Ακριβούλης Δημήτριος
 • 2310 891.775
 • dakrivoulis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 301Α

  Ακριβούλης Δημήτριος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνείς Πολιτικές Σχέσεις στα Βαλκάνια

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Σχολή ΝΟΕ, ΑΠΘ (1994)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Νομικής, Σχολή ΝΟΠΕ, ΑΠΘ (1996)
  • Doctoral Programme (MPhil) in International Relations, Dept of Politics and IR, University of Kent, UK (1996-1997)
  • PhD in International Relations, Dept of Politics and IR, University of Kent, UK (2002)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνής Πολιτική Θεωρία (Κριτική Θεωρία, Ερμηνευτική, Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός, Μεταδομισμός)
  • Πολιτική σκέψη της ηπειρωτικής Ευρώπης
  • Δικαιοσύνη, μνήμη, συγχώρεση
  • Πολιτική ρητορική, μεταφορές και συλλογικό φαντασιακό
  • Κβαντοπολιτική, Νευτώνεια πολιτική
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΒΣ0104-4)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του πρώτου σκέλους του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με βασικές έννοιες από τον χώρο της Πολιτικής Επιστήμης. Οι έννοιες αυτές εισάγουν και καλύπτουν τα βασικά θεματικά πεδία της πολιτικής ανάλυσης (εξουσία, κράτος, πολιτικό σύστημα, πολιτικές ιδεολογίες, κόμματα και κομματικά συστήματα, εκλογές) και προετοιμάζουν τις/τους φοιτήτριες/ητές να υποδεχτούν περισσότερο πολύπλοκες αναλύσεις που θα ακολουθήσουν τα επόμενα εξάμηνα. Το δεύτερο σκέλος του μαθήματος («Διεθνείς Σχέσεις») εξετάζει βασικές έννοιες, υποκείμενα και ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Ειδικότερα, αναλύονται οι εξής θεματικές: εθνικισμός, τρομοκρατία, ασφάλεια και ανθρώπινη ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα, κουλτούρα.

  • ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   (ΒΣ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα μελετά κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής. Ειδικότερα εξετάζονται οι σχολές σκέψης και θεωρητικές εκδοχές του ρεαλισμού, του φιλελευθερισμού, του νεορεαλισμού, του νεοφιλελευθερισμού, των μαρξιστικών προσεγγίσεων και της κριτικής θεωρίας, του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, του μεταστρουκτουραλισμού, του μετα-αποικιοκρατισμού, της κανονιστικής θεωρίας και μιας μετα-κριτικής ερμηνευτικής προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής. Οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν εξετάζονται απλά ως αφηρημένες θεωρητικές κατασκευές, αλλά ως τρόποι κατανόησης και διαμόρφωσης της διεθνούς πολιτικής. Στόχος του μαθήματος δεν είναι απλά να βοηθήσει τις/τους φοιτήτριες/ητές να κατηγοριοποιήσουν και να ταξινομήσουν τις θεωρίες της διεθνούς πολιτικής ως εργαλειοθήκες χρήσιμες στην επεξήγηση της διεθνούς πολιτικής. Η αναγνώριση των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ τους ή ο εντοπισμός συγκεκριμένων προσεγγίσεων εντός ορισμένων σχολών σκέψης είναι βέβαια σημαντικός. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η θεωρητική μετατόπιση και μεταβολή στο έργο των θεωρητικών. Κάθε ολοκληρωμένη θεωρητική πρόταση είναι πάντοτε ήδη μια ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένη απόκριση σε συγκεκριμένα προβλήματα, ζητήματα, γεγονότα ή συζητήσεις. Κάθε θεωρία απαντά στο πλαίσιο της παραγωγής της, παραμένει εμπεδωμένη σε αυτό το πλαίσιο, «συναντά» άλλες θεωρίες εντός αυτού, αλλά και συχνά αγωνίζεται να «ξεπεράσει» αυτό το πλαίσιο. Η κατανόηση της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων αντιμετωπίζεται λοιπόν εδώ ως μια διαδικασία ερμηνείας. Αντί να αναζητά κανείς τη συνέχεια ή την ομοιογένεια στη θεωρητική εξέλιξη, οφείλει να αναγνωρίζει τις θεωρητικές ασυνέχειες και να προσπαθεί να τις συνδέσει με σύγχρονες ασυνέχειες στο πεδίο της πολιτικής πράξης. Ο κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι λοιπόν διττός: να βοηθήσει τις/τους φοιτήτριες/ητές να κατανοήσουν ότι α) η Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων δεν είναι μια ουδέτερη και αντικειμενική απεικόνιση της διεθνούς πολιτικής και β) ότι καμία συνειδητή πολιτική πράξη δεν είναι ποτέ ανεξάρτητη από ή άσχετη προς μια συγκεκριμένη θεωρία, μια κοσμοθεωρία σχετικά με το τι είναι ή θα έπρεπε να είναι η διεθνής πολιτική, που βρίσκεται ή θα έπρεπε να βρίσκεται η διεθνής πολιτική, πώς και από ποιον παράγεται ή θα έπρεπε να παράγεται κτλ. Με αυτή την έννοια, η υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης θεωρίας αντί άλλων δεν είναι μια τυχαία ή βολική επιλογή. Είναι ένα σοβαρό καθήκον, κυριολεκτικά μια πολιτική επιλογή.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
   (ΟΙ0210)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0210

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

    Α-Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

   

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO108/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι βασικοί ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής: α) να προσφέρει μια ευσύνοπτη, κατανοητή, αλλά και διερευνητική εισαγωγή στην εξέλιξη της πολιτικής φιλοσοφίας στη Δύση, β) να (επαν)-εξετάσει τις βασικές πτυχές των θεωριών ορισμένων από τους σημαντικότερους πολιτικούς στοχαστές, αποφεύγοντας μια υπεραπλουστευτική ανάγνωση του έργου τους, και γ) να επιχειρήσει να συνδυάσει διαλεκτικά, από τη μία, την κλασικιστική προσέγγιση, η οποία επισημαίνει τον αέναο και διαρκή χαρακτήρα των ζητημάτων που έχουν ιστορικά απασχολήσει τη δυτική πολιτική φιλοσοφία και, από την άλλη, την προσέγγιση που αντιμετωπίζει το έργο των πολιτικών φιλοσόφων ως ένα ιστορικό και κοινωνικό προϊόν της εποχής τους.

  Ειδικότερα, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία περιλαμβάνουν: α) την άριστη γνώση και κατανόηση σημαντικών πτυχών του έργου των υπό εξέταση πολιτικών φιλοσόφων, β) την εφαρμογή και πρακτική σημασία των εν λόγω θεωριών σε μια σειρά από πραγματικά περιστατικά ή πολιτικά δεδομένα τόσο της εποχής παραγωγής τους όσο και της σύγχρονης εποχής, γ) την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητών στη διαχείριση των ως άνω θεωριών και δ) την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εξοπλιστεί με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι σε θέση α) να χειρίζονται με θεωρητική άνεση και κριτική στάση την εξέλιξη της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας, β) να γνωρίσουν και να κατανοήσουν συγκεκριμένες πτυχές της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας στην ιστορική της εξέλιξη και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στην πράξη κατά τρόπο τόσο αναλυτικό όσο και συνθετικό, γ) να συμμετέχουν σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος και δ) να κατανοήσουν μια σειρά από δύσκολα και σύνθετα ζητήματα που απασχόλησαν τη δυτική πολιτική φιλοσοφία από τον Πλάτωνα ως τον Marx.

  Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών, από τη μία, να διερευνούν τα διαρκή ζητήματα της δυτικής πολιτικής σκέψης και, από την άλλη, να εκτιμήσουν κριτικά τις υπό εξέταση πολιτικές θεωρίες ως απαντήσεις σε συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά αιτήματα και αναγκαιότητες.

  Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  •    Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  •    Λήψη αποφάσεων

  •    Αυτόνομη εργασία

  •    Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  •    Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  •    Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  •    Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  •    Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  •    Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές θεματικές και ιδέες στην εξέλιξη της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας μέσω μιας ευσύνοπτης ανάλυσης των κειμένων των σπουδαιότερων στοχαστών από την αρχαιότητα ως τον 19ο αιώνα. Οι στοχαστές αυτοί εξετάζονται στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους, επεξηγώντας ορισμένες βασικές έννοιες του έργου τους και επισημαίνοντας την επίδρασή τους στη σύγχρονη πολιτική θεωρία. Κατά τη σκιαγράφηση της εξέλιξης της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας, επισημαίνονται οι βασικές και διαρκείς θεματικές της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολιτική σκέψη της αρχαίας Ελλάδας και την ελληνιστική περίοδο, τα κείμενα του Ιερού Αυγουστίνου, του Ακινάτη και του Machiavelli, τους θεωρητικούς του κοινωνικού συμβολαίου, τους στοχαστές του Διαφωτισμού, τον ωφελιμισμό του Bentham και του Mill, καθώς και το έργο του Marx.

  Εβδομάδα 1     Εισαγωγή (Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του μαθήματος)

  Εβδομάδα 2     Οι αρχαίοι Έλληνες Ι: Οι φύλακες της πόλης και η δικαιοσύνη (Σωκράτης και Πλάτωνας)

  Εβδομάδα 3     Οι αρχαίοι Έλληνες II: Η επιστήμη της πολιτικής (Αριστοτέλης)

  Εβδομάδα 4     Από την πόλη στην κοσμόπολη Ι: Η res publica και το ιδανικό κράτος (Κικέρωνας)

  Εβδομάδα 5     Από την πόλη στην κοσμόπολη II: Η πόλη του Θεού και η επίγεια πόλη (Αυγουστίνος)

  Εβδομάδα 6     Από την πόλη στην κοσμόπολη III: Η χριστιανοσύνη και ο νόμος (Θωμάς Ακινάτης)

  Εβδομάδα 7     Μετά τους κλασσικούς, πριν τους μοντέρνους: Ο ηγεμόνας και η ενάρετη δημοκρατία (Machiavelli)

  Εβδομάδα 8     Το κοινωνικό συμβόλαιο I: Η φυσική κατάσταση και το κοινωνικό συμβόλαιο (Hobbes)

  Εβδομάδα 9     Το κοινωνικό συμβόλαιο II: Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η κοινωνία των πολιτών (Locke)

  Εβδομάδα 10   Το κοινωνικό συμβόλαιο III: Η γενική βούληση και η δίκαιη τάξη (Rousseau)

  Εβδομάδα 11   Η πολιτική σκέψη στη βιομηχανική εποχή I: Ωφελιμισμός (Bentham και Mill)

  Εβδομάδα 12   Η πολιτική σκέψη στη βιομηχανική εποχή II: Ο ιστορικός ρόλος του καπιταλισμού (Marx)

  Εβδομάδα 13   Επίλογος και ανασκόπηση

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Η χρήση του compus διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Προετοιμασία παρουσιάσεων σε μορφή PowerPoint για τις ανάγκες του μαθήματος, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος, προκειμένου να διευκολύνουν τη φοιτητική προετοιμασία και συστηματοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων. Η χρήση παρουσιάσεων PowerPoint στην τάξη αποφεύγεται ωστόσο συνειδητά καθώς, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, περιορίζει τόσο τη διαδραστικότητα της μαθησιακής διαδικασίας όσο και την κριτική ικανότητα των φοιτητών.

  Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του compus του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Σεμινάρια

  13

  Αυτόνομη μελέτη

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον υφίσταται σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο syllabus του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα compus.

   

  1. 5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο παρακάτω της ελεύθερης επιλογής του φοιτητή)

   

  Σκουλάς, Γεώργιος, Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία, Αθήνα: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε., 2011. [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12585662]

  ή

  Ακριβούλης, Δημήτριος Ε., Εισαγωγή στη Μετασωκρατική Πολιτική Φιλοσοφία της Ευρώπης, Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2006. [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11524]

   

  Συμπληρωματικά:

  Carver, T., and Martin, J. (ed.) (2006) Continental Political Philosophy, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

  Critchley, S., and Schroeder, W.R. (ed.) (1998) A Companion to Continental Philosophy, Oxford: Blackwell.

  McClelland, J.S. (1996) A History of Western Political Thought, London: Routledge.

  Morgan, M.L. (ed.) (1992) Classics of Moral and Political Theory, Indianapolis: Hackett.

  Morrow, J. (2005) History of Western Political Thought: A Thematic Introduction, London: Palgrave.

  Nelson, B.R. (1996) Western Political Thought: From Socrates to the Age of Ideology, Englewood Cliffs: Prentice Hall.

  Strauss, L. (1989) An Introduction to Political Philosophy: Ten Essays by Leo Strauss, Detroit: Wayne State University Press.

  Strauss, L. and Cropsey, J. (1987) History of Political Philosophy, Chicago: University of Chicago Press.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  2018-2019

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
   (ΒΣ0650)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές θεματικές και ιδέες στην εξέλιξη της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας μέσω μιας ευσύνοπτης ανάλυσης των κειμένων των σπουδαιότερων στοχαστών από την αρχαιότητα ως τον 19ο αιώνα. Το έργο τους εξετάζεται στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της παραγωγής τους, επισημαίνοντας τόσο τις ασυνέχειες όσο και τις διαρκείς θεματικές της εξέλιξης της πολιτικής σκέψης. Οι βασικές έννοιες του έργου των πολιτικών φιλοσόφων ερμηνεύονται κατά τρόπο ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένο, προκειμένου να καταδειχθεί όχι η ασυμβατότητά τους στη σύγχρονη εποχή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτές μπορεί να είναι σήμερα σημαντικές για την κατανόηση της σύγχρονης πολιτικής συγκυρίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολιτική σκέψη της αρχαίας Ελλάδας και την ελληνιστική περίοδο, τα κείμενα του Ιερού Αυγουστίνου, του Ακινάτη και του Machiavelli, τους θεωρητικούς του κοινωνικού συμβολαίου, τους στοχαστές του Διαφωτισμού, τον ωφελιμισμό του Bentham και του Mill, καθώς και το έργο του Marx.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
   (ΒΣ0722)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές θεματικές και ιδέες της μετα-μαρξιστικής πολιτικής σκέψης. Το έργο των σπουδαιότερων στοχαστών μέχρι σήμερα αναλύεται και ερμηνεύεται, εξηγώντας ορισμένες βασικές έννοιες και την επίδρασή τους στην ανάπτυξη της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής θεωρίας. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες/ητές να αποκτήσουν τα αναγκαία γνωστικά εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν πληρέστερα στις απαιτήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος Θεωρία Διεθνών Σχέσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολιτική σκέψη των Carl Schmitt (φίλος/εχθρός), Antonio Gramsci (ηγεμονία), Emmanuel Levinas (ο Άλλος), Hannah Arendt (πολλαπλότητα, δράση, ολοκληρωτισμός), Paul Ricoeur (κριτική στην ανθρωπιστική επέμβαση), Michel Foucault (φιλελεύθερη κυβερνητικότητα), Jean Baudrillard (ψηφιακοί πόλεμοι), Gilles Deleuze («πολεμικές μηχανές»), Jacques Derrida (το θηρίο και ο κυρίαρχος), Jacques Rancière (ασφάλεια και ισότητα) και Giorgio Agamben (κατάσταση εξαίρεσης).

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (32 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   υπό έκδοση

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (υπό έκδοση) “The paradox of dignity: Beyond the politics of difference and recognition.” Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια σε Περιόδους Συγκρούσεων και Κρίσεων. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

   σε εξέλιξη

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (σε εξέλιξη) Beyond Suspicion: Humanitarian Intervention and the Hermeneutics of Naïveté. London: Routledge.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (σε εξέλιξη) Κριτικοί Θεωρητικοί και Διεθνείς Σχέσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. [Σχολιασμένη μετάφραση του Jenny Edkins and Nick Vaughan-Williams (2009) Critical Theorists and International Relations. London: Routledge.]

   προσεχώς

   • Περράκης, Στέλιος, και Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης (Επιμ.) (προσεχώς) Ευρώπη, η Βαλκανική Φαντασίωση: Σύγχρονα Ζητήματα και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Αθήνα: Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (προσεχώς) «Στο όνομα της Ευρώπης: Μεγάλες προσδοκίες, ιστορικοί συμβιβασμοί και η επιστροφή των Ερινύων.» Στο Στέλιος Περράκης και Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης (Επιμ.) Ευρώπη, η Βαλκανική Φαντασίωση: Σύγχρονα Ζητήματα και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (προσεχώς) «Το υποκείμενο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη μετάβαση από τον Άνθρωπο στην ανθρωπότητα και από την ανθρωπότητα στο ανθρωπιστικό.» Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Ανθρώπινα Δικαιώματα: Από την Αναγόρευση στη Διεκδίκηση. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ., και Κυριάκος Δ. Κεντρωτής (προσεχώς) «Ιππότες και πειρατές της νήσου Μαϊντανού: Αντινομίες της κυριαρχίας στη Μεσόγειο.» Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

   forthcoming

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (forthcoming) "Walled states at the intersection of neoliberalism and neoconservatism: The 'march of freedom' and the collapse of democracy." In Stelios Perrakis (Ed.) The State in the International Community of the 21st Century. Athens/Brussels: Sakkoulas/Bruylant.

   2019

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2019) “The concept and dimensions of solidarity.” Στο Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα (Επιμ.) Αλληλεγγύη στην ΕΕ: Εξελίξεις στο Πεδίο της Προσφυγικής Προστασίας και Προκλήσεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα, 19-36. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2019) «Πρόλογος.» Στο Μιλτιάδης Χαρ. Σαρηγιαννίδης. Η Αρχή της Μη Επέμβασης/Μη Ανάμιξης στη Διεθνή Έννομη Τάξη, 1-6. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.

   2018

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2018) «Άντε, πάμε (Πρόλογος).» Στο Κυριάκος Δ. Κεντρωτής. Αταίριαστες Ιστορίες από το Μουντιάλ της Ρωσίας, 23-24. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2018) «Η ειρωνεία των παγκόσμιων κοινών: Η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας στην UNCLOS.» Στο Στέλιος Περράκης και Γρηγόρης Ι. Τσάλτας (Επιμ.) Ανιχνεύοντας στο Γαλάζιο του Αιγαίου και της Μεσογείου: Εφαρμογές Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής 20 Χρόνια Μετά τη Θέση σε Ισχύ της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης, 191-202. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

   2017

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) “The right to have rights … and the subject of the Rights of Man.” In Jean-Paul Jacqué, Florence Benoît-Rohmer, Panagiotis Grigoriou, and Maria Daniella Marouda (Eds.) Écrits sur la communauté internationale: enjeux juridiques, politiques et diplomatiques/On the International Community: Legal, Political, Diplomatic Issues. Liber Amicorum Stelios Perrakis, 39-46. Athens: I. Sideris.

   2016

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2016) «Εισαγωγή.» Στο Κυριάκος Δ. Κεντρωτής. Το Ποδόσφαιρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Περισσότερο από Ένα Παιχνίδι και Μία Ένωση, 11-24. Αθήνα: Gutenberg.

   2015

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2015) "Thucydides and Kant as limit ideas: A hermeneutic re-appropriation." In Zlat R. Milovanovic and Ivan Dodovski (Eds.) Thucydides vs. Kant in Our time: Reconsidering the Concepts of War and Peace. Essays in Honour of Professor Gáspár Bíró, 17-30. Skopje: University American College Skopje.

   2013

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2013) "'We all knew this': Digging ourselves out of the hole." In Ivan Dodovski, Stevo Pendarovski, Iljiana Petrovska, and Robert Hudson (Eds.) Out of the Crisis: EU Economic and Social Policies Reconsidered, 41-62. Skopje: University American College Skopje/Friedrich-Ebert-Stiftung.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2013) "Being affected by the Balkan past(s): Legacies and the mediation between identity and alterity in the Balkans." In Stoica Lascu (Ed.) Balkan History: Contributions to Culture and Civilization, forward by Richard C. Hall. Constantza: Ovidius University Press.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2013) "The efficacity of history and the limits of emancipation: Ricoeur’s hermeneutics of historical consciousness." In Yvanka B. Raynova (Ed.) Interpretation, Values, Action: A Collection of Essays on Paul Ricoeur/Wege der Vermittlung: Der axiologische Beitrag von Paul Ricœur, Institut für Axiologische Forschungen. Vienna: Peter Lang Publishing.

   2012

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2012) «Το τείχος που δεν έπεσε ποτέ: Η μεταψυχροπολεμική εννοιολόγηση της Πτώσης του Τείχους στην πολιτική ρητορική της Δύσης.» Στο Κυριάκος Δ. Κεντρωτής (Επιμ.) Μετά το «Τέλος της Ιστορίας, 279-301. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2012) «Πρόλογος.» Στο Κωνσταντίνος Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Μιλτιάδης Χ. Σαρηγιαννίδης, και Χρήστος Α. Μπαξεβάνης. Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις, VII-XVII. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.

   2011

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2011) «Το γάντι, η γροθιά και ο συνασπισμός των προθύμων: Η ιδεολογική νομιμοποίηση της 'ανθρωπιστικής επέμβασης' στη μετα-Κόσοβο εποχή.» Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση, 361-410. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

   2009

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Στα όρια του δικαίου και της πολιτικής: Δικαιοσύνη, μνήμη και συχώρεση στην πρώην Γιουγκοσλαβία.» Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Σύγχρονες Ματιές στις Νομικές και Πολιτικές Όψεις Διεθνούς Οργάνωσης - Διεθνών Οργανισμών, 411-456. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Δικαιοσύνη, ασφάλεια και διεθνοτική συνύπαρξη: Η πρόκληση της 'απο-ασφαλειοποίησης' των μειονοτικών ζητημάτων στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια.» Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Ματιές στο Σύγχρονο Τοπίο των Δυτικών Βαλκανίων, 261-294. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι Μεγάλες Δυνάμεις και τα Βαλκάνια, 1928-1932. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 308 σελ.

   2008

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2008) «Πολιτικές πτυχές της περιφερειακής 'απο-βαλκανιοποίησης' και ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ: Η Συμφωνία της Οχρίδας και η διεθνοτική συνύπαρξη στην ΠΓΔΜ.» Στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου και Βασίλης Γούναρης (Επιμ.) Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως Ζητούμενο, 17-101. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2008) "The ways of stargazing: Methodological reflections on American Newtonian metaphoricity." In Terrell Carver and Jernej Pikalo (Eds.) Political Language and Metaphor: Interpreting and Changing the World, 15-27. London: Routledge.

   2007

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2007) Εισαγωγή στη Μετασωκρατική Πολιτική Φιλοσοφία της Ευρώπης. Αθήνα: Κριτική, 224 σελ.

   2005

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2005) «Πρόλογος.» Στο Γιώργος Σταυριανός. Η Δυναμική των Πολιτισμών: Διαλεκτικές Προσεγγίσεις, 1-5. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2005) "Paul Ricoeur." In Terrell Carver and James Martin (Eds.) Palgrave Advances in Continental Political Thought, 229-243. London: Palgrave Macmillan.

   2002

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2002) The Quantum Politics Metaphor in International Relations: Revising American Newtonianism. PhD Thesis in International Relations, Dept of Politics and International Relations, University of Kent at Canterbury, 213 pp.

   2000

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2000) "Redesigning Newton's cenotaph: quantum spacetime and the state." In Chris Pierson and Simon Tormey (Eds.) Politics at the Edge, 254-271. Basingstoke and London: Macmillan.

   1995

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (1995) Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ελλάδος επί Κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932). Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 273 σελ. [Βραβείο στον Ετήσιο Διαγωνισμό της Βουλής των Ελλήνων στη Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου]
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    σε εξέλιξη

    • Akrivoulis, Dimitrios E. (σε εξέλιξη) “The hermeneutics of naiveté and the liberal argument for humanitarian intervention.” Review of International Studies.
    • Akrivoulis, Dimitrios E. (σε εξέλιξη) “The language of Brexit, or why words matter.” Punctum – International Journal of Semiotics.

    2017

    • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) "Memory, forgiveness and unfinished justice in the former Yugoslavia." Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 19:4, 366-387.
    • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) "Beyond the hermeneutics of suspicion in the critique of humanitarian intervention." Review of International Studies, 43:2, 240-259.

    2016

    • Kentrotis, Kyriakos D., and Dimitrios E. Akrivoulis (2016) "European Union and the economy of the gift." European Politeia, 2, 319–344.

    2015

    • Akrivoulis, Dimitrios E. (2015) "Metaphors matter: The ideological functions of the Kosovo-Holocaust analogy." Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 17:2, 222-242.
    • Συνέδρια (56 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2019) «Ίδιες λέξεις, νέα νοήματα: Quo Vadis Διεθνές Δίκαιο.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στα Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2019. Υπουργείο Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, 19-21 Δεκεμβρίου 2019.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2019) «Politics First: Συζητώντας την πολιτική πρώτα.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στα Πρακτικά του Ατελιέ της Έδρας Jean Monnet «Αλληλεγγύη, Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Δράση στην ΕΕ.» 15ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου. Βουλευτικό, Ναύπλιο, 4-6 Οκτωβρίου 2019.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2019) «Στο όνομα της Ευρώπης: Μεγάλες προσδοκίες, ιστορικοί συμβιβασμοί και η επιστροφή των Ερινύων(;)» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Ευρώπη, η Βαλκανική Φαντασίωση: Σύγχρονα Ζητήματα και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Πρακτικά του Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 12-13 Απριλίου 2019.

     2018

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2018) «Το υποκείμενο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη μετάβαση από τον Άνθρωπο στην ανθρωπότητα και από την ανθρωπότητα στο ανθρωπιστικό.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Ανθρώπινα Δικαιώματα: Από την Αναγόρευση στη Διεκδίκηση. 70 Χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2018. Υπουργείο Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, 20-22 Δεκεμβρίου 2018.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ., και Κυριάκος Δ. Κεντρωτής (2018) «Ιππότες και πειρατές της νήσου Μαϊντανού: Αντινομίες της κυριαρχίας στη Μεσόγειο.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης, εισαγωγική ομιλία] Στα Πρακτικά του 2ου Συμποσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Ρόδος-Καστελλόριζο, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2018) «Αποτιμώντας τις εξελίξεις στη Συρία: Από το responsibility (not) to protect στο responsibility (not) to veto.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με τους Καθηγητές Ν. Τσαγκούρια, Κ. Υφαντή, Μ. Σαρηγιαννίδη, Μ.Ντ. Μαρούδα και Γ. Ανεψιού, υπό την προεδρία του Καθηγητή Κ. Χατζηκωνσταντίνου. Στο Safeguarding Democratic Institutions Within a Europe in Crisis: Challenges and Responses. Πρακτικά Διεθνούς Διάσκεψης. 14ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου. Βουλευτικό, Ναύπλιο, 12-13 Μαΐου 2018.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2018) "The hermeneutics of suspicion and naïveté in the critique of humanitarian intervention." In Politics of Our Times: Asking the Difficult Questions. Proceedings of the 68th Annual Political Studies Association Conference. Cardiff City hall, Cardiff, UK, March 26-28, 2018.

     2017

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) “The paradox of dignity: Beyond the politics of difference and recognition.” [invited paper] Round Table on “Human dignity as a global value: A trans-disciplinary approach” with Professors Y. Metaxas, J.-P. Jacqué, Y. Panousis, and K. Chrysogonos, chaired by Professor F. Benoît-Rohmer. In Human Dignity in Periods of Conflicts and Crises: Human Rights and Humanitarian Law at Crossroads. Proceedings of the International Conference of the European Center for Human Rights and Humanitarian Action, Panteion University. 13th Nafplio International Law Conference. Vouleftiko, Nafplio, Greece, May 26-27, 2017.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) “Political discourse and rhetoric into the neoliberal-neoconservative nexus: Lessons learned from the 2016 US Presidential Elections.” In Rhetorics of Unity and Division. Proceedings of the 6th "Rhetoric in Society" Conference of the Rhetoric Society of Europe. University of East Anglia, Norwich, UK, July 3-5, 2017.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2017) «Η έννοια και οι διστάσεις της αλληλεγγύης.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εξελίξεις στο Πεδίο της Προσφυγικής Προστασίας και Προκλήσεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα. Πρακτικά του Συνεδρίου της Έδρας Jean Monnet «Αλληλεγγύη, Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Δράση στην ΕΕ» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2017) «Ο ευρωατλαντικός προσανατολισμός των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και οι εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις τους.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Προκλήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2017. Υπουργείο Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, 15-17 Δεκεμβρίου 2017.

     2016

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2016) «Πολιτικός λόγος και ρητορική στο νεοφιλελεύθερο-νεοσυντηρητικό πλέγμα: Διδάγματα από τις αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές 2016.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Αμερικανικές Εκλογές 2016: Ενδοσκόπηση στην αμερικανική κουλτούρα και οντολογία. Πρακτικά των Συναντήσεων Πολιτικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2016.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2017) «Το δικαίωμα να έχει κανείς δικαιώματα ... και το υποκείμενο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Η Διευθέτηση Διεθνών Διαφορών στη Διεθνή Κοινότητα. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2017. Υπουργείο Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου 2016.

     2015

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2015) “Τhe Pacifico affair: From civic romanus to hostis humani generis.” [invited paper] Στο Παγκόσμιες Προκλήσεις – Κοινές Ευθύνες: Μια Αποτίμηση στα 70χρονα των ΗΕ. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2015. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 17-19 Δεκεμβρίου 2015.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2015) "Beyond legitimacy and distortion: A genealogy of the humanitarian." [invited paper] In Proceedings of the International Relations Research Seminar Series (IRSS) of the Dept of International Relations, Bilkent University. Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Bilkent University, Turkey, February 24, 2015.

     2014

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2014) «Ουσιωδώς: Το παράδοξο της Γκουέρνικα, η ανθρωπιστική επέμβαση και το μέλλον των Ηνωμένων Εθνών.» Στο Διεθνείς Κρίσεις και Σύγχρονες Εξελίξεις: Η Θέση και ο Ρόλος των ΗΕ. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2014. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2014) “Thucydides and Kant as limit ideas: A hermeneutic re-appropriation.” [invited paper] In Thucydides vs. Kant in Our Time. Proceedings of the International Conference and Volume in Honour of Professor Gáspár Bíró. University American College Skopje, Skopje, North Macedonia, December 4, 2014.

     2013

     • Κεντρωτής, Κυριάκος, και Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης (2013) «Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομία του δώρου.» Στο Η Ελλάδα και η Ευρώπη απέναντι στις Μεγάλες Κρίσεις πριν την Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2013. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2013) "'We all knew this': Digging ourselves out of the hole." [Invited paper] In Out of the Crisis: EU Economic and Social Policies Reconsidered. Proceedings of the 8th Annual International Conference on European Integration. University American College Skopje, Skopje, North Macedonia, May 16, 2013.
     • Kentrotis, Kyriakos D., and Dimitrios E. Akrivoulis (2013) "Why is it failing? Learning liberal democracy through neoliberal economics in the Balkans." [Invited paper] In Energy, Cooperation and Business in the Balkans. Proceedings of 2013 Conference of the University of Western Macedonia PPC Chair "Business - Innovation - Cross-border Cooperation." University of Western Macedonia, Florina, Greece, June 14-15, 2013.

     2012

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2012) "Being radical: The modernist grounds of radical political rhetoric." In The Proceedings of the London Conference in Critical Thought. Birkbeck College, University of London, London, UK, June 29-30, 2012.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2012) «Η ειρωνεία των παγκόσμιων κοινών: Η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας στην UNCLOS.» Στο Διεθνολογικές Επικαιρότητες και Ελλάδα: Δίκαιο Θάλασσας και Δικαστικές Ασυλίες σε Κίνηση. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2012. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 20-22 Δεκεμβρίου 2012.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2011) "Beyond the literality test: The ideological functions of the Kosovo-Holocaust analogy." In Transforming Politics, New Synergies. Proceedings of the 61st Annual Political Studies Association Conference. Novotel London West, London, UK, April 19-21, 2011.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2011) «Getting Cinderella to the ball: Πολιτισμικά δικαιώματα και το έθος της φιλοξενίας.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Πολιτισμικά Δικαιώματα και οι Νεότερες Γενιές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρακτικά του Συνεδρίου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 10-11 Ιουνίου 2011.
     • Βαν Μπούσχοτεν, Ρίκη, Έφη Βουτυρά, και Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης (2011) [κατόπιν πρόσκλησης] Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας. Στο Πολιτισμικά Δικαιώματα και οι Νεότερες Γενιές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρακτικά του Συνεδρίου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 10-11 Ιουνίου 2011.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2011) «Τί δὲ τῶν παραφερομένων; Η 'ερμηνευτική της καχυποψίας' και η Ευθύνη Προστασίας.» Στο Η Ευθύνη Προστασίας της Διεθνούς Κοινότητας για την Αντιμετώπιση Ανθρωπιστικών Κρίσεων στον 21ο Αιώνα: Διαστάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2011. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2011.

     2010

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2010) «Ο ουδέτερος Αμερικάνος.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο 1922 – Μικρασιατική Καταστροφή από τη Συνθήκη της Λωζάννης έως Σήμερα: Μνήμες και Προβληματισμοί για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Πρακτικά του ΙΑ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Συνεδριακό Κέντρο «Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη, 26-27 Νοεμβρίου 2010.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2010) «Φιλοσοφία της Επιστήμης και Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Μια αναθεώρηση της σχέσης του από την σκοπιά της ερμηνευτικής φαινομενολογίας.» Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Συμπόσιο «Φιλοσοφία της Επιστήμης και Διεθνείς Σχέσεις». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 15-17 Οκτωβρίου 2010.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2010) «'Εντειχισμένα κράτη' στο σημείο τομής νεοφιλελευθερισμού και νεοσυντηρητισμού: Η 'προέλαση της ελευθερίας' και η κατάρρευση της δημοκρατίας.» Στο Το Κράτος στη Διεθνή Κοινότητα του 21ου Αιώνα. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2010. Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου 2010.

     2009

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Το τείχος που δεν έπεσε ποτέ: Η μεταψυχροπολεμική εννοιολόγηση της Πτώσης του Τείχους στην πολιτική ρητορική της Δύσης.» Στο Είκοσι Χρόνια μετά από την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου: Αποτιμήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά Συνεδρίου του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 16-18 Οκτωβρίου 2009.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Το γάντι, η γροθιά και ο συνασπισμός των προθύμων: Η ιδεολογική νομιμοποίηση της (ανθρωπιστικής) επέμβασης στη μετα-Κόσοβο εποχή.» Στο Διεθνής Συνεργασία σε Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο: Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2009. Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 17-19 Δεκεμβρίου 2009.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2009) "American leadership as a self-fulfilling prophecy: Transatlantic journeys of Enlightenment ideas and their impact on early American political thought." Invited lecture at the Transatlantic Relations Seminar organized by the American Consulate of Thessaloniki and the Law Faculty, Aristotle University of Thessaloniki. Municipal Library, Thessaloniki, Greece, March 16-17, 2009.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2009) "Beyond reciprocity and conditionality: The enigma of political forgiveness." In Challenges for Democracy in a Global Era. Proceedings of the 59th Annual Political Studies Association Conference. University of Manchester, Manchester, UK, April 7-9, 2009.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Το μετα-αφήγημα του Ολοκαυτώματος και το μέλλον της ανθρωπιστικής επέμβασης: Η περίπτωση του Κοσόβου.» Στο Διεθνής Δικαιοσύνη στο 21ο Αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά του Συνεδρίου στη Μνήμη Κρατερού Μ. Ιωάννου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και του Τμήματος Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 6-7 Μαρτίου 2009.

     2008

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2008) "On the edge of politics and the law: Justice, memory and forgiveness." In The Proceedings of the 2008 Annual British International Studies Association. University of Exeter, Exeter, UK, December 15-17, 2008.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2008) «Δικαιοσύνη, ασφάλεια και διεθνοτική συνύπαρξη: Η πρόκληση της 'απο-ασφαλειοποίησης' των μειονοτικών ζητημάτων στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια.» Στο Τα Δυτικά Βαλκάνια σε Κίνηση: Εξελίξεις, Προβλήματα και Προοπτικές. Πρακτικά του Συνεδρίου της ΕΕΔΔΔΣ, σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη ΝΑ Ευρώπη» του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, ΠΔΜ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 10-11 Οκτωβρίου 2008.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2008) «Πολιτικές πτυχές της περιφερειακής 'απο-βαλκανιοποίησης' και ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ: Η Συμφωνία της Οχρίδας και η διεθνοτική συνύπαρξη στην ΠΓΔΜ.» Στο Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διασυνοριακή Συνεργασία και ο Παράγων Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρακτικά Συνεδρίου (Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A/CARDS Ελλάδα-ΠΓΔΜ). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 29 Οκτωβρίου 2008.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2008) "On the edge of politics and the law: Justice, memory and forgiveness." In Democracy, Governance and Conflict: Dilemmas of Theory and Practice. Proceedings of the 58th Annual Political Studies Association Conference. Swansea University, Swansea, UK, April 1-3, 2008.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2008) "The enigma of political forgiveness: The (im-)possibility and incognito of forgiveness." In Global Justice. Proceedings of the 2008 Annual Conference of the Association for Legal and Social Philosophy. Centre for the Study of Social and Global Justice, University of Nottingham, Nottingham, UK, March 27-29, 2008.

     2007

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2007) «Στα όρια του δικαίου και της πολιτικής: Δικαιοσύνη, μνήμη και συγχώρεση στην πρώην Γιουγκοσλαβία.» Στο Διεθνής Οργάνωση – Διεθνείς Οργανισμοί: Νομικές και Πολιτικές Όψεις. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2007. Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 6-8 Δεκεμβρίου 2007.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2007) "The 'quantum-politics' metaphor in International Relations: Towards a hermeneutics of political metaphoricity." In Europe and Global Politics. Proceedings of the 57th Annual Political Studies Association Conference. Univer

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. και Σοφία Χατζησαββίδου (2006) «Η ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης: Διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας και εκδημοκρατισμός.» Στο Διαστάσεις της Μετάβασης και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Βαλκανικών Κρατών. Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 10-12 Νοεμβρίου 2006.

     2005

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2005) "The ways of stargazing: Methodological reflections on American Newtonian metaphoricity." In The Proceedings of the 2005 ECPR [European Consortium for Political Research] Joint Sessions. Granada, Spain, April 14-19, 2005.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2005) "A new ethos for the Balkans: Collective memories, the weight of suffering and forgiveness." In The Proceedings of the 54th Annual Political Studies Association Conference. Lincoln University, Lincoln, UK, April 5-8, 2004.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2004). «Γλώσσα, μνήμη, συγχώρεση: Τρία μοντέλα για την ειρηνική συνύπαρξη στα Βαλκάνια.» Στο Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκδημοκρατισμός στα Βαλκάνια. Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου της AEGEE Φλώρινας, 2004. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 26-27 Απριλίου 2004.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2004) "Being affected by the Balkan past(s): Legacies and the mediation of identity with alterity in the Balkans." In The Balkans and Globalization. Proceedings of the 2nd International NEXUS Conference. Central European University, Budapest, Hungary, June 4-7, 2004.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2004) "Turning the circle into a spiral: the ideological and utopian functions of Newtonian and quantum imaginaries of international politics." In Hegemony and Its Discontents. Proceedings of the 45th Annual International Studies Association Convention. Montreal, Quebec, Canada, March 17-20, 2004.

     2003

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2003) "Historicality and the limits of emancipation." [invited paper] In The Proceedings of the Philosophy & Social Sciences Society Conference, "Philosophy on the Hill." American College of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, March 3, 2003.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2003) "The gruffish Kratos and the rebel Prometheus: State, violence and political imagination." In The Proceedings of the 28th Annual British International Studies Association Conference. University of Birmingham, Birmingham, UK, December 15-17, 2003.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2003) "On political fragility: Historicality and the limits of emancipation." In Democracy and Diversity. Proceedings of the 53rd Annual Political Studies Association Conference, 2003. University of Leicester, Leicester, UK, April 15-17, 2003.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2003) "The gruffish Kratos and the rebel Prometheus: State, violence and political imagination." In Democracy and Diversity. Proceedings of the 53rd Annual Political Studies Association Conference, 2003. University of Leicester, Leicester, UK, April 15-17, 2003.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2002

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2002) "Cosmopolis meets chaosmos: Newtonian and quantum imaginaries of order/chaos." In Experimenting Arts and Sciences. Proceedings of the 2nd European Consortium of the International Society for Literature and Science. University of Aarhus, Aarhus, Denmark, May 8-12, 2002.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2002) "Preserving the tension: Radical thought as an expression of political reimagining." In Radical Theory and Politics at the Millennium. Proceedings of the Excavations and Dialogues Conference. Edge Hill College, Lancashire, UK, September 9-10, 2002.

     1999

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (1999) "Redesigning Newton's cenotaph: Quantum spacetime and the state." In Politics at the Edge. Proceedings of the 49th Annual Political Studies Association Conference, 1999. University of Nottingham, Nottingham, UK, March 23-25, 1999.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1998

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (1998) "On American Newtonianism." In the Proceedings of the 3rd Brave New World Conference. University of Manchester, Manchester, UK, June 16-17, 1998.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (1998) "On American Newtonianism." In the Proceedings of the Summer Meeting of the BISA [British International Studies Association] research group CRIPT [Critical Research in International Political Theory]. LSE, London, UK, May 23, 1998.
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2011

      • Akrivoulis, Dimitrios E. (2011) "Newton goes to America." Invited lecture at the International Lecture Series. New York College, Thessaloniki, March 17, 2011.

      1999

      • Akrivoulis, Dimitrios E. (1999) "Doing IR Theory in the camera obscura." Invited lecture at the Friday Seminars of the Dept of Politics and IR, University of Kent at Canterbury. Dept of Politics and IR, University of Kent at Canterbury, Canterbury, UK, May 14, 1999.

      1996

      • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (1996) «Ανάγοντας τον μύθο σε ιστορία: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας, 1928-1932.» Διάλεξη κατόπιν πρόσκλησης στο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνο-Αμερικανο-Βρετανικής Ένωσης. Λάρισα, 7 Ιουλίου 1996.