Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  • 2310 891.217
  • daisecr at uom.edu.gr
  • 2310 891.290

    Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

    Οργανική Μονάδα
    Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής