Χανδράκης Δημήτριος
 • 2310 891.394
 • dchand uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 406

  Χανδράκης Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγητής, Διευθυντής (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Βιολί" (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: Γ’ 236/01.03.2012)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Σολίστ Βιολιού της Ανώτατης Σχολής Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης της Βιέννης, Αυστρία(1988)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΙΟΛΑ I
   (ΕΒΑ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ I
   (ΕΒ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ2201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ II
   (ΕΒ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ2202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ III
   (ΕΒ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ2203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ IV
   (ΕΒ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ2204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ V
   (ΕΒ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ2205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ VI
   (ΕΒ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ2206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ VII
   (ΕΒ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ2207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ VIII
   (ΜΣ2209)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΒ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9013)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των  ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9014)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές  παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών. 

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΚΑΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΚΑΜ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΚΑΜ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ I
   (ΚΑΟ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΚΑΟ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ III
   (ΚΑΟ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΚΑΟ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ V
   (KAΟ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (KAΟ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VII
   (KAΟ107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (KAΟ108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ II (ΒΙΟΛΙ)
   (ΕΜ0206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ III (ΒΙΟΛΙ)
   (ΕΜ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΒΙΟΛΙ)
   (ΜΣ0315)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΒΙΟΛΙ)
   (ΜΣ0416)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΒΙΟΛΙ)
   (ΜΣ0519)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΒΙΟΛΙ)
   (ΜΣ0616)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΜΣ9251)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΜΣ9252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΜΣ9253)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΜΣ9254)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ I
   (ΜΣ0709)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΜΣ0812)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ III
   (ΜΣ0119)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΜΣ0121)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ V
   (ΜΣ0126)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (ΜΣ0127)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη ιοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VII
   (ΜΣ9128)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (ΜΣ9129)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων  καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ I
   (ΜΣ9261)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ II
   (ΜΣ9262)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ III
   (ΜΣ9263)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IV
   (ΜΣ9264)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ I
   (ΜΚΑ109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ II
   (ΜΚΑ209)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  • Giorgos Sisilianos: Piano Quintet Hellenic music centre ISMN: 979-0-9016000-1-0
  • Mikis Theodorakis: String Quartet No 4 "Masa" Edition Schott ISMN: 979-0-001-15743-8
  • Mikis Theodorakis: String Quartet No 3 "Epoca Nocturna" Edition Schott ISMN: 979-0-001-15742-1
  • Mikis Theodorakis: String Quartet No 2 "The Cemetery" Edition Schott ISMN: 979-0-001-15741-4
  • Mikis Theodorakis: String Quartet No 1 "The turn" Edition Schott ISMN: 979-0-001-15740-7
  • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (117 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

   2018

   • "Σονάτες και Φαντασίες για σόλο βιολί", Ρεσιτάλ βιολιού στο Δ.Ω.Δ. με έργα Telemann, Prokoffiev, Σκαλκώτα 20/06/2018

   2017

   • 28/01/2017 Συναυλία Μουσικής Δωματίου στα πλαίσια του φεστιβάλ "μουσικότροπο" L.V.Beethoven: κουαρτέτο εγχόρδων έργο 59 αρ.1 A.Dvorak: κουιντέτο με πιάνο σε λα μείζονα έργο 81 Ανδρέας Παπανικολάου, Δημήτρης Χανδράκης, Χαρά Σειρά, Δημήτρης Τραυλός, Δόμνα Ευνουχίδου Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας
   • Εθνική Λυρική Σκηνή Θέατρο Ολύμπια 26/02/2017 L.V.Beethoven Συμφωνία αρ.6 σε φα μείζονα έργο 68 "Ποιμενική" σε μεταγραφή για σεξτέτο εγχόρδων Ανδρέας Παπανικολάου, Δημήτρης Χανδράκης, Χαρά Σειρά, Θανάσης Σουργκούνης, Δημήτρης Τραυλός, Αλέξανδρος Μποτίνης

   2016

   • Εθνική Λυρική Σκηνή Θέατρο Ολύμπια 20/03/2016 L.V.Beethoven: κουαρτέτο σε ντο ελάσσονα έργο 18 αρ.4 R.Schumann: κουιντέτο με πιάνο σε μι ύφεση μείζονα έργο 44 κουαρτέτο x-pause(Δημήτρης Χανδράκης, Μικέλ Μιχαηλίδης, Θανάσης Σουργκούνης, Γιάννης Στέφος) Στέφανος Νάσος-πιάνο

   2015

   • Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εβδομάδα Μπετόβεν Τα έργα για τσέλο και πιάνο οι Σονάτες για βιολί και πιάνο 14,15,17,19,20 Δεκεμβρίου 2015 Άγγελος Λιακάκης-τσέλο, Ανδρέας Παπανικολάου-βιολί, Δημήτρης Χανδράκης-βιολί, Τίτος Γουβέλης-πιάνο Αμφιθέατρο Τελετών ΠαΜακ

   2014

   • 05/03/2014 Συναυλία Μουσικής Δωματίου σε έργα M.Ravel, C.Frank Κουαρτέτο εγχόρδων x-pause(Δημήτρης Χανδράκης, Μικέλ Μιχαηλίδης, Θανάσης Σουργκούνης, Μαρία Ανισέγκου) Στέφανος Νάσος-πιάνο Αίθουσα συναυλιών Ωδείου "Φίλιππος Νάκας"

   2013

   • Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β&Μ Θεοχαράκη κουαρτέτα Mozart και Haydn Πέμπτη 21/02/Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής βιολί, Δημήτρης Χανδράκης βιολί, David Bogorad βιόλα, Άγγελος Λιακάκης τσέλο

   2012

   • 8-9 Ιουνίου 2012 Αφιέρωμα στο συνθέτη Ανέστη Λογοθέτη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
   • Athens Festival Μια νύχτα στους Δελφούς Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Λένια Ζαφειροπούλου, Διονύσης Γραμμένος
   • ISME 2012 THESSALONIKI Greek Night Thessaloniki State Symphony Orchestra-New Hellenic Quartet
   • Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Διόνυσος&Αριάδνη: "Είμαι ο Λαβύρινθός σου..." J.Haydn, F. Nitzsche, Aννα Παγκάλου, Μανώλης Μαυροματάκης, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • New Hellenic Quartet pays tribute to Carl Nielsen Danish embassy in Athens

   2011

   • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Συναυλία Μουσικής Δωματίου στα πλαίσια των 46ων Δημητρίων-έργα: Beethoven, Brahms, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο- Ishay Shaer Piano
   • Ίδρυμα Θεοχαράκη Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο και Τίτος Γουβέλης σε έργα Μπράμς και Σούμαν
   • Beton 7- Athens Συναυλία Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου σε έργα Σοστακόβιτς
   • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Συναυλία με έργα Σούμπερτ στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Καθαρίου, Τσέντς, Παπανδρέου, Μάτσκε, Πέτριν, Πάτρας, Χανδράκης
   • Ίδρυμα Θεοχαράκη, κύκλος 6 προγραμματισμένων συναυλιών μουσικής δωματίου, 6η συναυλία, έργα: Verdi, Cherubini, Respighi, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Ίδρυμα Θεοχαράκη, κύκλος 6 προγραμματισμένων συναυλιών μουσικής δωματίου, 5η συναυλία, έργα: Nielsen, Sibelius, Theodorakis, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Ίδρυμα Θεοχαράκη, κύκλος 6 προγραμματισμένων συναυλιών μουσικής δωματίου, 4η συναυλία, έργα: Beethoven, Brahms, Schumann, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Τα έγχορδα διηγούνται Ιστορίες για παιδιά Κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επιμέλεια: Δημήτρης Χανδράκης, 23,24,25,26,27-2-2011

   2010

   • Ίδρυμα Θεοχαράκη, κύκλος 6 προγραμματισμένων συναυλιών μουσικής δωματίου, 2η συναυλία, έργα: Debussy, Dutilleux, Ravel, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Ίδρυμα Θεοχαράκη, κύκλος 6 προγραμματισμένων συναυλιών μουσικής δωματίου, 1η συναυλία, έργα: Haydn, Mozart, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Ίδρυμα Θεοχαράκη, αφιέρωμα στη ρωσική σχολή, έργα: Tschaikovsky, Borodin, Shostakovich, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συναυλία μουσικής δωματίου στα πλαίσια του προγράμματος "Ένα Μουσείο από Μουσική", έργα: Αντωνακάκη, Respighi, Παπάνα, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Μάιρα Μηλολιδάκη, σοπράνο
   • Μουσείο Μπενάκη, συνδιοργάνωση Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και Μουσείου Μπενάκη, αφιέρωμα στο Γιώργο Σισιλιάνο, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Μεγάλο Αρσενάλι, Χανιά, συνδιοργάνωση Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και Μουσείου Μπενάκη, αφιέρωμα στο Γιώργο Σισιλιάνο, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Μέγαρο Bilkent, Άγκυρα, έργα: Martinu για κουαρτέτο εγχόρδων και ορχήστρα, Saygun για κουαρτέτο εγχόρδων, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Συμφωνική Ορχήστρα Bilkent, διεύθυνση ορχήστρας Gurer Aykal
   • Μουσείο Μπενάκη, αφιέρωμα στην ελληνική μουσική, έργα: Αντωνακάκη, Λιγνού, Γκάτση, Κριθαρά, Παπάνα, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Άννα Παγκάλου, μεσόφωνος

   2009

   • Μουσείο Μπενάκη, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα Τσαλαχούρη (4ο κουαρτέτο σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση), Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Κρατικό Μουσείο Τεχνών, Κοπεγχάγη, συναυλία μουσικής δωματίου για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Δανία, έργα: Nielsen, Σκαλκώτα, Μητρόπουλου, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Μέγαρο μουσικής Αθηνών, κύκλος κουαρτέτων Μπετόβεν, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Μέγαρο μουσικής Αθηνών, Ελληνικές Μουσικές Γιορτές, έργα: Λιάλιος, Αξιώτης, Τσούγκρας, Κωνσταντινίδης, Μουρτζόπουλος, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Παγκόσμια Ημέρα της Γαλλοφωνίας, έργα: Μικρούτσικος, Ravel, , Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Λένια Ζαφειροπούλου, σοπράνο
   • Μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης, κύκλος κουαρτέτων Μπετόβεν, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Μέγαρο μουσικής Αθηνών, αφιέρωμα στον Κώστα Βάρναλη, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας, Αγγελική Καθαρίου , μεσόφωνος, Τάσος Αποστόλου, μπασοβαρύτονος, Βίκυ Στυλιανού, πιάνο, Θανάσης Ζέρβας, σαξόφωνο, Κωστής Θέος, τσέλο, Ιβόνα Γκλίνκα, φλάουτο, Ηλίας Στασινός, πιάνο
   • Μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης, Κοντσέρτο Martinu για κουαρτέτο εγχόρδων και ορχήστρα, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ορχήστρας Gurer Aykal
   • Μουσείο Μπενάκη, συναυλία μουσικής δωματίου υπο την αιγίδα της Τσεχικής Πρεσβείας, έργα: Martimu, Σκαλκώτας, Smetana

   2008

   • Πολεμικό Μουσείο - Εθνική Στέγη Απομάχων, Παρίσι, Μίκης Θεοδωράκης, Maurice Ravel, Antonin Dvorak, Ottorino Respighi, Νίκος Σκαλκώτας, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο Λένια Ζαφειροπούλου, σοπράνο
   • Μουσείο Μπενάκη,W. A. Mozart Bέla Bartόk Adnan Saygun,Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Σπύρος Μουρίκης, κλαρινέτο, Γιώργος Δεμερτζής, βιολί, Θανάσης Αποστολόπουλος, πιάνο
   • 4° ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Θέατρο Απόλλων, Ερμούπολη Σύρου, L.v. Beethoven Μίκης Θεοδωράκης D. Shostakovich Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • 5ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κυκλάδων, Θέατρο Απόλλων, Σύρος, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα: Haydn, Παπάνα, Chausson, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, Σίμος Παπάνας, βιολί, Θανάσης Αποστολόπουλος, πιάνο
   • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Νίκος Σκαλκώτας Benjamin Britten Bέla Bartόk Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • "ΣΟΥΜΠΕΡΤΙΑΔΑ" Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο Βύρων Φιδετζής βιολοντσέλο, Χριστίνα Γιαννακοπούλου σοπράνο, Θανάσης Αποστολόπουλος πιάνο, Βασίλης Παπαβασιλείου κοντραμπάσο
   • ΤΣΕΧΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ, Leos Janacek, Bohuslav Martinu, Antonin Dvorak
   • Κύκλος των κουαρτέτων του L.V.Beethoven, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,  Νέο Ελληνικό Κουαρτέτo, 30/01/08, 26/03/08, 1/10/08, 10/12/08, 18/02/09, 8/04/09

   2007

   • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΚΟΥΑΡΤΕΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ L.v. Beethoven, Μίκης Θεοδωράκης
   • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Δημήτρης Δραγατάκης, Δημήτρης Θέμελης, Φίλιππος Τσαλαχούρης, Σπύρος Γκάτσης, Σίμος Παπάνας
   • Δημήτρια-Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αιμίλιος Ριάδης, Antonin Dvorak, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης), Γιάννης Βακαρέλης, πιάνο

   2006

   • Μουσείο Μπενάκη-Αφιέρωμα στον Δ. Δραγατάκη Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο
   • Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αφιέρωμα στον D.Shostakovich Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο Διονύσης Μαλλούχος πιάνο

   2005

   • Ελληνικές Μουσικές Γιορτές-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δ.Λιάλιος, Δ.Δραγατάκης, Γ.Σισιλιάνος, Β.Καλαφάτης Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης) Μαρία Αστεριάδου πιάνο
   • Περιοδεία ΝΕΚ στην Τουρκία: Κωνσταντινούπολη M.Ravel, C.Erkin, N.Skalkottas Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης)
   • Περιοδεία ΝΕΚ στην Τουρκία: ?γκυρα
   • Περιοδεία ΝΕΚ στην Τουρκία: Σμύρνη
   • Onassis Foundation New York D.Mitropoulos, G.Sisilianos, M.Theodorakis, L.V.Beethoven, N.Skalkottas, M.Ravel Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης), 11-12/10/2005

   2004

   • Δημήτρια 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου N.Skalkottas, L.Janacek,, A.Dvorak Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης)
   • Περιοδεία ΝΕΚ στην Γερμανία: Mozartsaal Liederhalle Stuttgart Alban Berg, N.Skalkottas, F.Schubert Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης)
   • Περιοδεία ΝΕΚ στην Γερμανία: Rittersaal Husum
   • Περιοδεία ΝΕΚ στην Γερμανία: Kleiner Schloss Kiel
   • Περιοδεία ΝΕΚ στην Γερμανία: Musikhalle, Kleiner Saal Hamburg
   • Περιοδεία ΝΕΚ στην Αλβανία-Φεστιβάλ Allegretto Albania - Κορυτσά D.Shostakovich, L.V.Beethoven, N.Skalkottas Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης)
   • Περιοδεία ΝΕΚ στην Αλβανία-Φεστιβάλ Allegretto Albania - Τίρανα
   • Ελληνικό Φεστιβάλ-Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου Μικρή Νυχτερινή Μουσική F.Schubert, O.Respighi, D.Mitropoulos, J.Putsini, S.Barber, W.A.Mozart Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης) Μαρίνα Φιδέλη Μετζοσοπράνο, 23-24/07/2004

   2003

   • Goethe Institut Athen, Αφιέρωμα στον Theodor Adorno N.Skalkottas, Alban Berg, Th. Adorno, Simos Papanas Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης)
   • Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης/Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, συναυλία με το Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής ΚΩΘ, έργα: I. Stravinsky "Η ιστορία του στρατιώτη", Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Χαράλαμπος Χειμαριός, κοντραμπάσο, Γιώργος Καζίκος, κλαρινέτο, Γιώργος Πολίτης, φαγκότο, Γρηγόρης Νέτσκας, τρομπέτα, Γιώργος Κόκκορας, τρομπόνι, Αναστάσης Βασιλειάδης, κρουστά
   • 6th International Beethovenfest Bonn Alban Berg, L.V.Beethoven Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης)
   • Sao Paolo Brazil Concertos BankBoston Serie Alphaville D.Mitropoulos, L.V.Beethoven, N.Skalkottas Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης)
   • "D.Shostakovich Hall" Αγία Πετρούπολη O.Respighi, D.Shostakovich, N.Skalkottas Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης)
   • Περιοδεία ΝΕΚ: Kent State University
   • Περιοδεία ΝΕΚ: Hart University
   • Περιοδεία ΝΕΚ: Yale University
   • Περιοδεία ΝΕΚ: New York University
   • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Ν.Σκαλκώτας, J.Brahms, F.Schubert Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης) Τάσος Αδαμόπουλος βιόλα
   • Μέγαρο Μουσικής Αθηνών A.Webern, Alban Berg, A.Schoenberg Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης) Σόνια Θεοδωρίδου σοπράνο Ηλίας Μπάρμπας Φλάουτο, Σπύρος Μουρίκης κλαρινέτο, Χρήστος Γκίνος κλαρινέτο μπάσο, Βίκυ Στυλιανού πιάνο, Christophor Miroshnikov τσέλο
   • Μουσείο Μπενάκη-κύκλος των κουαρτέτων του L.V.Beethoven, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, 6-13/11/03, 15-29/01/06, 5-12/03/06

   2002

   • Schoenberg Center-Wien A.Schoenberg, N.Skalkottas, D.Mitropoulos, I.Xenakis Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης) Ildiko Raimondi Sopran
   • Ο Νίκος Σκαλκώτας και το Λύκειο Ελληνίδων Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης) Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
   • Αφιέρωμα στον Μανώλη Καλομοίρη Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Χ.Σειρά,Α.Χανδράκης) Ινές Ζήκου μέτζο σοπράνο ?ρης Γαρουφαλής πιάνο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

   2001

   • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης Χ.Σαμαρά: "Lamento" για βιολί και Ορχήστρα(Α` Παγκόσμια Εκτέλεση) Δ.Χανδράκης βιολί L.D.Martino:Διεύθυνση Ορχήστρας
   • Haydn,Shostakovitch, Schausson Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Μουσική Δωματίου: Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο 7/10/2001: Σισιλιάνος, Shostakovich, Franck
   • Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2001-2004
   • Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Π.Αναστασιάδης,Α.Χανδράκης) ?ρης Γαρουφαλής πιάνο Τάτσης Αποστολίδης βιολί

   2000

   • Kontzerthaus Berlin Sicilianos, Respighi, Ades, Jost New Hellenic Quartet-Stella Doufexis Mezzosopran
   • Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αφιέρωμα στον Συνθέτη Γιώργο Σισιλιάνο
   • Maderna, Lorentzen, Ades New Hellenic Quartet
   • Skalkottas: string quartrets Nr.3, Nr.4, 10 skitzen
   • Ημέρες Μουσικής-Ρόδος Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο P.B.Scoda, πιάνο "Musikhoest" Odense, Denmark Festival for new music
   • Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Ελληνικό Φεστιβάλ, συμμετοχή στην παράσταση "Εγώ, ο Τζάκομο Καζανόβα" της Karole Armitage, Ηρώ Σειρά, βιολί, Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Χαρά Σειρά, βιόλα, Christopher Humphrys, βιολοντσέλο, Σταύρος Κόλλιας, πιάνο
   • Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. C.Saint Saens: "La muse et le Poete" Duo για βιολί, τσέλο και ορχήστρα έργο 123 Σολιστ: Δ.Χανδράκης βιολί, Α.Χανδράκης τσέλο Μουσική Διεύθυνση: Olaf Koch
   • Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. J.Haydn: κοντσέρτο σε ντο μείζονα για βιολί και ορχήστρα Σολιστ: Δ.Χανδράκης βιολί Μουσική Διεύθυνση: Β.Συμεωνίδης

   1999

   • Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα Ν. Σκαλκώτα, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Robert Schumann Hohschule, Dusseldorf, συναυλία μουσικής δωματίου για τα πενήντα χρόνια από τον θάνατο του Ν. Σκαλκώτα, έργα N. Skalkottas, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Arnold Scoenberg Center, Βιέννη, συναυλία μουσικής δωματίου για τα πενήντα χρόνια από τον θάνατο του Ν. Σκαλκώτα, έργα N. Skalkottas, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Bemus Festival, Βελιγράδι, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα L. V. Beethoven, N. Skalkottas, A. Soler, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Hohschule fuer Musik "Franz List", Saal im Palais, Weimar, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα N. Skalkottas, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Φεστιβάλ Σαμοθράκης, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα L v. Beethoven, F. Schubert, N. Skalkottas, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Solisti del Maggio Fiorentino, Piccolo Teatro del Comunale, Φλωρεντία, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα C. Debussy, H. Dutilleux, M. Ravel, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα C. Debussy, H. Dutilleux, M. Ravel, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα Ν. Σκαλκώτα, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Sarajevo International Festival, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα F. Schubert, N. Skalkottas, C. Debussy, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)

   1998

   • Συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, Camille Saint-Saens, "La muse et le poete" duo για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 123, Σολίστ : Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Απόστολος Χανδράκης, βιολοντσέλο, Διεύθυνση Ορχήστρας : Olaf Koch

   1997

   • Εθνικό Θέατρο Ρόδου, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα B. Smetana, N. Skalkottas, A. Dvorak, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης), Τάσος Βενετοκλής, πιάνο

   1996

   • Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, "Ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων", Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα Κ. Κλάββα, Σ. Βλαβιανού, Ν. Χριστοδούλου, Δ. Δραγατάκη, Γ. Α. Παπαΐωάννου, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα J. Haydn, Δ. Θέμελη, A. Soler, O. Respighi, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης), Sμιλκα Isakovic, βιολοντσέλο
   • Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, "Ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων", Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα Χρ. Σαμαρά, Αν. Βασιλειάδη, Λ. Χατζηλεοντιάδη, Αιμ. Ριάδη, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, "Ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων", Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα Γ. Σταματόπουλου, Γ. Ζερβού, Δ. Συκιά, Γ. Σισιλιάνου, Α. Ευαγγελάτου, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, "Ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων", Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα Σ. Ζάννα, Γ. Χατζημιχελάκη, Α. Καλογερά, Ι. Χαλιάσα, Ν. Σκαλκώτα, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Κύκλος Μουσικής Δωματίου, "Τρεις αιώνες Ιταλικής μουσικής δωματίου", συναυλία μουσικής δωματίου, έργα G. Puccini, L. Cherubini, O. Respighi, G. Verdi, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, J. S. Bach, Βραδεμβούργιο κοντσέρτο αρ. 4, σε σολ μείζονα για βιολί, δύο φλάουτα και ορχήστρα εγχόρδων, Σολίστ : Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Νίκος Νικόπουλος, φλάουτο, Γιάννης Ανισέγκος, φλάουτο, Διεύθυνση Ορχήστρας : Δημήτρης Αγραφιώτης

   1994

   • Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, W. A. Mozart, κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μείζονα, KV 218, Σολίστ : Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Διεύθυνση Ορχήστρας : Δημήτρης Αγραφιώτης

   1993

   • Amici del Loggione del Teatro alla Scala, Μιλάνο, συμμετοχή σε συναυλία μουσικής δωματίου, έργα D. Mitropoulos, M. Kalomiris, E. Riadis, M. Varvoglis, Γιώργος Δεμερτζής, βιολί, Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Πάρις Αναστασιάδης, βιόλα, Βύρων Φιδετζής,, βιολοντσέλο, ?ρης Γαρουφαλής, πιάνο, Ιουλία Τρούσα, σοπράνο, Λούης Μανίκας, βαρύτονος
   • Συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, G. Donizetti, κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ρε ελάσσονα, A. Vivaldi, κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα σε σι ύφεση μείζονα, Σολίστ : Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Απόστολος Χανδράκης, βιολοντσέλο, Διεύθυνση Ορχήστρας : Κάρολος Τρικολίδη

   1992

   • Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, συναυλία μουσικής δωματίου, έργα F. Mendelssohn-Bartholdy, Ν. Σκαλκώτας, W. A. Mozart, Fr. Schubert, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ. Δεμερτζής, Δ. Χανδράκης, Π. Αναστασιάδης, Α. Χανδράκης)
   • Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, J. Brahms, κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα σε λα ελάσσονα Σολίστ : Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Απόστολος Χανδράκης, βιολοντσέλο, Διεύθυνση Ορχήστρας : Ilarion Galati

   1989

   • Συναυλία υποτρόφων καλλιτεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, Θέατρο Παλλάς, Αθήνα, W. A. Mozart, συμφωνία κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα σε σι ύφεση μείζονα KV 364, Σολίστ : Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Πάρις Αναστασιάδης, βιόλα, Διεύθυνση Ορχήστρας : Νίκος Χριστοδούλου

   1988

   • Συναυλία με την Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, αμφιθέατρο Απόλλων, Πόρτο Καρρά, W. A. Mozart, κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε σολ μείζονα, KV 219, Σολίστ : Δημήτρης Χανδράκης, βιολί, Διεύθυνση Ορχήστρας : Κοσμάς Γαλιλαίας

   09/02/2018

   • Συναυλία Μουσικής Δωματίου στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου A. Dvorak: string quartet opus 96"American", piano quintet Ανδρέας Παπανικολάου-βιολί, Δημήτρης Χανδράκης-βιολί, Χαρά Σειρά-βιόλα, Άγγελος Λιακάκης-τσέλο, Βασίλης Βαρβαρέσος-πιάνο
   • Σεμινάρια / Masterclasses (3 εγγραφές)

    2019

    • International music days in Lefkas-Greece 15-23 June Violin and chamber music masterclasses

    2018

    • Σεμινάριο Βιολιού στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας 19/06/2018

    2017

    • 15th International Music Days Brache Germany 29/07-08/08 2017
    • Δισκογραφία (16 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

     2018

     • Dimitris Dragatakis string quartets Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο Γιώργος Δεμερτζής – βιολί, Δημήτρης Χανδράκης – βιολί, David Bogard – βιόλα, Άγγελος Λιακάκης – τσέλο Τα έργα του δίσκου Quartet no. 1 (1957) I. Allegro II. Allegro III. Andantino IV. Vivo Quartet no. 2 (1958) I. Allegro vivo II. Allegro – Moderato III. Andante IV. Presto Quartet no. 3 (1960) I. Largo II. Marcia (Moderato) III. Andante IV. Allegro Quartet no. 4 (1967) I. Moderato ma Sostenuto II. Largo III. Allegro Quartet no. 5 (1974) Largo – Presto Quartet no. 7 (2001) I. Con brio – Lento – Piu LargoII. Vivo – Piu Largo

     2013

     • Georg Kontogiorgos: de Profundis Music for String Quartet New Hellenic Quartet (G.Demertzis- D.Chandrakis- D.Bogorad- A.Liakakis) Label: Naxos Code: 970198 Release Date: September 2013

     2012

     • Three pieces for string quartet Thomas Bakalakos & New Helenic Quartet Georgios Demertzis, violin Dimitris Chardakis, violin David Bogorad, viola Angelos Liakakis, cello Type: CD Label: EMSE  Code: 5206318002650 Release date: 2012

     2010

     • Tsalahouris String quartets New Hellenic Quartet (G.Demertzis- D.Chandrakis- A.Giannaki- A.Liakakis) Edition Orpheus 19690018

     2008

     • Πατρινοί Συνθέτες : Λιάλιος-Νεζερίτης-Κάβουρας Κουαρτέτα Εγχόρδων Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, (Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης, Χ.Σειρά, Α.Χανδράκης) Εταιρία: Legend Classics
     • Μίκης Θεοδωράκης: Μουσική Δωματίου ΙΙΙ Σεξτέτο, Ελικών, Χορός Ασίκικος Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης, Α.Γιαννάκη, Α.Λιακάκης) Μ.Αστεριάδου πιάνο Μ.Δωρή Φλάουτο Α.Λιακάκης τσέλο Εταιρία: Legend Classics

     2007

     • Μίκης Θεοδωράκης: Μουσική Δωματίου Ι Κουαρτέτα εγχόρδων 1-4, Τέσσερις σπουδές για δύο βιολιά και τσέλο, θέμα και παραλλαγές για σόλο βιολί, Τέσσερα ποιήματα του Καβάφη για όμποε, αγγλικό κόρνο, κλαρινέτο και αφηγητή Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης, Α.Γιαννάκη, Α.Λιακάκης) Εταιρία: Legend Classics

     2004

     • Ottorino Respighi: Il Tramonto κουαρτέτο εγχόρδων σε ρε ελάσσονα, Il Tramonto, Quartetto Dorico New Hellenic Quartet (Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης, Χ.Σειρά, Α.Χανδράκης) Stella Doufexis, mezzo Soprano Εταιρία:BIS(Sweden)
     • Carl Nielsen: Chamber Works for violin and Strings Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, (Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης, Χ.Σειρά, Α.Χανδράκης) Μ.Αστεριάδου πιάνο Γ.Δεμερτζής βιολί Εταιρία:BIS(Sweden)

     2002

     • Γιώργος Σισιλιάνος: Μουσική Δωματίου ΙΙ κουαρτέτα εγχόρδων αρ.4,5, Σονάτα για βιολί και πιάνο Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, (Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης, Χ.Σειρά, Α.Χανδράκης) Μ.Αστεριάδου πιάνο Γ.Δεμερτζής βιολί Εταιρία: Ποικίλη Στοά
     • Γιώργος Σισιλιάνος: Μουσική Δωματίου Ι κουαρτέτα εγχόρδων αρ.1,2 και 3, Pantoum Νέο Ελληνικό κουαρτέτο (Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης, Χ.Σειρά, Α.Χανδράκης) Εταιρία: Ποικίλη Στοά

     2001

     • Nikos Skalkottas: Chamber Music String Quartet Nr.1, Zehn Stuecke fyer Streichquartett, Octet, String Trio, Gero Dimos New Hellenic Quartet (Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης, Π.Αναστασιάδης, Α.Χανδράκης) - members of the Vadaux Quintet BIS 1124

     2000

     • Nikos Skalkottas: String Quartets Nr.3 & Nr.4 New Hellenic Quartet (Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης, Π.Αναστασιάδης, Α.Χανδράκης) BIS 1074

     1999

     • Music for the third Millennium: String Quartets vol.II Kalogeras, Hatzimichelakis, Haliasas, Vlavianos, Sykias New Hellenic Quartet (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Π.Αναστασιάδης,Α.Χανδράκης) Agora Musica
     • Music for the third Millennium: String Quartets vol.I Zervos, Vasiliadis, Ginalis, Hadjileontiadis, Klavvas, Samaras New Hellenic Quartet (Γ.Δεμερτζής,Δ.Χανδράκης,Π.Αναστασιάδης,Α.Χανδράκης) Agora Musica

     1993

     • Emilios Riadis : Έργα Νο 1 Κουαρτέτο εγχόρδων Νο1, κουαρτέτο με πιάνο Γ.Δεμερτζής, Δ.Χανδράκης(βιολί), Π.Αναστασιάδης (βιόλα), Β.Φιδετζής(βιολοντσέλο), Δ.Ευνουχίδου, Μ.Αστεριάδου (πιάνο)
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font