Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας