Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


 • ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1ο Εξάμηνο
ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
  (AIC106)
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
  (AIC101)
 • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
  (AIC102)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
  (AIC103)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  (CSC101)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
  (AIC104)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  (AIC105)

Κανταρίδου Ζωή   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Κανταρίδου Ζωή

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής, τη δομή και το περιεχόμενο των ακαδημαϊκών άρθρων, τις συμβάσεις του ακαδημαϊκού λόγου (λογοκλοπή, αναφορές/ παραθέσεις) και τις στρατηγικές που χρειάζονται για να ενσωματωθούν στον ακαδημαϊκό χώρο (σημειώσεις, περίληψη, αναδιατύπωση λόγου). Βασίζεται σε ακαδημαϊκά κείμενα από τον τομέα της πληροφορικής και των οικονομικών. Το μάθημα διεξάγεται στην Αγγλική και απαιτεί γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον.

Περιεχόμενο μαθήματος

1. University campus and facilities
2. Dealing with academic texts:
• Academic abstracts
• Structure & content of academic articles
• Annotated bibliography
• Describing trends
3. Internet of Things (IoT)
4. Open source
5. Social networks
6. Foreign languages as human capital
7. Mobile-based learning
8. Great personalities in Computer Science
9. Talking about Greece
10. Introduction to economics

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές/προφορικές εργασίες 50% και τελική εξέταση 50%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

12519392 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES - 2nd edition/2011, Εκδότης: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), κωδικός ISBN: 978-960-8396-61-6

 

59377892 TEXT ANALYSIS IN ACADEMIC ENGLISH - 2nd REVISED EDITION, Τύπος: Σύγγραμμα, KARAGEVREKI MERSINI, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ISBN: 978-618-5196-19-6

Συμπληρωματικό υλικό

Ανάλογα με τις ανάγκες των εκάστοτε φοιτητών και ανεβαίνει στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο CoMPUs http://compus.uom.gr/INF201/

Σαμαράς Νικόλαος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Σαμαράς Νικόλαος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εξοικείωση με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, η εκμάθηση των πιο βασικών αλγορίθμων και αλγοριθμικών μεθοδολογιών καθώς και η χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα έχουν αποκτήσει:

i. κατανόηση τεχνικών σχεδίασης αλγορίθμων,
ii. κατανόηση βασικών αλγορίθμων αναζήτησης,
iii. κατανόηση βασικών αλγορίθμων ταξινόμησης,
iv. ικανότητα επιλογής των κατάλληλων αλγορίθμων για συγκεκριμένου είδους προβλήματα,
v. ικανότητα σχεδίασης και υλοποίησης ακολουθιακών (σειριακών) και αναδρομικών αλγορίθμων.

Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο μαθήματος

- Ιδιότητες των αλγορίθμων
'- Είδη αλγορίθμων (Επαναληπτικοί, Αναδρομικοί, Στοχαστικοί, Προσεγγιστικοί, Ευρετικές διαδικασίες)
'- Τεχνικές Σχεδίασης αλγορίθμων (Ωμή βία, Απληστία, Διαίρει και βασίλευε, Αναδρομικότητα)
'- Επαναληπτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης
'- Αλγόριθμοι Αναζήτησης
'- Αναδρομικοί αλγόριθμοι
'- Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
'- Παραδείγματα υλοποίησης βασικών αλγορίθμων με τις γλώσσες προγραμματισμού C και Python

Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω α) τριών προαιρετικών εργασιών που θα εκπονηθούν στη διάρκεια του εξαμήνου (30%), και β) γραπτής εξέτασης (επίλυση προβλημάτων) στην Ελληνική γλώσσα (100%).

Αν κάποιος φοιτητής/τρια δεν κάνει τις προαιρετικές εργασίες, δεν έχει κάποια επίπτωση στο βαθμό γραπτής εξέτασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

86055492 Το βιβλίο της Python, Τύπος: Σύγγραμμα, Σαμαράς Νικόλαος, Τσιπλίδης Κωνσταντίνος, 2019, Κριτική, ISBN: 978-960-586-312-8

18548861 Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων, Τύπος: Σύγγραμμα, Παπαρρίζος Κωνσταντίνος, 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-222-0 

59367744 Αλγόριθμοι, Τύπος: Σύγγραμμα, Edmonds Jeff, 2016, Κριτική, ISBN: 978-960-586-043-1

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

Σιφαλέρας Άγγελος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Σιφαλέρας Άγγελος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Γραμμική Άλγεβρα, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη διαφόρων κλάδων των Μαθηματικών, ενώ επίσης βρίσκει εφαρμογές στην Οικονομία, την Πληροφορική, και τη Μηχανική. Ο λογισμός των πινάκων καθώς και άλλες βασικές έννοιες όπως π.χ. οι διανυσματικοί χώροι, αποτελούν βασικά εργαλεία για την κατανόησή και μελέτη των γραμμικών συναρτήσεων. Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα έχουν αποκτήσει:

i. κατανόηση των βασικών εννοιών της Γραμμικής Άλγεβρας,
ii. ικανότητα διαμόρφωσης και επίλυσης προβλημάτων Γραμμικής Άλγεβρας χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους.
iii. ικανότητα χρήσης λογισμικού σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. SageMath) για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικής Άλγεβρας.

Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

• Λήψη αποφάσεων
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Περιεχόμενο μαθήματος

Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται ορισμένες θεμελιώδεις εισαγωγικές έννοιες, σχετικά με πίνακες. Στη δεύτερη ενότητα εισάγονται και μελετώνται οι διανυσματικοί χώροι και οι υπόχωροι τους, καθώς επίσης περιγράφεται και η σχέση της γραμμικής εξάρτησης. Τέλος, στην τρίτη ενότητα μελετάται το πρόβλημα των ιδιοτιμών, καθώς και θέματα που αφορούν στη διαγωνιοποίηση πίνακα και στον υπολογισμό των δυνάμεων ενός πίνακα.

• βασικά στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας,
• πίνακες (ορισμοί - ιδιότητες πράξεων),
• γραμμικά συστήματα,
• διανυσματικοί χώροι - εφαρμογές,
• προβολές – γραμμικοί μετασχηματισμοί,
• ιδιοτιμές – ιδιοδιανύσματα, και
• εξοικείωση με το λογισμικό SageMath.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι στην Ελληνική. Η μέθοδος αξιολόγησης αφορά σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Compus), ώστε να είναι προσβάσιμα στους φοιτητές.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)
41960366 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕ ΤΟ MATLAB : ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, Στεφανίδης Γιώργος, 2014, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-618-5063-08-5

31174 Γραμμική άλγεβρα, Τύπος: Σύγγραμμα, Δονάτος Γεώργιος Σ., Αδάμ Μαρία Χ., 2008, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1193-4

50659814 Γραμμική Άλγεβρα, Τύπος: Σύγγραμμα, Μάργαρης Αθανάσιος, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-471-2

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και Ασκήσεις

Αμπατζόγλου Απόστολος   Καρακασίδης Αλέξανδρος   Κασκάλης Θεόδωρος   Ξυνόγαλος Στυλιανός   Σακελλαρίου Ηλίας   Σατρατζέμη Μαρία   Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 4 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Σατρατζέμη Μαρία, Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Ξυνόγαλος Στέλιος, Σακελλαρίου Ηλίας, Κασκάλης Θεόδωρος, Αμπατζόγλου Απόστολος, Καρακασίδης Αλέξανδρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
• να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού σε μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού,
• να συγγράφουν κώδικα σύμφωνα με το συντακτικό της γλώσσας C, κλασσικού αντιπρόσωπου της διαδικαστικής σχολής προγραμματισμού,
• να κατανοούν την έννοια του τύπου δεδομένων και των συναφών λειτουργιών (operations), και να συνθέτουν πολύπλοκους νέους τύπους βασιζόμενοι σε πρωταρχικούς, στοχεύοντας στην ορθή αναπαράσταση των δεδομένων του προς επίλυση προβλήματος,
• να αξιοποιούν σε προγράμματα την έννοια της συνάρτησης, του τύπου της, των παραμέτρων και της εμβέλειας των μεταβλητών και της κλήσης, και να μπορούν να ορίζουν ορθά νέες συναρτήσεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού,
• να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικρού μεγέθους προγράμματα, αξιολογώντας και επιλέγοντας κατάλληλες προγραμματιστικές δομές (εντολές ελέγχου ροής, εντολές επανάληψης) και τους αντίστοιχους βασικούς/σύνθετους τύπους δεδομένων,
• να συνθέτουν λύσεις σε περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αφαίρεσης (abstraction) και αποδόμησης (decomposition) βασισμένη σε διαδικασίες.

Με βάση την ταξινομία του Bloom τα ΜΑ καλύπτουν και τις 6 κατηγορίες: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση.

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Η έννοια της μεταβλητής, τύποι μεταβλητών, απόδοση τιμής, τελεστές και παραστάσεις., βασικοί τύποι δεδομένων.
Ροή Ελέγχου: Εντολές Διακλάδωσης υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις.
Δείκτες.
Δομημένοι τύποι δεδομένων: Πίνακες, Αλφαριθμητικά, Εγγραφές/δομές & πίνακες Εγγραφών/δομών,
Δείκτες και συναρτήσεις, Δείκτες και πίνακες. Δείκτες και αλφαριθμητικά. Αριθμητική διευθύνσεων. Δυναμική διαχείριση μνήμης
Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία κειμένου
Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks, Ανάπτυξη, δοκιμή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων (εργαστηριακό μέρος μαθήματος).
Ανάπτυξη προγραμμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους στο εργαστήριο και κατ’ οίκον εργασία.

Αξιολόγηση φοιτητών

1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου σε εργαστήριο,
2. Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
Προσδιορισμένα κριτήρια
Το (1) συμβάλλει στο 85%
Το (2) συμβάλλει στο 15%
Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

68384925 Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, 2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-715-9

 

13767 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ C: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ERIC S. ROBERTS, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-791-4

 

68370518 Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Τύπος: Σύγγραμμα, Αλέξανδρος Καράκος, 2012, Καράκος Αλεξανδρος (Αυτοέκδοση), ISBN: 9789609340694

 

68383623 C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Τύπος: Σύγγραμμα, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, 2016, Γ.Σ.Τσελίκης - Ν.Δ.Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF122/ )

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ | Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Μαργαρίτης Κωνσταντίνος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• να διακρίνουν τους επιμέρους τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, τη βασική τους ορολογία και τις σχέσεις μεταξύ τους
• να εξηγήσουν τη σχέση της Επιστήμης των Υπολογιστών με άλλους επιστημονικούς τομείς
• να αναλύσουν εφαρμογές πληροφορικής και συστήματα πληροφορικής με βάση τους τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών
• να εκτιμήσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εφαρμογών της Επιστήμης των Υπολογιστών

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

• Ιστορικά στοιχεία, γενική επισκόπηση
• Αρχιτεκτονική και οργάνωση υπολογιστών, Λειτουργικά συστήματα, Δικτύωση και επικοινωνία, Παράλληλος και κατανεμημένος υπολογισμός
• Αλγόριθμοι, Δομές δεδομένων, Γλώσσες προγραμματισμού, Τεχνολογία Λογισμικού, Συστήματα βάσεων δεδομένων
• Επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή, Γραφικά υπολογιστή και πολυμέσα
• Τεχνητή νοημοσύνη, Θεωρία υπολογισμών
• Ασφάλεια Πληροφοριών, Κοινωνικά, περιβαλλοντικά και επαγγελματικά θέματα
• Προοπτικές της επιστήμης των υπολογιστών

Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις (70%) – Αξιολόγηση εργαστηριακών και θεωρητικών εργασιών (30%)

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
• ερωτήσεις ανάπτυξης
• ασκήσεις

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

13957 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, J. GLENN BROOKSHEAR, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-270-3

50656335 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, BEHROUZ FOROUZAN, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-660-2

Συμπληρωματικό υλικό

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Comminications of ACM
• ΙEEE Computer
• ACM Computing Surveys
• Proceedings of the IEEE

Χαλκίδης Σπυρίδων   Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος, Χαλκίδης Σπυρίδων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

• θα κατανοούν βασικές έννοιες και τεχνικές απο τη μαθηματική ανάλυση, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των σπουδών τους στην Εφ. Πληροφορική.
• θα μπορούν να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα πρακτικού ενδιαφέροντος, συνδέοντας την θεωρία με την πράξη.
• θα αντιλαμβάνονται τα Μαθηματικά ως βασικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων στο χώρο της πληροφορικής αλλά και πέραν αυτού.

• Κριτική/αναλυτική σκέψη
• Επίλυση αυστηρά δομημένων προβλημάτων
• Ποσοτική συλλογιστική
• Αυτόνομη εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

- Μετρικοί χώροι
- Συνεχείς συναρτήσεις – Παράγωγος συνάρτησης
- Ακολουθίες – σύγκλιση
- Σειρές – σύγκλιση
- Σειρές Taylor
- Ακρότατα συνάρτησης πολλών μεταβλητών
- Βελτιστοποίηση με περιορισμούς ισότητας
- Διαφορικές εξισώσεις
- εξισώσεις διαφορών

Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω α) εργασιών/ασκήσεων που θα εκπονηθούν στη διάρκεια του εξαμήνου (30%), και β) γραπτής εξέτασης (επίλυση προβλημάτων) (70%).

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα απο τους φοιτητές στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

50655961 Οικονομικά Μαθηματικά, Τύπος: Σύγγραμμα, Μυλωνάς Νίκος, Γεώργιος Σαραφόπουλος, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-564-1

 

41962521 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Β', Τύπος: Σύγγραμμα, ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 2014, "σοφία", ISBN: 978-960-6706-75-2

 

22767283 Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Τύπος: Σύγγραμμα, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis, Κυρίτσης Ιωάννης (επιμ.), 2012, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1535-2

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

Παπαδημητρίου Παναγιώτης   Σουραβλάς Σταύρος   Τρακατέλης Γεώργιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες: Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Σουραβλάς Σταύρος, Τρακατέλης Γεώργιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σαν βασικό στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με τα Συστήματα Υπολογιστών.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- προσδιορίζουν τα συστατικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος,
- διακρίνουν τα συστήματα αρίθμησης,
- μετατρέπουν αριθμούς μεταξύ του δεκαδικού και δυαδικού συστήματος αρίθμησης,
- εξηγούν τις έννοιες της κωδικοποίησης και αναπαράστασης δεδομένων,
- διακρίνουν τις λογικές πύλες,
- εκτελούν πράξεις με δεδομένα,
- απαριθμούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα,
- καταγράφουν και να συγκρίνουν χαρακτηριστικά λειτουργικών συστημάτων,
- γενικεύουν έννοιες όπως διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων και επικοινωνία δεδομένων,
- περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών συστημάτων Unix / Linux,
- εξοικειωθούν με τις εντολές φλοιού του Linux,
- αναγνωρίσουν την εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξης (διαχείριση αρχείων, διεργασιών, δικτύου κ.α.),
- αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη:
• Συστήματα αρίθμησης
• Προσημασμένοι, μη προσημασμένοι αριθμοί και αριθμητικές πράξεις
• Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής
• Λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις και βασικά συνδυαστικά κυκλώματα (αθροιστές, αφαιρέτες, συγκριτές)
• Υλικό υπολογιστών, λειτουργία ΚΜΕ και κεντρική μνήμης, καταχωρητές, ιεραρχία μνήμης, κύκλος μηχανής, εντολές Assembly
• Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, είσοδος / έξοδος (χειρισμός διακοπών, DMA), σελιδοποίηση / κατάτμηση κύριας μνήμης, διαχείριση εικονικής μνήμης, χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ
• Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, τεχνικές μεταγωγής, υποδομή Διαδικτύου, στρώματα δικτύου, διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση, πρωτόκολλα IP, DHCP, ICMP, δρομολογητές, πίνακες δρομολόγησης, πρωτόκολλα μεταφοράς (TCP/UDP), υπολογισμός του TCP timeout

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:
• Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix / Linux
• Συστήματα και διαχείριση αρχείων
• Διεργασίες
• Το κέλυφος bash και ο προγραμματισμός του
• Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτύων υπολογιστών

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

100% τελική εξέταση

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

50656007 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-538-2

 

50656335 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, BEHROUZ FOROUZAN, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-660-2

 

86055860 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, RANDAL E. BRYANT, DAVID R. O'HALLARON, 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-953-5

Συμπληρωματικό υλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.