Ακριβούλης Δημήτριος
 • 2310 891.775
 • dakrivoulis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 301Α

  Ακριβούλης Δημήτριος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνείς Πολιτικές Σχέσεις στα Βαλκάνια

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Σχολή ΝΟΕ, ΑΠΘ (1994)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Νομικής, Σχολή ΝΟΠΕ, ΑΠΘ (1996)
  • Doctoral Programme (MPhil) in International Relations, Dept of Politics and IR, University of Kent, UK (1996-1997)
  • PhD in International Relations, Dept of Politics and IR, University of Kent, UK (2002)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων (διεθνής πολιτική θεωρία) με έμφαση στην κριτική θεωρία

  • Πολιτική σκέψη της ηπειρωτικής Ευρώπης
  • Ερμηνευτική φαινομενολογία (Paul Ricoeur)
  • Ανθρωπιστική επέμβαση
  • Δικαιοσύνη, μνήμη, συγχώρεση
  • Πολιτική ρητορική, μεταφορές, κοινωνικό φαντασιακό
  • Νευτώνεια και κβαντική πολιτική
  Ώρες συνεργασίας

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (36 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   σε εξέλιξη

   • Edkins, Jenny, και Nick Vaughan-Williams (Επιμ.) (σε εξέλιξη) Κριτικοί Θεωρητικοί και Διεθνείς Σχέσεις, μτφρ. Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης, Γιώργος Κατραντσιώτης, Δημήτριος Δρένος, εισαγωγή, επιμέλεια μετάφρασης, σχολιασμός και επικαιροποίηση βιβλιογραφίας Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. [Σημ.: Σχολιασμένη μετάφραση και επικαιροποίηση του Jenny Edkins και Nick Vaughan-Williams (Επιμ.) (2009) Critical Theorists and International Relations. London: Routledge.]
   • Περράκης, Στέλιος, Κυριάκος Κεντρωτής και Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης (Επιμ.) (σε εξέλιξη) Ευρώπη, η Βαλκανική Φαντασίωση: Σύγχρονα Ζητήματα και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (σε εξέλιξη) «Στο όνομα της Ευρώπης: Μεγάλες προσδοκίες, ιστορικοί συμβιβασμοί και η επιστροφή των Ερινύων.» Στο Στέλιος Περράκης, Κυριάκος Κεντρωτής και Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης (Επιμ.) Ευρώπη, η Βαλκανική Φαντασίωση: Σύγχρονα Ζητήματα και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (σε εξέλιξη) «Το υποκείμενο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη μετάβαση από τον Άνθρωπο στην ανθρωπότητα και από την ανθρωπότητα στο ανθρωπιστικό.» Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Ανθρώπινα Δικαιώματα: Από την Αναγόρευση στη Διεκδίκηση. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

   in print

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (in print) “Essentially: On the ‘Guernica paradox’ and other fallacies of humanitarian intervention.” Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Διεθνείς Κρίσεις και Σύγχρονες Εξελίξεις. Η Θέση και ο Ρόλος των ΗΕ. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (υπό έκδοση) «Η φιλελεύθερη συνείδηση και ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας.» Στο Ανδρέας Γκόφας (Επιμ.) Ο Κόσμος και η Απειλή της Τρομοκρατίας, 2001–2021. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Υφαντής, Κώστας, Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης, και Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης (Επιμ.) (υπό έκδοση) Liber Amicorum Costas Hadjiconstantinou. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (υπό έκδοση) “Mark Twain and IR.” Στο Κώστας Υφαντής, Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης και Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης (Επιμ.) Liber Amicorum Costas Hadjiconstantinou. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (in print) Humanitarian Intervention and the Hermeneutics of Suspicion and Naïveté: Beyond Suspicion. London: Routledge. [ISBN: 9781032066875 (Hardback)/9781003203391 (E-book)]

   forthcoming

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (forthcoming) "Walled states at the intersection of neoliberalism and neoconservatism: The 'march of freedom' and the collapse of democracy." In Stelios Perrakis (Ed.) The State in the International Community of the 21st Century. Athens/Brussels: Sakkoulas/Bruylant.

   2021

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2021) “Sustainable development and the sovereign subject of modernity.” Στο Χαριτίνη Δίπλα, Στέλιος Ε. Περράκης, Χρήστος Λ. Ροζάκης, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Γεράσιμος Ροδοθεάτος (Επιμ.) Θαλάσσιοι και Ωκεάνιοι Χώροι, Περιβάλλον, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διεθνές Δίκαιο: Πολιτική και Διακυβέρνηση, Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα. Liber Amicorum Γρηγόρης Τσάλτας. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

   2020

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2020) «Πρόλογος.» Στο Μιλτιάδης Χαρ. Σαρηγιαννίδης. Η Αρχή της Μη Επέμβασης/Μη Ανάμιξης στη Διεθνή Έννομη Τάξη, VII–XIII. Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.

   2019

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2019) “The concept and dimensions of solidarity.” Στο Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα (Επιμ.) Αλληλεγγύη στην ΕΕ: Εξελίξεις στο Πεδίο της Προσφυγικής Προστασίας και Προκλήσεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα, 19–35. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2019) “The paradox of dignity: Beyond the politics of difference and recognition.” In Stelios Perrakis and Maria Daniella Marouda (Eds) Human Dignity in Periods of Conflicts and Crises: Human Rights and Humanitarian Law at Crossroads, 193–216. Athens: I. Sideris.

   2018

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2018) «Άντε, πάμε (Πρόλογος).» Στο Κυριάκος Δ. Κεντρωτής. Αταίριαστες Ιστορίες από το Μουντιάλ της Ρωσίας, 23-24. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2018) «Η ειρωνεία των παγκόσμιων κοινών: Η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας στην UNCLOS.» Στο Στέλιος Περράκης και Γρηγόρης Ι. Τσάλτας (Επιμ.) Ανιχνεύοντας στο Γαλάζιο του Αιγαίου και της Μεσογείου: Εφαρμογές Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής 20 Χρόνια Μετά τη Θέση σε Ισχύ της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης, 191-202. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

   2017

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) “The right to have rights … and the subject of the Rights of Man.” In Jean-Paul Jacqué, Florence Benoît-Rohmer, Panagiotis Grigoriou, and Maria Daniella Marouda (Eds.) Écrits sur la communauté internationale: enjeux juridiques, politiques et diplomatiques/On the International Community: Legal, Political, Diplomatic Issues. Liber Amicorum Stelios Perrakis, 39-46. Athens: I. Sideris.

   2016

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2016) «Πρόλογος.» Στο Κυριάκος Δ. Κεντρωτής. Το Ποδόσφαιρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Περισσότερο από Ένα Παιχνίδι και Μία Ένωση, 11-24. Αθήνα: Gutenberg.

   2015

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2015) "Thucydides and Kant as limit ideas: A hermeneutic re-appropriation." In Zlat R. Milovanovic and Ivan Dodovski (Eds.) Thucydides vs. Kant in Our time: Reconsidering the Concepts of War and Peace. Essays in Honour of Professor Gáspár Bíró, 17-30. Skopje: University American College Skopje.

   2013

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2013) "'We all knew this': Digging ourselves out of the hole." In Ivan Dodovski, Stevo Pendarovski, Iljiana Petrovska, and Robert Hudson (Eds.) Out of the Crisis: EU Economic and Social Policies Reconsidered, 41-62. Skopje: University American College Skopje/Friedrich-Ebert-Stiftung.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2013) "Being affected by the Balkan past(s): Legacies and the mediation between identity and alterity in the Balkans." In Stoica Lascu (Ed.) Balkan History: Contributions to Culture and Civilization, forward by Richard C. Hall. Constantza: Ovidius University Press.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2013) "The efficacity of history and the limits of emancipation: Ricoeur’s hermeneutics of historical consciousness." In Yvanka B. Raynova (Ed.) Interpretation, Values, Action: A Collection of Essays on Paul Ricoeur/Wege der Vermittlung: Der axiologische Beitrag von Paul Ricœur, Institut für Axiologische Forschungen. Vienna: Peter Lang Publishing.

   2012

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2012) «Το τείχος που δεν έπεσε ποτέ: Η μεταψυχροπολεμική εννοιολόγηση της Πτώσης του Τείχους στην πολιτική ρητορική της Δύσης.» Στο Κυριάκος Δ. Κεντρωτής (Επιμ.) Μετά το «Τέλος της Ιστορίας, 279-301. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2012) «Πρόλογος.» Στο Κωνσταντίνος Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Μιλτιάδης Χ. Σαρηγιαννίδης, και Χρήστος Α. Μπαξεβάνης. Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις, VII-XVII. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.

   2011

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2011) «Το γάντι, η γροθιά και ο συνασπισμός των προθύμων: Η ιδεολογική νομιμοποίηση της 'ανθρωπιστικής επέμβασης' στη μετα-Κόσοβο εποχή.» Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση, 361-410. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

   2009

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Στα όρια του δικαίου και της πολιτικής: Δικαιοσύνη, μνήμη και συχώρεση στην πρώην Γιουγκοσλαβία.» Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Σύγχρονες Ματιές στις Νομικές και Πολιτικές Όψεις Διεθνούς Οργάνωσης - Διεθνών Οργανισμών, 411-456. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Δικαιοσύνη, ασφάλεια και διεθνοτική συνύπαρξη: Η πρόκληση της 'απο-ασφαλειοποίησης' των μειονοτικών ζητημάτων στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια.» Στο Στέλιος Περράκης (Επιμ.) Ματιές στο Σύγχρονο Τοπίο των Δυτικών Βαλκανίων, 261-294. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι Μεγάλες Δυνάμεις και τα Βαλκάνια, 1928-1932. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 308 σελ. [ISBN: 9789604582280]

   2008

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2008) «Πολιτικές πτυχές της περιφερειακής 'απο-βαλκανιοποίησης' και ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ: Η Συμφωνία της Οχρίδας και η διεθνοτική συνύπαρξη στην ΠΓΔΜ.» Στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου και Βασίλης Γούναρης (Επιμ.) Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως Ζητούμενο, 17-101. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2008) "The ways of stargazing: Methodological reflections on American Newtonian metaphoricity." In Terrell Carver and Jernej Pikalo (Eds.) Political Language and Metaphor: Interpreting and Changing the World, 15-27. London: Routledge.

   2007

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2007) Εισαγωγή στη Μετασωκρατική Πολιτική Φιλοσοφία της Ευρώπης. Αθήνα: Κριτική, 224 σελ. [ISBN: 9789602184998]

   2005

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2005) «Πρόλογος.» Στο Γιώργος Σταυριανός. Η Δυναμική των Πολιτισμών: Διαλεκτικές Προσεγγίσεις, 1-5. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης.
   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2005) "Paul Ricoeur." In Terrell Carver and James Martin (Eds.) Palgrave Advances in Continental Political Thought, 229-243. London: Palgrave Macmillan.

   2002

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2002) The Quantum Politics Metaphor in International Relations: Revising American Newtonianism. PhD Thesis in International Relations, Dept of Politics and International Relations, University of Kent at Canterbury, 213 pp.

   2000

   • Akrivoulis, Dimitrios E. (2000) "Redesigning Newton's cenotaph: quantum spacetime and the state." In Chris Pierson and Simon Tormey (Eds.) Politics at the Edge, 254-271. Basingstoke and London: Macmillan.

   1995

   • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (1995) Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ελλάδος επί Κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932). Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 273 σελ. [Βραβείο στον Ετήσιο Διαγωνισμό της Βουλής των Ελλήνων στη Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου]
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    σε εξέλιξη

    • Akrivoulis, Dimitrios E. (σε εξέλιξη) “The hermeneutics of naiveté and the liberal argument for humanitarian intervention.” Review of International Studies.

    2019

    • Akrivoulis, Dimitrios E. (2019) “The language of Brexit, or why words matter.” Punctum. International Journal of Semiotics 5(2): 203–7. [DOI: 10.18680/hss.2019.0031]

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) “Memory, forgiveness and unfinished justice in the former Yugoslavia.” Journal of Balkan and Near Eastern Studies 19(4): 366–87. [Ερευνητικό Βραβείο ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ] [DOI: 10.1080/19448953.2017.1280978]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) “Beyond the hermeneutics of suspicion in the critique of humanitarian intervention.” Review of International Studies 43(2): 240–59. [Ερευνητικό Βραβείο ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ] [DOI: 10.1017/S0260210516000383]

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Kentrotis, Kyriakos D., and Dimitrios E. Akrivoulis (2016) “European Union and the economy of the gift.” European Politeia, An EPLO Publication 2: 319–44.

    2015

    • Akrivoulis, Dimitrios E. (2015) “Metaphors matter: The ideological functions of the Kosovo-Holocaust analogy.” Journal of Balkan and Near Eastern Studies 17(2): 222–42. [Ερευνητικό Βραβείο ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ] [DOI: 10.1080/19448953.2014.993260]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (56 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2019) «Η σύγχρονη δυσμενής συγκυρία: Quo Vadis Διεθνές Δίκαιο.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης (εισαγωγική ομιλία)] Στο Μεταξύ Παρελθόντος και Μέλλοντος: Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική στη Σύγχρονη Συγκυρία. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2019. Υπουργείο Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, 19–21 Δεκεμβρίου 2019.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2019) «Politics First: Συζητώντας την πολιτική πρώτα.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στα Πρακτικά του Ατελιέ της Έδρας Jean Monnet «Αλληλεγγύη, Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Δράση στην ΕΕ.» 15ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου. Βουλευτικό, Ναύπλιο, 4-6 Οκτωβρίου 2019.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2019) «Στο όνομα της Ευρώπης: Μεγάλες προσδοκίες, ιστορικοί συμβιβασμοί και η επιστροφή των Ερινύων(;)» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Ευρώπη, η Βαλκανική Φαντασίωση: Σύγχρονα Ζητήματα και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Πρακτικά του Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 12-13 Απριλίου 2019.

     2018

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2018) «Το υποκείμενο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη μετάβαση από τον Άνθρωπο στην ανθρωπότητα και από την ανθρωπότητα στο ανθρωπιστικό.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Ανθρώπινα Δικαιώματα: Από την Αναγόρευση στη Διεκδίκηση. 70 Χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2018. Υπουργείο Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, 20-22 Δεκεμβρίου 2018.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ., και Κυριάκος Δ. Κεντρωτής (2018) «Ιππότες και πειρατές της νήσου Μαϊντανού: Αντινομίες της κυριαρχίας στη Μεσόγειο.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης, εισαγωγική ομιλία] Στα Πρακτικά του 2ου Συμποσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Ρόδος-Καστελλόριζο, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2018) «Αποτιμώντας τις εξελίξεις στη Συρία: Από το responsibility (not) to protect στο responsibility (not) to veto.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με τους Καθηγητές Ν. Τσαγκούρια, Κ. Υφαντή, Μ. Σαρηγιαννίδη, Μ.Ντ. Μαρούδα και Γ. Ανεψιού, υπό την προεδρία του Καθηγητή Κ. Χατζηκωνσταντίνου. Στο Safeguarding Democratic Institutions Within a Europe in Crisis: Challenges and Responses. Πρακτικά Διεθνούς Διάσκεψης. 14ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου. Βουλευτικό, Ναύπλιο, 12-13 Μαΐου 2018.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2018) "The hermeneutics of suspicion and naïveté in the critique of humanitarian intervention." In Politics of Our Times: Asking the Difficult Questions. Proceedings of the 68th Annual Political Studies Association Conference. Cardiff City hall, Cardiff, UK, March 26-28, 2018.

     2017

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) “The paradox of dignity: Beyond the politics of difference and recognition.” [invited paper] Round Table on “Human dignity as a global value: A trans-disciplinary approach” with Professors Y. Metaxas, J.-P. Jacqué, Y. Panousis, and K. Chrysogonos, chaired by Professor F. Benoît-Rohmer. In Human Dignity in Periods of Conflicts and Crises: Human Rights and Humanitarian Law at Crossroads. Proceedings of the International Conference of the European Center for Human Rights and Humanitarian Action, Panteion University. 13th Nafplio International Law Conference. Vouleftiko, Nafplio, Greece, May 26-27, 2017.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2017) “Political discourse and rhetoric into the neoliberal-neoconservative nexus: Lessons learned from the 2016 US Presidential Elections.” In Rhetorics of Unity and Division. Proceedings of the 6th "Rhetoric in Society" Conference of the Rhetoric Society of Europe. University of East Anglia, Norwich, UK, July 3-5, 2017.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2017) «Η έννοια και οι διστάσεις της αλληλεγγύης.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εξελίξεις στο Πεδίο της Προσφυγικής Προστασίας και Προκλήσεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα. Πρακτικά του Συνεδρίου της Έδρας Jean Monnet «Αλληλεγγύη, Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Δράση στην ΕΕ» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2017) «Ο ευρωατλαντικός προσανατολισμός των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και οι εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις τους.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Προκλήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2017. Υπουργείο Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, 15-17 Δεκεμβρίου 2017.

     2016

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2016) «Πολιτικός λόγος και ρητορική στο νεοφιλελεύθερο-νεοσυντηρητικό πλέγμα: Διδάγματα από τις αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές 2016.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Αμερικανικές Εκλογές 2016: Ενδοσκόπηση στην αμερικανική κουλτούρα και οντολογία. Πρακτικά των Συναντήσεων Πολιτικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2016.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2017) «Το δικαίωμα να έχει κανείς δικαιώματα ... και το υποκείμενο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Η Διευθέτηση Διεθνών Διαφορών στη Διεθνή Κοινότητα. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2017. Υπουργείο Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου 2016.

     2015

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2015) “Τhe Pacifico affair: From civic romanus to hostis humani generis.” [invited paper] Στο Παγκόσμιες Προκλήσεις – Κοινές Ευθύνες: Μια Αποτίμηση στα 70χρονα των ΗΕ. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2015. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 17-19 Δεκεμβρίου 2015.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2015) "Beyond legitimacy and distortion: A genealogy of the humanitarian." [invited paper] In Proceedings of the International Relations Research Seminar Series (IRSS) of the Dept of International Relations, Bilkent University. Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Bilkent University, Turkey, February 24, 2015.

     2014

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2014) «Ουσιωδώς: Το παράδοξο της Γκουέρνικα, η ανθρωπιστική επέμβαση και το μέλλον των Ηνωμένων Εθνών.» Στο Διεθνείς Κρίσεις και Σύγχρονες Εξελίξεις: Η Θέση και ο Ρόλος των ΗΕ. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 2014. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2014) “Thucydides and Kant as limit ideas: A hermeneutic re-appropriation.” [invited paper] In Thucydides vs. Kant in Our Time. Proceedings of the International Conference and Volume in Honour of Professor Gáspár Bíró. University American College Skopje, Skopje, North Macedonia, December 4, 2014.

     2013

     • Κεντρωτής, Κυριάκος, και Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης (2013) «Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομία του δώρου.» Στο Η Ελλάδα και η Ευρώπη απέναντι στις Μεγάλες Κρίσεις πριν την Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2013. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2013) "'We all knew this': Digging ourselves out of the hole." [Invited paper] In Out of the Crisis: EU Economic and Social Policies Reconsidered. Proceedings of the 8th Annual International Conference on European Integration. University American College Skopje, Skopje, North Macedonia, May 16, 2013.
     • Kentrotis, Kyriakos D., and Dimitrios E. Akrivoulis (2013) "Why is it failing? Learning liberal democracy through neoliberal economics in the Balkans." [Invited paper] In Energy, Cooperation and Business in the Balkans. Proceedings of 2013 Conference of the University of Western Macedonia PPC Chair "Business - Innovation - Cross-border Cooperation." University of Western Macedonia, Florina, Greece, June 14-15, 2013.

     2012

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2012) "Being radical: The modernist grounds of radical political rhetoric." In The Proceedings of the London Conference in Critical Thought. Birkbeck College, University of London, London, UK, June 29-30, 2012.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2012) «Η ειρωνεία των παγκόσμιων κοινών: Η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας στην UNCLOS.» Στο Διεθνολογικές Επικαιρότητες και Ελλάδα: Δίκαιο Θάλασσας και Δικαστικές Ασυλίες σε Κίνηση. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2012. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 20-22 Δεκεμβρίου 2012.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2011) "Beyond the literality test: The ideological functions of the Kosovo-Holocaust analogy." In Transforming Politics, New Synergies. Proceedings of the 61st Annual Political Studies Association Conference. Novotel London West, London, UK, April 19-21, 2011.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2011) «Getting Cinderella to the ball: Πολιτισμικά δικαιώματα και το έθος της φιλοξενίας.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο Πολιτισμικά Δικαιώματα και οι Νεότερες Γενιές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρακτικά του Συνεδρίου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 10-11 Ιουνίου 2011.
     • Βαν Μπούσχοτεν, Ρίκη, Έφη Βουτυρά, και Δημήτριος Ευθ. Ακριβούλης (2011) [κατόπιν πρόσκλησης] Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας. Στο Πολιτισμικά Δικαιώματα και οι Νεότερες Γενιές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρακτικά του Συνεδρίου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 10-11 Ιουνίου 2011.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2011) «Τί δὲ τῶν παραφερομένων; Η 'ερμηνευτική της καχυποψίας' και η Ευθύνη Προστασίας.» Στο Η Ευθύνη Προστασίας της Διεθνούς Κοινότητας για την Αντιμετώπιση Ανθρωπιστικών Κρίσεων στον 21ο Αιώνα: Διαστάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2011. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2011.

     2010

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2010) «Ο ουδέτερος Αμερικάνος.» [εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης] Στο 1922 – Μικρασιατική Καταστροφή από τη Συνθήκη της Λωζάννης έως Σήμερα: Μνήμες και Προβληματισμοί για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Πρακτικά του ΙΑ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Συνεδριακό Κέντρο «Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη, 26-27 Νοεμβρίου 2010.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2010) «Φιλοσοφία της Επιστήμης και Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Μια αναθεώρηση της σχέσης του από την σκοπιά της ερμηνευτικής φαινομενολογίας.» Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Συμπόσιο «Φιλοσοφία της Επιστήμης και Διεθνείς Σχέσεις». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 15-17 Οκτωβρίου 2010.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2010) «'Εντειχισμένα κράτη' στο σημείο τομής νεοφιλελευθερισμού και νεοσυντηρητισμού: Η 'προέλαση της ελευθερίας' και η κατάρρευση της δημοκρατίας.» Στο Το Κράτος στη Διεθνή Κοινότητα του 21ου Αιώνα. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2010. Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου 2010.

     2009

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Το τείχος που δεν έπεσε ποτέ: Η μεταψυχροπολεμική εννοιολόγηση της Πτώσης του Τείχους στην πολιτική ρητορική της Δύσης.» Στο Είκοσι Χρόνια μετά από την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου: Αποτιμήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά Συνεδρίου του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 16-18 Οκτωβρίου 2009.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Το γάντι, η γροθιά και ο συνασπισμός των προθύμων: Η ιδεολογική νομιμοποίηση της (ανθρωπιστικής) επέμβασης στη μετα-Κόσοβο εποχή.» Στο Διεθνής Συνεργασία σε Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο: Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2009. Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 17-19 Δεκεμβρίου 2009.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2009) "American leadership as a self-fulfilling prophecy: Transatlantic journeys of Enlightenment ideas and their impact on early American political thought." Invited lecture at the Transatlantic Relations Seminar organized by the American Consulate of Thessaloniki and the Law Faculty, Aristotle University of Thessaloniki. Municipal Library, Thessaloniki, Greece, March 16-17, 2009.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2009) "Beyond reciprocity and conditionality: The enigma of political forgiveness." In Challenges for Democracy in a Global Era. Proceedings of the 59th Annual Political Studies Association Conference. University of Manchester, Manchester, UK, April 7-9, 2009.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2009) «Το μετα-αφήγημα του Ολοκαυτώματος και το μέλλον της ανθρωπιστικής επέμβασης: Η περίπτωση του Κοσόβου.» Στο Διεθνής Δικαιοσύνη στο 21ο Αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά του Συνεδρίου στη Μνήμη Κρατερού Μ. Ιωάννου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και του Τμήματος Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 6-7 Μαρτίου 2009.

     2008

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2008) "On the edge of politics and the law: Justice, memory and forgiveness." In The Proceedings of the 2008 Annual British International Studies Association. University of Exeter, Exeter, UK, December 15-17, 2008.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2008) «Δικαιοσύνη, ασφάλεια και διεθνοτική συνύπαρξη: Η πρόκληση της 'απο-ασφαλειοποίησης' των μειονοτικών ζητημάτων στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια.» Στο Τα Δυτικά Βαλκάνια σε Κίνηση: Εξελίξεις, Προβλήματα και Προοπτικές. Πρακτικά του Συνεδρίου της ΕΕΔΔΔΣ, σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη ΝΑ Ευρώπη» του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, ΠΔΜ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 10-11 Οκτωβρίου 2008.
     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2008) «Πολιτικές πτυχές της περιφερειακής 'απο-βαλκανιοποίησης' και ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ: Η Συμφωνία της Οχρίδας και η διεθνοτική συνύπαρξη στην ΠΓΔΜ.» Στο Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διασυνοριακή Συνεργασία και ο Παράγων Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρακτικά Συνεδρίου (Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A/CARDS Ελλάδα-ΠΓΔΜ). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 29 Οκτωβρίου 2008.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2008) "On the edge of politics and the law: Justice, memory and forgiveness." In Democracy, Governance and Conflict: Dilemmas of Theory and Practice. Proceedings of the 58th Annual Political Studies Association Conference. Swansea University, Swansea, UK, April 1-3, 2008.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2008) "The enigma of political forgiveness: The (im-)possibility and incognito of forgiveness." In Global Justice. Proceedings of the 2008 Annual Conference of the Association for Legal and Social Philosophy. Centre for the Study of Social and Global Justice, University of Nottingham, Nottingham, UK, March 27-29, 2008.

     2007

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2007) «Στα όρια του δικαίου και της πολιτικής: Δικαιοσύνη, μνήμη και συγχώρεση στην πρώην Γιουγκοσλαβία.» Στο Διεθνής Οργάνωση – Διεθνείς Οργανισμοί: Νομικές και Πολιτικές Όψεις. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2007. Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 6-8 Δεκεμβρίου 2007.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2007) "The 'quantum-politics' metaphor in International Relations: Towards a hermeneutics of political metaphoricity." In Europe and Global Politics. Proceedings of the 57th Annual Political Studies Association Conference. Univer

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. και Σοφία Χατζησαββίδου (2006) «Η ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης: Διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας και εκδημοκρατισμός.» Στο Διαστάσεις της Μετάβασης και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Βαλκανικών Κρατών. Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 10-12 Νοεμβρίου 2006.

     2005

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2005) "The ways of stargazing: Methodological reflections on American Newtonian metaphoricity." In The Proceedings of the 2005 ECPR [European Consortium for Political Research] Joint Sessions. Granada, Spain, April 14-19, 2005.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2005) "A new ethos for the Balkans: Collective memories, the weight of suffering and forgiveness." In The Proceedings of the 54th Annual Political Studies Association Conference. Lincoln University, Lincoln, UK, April 5-8, 2004.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (2004). «Γλώσσα, μνήμη, συγχώρεση: Τρία μοντέλα για την ειρηνική συνύπαρξη στα Βαλκάνια.» Στο Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκδημοκρατισμός στα Βαλκάνια. Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου της AEGEE Φλώρινας, 2004. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 26-27 Απριλίου 2004.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2004) "Being affected by the Balkan past(s): Legacies and the mediation of identity with alterity in the Balkans." In The Balkans and Globalization. Proceedings of the 2nd International NEXUS Conference. Central European University, Budapest, Hungary, June 4-7, 2004.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2004) "Turning the circle into a spiral: the ideological and utopian functions of Newtonian and quantum imaginaries of international politics." In Hegemony and Its Discontents. Proceedings of the 45th Annual International Studies Association Convention. Montreal, Quebec, Canada, March 17-20, 2004.

     2003

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2003) "Historicality and the limits of emancipation." [invited paper] In The Proceedings of the Philosophy & Social Sciences Society Conference, "Philosophy on the Hill." American College of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, March 3, 2003.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2003) "The gruffish Kratos and the rebel Prometheus: State, violence and political imagination." In The Proceedings of the 28th Annual British International Studies Association Conference. University of Birmingham, Birmingham, UK, December 15-17, 2003.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2003) "On political fragility: Historicality and the limits of emancipation." In Democracy and Diversity. Proceedings of the 53rd Annual Political Studies Association Conference, 2003. University of Leicester, Leicester, UK, April 15-17, 2003.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2003) "The gruffish Kratos and the rebel Prometheus: State, violence and political imagination." In Democracy and Diversity. Proceedings of the 53rd Annual Political Studies Association Conference, 2003. University of Leicester, Leicester, UK, April 15-17, 2003.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2002

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2002) "Cosmopolis meets chaosmos: Newtonian and quantum imaginaries of order/chaos." In Experimenting Arts and Sciences. Proceedings of the 2nd European Consortium of the International Society for Literature and Science. University of Aarhus, Aarhus, Denmark, May 8-12, 2002.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (2002) "Preserving the tension: Radical thought as an expression of political reimagining." In Radical Theory and Politics at the Millennium. Proceedings of the Excavations and Dialogues Conference. Edge Hill College, Lancashire, UK, September 9-10, 2002.

     1999

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (1999) "Redesigning Newton's cenotaph: Quantum spacetime and the state." In Politics at the Edge. Proceedings of the 49th Annual Political Studies Association Conference, 1999. University of Nottingham, Nottingham, UK, March 23-25, 1999.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1998

     • Akrivoulis, Dimitrios E. (1998) "On American Newtonianism." In the Proceedings of the 3rd Brave New World Conference. University of Manchester, Manchester, UK, June 16-17, 1998.
     • Akrivoulis, Dimitrios E. (1998) "On American Newtonianism." In the Proceedings of the Summer Meeting of the BISA [British International Studies Association] research group CRIPT [Critical Research in International Political Theory]. LSE, London, UK, May 23, 1998.
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2011

      • Akrivoulis, Dimitrios E. (2011) "Newton goes to America." Invited lecture at the International Lecture Series. New York College, Thessaloniki, March 17, 2011.

      1999

      • Akrivoulis, Dimitrios E. (1999) "Doing IR Theory in the camera obscura." Invited lecture at the Friday Seminars of the Dept of Politics and IR, University of Kent at Canterbury. Dept of Politics and IR, University of Kent at Canterbury, Canterbury, UK, May 14, 1999.

      1996

      • Ακριβούλης, Δημήτριος Ευθ. (1996) «Ανάγοντας τον μύθο σε ιστορία: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας, 1928-1932.» Διάλεξη κατόπιν πρόσκλησης στο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνο-Αμερικανο-Βρετανικής Ένωσης. Λάρισα, 7 Ιουλίου 1996.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font