Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας


Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητοί επισκέπτες της Ιστοσελίδας του Τμήματος,

 

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διακρίνεται για την παροχή γνώσεων και τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στο αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, καθώς και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Τμήματος είναι η εναρμόνιση του Προγράμματος Σπουδών με τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Πληροφορική αλλά και η έμφαση στην ανάπτυξη και μελέτη συστημάτων για Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές και Διοικητικές εφαρμογές. Το αντικείμενο αλλά και η ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών συμβάλλουν στην ταχύτατη απορρόφηση των αποφοίτων σε θέσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την επιτυχημένη επαγγελματική τους πορεία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και την αποδοχή τους σε κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδος για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Τμήμα πλαισιώνεται από διδάσκοντες υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας και υποστηρίζεται από σύγχρονες υποδομές Πληροφορικής, εξασφαλίζοντας στους φοιτητές το υπόβαθρο τόσο για θεωρητικές γνώσεις όσο και για επαγγελματικές δεξιότητες. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, πέραν της διδασκαλίας, διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες σε επιμέρους περιοχές της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, σε συνεργασία με διεθνείς ερευνητικές ομάδες. Παράλληλα, το Τμήμα υποστηρίζεται από εξαιρετικά καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό που μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση των καθημερινών συνθηκών φοίτησης. Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ως λειτουργικό κομμάτι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, απολαμβάνει την παροχή υποδομών υψηλού επιπέδου προς όλους τους φοιτητές, όπως η υποδειγματική Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης, η Μονάδα Προσβασιμότητας, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών,  οι χώροι άθλησης, εστίασης, κλπ.

Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος είναι στη διάθεσή σας για οποιονδήποτε προβληματισμό και είναι ανοικτό σε κάθε πρόταση για βελτίωση. Ελπίζοντας ότι το πρόγραμμα σπουδών και οι υπηρεσίες του Τμήματος θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας, εύχομαι οι σπουδές στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής να είναι τόσο παραγωγικές όσο και ευχάριστες.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

και Πρόεδρος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου

Καθηγητής