Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Ερωταπαντήσεις αναφορικά με τη φοίτηση στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Για πρόσθετες πληροφορίες αποστείλετε email στην  ηλεκτρονική διεύθυνση daisecr@uom.uom.gr

 • Απαντήσεις σε ερωτήματα φοιτητών
 • Διαγραφές Φοιτητών (ν+2)
 • Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες;
 • Ποιοι είναι οι κανόνες λήψης πτυχίου;
 • Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού; Μπορείτε να μου το στείλετε ηλεκτρονικά;
 • Έχασα/μου έκλεψαν την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνω για να πάρω καινούρια;
 • Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για αναστολή (διακοπή) φοίτησης και πόσα έτη δικαιούμαι συνολικά;
 • Μπορώ να κάνω άρση της αναστολής φοίτησης που είχα αιτηθεί;
 • Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για μερική φοίτηση και τι δικαιώματα θα έχω αν ενταχθώ στη συγκεκριμένη ρύθμιση;
 • Πότε μπορώ να εκπονήσω πτυχιακή εργασία και τι διαδικασία χρειάζεται ν’ ακολουθήσω;
 • Πότε μπορώ να παρουσιάσω πτυχιακή εργασία και τι έντυπα απαιτούνται;
 • Εκπόνησα πτυχιακή εργασία, πώς μπορώ να τη διατηρήσω ως ψηφιακό υλικό;
 • Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για ορκωμοσία και τι χρειάζεται;

Η ιστοσελίδα Ερωτήσεις-Απαντήσεις περιέχει απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλουν συχνά οι φοιτητές με email.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4957/ΦΕΚ 141/21.07.2022, ισχύουν τα εξής σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης:

Α) για τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και ύστερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 454, όριο χρονικής φοίτησης είναι τα 4+2=6 έτη, για την περάτωση των σπουδών τους. (άρθρο 76 του Ν.4957/ΦΕΚ 141/21.07.2022)

Β) για τους φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης (δηλ τα 4 έτη) στις 17-2-2021 (Ν.4777/2021 ΦΕΚ 25/Α της 17ης Φεβρουαρίου 2021), ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. (άρθρο 454 του Ν.4957/ΦΕΚ 141/21.07.2022)
Επομένως οι φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 έχουν χρονικό περιθώριο, υπολογιζόμενο από την 1η/9/2021, για να περατώσουν τις σπουδές τους, μέχρι και 6 ακαδ.έτη.

Γ) Οι  φοιτητές που έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών (δηλ τα 4 έτη) στις 17-2-2021 (Ν.4777/2021 ΦΕΚ 25/Α,) διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. (άρθρο 454 του Ν.4957/ΦΕΚ 141/21.07.2022)
Επομένως οι φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017 (και οποιοσδήποτε άλλο προγενέστερα/παλαιότερα), έχουν χρονικό περιθώριο, υπολογιζόμενο από την 1η/9/2021, για να περατώσουν τις σπουδές τους,  μέχρι και 4 ακαδ.έτη.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ*

Α/Α

Κατηγορία φοιτητών

Ανώτατη διάρκεια

Τελευταίο ακαδημαϊκό έτος Σπουδών

1

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής

 

Έξι ακ. έτη συνολικά

(4+2)

2027-2028

(συμπεριλαμβανομένης και της  

 εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2028)

 

 

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες

 εισαγωγής ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

 

Έξι ακ. έτη συνολικά  προσμετρούμενα όμως από το  ακ. έτος 2021-22

 

2026-2027

(συμπεριλαμβανομένης και της  

 εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027)

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες

 που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (δηλαδή που κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος)

 

Έξι ακ. έτη συνολικά  προσμετρούμενα όμως από το  ακ. έτος 2021-22

 

2026-2027

(συμπεριλαμβανομένης και της  

 εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027)

3

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 -

2021 είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες

που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο ή σε μεγαλύτερο

έτος

 

Τέσσερα ακαδημαϊκά έτη

προσμετρούμενα όμως από το  ακ. έτος 2021-22

 

2024-2025

συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025

*Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι τετραετούς φοίτησης


ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Η προκαθορισμένη πολιτική ασφάλειας του Uregister επιβάλλει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης Uregister μετά από 4 χρόνια και 11 μήνες.

Οι χρήστες που ενεργοποίησαν τον λογαριασμό τους στο Uregister στα τέλη του 2015 (ανάμεσά τους ενδέχεται να είστε και εσείς), και στο διάστημα αυτό δεν προέβησαν σε αλλαγή του κωδικού uregister, θα πρέπει να προχωρήσουν στον ορισμό ενός νέου κωδικού πρόσβασης μέσω της  αυτοματοποιημένης διαδικασία επαναπροσδιορισμού του χρησιμοποιώντας το e-mail που είχε καταχωριστεί κατά την αρχική εγγραφή.

 


Να θυμάστε ότι ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απολαμβάνετε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι οι παρακάτω: 

 1. Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/)
 2. ΕΥΔΟΞΟΣ (Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων - https://eudoxus.gr)
 3. Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365 - http://delos365.grnet.gr)
 4. ΑΤΛΑΣ – Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης (https://atlas.grnet.gr)
 5. CoMPUs –Course Management Platform for Universities (http://compus.uom.gr/)
 6. Students’ Web – Υπηρεσία Ενημέρωσης Φοιτητών (https://services.uom.gr › unistudent › login.asp)
 7. ΨΗΦΙΔΑ – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Καταθετήριο (https://dspace.lib.uom.gr)
 8. Δ.Α.Σ.Τ.Α – Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (https://dasta.uom.gr/)
 9. Proxy Server - Υπηρεσία Απομακρυσμένης Σύνδεσης (https://www.lib.uom.gr/index.php/el/homegr

Συνδέεστε σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες με τον ίδιο λογαριασμό (username-password) που έχετε αποκτήσει κατά την εγγραφή σας στο https://uregister.uom.gr/.

 

Γιατί δεν μπορώ να εγγραφώ στο https://uregister.uom.gr/

Το πιθανότερο είναι να έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο Uregister. Αν  π.χ. έχετε λάβει στο παρελθόν συγγράμματα μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ, μην επιχειρείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενεργοποίησης στο uregister.uom.gr

 

Γιατί δε συνδέομαι στο CoMPUs;

Γιατί άλλαξε ο τρόπος σύνδεσης από τις 23/9/2019 και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το ίδιο username αλλά το password που είχατε δώσει κατά την εγγραφή σας στο https://uregister.uom.gr/.

 

Δεν θυμάμαι το password

Ανακτήστε μόνοι σας το password που ξεχάσατε μέσω της υπηρεσίας https://mypassword.uom.gr/ (  Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου)

 

Γιατί δε λαμβάνω νέο κωδικό;

 • Ίσως αλλάξατε αριθμό κινητού. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ζητήστε να σας σταλούν οι οδηγίες ανάκτησης κωδικού στο email σας.
 • Ίσως δεν καταχωρίζετε το σωστό email (πιθανόν να μην είχατε δηλώσει το xxxxx@uom.edu.gr). Δοκιμάστε ξανά με άλλο λογαριασμό email που μπορεί να είχατε δώσει.

 

Ανατρέξτε στο κείμενο του Κανονισμού Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μάϊος 2019, στο Άρθρο 4 Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών -> Κανόνες λήψης πτυχίου

ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τα αιτήματα των φοιτητών/ριών που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών εξυπηρετούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  από  την
«Πύλη Φοιτητολογίου -
UniTronPortal»  (https://sis-portal.uom.gr) , στο οποίο θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τον οδηγό του UniTron πατώντας εδώ.

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Μετά την απόκτηση πτυχίου, η έκδοση επισήμων εγγράφων της Γραμματείας επιβαρύνει τον παραλήπτη με παράβολο 6 ευρώ ανά έγγραφο, εκτός εάν προορίζεται για στρατολογική ή για φορολογική χρήση. Ο ενδιαφερόμενος απόφοιτος, ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, καταβάλει το τίμημα στον παρακάτω λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και προσκομίζει ή αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος. Η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί και μέσω ΚΕΠ, οπότε το αποδεικτικό της κατάθεσης θα προσκομιστεί σ’ αυτόν τον φορέα:

 

Λογαριασμός Τράπεζας Πειραιώς

Για έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών αποφοίτων

5202-070107-503

ΙΒΑΝ GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503


 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε φορά που κάνετε αίτηση για οποιουδήποτε είδους πιστοποιητικό, θα πρέπει να γράφετε τον αριθμό αντιτύπων που θέλετε και να διευκρινίζετε αν πρόκειται για χρήση στο εξωτερικό. Η ηλεκτρονική αποστολή των πιστοποιητικών είναι εφικτή. Στις περιπτώσεις που είστε εκτός Θεσσαλονίκης μπορείτε να κάνετε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού μέσω κάποιου ΚΕΠ της περιοχής σας.


Το ζητούμενο έγγραφο είτε παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο από τη Γραμματεία. Εναλλακτικά, αποστέλλεται με το παραδοσιακό ταχυδρομείο ή με COURIER (με χρέωση του παραλήπτη) στον τόπο (εντός Ελλάδος) που θα υποδειχθεί στην αίτηση. Τέλος, αν η αίτηση έγινε μέσω ΚΕΠ, η παραλαβή γίνεται από το ίδιο ΚΕΠ.

Αρχικά θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος έντυπο απώλειας/δήλωση κλοπής από την αστυνομία. Η Γραμματεία θα δηλώσει την απώλεια στην πλατφόρμα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και κατόπιν θα ειδοποιηθείτε (με email ή sms) για να δημιουργήσετε εκ νέου αίτηση για νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα. Επισκεπτόμενοι το https://academicid.minedu.gov.gr/, θα εισέλθετε στην καρτέλα σας και θα αντικαταστήσετε το εμφανιζόμενο εξάμηνο με το ισχύον.

Τέλος, θα αναμείνετε νέο μήνυμα για να την παραλάβετε από το κατάστημα που θα επιλέξετε.

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4957/21-7-2022 (ΦΕΚ Α’ 141) «…. φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο

όριο φοίτησης της παρ. 1, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν

τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.»

Κατά το διάστημα της διακοπής αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα, η οποία επανακτάται με τη λήξη της διακοπής. Τη σχετική αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Διαδικασίες και Έντυπα

.

Ναι, μπορείτε, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων. Αν π.χ. κάνατε αίτηση για 4 εξάμηνα αναστολής φοίτησης δεν μπορείτε να κάνετε άρση της αναστολής στο πρώτο ή στο τρίτο εξάμηνο, μπορείτε μόνο στο δεύτερο. Τη σχετική αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Διαδικασίες και Έντυπα.

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση εργοδότη και ένσημα για ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα. Κατά την περίοδο μερικής φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν το μισό αριθμό μαθημάτων ανά εξάμηνο σε σχέση με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι ως πλήρους φοίτησης. Τη σχετική αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα  Διαδικασίες και Έντυπα.

Νόμος υπ'αριθμ. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α' 21-07-2022) Άρθρο 76 Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση.

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΑΜΑΚ - Μερική Φοίτηση

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές είναι προαιρετική και μπορείτε να τη δηλώσετε από το Ζ΄ εξάμηνο και έπειτα. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την υποβολή δηλώσεων των υπολοίπων μαθημάτων στο εξάμηνο που θα εξεταστεί. Κάθε πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί από έναν φοιτητή ή από ομάδα δύο φοιτητών και επιβλέπεται/εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος, της οποίας το ένα μέλος είναι ο κυρίως επιβλέπων της εργασίας. Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες της πτυχιακής εργασίας και για τις δυο κατευθύνσεις είναι 15 ECTS και ισοδυναμεί με τρία μαθήματα επιλογής.

Για να έχετε δικαίωμα εξέτασης στην πτυχιακή εργασία πρέπει να την έχετε δηλώσει στο εξάμηνο που θέλετε να την εξεταστείτε. Η παρουσίαση γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και δεν απαιτείται η κατάθεση κάποιου εντύπου από εσάς.

Οι φοιτητές του Τμήματος που εκπόνησαν πτυχιακή εργασία μπορούν να την αναρτήσουν στο Ιδρυματικό Καταθετήριο «Ψηφίδα», του Πανεπιστημίου. Πληροφορίες δίνει η Βιβλιοθήκη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://dspace.lib.uom.gr

Αίτηση για ορκωμοσία μπορείτε να καταθέσετε όταν έχουν αναρτηθεί όλες οι βαθμολογίες και έχετε συμπληρώσει τις απαιτούμενες μονάδες για τη λήψη πτυχίου. Τη σχετική αίτηση και δικαιολογητικά που απαιτούνται θα βρείτε στην ενότητα Κατάθεση δικαιολογητικών ορκωμοσίας

.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font