
  (ΠΛ0705-1)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ
  (ΠΛ0831)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  (ΠΛ0620)

Καρακασίδης Αλέξανδρος   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Δασίλας Απόστολος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Δασίλας Απόστολος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος «Αγορά Χρήματος-Κεφαλαιαγορές» είναι:
1. Η παρουσίαση και η ανάλυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και η δημιουργία-διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων σ' αυτές.
2. Η εξέταση του θεσμικού χαρακτήρα των αγορών Χρήματος & Κεφαλαίου, το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται, οι μέθοδοι εκτίμησης της αξίας/απόδοσης αυτών των προϊόντων και οι τρόποι αντιστάθμισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
3. Η χρήση εφαρμογών λογισμικού, τύπου «φύλλων εργασίας» (spreadsheets) για την κατασκευή και διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων, η στατιστική επεξεργασία αυτών των προϊόντων, η δημιουργία χαρτοφυλακίου επενδύσεων και η χρήση μοντέλων αριστοποίησης (κινδύνου-απόδοσης).

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου
2. Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί
3. Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα
4. Ελληνική κεφαλαιαγορά και εποπτεία
5. Διαδικασία αξιολόγησης μετοχών
6. Υπολογισμός κινδύνου-απόδοσης
7. Θεωρία χαρτοφυλακίου
8. Κατασκευή χαρτοφυλακίου
9. Αριστοποίηση χαρτοφυλακίου
10. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου

Αξιολόγηση φοιτητών

Τελικές γραπτές εξετάσεις: 100%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
50657709 Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων, Τύπος: Σύγγραμμα, Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, 2016, Εκδόσεις Utopia, ISBN: 978-618-81298-9-4

86053480 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Τύπος: Σύγγραμμα, Νούλας, Αθανάσιος, 2019, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-491-0

77119007 Αγορά Χρήματος - Κεφαλαίου και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Χρεογράφων, Τύπος: Σύγγραμμα, Κιόχος Πέτρος, Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Παπανικολάου Γεώργιος, 2018, Εκδόσεις Ελενη Κιόχου, ISBN: 978-618-81412-3-0

Συμπληρωματικό υλικό

http://compus.uom.gr/INF158

Βαζακίδης Αθανάσιος   Σταυρόπουλος Αντώνιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα Κοστολόγηση στοχεύει:στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του κόστουςστην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας της 9ης ομάδας του ΕΓΛΣ
στην καταχώρηση εγγραφών σε βιβλία Γ' κατηγορίας σύμφωνα με την 9η ομάδαστις εφαρμογές κοστολόγησης με χρήση προγράμματος σε Η/Υ

Περιεχόμενο μαθήματος

Διάκριση μεταξύ χρηματοοικονομικής, διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης. Προϋπολογιστικός έλεγχος, προϋπολογισμοί. Βασικές έννοιες κοστολόγησης. Πορεία κοστολόγησης προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ανάλυση και λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. Σύνταξη φύλλων μερισμού. Παραδείγματα κοστολόγησης έτοιμων προϊόντων, ημιτελών υποπροϊόντων και ελλειμμάτων. Αποτίμηση προϊόντων, ενημέρωση καρτελών προϊόντα σε τρίτους. Ποσοτική και κατ' αξίαν διακίνηση από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν. Προϋπολογιστικό κόστος παραγωγής. Μηνιαία και ετήσια κοστολόγηση με παραδείγματα. Όλες οι ασκήσεις λύνονται στο εργαστήριο με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
7939 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, 2009, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-98515-2-7

77108687 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, RAY H. GARRISON, ERIC W. NOREEN, PETER C. BREWER, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-855-2

Φουληράς Παναγιώτης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Φουληράς Παναγιώτης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση σε βάθος του τρόπου λειτουργίας βασικών πρωτοκόλλων επιπέδων μεταφοράς και εφαρμογής, και δημιουργία δικτυακών εφαρμογών με Sockets API. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παρακολούθηση δικτύων με σχετικά εργαλεία σε μορφή λογισμικού.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το επίπεδο μεταφοράς. Λεπτομερής εξέταση του τρόπου λειτουργίας του TCP και των διαφόρων παραλλαγών του, καθώς και σημαντικών πρωτοκόλλων στο επίπεδο εφαρμογής. Πώς λειτουργεί ένας δρομολογητής και τα βασικά πρωτόκολλα δρομολόγησης. ΝΑΤ και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN). Παραδείγματα. Προγραμματισμός δικτυακών εφαρμογών με το Sockets API - παραδείγματα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Παρακολούθηση δικτύου και παραδείγματα με το Wireshark. Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) - IntServ και DiffServ. Προσομοίωση δικτύων με διαδεδομένους δικτυακούς προσομοιωτές (π.χ., OMNeT++, OPNET). Προγραμματισμός απλού παρακολουθητή δικτύου (Sniffer). Το Απλό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Δικτύου (SNMP).

Αξιολόγηση φοιτητών

Ατομική Εργασία (περιλαμβάνει προγραμματισμό). Παρουσιάσεις επιλεγμένων θεμάτων.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
1834 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Μια Πρακτική Προσέγγιση, Τύπος: Σύγγραμμα, ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2009, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-960-8065-66-6

Ελεύθερο Σύγγραμμα
320059 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-191-5

Συμπληρωματικό υλικό

Εργαλεία παρακολουθήσεως και προσομοιώσεως Δικτύων Η/Υ, καθώς και επιστημονικά άρθρα, κλπ, διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή

Σακελλαρίου Ηλίας   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Σακελλαρίου Ηλίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός να: (1) γνωρίζει τις βασικές έννοιες της μεταγλώττισης ανώτερων γλωσσών προγραμματισμού και το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από τις τεχνολογίες των μεταγλωττιστών, (2) περιγράφει τα καθιερωμένα τυπικά στάδια της μεταγλώττισης (λεκτική, συντακτική, σημασιολογική ανάλυση και παραγωγή κώδικα) και να κρίνει σε ποιο στάδιο μεταγλώττισης ανήκει συγκεκριμένος έλεγχος, (3) επιλέγει κατάλληλους αλγορίθμους (πχ συντακτικής ανάλυσης) για την υλοποίηση μιας γλώσσας προγραμματισμού, (4) να σχεδιάζει τα στάδια της λεκτικής (κανονικές εκφράσεις) και της συντακτικής ανάλυσης και να προτείνει ορθή γραμματική μιας γλώσσας προγραμματισμού, (5) να περιγράφει την σημασία των ελέγχων τύπων και των υπολοίπων ελέγχων του σταδίου της σημασιολογικής ανάλυσης και να σχεδιάζει την υλοποίηση τους χρησιμοποιώντας γραμματικές ιδιοτήτων, (6) να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές παραγωγής τελικού κώδικα, (7) αναπτύσσει ένα μικρού μεγέθους μεταγλωττιστή με τη χρήση καθιερωμένων εργαλείων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στους μεταγλωττιστές και στη σχεδίαση μεταγλωττιστών. Λεκτική ανάλυση (Αυτόματα, Κανονικές εκφράσεις, Λεκτική Ανάλυση με την χρήση του εργαλείου FLEX), Συντακτική Ανάλυση (Γραμματικές, Συντακτική Ανάλυση από-πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, LL και LR συντακτικοί αναλυτές, Συντακτική ανάλυση με το εργαλείο BISON, Διαχείριση Πίνακα Συμβόλων Πληροφορία που αποθηκεύεται στον Πίνακα Συμβόλων, Δομές Δεδομένων), Σημασιολογική ανάλυση (Έλεγχοι κατά την Σημασιολογική Ανάλυση, Έλεγχος τύπων, Ανάλυση κατευθυνόμενη από τη Σύνταξη), Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα (Μετάφραση κατευθυνόμενη από την Σύνταξη, Ενδιάμεσες Γλώσσες), Παραγωγή Τελικού Κώδικα (Θέματα και Τεχνικές, Διαχείριση Μνήμης).

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις (100%), Προαιρετικές Εργασίες (20%) με θέμα την κατασκευή ενός απλού μεταγλωττιστή χρησιμοποιώντας καθιερωμένα εργαλεία.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
12713790 Μεταγλωττιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN: 978-960-6759-72-7

13858 ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, MICHAEL L. SCOTT, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-230-7

68383471 Μεταγλωττιστές Γλωσσών Προγραμματισμού: Θεωρία & Πράξη, Τύπος: Σύγγραμμα, Κωνσταντίνος Λάζος, Παναγιώτης Κατσαρός, Ζαφείρης Καραΐσκος, 2004, Αυτοέκδοση, ISBN: 960-87723-4-6

77108866 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, Keith D. Cooper, Linda Torczon, 2018, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN: 978-960-524-519-1

Συμπληρωματικό υλικό

Flex Manual, Fast Lexical Analyser (http://flex.sourceforge.net/)
Bison Manual, GNU Parser Generator http://www.gnu.org/software/bison/
Ιστοδελίδα Μαθήματος: http://compus.uom.gr/INF139/index.php

Στειακάκης Εμμανουήλ   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Στειακάκης Εμμανουήλ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο εφαρμογής των αρχών και δραστηριοτήτων του μάνατζμεντ στη λειτουργία της παραγωγής, καθώς επίσης η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας της λειτουργίας της παραγωγής, τόσο σε μεταποιητικές όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Περιεχόμενο μαθήματος

Η λειτουργία της παραγωγής – Σχέση με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης – Διαφορές ανάμεσα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
Χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής στη λειτουργία της παραγωγής – Συστήματα CAD (Computer Aided Design) και CAM (Computer Aided Manufacturing) – Ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα – Ολοκληρωμένη βιομηχανική παραγωγή – Ρομποτική τεχνολογία,
Ζήτηση και παραγωγική δυναμικότητα – Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης – Αξιολόγηση των προβλέψεων – Τρόποι αντιμετώπισης των μεταβολών της ζήτησης,
Χωροταξικός σχεδιασμός – Μέθοδοι διακίνησης υλικών – Ελαχιστοποίηση του κόστους διακίνησης υλικών – Σχεδίαση χωροταξίας εργοστασίου με τη βοήθεια Η/Υ,
Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής – Προσδιορισμός μεγέθους παρτίδας παραγωγής – Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής – Προγραμ. εκτέλεσης εργασιών,
Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών MRP (Material Requirements Planning) – Το σύστημα MRP II (Manufacturing Resources Planning) – Η φιλοσοφία Just in Time – Η τεχνική Kanban – Το σύστημα της Βελτιστοποιημένης Τεχνολογίας Παραγωγής OPT.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις 100%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
59382666 Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Στειακάκης Εμμανουήλ- Κωφίδης Νίκος, 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-608-2

11513 Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων, Τύπος: Σύγγραμμα, Δημητριάδης Σωτήριος Γ.,Μιχιώτης Αθανάσιος Ν., 2007, Κριτική, ISBN: 978-960-218-522-3

68402905 Διοίκηση Παραγωγής Ο Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων - Β΄ Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Παππής Κώστας Π., 2017, UNIBOOKS IKE, ISBN: 9786185304218

Συμπληρωματικό υλικό

Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής
Λ. Λιαρμακόπουλος
Αγραφιώτου Χρυσούλα, Αθήνα, 2010, ISBN: 960-91327-0-7

Διοίκηση Παραγωγής, Βασικές αρχές του προγραμματισμού και της ρύθμισης παραγωγής
S. Kiener, N. Maier-Scheubeck, R. Obermaier, M. Weib
Προπομπός, Αθήνα,

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Δριτσάκης Νικόλαος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τις έννοιες της στασιμότητας και της συνολοκλήρωσης των χρονικών σειρών, καθώς και τον προσδιορισμό των σχέσεων αιτιότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά στοιχεία από την οικονομία και τη διοίκηση.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στασιμότητα
Εισαγωγή
Βασικές έννοιες (Χρονική σειρά, Στοχαστική διαδικασία, Λευκός θόρυβος, Τυχαίος περίπατος, Στοχαστική και Προσδιοριστική τάση, Ολοκληρωμένη χρονική σειρά)
Κίβδηλες παλινδρομήσεις (Spurious regressions)Στασιμότητα των χρονικών σειρώνΈλεγχοι της στασιμότητας (Γραφικές παραστάσεις)
Διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης
Μοναδιαία ρίζα
Έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας
Ο έλεγχος των Dickey - Fuller (DF)
Ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller (ΑDF)
Επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων
Ο έλεγχος των Phillips-Perron
Συνολοκλήρωση
Έννοιες και ορισμοί
Έλεγχοι της συνολοκλήρωσης
Έλεγχος των Engel - Granger
Έλεγχος του Johansen
Υποδείγματα διόρθωσης λαθών
Εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών
Αιτιότητα
Έννοιες και ορισμοί
Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger

Αξιολόγηση φοιτητών

(Ατομική Εργασία + Test προόδου 50% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (50% τελικού βαθμού).

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
28308114 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΔΗΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ, 2013, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ISBN: 978-960-9443-17-3

43350 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EVIEWS, Τύπος: Σύγγραμμα, ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Διονύσης Θ. Φίλιππας, 2010, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9789605160463

Στειακάκης Εμμανουήλ   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Στειακάκης Εμμανουήλ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι: α) Εξοικείωση των φοιτητών με τις εικονικές επιχειρήσεις και γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ψηφιακή οικονομία.β) Απόκτηση γνώσεων που αφορούν στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις εικονικές επιχειρήσεις.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην έννοια της εικονικής επιχείρησης (ανάλυση του όρου «εικονική επιχείρηση», εισαγωγή στη σχέση εικονικής επιχείρησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)Διαχείριση γνώσης και εικονικές κοινότητες (τύποι εικονικών κοινοτήτων, οικονομία και εικονικές κοινότητες, συμμετοχικός Ιστός, στάδια ανάπτυξης των εικονικών κοινοτήτων) Επιχειρηματικότητα και εικονική επιχείρηση (ανάλυση του όρου «επιχειρηματικότητα» - τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, πηγές οικονομικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας)Ηλεκτρονικές δημοπρασίες (μορφές ηλεκτρονικής δημοπρασίας, νέες τεχνολογίες και ηλεκτρονικές δημοπρασίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα online δημοπρασιών)Μελέτες περιπτώσεων εικονικών επιχειρήσεων (επιτυχημένες περιπτώσεις εικονικών επιχειρήσεων, λόγοι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας).

Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτική εργασία

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
14035 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, Γεώργιος Δουκίδης, 2010, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ISBN: 978-960-08-0528-4

11600 Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, White Margaret A.,Bruton Garry D., 2010, Κριτική, ISBN: 978-960-218-674-9

Συμπληρωματικό υλικό

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό ΕμπόριοD. ChaffeyΚλειδάριθμος, Αθήνα, 2008, ISBN: 978-960-461-171-3Knowledge Management and Virtual OrganizationsY. MalhotraIdea Group Publishing, Hershey, USA, 2000, ISBN: 1-878289-73-X

Κανταρίδου Ζωή   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Κανταρίδου Ζωή

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με τη θεματολογία και τις συμβάσεις προφορικού και γραπτού λόγου στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο μέσω της Αγγλικής γλώσσας. Οι δεξιότητες που εξασκούνται είναι α) σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, β) σύνταξη επαγγελματικών ηλεκτρονικών επιστολών (emails), γ) επιχειρηματολογία σε εταιρικές συναντήσεις (argumentation), δ) γραπτή και προφορική διαπολιτισμική επικοινωνία, ε) τεχνικές διαπραγματεύσεων (negotiation) και στ) τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Το μάθημα απαιτεί επίπεδο γλωσσομάθειας στην Αγγλική τουλάχιστον B2.

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Company profile & structure
2. Advertising & marketing
3. e-Commerce
4. Applying for a job
5. Telecommuting
6. Business across cultures
7. Business etiquette
8. Company accountability
9. SWOT analysis
10. Startup companies

Αξιολόγηση φοιτητών

Οι φοιτητές ετοιμάζουν προσωπικό φάκελο εργασιών (100%)

Βιβλιογραφία

(One of the following):
• Kantaridou, Zoe; Papadopoulou, Iris; Stefanou, Polixeni. Business English at University. Εκδ. Ανικούλα, 2019.

• Papadopoulou Iris. Research Reading and Writing Skills. Advanced English for Academic Purposes. Course for Students of Economic and Social Sciences. Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014.

Μάστορας Θεόδωρος   Φούσκας Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Φούσκας Κωνσταντίνος, Μάστορας Θεόδωρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:
α) τη στρατηγική και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική και συνθηκών αγοράς και περιβάλλοντος.
β) επιχειρησιακές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού/ Κινητού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού / Κινητού Επιχειρείν με την παρουσίαση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και μελετών περιπτώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στρατηγική και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι­κού Επιχειρείν. Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασίας Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης (e-Business plan). Εννοιολογικές προσεςγγίσεις: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, m-commerce/ business. Παράγοντες επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, στον προγραμματισμό και τη στρατηγική των επιχειρήσεων, στις αγορές και τους επιμέρους κλά­δους επιχειρησιακής δραστηριότητας.
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρο­νικό εμπόριο / επιχειρείν (Electronic Business Models), αλλαγές επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους (υγεία, διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας κ.ά). Η διευρυμένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνεργιών, δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις, κοινωνικά δίκτυα.
Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης (e-Business plan), στρατηγικές ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου.  Πρακτικές εφαρμογές.

Αξιολόγηση φοιτητών

60% Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση)
40% Παρουσίαση και ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
50656360 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVE CHAFFEY, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-671-8

86053196 Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Τύπος: Σύγγραμμα, Βλαχοπούλου Μάρω, Έκδοση: 1/2019, ISBN: 979-888-8888-888

12536563 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010, Τύπος: Σύγγραμμα, Turban Efraim,King David,,Lee Jae,Ting-Peng Liang, Turban Deborah, 2011, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-605-6

18548694 e - Οικονομία-Εμπόριο-Μάρκετιγκ-Διακυβέρνηση, Τύπος: Σύγγραμμα, Γεωργιάδου Ε., Τριανταφύλλο Ευ., Οικονομίδης Αν., 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-242-8

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος
(Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό) (http://compus.uom.gr/INF174 )

Ψάννης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ψάννης Κωνσταντίνος

Περιεχόμενο μαθήματος

Κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, Ασύρματα συστήματα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Θέματα σχεδίασης, Επίδραση της κινητικότητας στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, Συστήματα κινητών επικοινωνιών 3ης και 4ης γενιάς, Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες, μοντέλα απωλειών διαδρομής, Ψηφιακές Επικοινωνίες και Ψηφιακή Μετάδοση (Overview), Τηλεπικοινωνιακή κίνηση, Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών, Multiple Access Techniques, Modulation Schemes, Antennas, Diversity, and Link Analysis, Spread Spectrum (SS) and CDMA Systems. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης, Διαμορφώσεις, Διασποράς φάσματος άμεσης ακολουθίας και διασποράς φάσματος αναπήδηση συχνότητας, Διαχείριση κινητικότητας, Διαχείριση εντοπισμού, Διαδικασία ενημέρωσης θέσης, Έλεγχος και εγκατάσταση κλήσης, Διαδικασία εντοπισμού δεδομένων, Μέθοδοι προσδιορισμού της θέσης κινητού τερματικού. Αλγόριθμοι για κινητά και ασύρματα επικοινωνιακά συστήματα και εφαρμογές (Mobile Media Communications), θέματα ασφάλειας, επιχειρηματικά και ρυθμιστικά θέματα.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ενδιάμεσες εργασίες, Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
18548787 Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Θεολόγου Μ., 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-278-7

Συμπληρωματικό υλικό

Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος , ebooks, papers, Demonstrations, Virtual Labs , Experiments (http://compus.uom.gr)

Σακελλαρίου Ηλίας   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Σακελλαρίου Ηλίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο λογικός προγραμματισμός (ΛΠ) και ο Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς ανήκουν στις πλέον ενδιαφέρουσες σχολές προγραμματισμού, σημαντικά διαφορετικές από τις "κλασικές" σχολές του προστακτικού και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός: (1) να κατανοεί την διαφορετική προσέγγιση του δηλωτικού προγραμματισμού στην υλοποίηση αλγορίθμων, (2) να κατανοεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Λογικού προγραμματισμού σε σχέση με τον προστακτικό, (3) να διακρίνει ποια είδη εφαρμογών ή μέρη μεγαλύτερων εφαρμογών μπορούν να αναπτυχθούν σε σημαντικά μικρότερο χρόνο με την χρήση δηλωτικού προγραμματισμού, (4) να περιγράφει και να μπορεί να εφαρμόσει διαδικασίες όπως η ενοποίηση όρων, καθώς και την χρήση των κατηγορημάτων ανώτερης τάξης, (5) να σχεδιάσει και να υλοποιεί προγράμματα Λογικού Προγραμματισμού, εκμεταλλευόμενος τον μηχανισμό εκτέλεσης της γλώσσας, την διαδικασία ενοποίησης και ειδικότερα τεχνικές όπως αναδρομή και αφαίρεση διαδικασιών, (6) να εξηγήσει την έννοια της μεταβλητής περιορισμών, του πεδίου της και των περιορισμών ως λογικών σχέσεων που εκφράζουν μερική πληροφορία για ένα πρόβλημα, (7) να μπορεί να περιγράφει και να εξηγήσει τεχνικές επίλυσης περιορισμών, (8) να μοντελοποιεί προβλήματα ως προβλήματα περιορισμών και να αναπτύσσει τις αντίστοιχες υλοποιήσεις τους σε ένα ισχυρό σύστημα CLP.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στον Λογικό Προγραμματισμό. Δηλωτικός προγραμματισμός. Κατηγορική Λογική πρώτης τάξης και Λογικά Προγράμματα. Σύνταξη Prolog προγραμμάτων, γεγονότα, κανόνες. Εκτέλεση Προγράμματος -ερωτήσεις. Λογικές μεταβλητές, όροι και διαδικασία ενοποίησης. Αρχή της ανάλυσης, Μηχανισμός Εκτέλεσης. Αποσφαλμάτωση. Αναδρομή. Αριθμητικές πράξεις. Λίστες. Αποκοπή. Κατηγορήματα ανώτερης τάξης (all solutions, μεταβλητή κλήση, άρνηση ως αποτυχία, δημιουργία όρων, μεταβολή μνήμης). Αρχεία. Γράφοι. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Γραμματικές. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Η έννοια του περιορισμού σε μεταβλητές. Πεδία μεταβλητών. Επίλυση προβλημάτων περιορισμών. Αλγόριθμοι διήθησης δυαδικών περιορισμών και περιορισμών ανώτερης τάξης. Υποστήριξη περιορισμών στο Λογικό Προγραμματισμό. Η γλώσσα ECLiPSe. Παραδείγματα κατηγοριών προβλημάτων (χρονοπρογραμματισμός, ανάθεση πόρων).

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του Εξαμήνου (70% της τελικής βαθμολογίας), Παράδοση εβδομαδιαίων εργαστηριακών ασκήσεων (10%), Εργασίες (20%).

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
41958366 Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη, Τύπος: Σύγγραμμα, Μανόλης Μαρακάκης, 2014, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-98-7

5417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ - PROLOG, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2008, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9789608729384

Ελεύθερα συγγράμματα
320042 Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-246-2

320266 ΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-335-3

Συμπληρωματικό υλικό

Apt, Krzystof R. ;Wallace, Mark G. "Constraint Logic Programming Using ECLiPSe", Cambridge University Press, 2007.
Bratko, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence, (3rd edition), Addison Wesley, 2001.
Kowalski, Robert. Logic For Problem Solving, North-Holland, 1983 (from author's web page)
(http://compus.uom.gr/INF256/index.php)

Ρεφανίδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Ρεφανίδης Ιωάννης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει προβλήματα μηχανικής μάθησης˙ (β) να κατασκευάζει και εκπαιδεύει νευρωνικά δίκτυα διάφορων αρχιτεκτονικών˙ (γ) να εξοικειωθεί με διάφορα εργαλεία για νευρωνικά δίκτυα˙ (δ) να προετοιμάζει δεδομένα για την τροφοδότηση των νευρωνικών δικτύων˙ (ε) να αποφεύγει προβλήματα υπερπροσαρμογής στα δεδομένα εκπαίδευσης˙ (στ) να αξιολογεί συγκριτικά εναλλακτικές μεθόδους μηχανικής μάθησης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Μηχανική μάθηση. Μη-συμβολική τεχνητή νοημοσύνη. Μοντέλο τεχνητού νευρώνα.
Μάθηση με επίβλεψη. Perceptron. Ο κανόνας Δέλτα. Δίκτυα με προς τα εμπρός τροφοδότηση. Δίκτυα πολλών επιπέδων και ανάστροφη διάδοση σφάλματος. Δίκτυα με ανατροφοδότηση.
Μάθηση χωρίς επίβλεψη. Ομαδοποίηση. Κανόνας Kohonen.
Δυναμικά δίκτυα. Χρονοσειρές. Δίκτυα Hopfield.
Ακτινικά δίκτυα. Πιθανοτικά δίκτυα.
Συστήματα ελέγχου. Στοιχεία καθυστέρησης και γραμμικοί νευρώνες. Γραμμικά φίλτρα.
Γενετικοί αλγόριθμοι.
Εναλλακτικά μοντέλα μάθησης. Δένδρα απόφασης. Κανόνες κατηγοριοποίησης. Κανόνες συσχέτισης. Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις 100%
Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι (μέχρι επιπλέον 30%)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
9743 Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση, Τύπος: Σύγγραμμα, Haykin Simon, 2010, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-7182-64-7

13908 ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-080-8

Συμπληρωματικό υλικό

Διαφάνειες διαλέξεων. Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.
(http://compus.uom.gr/INF201/index.php)

Μαντάς Μιχαήλ   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαντάς Μιχαήλ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό, τη λειτουργία και την υποστήριξη αποφάσεων που άπτονται της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για τη μαθηματική προτυποποίηση και επίλυση προβλημάτων ΔΕΑ, καθώς και την εισαγωγή και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στα logistics και τη ΔΕΑ.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) εισαγωγή, δομή και βασικές έννοιες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), ii) λειτουργία και κύριες δραστηριότητες των logistics, iii) αποθήκευση, iv) χωροθέτηση εγκαταστάσεων, v) μαθηματική προτυποποίηση προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, vi) πληροφοριακά συστήματα για τα logistics και τη ΔΕΑ και vii) ειδικά θέματα και σύγχρονες τάσεις στη ΔΕΑ. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την εκμάθηση λογισμικού βελτιστοποίησης των διαδικασιών και αποφάσεων logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αξιολόγηση φοιτητών

Τελική γραπτή εξέταση (70%), Ομαδική εργασία και παρουσίαση (30%).

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
1. Chopra, S. and P. Meindl (Επιμέλεια Λ. Τσιρώνης), (2014), Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Στρατηγική, Προγραμματισμός και Λειτουργία, Εκδόσεις Τζιόλα. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955004)

2. Bowersox, D., D. Closs, M. Bixby Cooper, and J. Bowersox (Επιμέλεια Α. Νεάρχου, Φ. Βούζας, Π. Ρεπούσης), (2015), Logistics: Εφοδιαστική & Διοίκηση Δικτύων Διανομής, Broken Hill Publishers Ltd. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659353)

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις/Διαλέξεις μαθήματος (Compus)

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:
 Journal of Supply Chain Management
 Supply Chain Management: An International Journal
 Journal of Business Logistics
 International Journal of Logistics Management
 International Journal of Logistics: Research and Applications
 International Journal of Physical Distribution and Logistics Management
 EURO Journal on Transportation and Logistics
 Transportation Science
 Transportation Research Parts A, B, C, D & E
 Transportation Research Record
 Transport Policy
 Journal of Global Operations and Strategic Sourcing
 Production and Operations Management
 Interfaces
 Decision Support Systems
 Expert Systems with Applications
 Management Science
 Operations Research
 European Journal of Operational Research

Αμπατζόγλου Απόστολος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Αμπατζόγλου Απόστολος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
 να περιγράφει τις βασικές έννοιες της ποιότητας λογισμικού.
 να περιγράφει τις βασικές έννοιες των μοντέλων ποιότητας λογισμικού
 να εφαρμόζει τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης ποιότητας.
 να εφαρμόζει τεχνικές και εργαλεία βελτίωσης ποιότητας λογισμικού.
 να περιγράφει εξειδικευμένα θέματα διασφάλισης ποιότητας (π.χ., τεχνικό
χρέος) και να εφαρμόζει τις αρχές αυτές στην πράξη

Περιεχόμενο μαθήματος

 Εισαγωγή στη ποιότητα λογισμικού
 Μοντέλα και χαρακτηριστικά ποιότητας λογισμικού
 Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο κώδικα
 Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο διεργασίας
 Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο σχεδίου και αρχιτεκτονικής
 Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο απαιτήσεων
 Πρότυπα σχεδίασης
 Αναδομήσεις λογισμικού
 Εισαγωγή στο τεχνικό χρέος
 Διαχείριση τεχνικού χρέους
 Έλεγχος λογισμικού (2 διαλέξεις)
 Διεθνή στάνταρ για τη διασφάλιση της ποιότητας λογισμικού

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση συνίσταται σε:
 Γραπτή αξιολόγηση (60%)
 Ομαδική εργασία (40%)
Μέθοδοι Γραπτής Αξιολόγησης:
 Επίλυση προβλημάτων
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του μαθήματος

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
13600 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ: UML, ΑΡΧΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, 2005, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-882-1
13597 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ UML, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΕΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΦΙΤΣΙΛΗΣ, 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-913-5

Συμπληρωματικό υλικό

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 https://www.sciencedirect.com/journal/information-and-software-technology
 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-systems-and-software
 https://link.springer.com/journal/11219

Γεωργιάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Γεωργιάδης Χρήστος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο (Internet). Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο από τη μεριά του πελάτη (client) με χρήση HTML, CSS, Javascript, και jQuery. Προγραμματισμός στη μεριά του διακομιστή με PHP. Διασύνδεση με βάσεις δεδομένων SQL.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο- Εισαγωγή στο διαδίκτυο και στον ιστό. Η γλώσσα HTML, δομή παραδείγματα μορφοποίησης κειμένου. Η γλώσσα HTML και διαμόρφωση σελίδων με CSS (Cascading Style Sheets). - JavaScript και HTML. Σύνταξη της JS. Μεταβλητές, αντικείμενα, πίνακες. Τελεστές, Έλεγχος. Συμβάντα και προγραμματισμός (event-oriented programming). Βασικά αντικείμενα της JS. DOM μοντέλο. Φόρμες. Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα Javascript.- Εισαγωγή στη PHP (server-side scripting). Βασικά στοιχεία της PHP, εντολές ελέγχου, επανάληψης. Αποστολή δεδομένων από φόρμες σε σενάρια PHP. Global variables. Δυναμικές τοποθεσίες ιστού. Διαχείριση αρχείων και αποστολή αρχείων στο web server. Διαδικτυακές εφαρμογές με πολλαπλές φόρμες (χρήση hidden fields και sessions). Συνεργασία PHP & MySQL. Πιστοποίηση χρήστη με χρήση συνόδων. Εφαρμογές με PHP & MySQL.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 50%Υποχρεωτική Εργασία 50%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
12543770 Προγραμματισμός Internet & World Wide Web 4η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Deitel & Deitel, 2011, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-612-4

13690 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ PHP 6 ΚΑΙ MYSQL 5 ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, LARRY ULLMAN, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-250-5

Συμπληρωματικό υλικό

Υλικό online μαθημάτων από το W3 schools (Compus)

Σαμαράς Νικόλαος   Σιφαλέρας Άγγελος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Σαμαράς Νικόλαος, Σιφαλέρας Άγγελος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια εισαγωγή στα μοντέλα βελτιστοποίησης δικτύων και στον ακέραιο προγραμματισμό. Θα δοθεί έμφαση στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύων αλλά και στη μοντελοποίηση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
Συγγράμματα
1. Παπαρρίζος Κ., Σαμαράς Ν. & Σιφαλέρας Α., Δικτυακή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Ζυγός, 2009.
2. Μηλιώτης Π. & Μούρτος Ι., Διακριτή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ, 2012.
3. Βασιλείου Π.X., Εφαρμοσμένος Μαθηματικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2001.

Επιπλέον υλικό
1. Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.
2. Lee J., A First Course in Combinatorial Optimization, Series: Cambridge Texts in Applied Mathematics (No. 36), 2004.
3. Cook W.J., Cunningham W.H., Pulleyblank W.R. and Schrijver A., Combinatorial Optimization, John Wiley and Sons, New York, 1998.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: το πρόβλημα των ελαχίστων δρόμων, το πρόβλημα του ελαχίστου δένδρου καλύμματος, το πρόβλημα της εύρεσης μεγίστης ροής και το πρόβλημα της εύρεσης ροής ελαχίστου κόστους. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή σε τεχνικές μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού, στον αλγόριθμο κλάδου & φραγής, στο δυναμικό προγραμματισμό αλλά και σε ειδικά προβλήματα όπως δένδρα Steiner και το πρόβλημα του πλανόδιου εμπόρου. Σε κάθε ενότητα οι φοιτητές, εκτός από την μεθοδολογία, εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών πακέτων βελτιστοποίησης όπως η γλώσσα μοντελοποίησης AMPL και ο λύτης Gurobi.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
1827 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ Κ., ΣΑΜΑΡΑΣ Ν., ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ Α., 2009, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-960-8065-68-0

22762766 ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2012, ΟΠΑ, ISBN: 978-960-9443-13-5

11031 Εφαρμοσμένος μαθηματικός προγραμματισμός, Τύπος: Σύγγραμμα, Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος, 2001, Ζήτη, ISBN: 960-431-716-4

Συμπληρωματικό υλικό

Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.

Μαυρίδης Ιωάννης   Φουληράς Παναγιώτης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαυρίδης Ιωάννης, Φουληράς Παναγιώτης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να:
• Κατανοήσει τις τεχνολογίες και τη δομή ενός τυπικού blockchain, καθώς και τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματά του
• Εκτιμήσει το ρόλο του blockchain στην ανάπτυξη συστημάτων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης εμπιστοσύνης
• Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των σημαντικότερων τεχνολογιών blockchain και των τύπων που υποστηρίζουν οι σημαντικότεροι πάροχοι σήμερα
• Κατανοήσει το τι είναι και από ποια συστατικά συντίθεται ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο, καθώς και τις περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και ιδιαίτερα σε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών
• Αντιληφθεί τις νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που διανοίγονται στα νέα περιβάλλοντα τεχνολογίας, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IοT)
• Αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών (DApps)

Περιεχόμενο μαθήματος

• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τεχνολογίες
• Πώς λειτουργεί το Blockchain
• Ηλεκτρονικό κατανεμημένο καθολικό
• Bitcoin – πώς λειτουργεί
• Smart Contracts
• Ethereunm – πώς λειτουργεί
• Κατηγορίες Blockchain
• Αποκεντρωμένες Εφαρμογές - DApps (Decentralized Applications)
• Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη
• Πρωτόκολλα
• Συναλλαγές και Scripting
• Εξόρυξη και Συναίνεση
• Μελέτη Περιπτώσεων και Παραδειγμάτων

Αξιολόγηση φοιτητών

Αξιολόγηση μέσω παρουσίασης ατομικού θέματος (υποχρεωτικό για συμμετοχή στην τελική αξιολόγηση) και ατομικής εργασίας.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

Συμπληρωματικό υλικό

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Σημειώσεις μαθήματος
2. “Beginning Blockchain”, B. Singhal, G. Dhameja, P.S. Panda, APress, 2018.
3. “Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained”, I. Bashir, Packt Publishing, 2nd Edition, 2018.
4. “Solidity Programming Essentials”, R. Modi, Pact Publishing, 2018.
5. "Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain”, A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2nd edition (July 1, 2017).
6. "Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and Dapps", A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2019.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• International Journal of Blockchains and Cryptocurrencies, InderScience
• JBBA, The Journal of The British Blockchain Association
• Computers and Security (COSE), Elsevier.
• ACM Transactions on Privacy and Security (TISSEC), ACM.
• Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier.
• Security & Privacy, IEEE
• Future Generation Computer Systems, The International Journal of Grid Computing and eScience, Elsevier.
• IET Information Security, The Institution of Engineering and Technology.
• The Computer Journal, Oxford University Press.

Special Issues και επί μέρους άρθρα σε διάφορα Επιστημονικά Περιοδικά

Γεωργιάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Γεωργιάδης Χρήστος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει (α) να έχουν αποκτήσει σημαντική οικειότητα με τις Αρχιτεκτονικές βασισμένες-σε-Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού, (β) να είναι σε θέση να κατανοούν και να διακρίνουν τα διάφορα επίπεδα στη στοίβα των Υπηρεσιών Ιστού, και (γ) να μπορούν να μοντελοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες και συναλλαγές μέσω της γλώσσας BPEL και να σχεδιάζουν μικρής/μεσαίας κλίμακας συνθέσεις Υπηρεσιών Ιστού.

Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχιτεκτονική βασισμένη-σε-υπηρεσίες (SOA): Διαλειτουργικότητα, Υπηρεσίες, Χαλαρή ΣύζευξηΗ γλώσσα σήμανσης XML και η Ανταλλαγή Μηνυμάτων: SOAP, ΔιευθυνσιοδότησηΠεριγραφή και Εντοπισμός Μεταδεδομένων: WSDL, Πολιτικές WS, UDDIΠοιότητα Υπηρεσιών - Συναλλαγές: Αξιοπιστία, Κλασικές και Επιχειρηματικές ΣυναλλαγέςΠοιότητα Υπηρεσιών - Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού: Εμπιστοσύνη, Εξουσιοδότηση, Πολιτικές ΑσφάλειαςΣύνθεση Υπηρεσιών: Μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών - Γλώσσα BPEL, υλοποίηση ενδεικτικών περιπτώσεων μελέτης

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 50%Υποχρεωτική Εργασία 50%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
13613 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, SANJIVA WEERAWARANA, FRANCISCO CURBERA, FRANK LEYMANN, TONY STOREY, DONALD F. FERGUSON, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-086-0

Ελεύθερα συγγράμματα
320170 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-125-0

Συμπληρωματικό υλικό

Διαφάνειες του μαθήματος.Επιστημονικά άρθρα.Ιστότοπος μαθήματος.Do more with SOA Integration: Best of Packt,A. Poduval, D. Todd, et al., Packt Publishing (Compus)

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαργαρίτης Κωνσταντίνος

Μαθησιακά αποτελέσματα

• Εξήγηση των χαρακτηρηστικών κάθε κατηγορίας στη ταξινόμηση Flynn (MIMD, SIMD) καθώς και όρους όπως μοιραζόμενη / κατανεμημένη μνήμη, SMP, multi-core, UMA / NUMA, MPP.
• Μετρικές και υποολογσιμός επίδοσης σε υπολογστικά συστήματα.
• Περιγραφή του ILP και της ιεραρχίας μνήμης και των περιορισμών τους
• Περιγραφή της υποστήριξης ατομικών λειτουργιών σε επίπεδο γλώσσας μηχανής,
• Περιγραφή των προκλήσεων και των λύσεων για τη διατήρηση της συνοχή της κρυφής μνήμης στα διάφοα συστήματα.
• Περιγραφή των βασικών δικτύων διασύνδεσης σε δφιάφορες παράλληλες αρχιτεκτονικές.
• Περιγραφή των κύριων προκλήσεων για την επίδοση των διαφόρων παράλληλων συστημάτων.
• Περιγραφή των πλεονεκτημάτων και περιορισμών των GPUs έναντι των CPUs καθώς και εναλλακτικά μοντέλα ολοκλήρωσης CPU-GPU.
• Εφαρμογή διαφόρων παράλληλων αλγοριθμικών και προγραμματιστικών προτύπων και εξήγηση του πεδίου εφαρμογής κάθε προτύπου.
• Υπολογισμός των επιπτώσεων των νόμων Amdahl και Gustafson για συγκεκριμένο παράλληλο αλγόριθμο και εμπειρική μέτρηση της πραγματικής επιτάχυνσης και κλιμάκωσης.
• Εξήγηση τις επιπτώσεις της τοπικότητας των δεδομένων στην απόδοση.
• Ανίχνευση και διόρθωση ανισσοροπιών φόρτου.
• Περιγραφή της επίδρασης της κατανομής δεδομένων στο κόστος επικοινωνίας.
• Ανίχνευση και διόρθωση περίπτωσης ψευδούς διαμοιρασμού (κοινοχρησίας).
• Εφαρμογή της μεθολογίας Foster στη ανάπτυξη παράλληλων εφαρμογών.
• Υλοποίηση βασικών παράλληλων αλγορίθμων και εφαρμογών (όπως υπολογισμοί πινάκων, ταξινόμησης, αναζήτησης, ταύτισης, γράφων κλπ) σε περιβάλλοντα μοιραζόμενης, κατανεμημένης μνήμης και με χρήση GPU.

Περιεχόμενο μαθήματος

• Αρχιτεκτονική και Λογισμικό Συστημάτων Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων
• Εκτίμηση και Ανάλυση Επίδοσης Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
• Παράλληλοι Αλγόριθμο και Εφαρμογέςι: Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση
• Πρότυπα Παράλληλων Αλγοριίθμων και Παράλληλου Προγραμματισμού
• Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων Μοιραζόμενης Μνήμης
• Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστηυάτων Κατανεμημενης Μνήμης
• Προγραμματισμός SIMD και GPU Επιταχυντών

Αξιολόγηση φοιτητών

• Εργαστηριακές Ασκήσεις
• Γραππτή Εξέταση

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
12279261 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVID B. KIRK, WEN-MEI W. HWU, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-423-3

18548957 MPI, Τύπος: Σύγγραμμα, Μάργαρης Αθ., 2008, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-145-2

33134125 Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό, Τύπος: Σύγγραμμα, Γραμματή Πάντζιου, Βασίλειος Μάμαλης, Αλέξανδρος Τομαράς, 2013, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-89-5

50656351 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, Τύπος: Σύγγραμμα, PETER S. PACHECO, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-666-4

Συμπληρωματικό υλικό

• Ιστοτόπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF120/ ).
• Τεχνικές Παράλληλου Προγραμματισμού, B.P.Lester (μτφ Κ.Γ. Μαργαρίτης), Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

Παπαδημητρίου Παναγιώτης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση και εξοικοίωση με τις τεχνολογίες, εφαρμογές και έννοιες της υπολογιστικής νέφους, καθώς και με τις αρχιτεκτονικές των κέντρων δεδομένων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νέφους
Χαρακτηριστικά Νεφών, Μοντένα Ανάπτυξης Νεφών
Ρόλοι και Παρεχόμενες Υπηρεσίες Νεφών
Εικονικοί Εξυπηρετητές, Εικονικά Δίκτυα, Εικονικοποίηση Καρτών Δικτύου
Κέντρα Δεδομένων: Μοντέλο Κλιμάκωσης, Τοπολογίες, Αρχιτεκτονικές
Διαχείριση Νεφών: Εικονική Μεταγωγή, Μετακίνηση εικονικών μηχανών, Διαχείριση σφαλμάτων
Αποθήκευση Δεδομένων: Μεγάλης κλίμακας αποθήκες (κλειδί-τιμή), Amazon S3
Τιμολόγηση Υπηρεσιών Νεφών
Επόπτης Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις (100%)

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
50658783 Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική 1η Εκδ., Τύπος: Σύγγραμμα, Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood, 2015, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6865

12250 Cloud computing Μια πρακτική προσέγγιση, Τύπος: Σύγγραμμα, Velte Anthony T.,Velte Toby J.,Elsenpeter Robert P., 2010, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-597-4

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF281/), Διαφάνειες.

Βαζακίδης Αθανάσιος   Σταυρόπουλος Αντώνιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων στοχεύει:
- στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες στη Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων
- στην συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα
- στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων για νομικά πρόσωπα
- λύση πραγματικών ασκήσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Περιεχόμενο μαθήματος

Έσοδα και φορολογία κερδών από Α, Β και Γ κατηγορίες εισοδημάτων. Εισοδήματα από ακίνητα και ακίνητες αξίες. Έσοδα, κατανομή και φορολογία των κερδών εμπορικών επιχειρήσεων. Έσοδα και φορολογία κερδών Ε, ΣΤ και Ζ κατηγορίες εισοδημάτων. Γεωργικές επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα, τεχνικές επιχειρήσεις. Νομικά πρόσωπα. Έσοδα νομικών προσώπων, φορολογία Ε.Π.Ε, φορολογία Α.Ε. Φορολογία συνεταιρισμών και ενώσεων. Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων. Ατομική δήλωση φυσικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9. Το μάθημα συνδυάζει θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα φορολογίας που λύνονται και χειρόγραφα και με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
86195440 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 2019, ΙΩΑΝΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε., ISBN: 978-960-9781-28-2

68377911 Φορολογική Λογιστική τόμος Β 2η έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: 2, Γκίνογλου Δημήτριος, 2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963274826