Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος
 • 2310-891721
 • dcv uom.gr
 • Γραφείο: Γ4, 432
 • Fax: 2310- 891290

  Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • B.S. Electrical Engineering and Computer Science, University of California Berkeley, U.S.A. (1992)
  • M.Sc. Electrical Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, U.S.A. (1994)
  • M.Sc. Applied Mathematics, Harvard University, U.S.A. (1997)
  • Ph. D. Engineering Sciences, Harvard University, U.S.A. (1999)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΠΛ0805-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου-Βαρσακελης Δημήτριος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα θα “εξερευνήσει” μια σειρά από πρακτικά προβλήματα αποφάσεων, καθώς και κατάλληλα μαθηματικά υποδείγματα για την περιγραφή αυτών. Θα παρουσιαστούν τεχνικές επίλυσης και εργαλεία από τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την βελτιστοποίηση με σκοπό την εύρεση των “καλύτερων” αποφάσεων σε κάθε περίπτωση.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων
  Δέντρα αποφάσεων
  Θεωρία Χρησιμότητας
  Πολυκριτιριακά μοντέλα αποφάσεων
  Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα
  Μοντέλα Μαρκόβ
  Δυναμικός Προγραμματισμός

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές τελικές εξετάσεις 70%
  Εργασίες/Ασκήσεις 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  59386820 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Hillier Frederick S., Lieberman Gerald J., Διαμαντίδης Αλέξανδρος (επιμέλεια), 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-604-4

  23100 Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, Τύπος: Σύγγραμμα, Φράγκος Χρήστος Κ., 2006, Σταμούλη Α.Ε., ISBN: 960-351-655-4

  68402209 Διοικητική επιστήμη - Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στην κοινωνία της πληροφορίας, Τύπος: Σύγγραμμα, Πραστάκος Γρηγόρης Π., 2017, UNIBOOKS IKE, ISBN: 9786185304201

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις καθηγητή

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   (ΠΛ0814-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος, Σαμαράς Νικόλαος, Σιφαλέρας Άγγελος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στη θεωρία και τις εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γραμμικό προγραμματισμό, στη μαθηματική μοντελοποίηση, σε αλγοριθμικές μεθοδολογίες επίλυσης, αλλά και στην παρουσίαση σύγχρονων εφαρμογών της λήψης αποφάσεων σε τεχνολογικούς τομείς.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Γραμμικός Προγραμματισμός
  2. Μη γραμμικός προγραμματισμός
  3. Εργαστηριακές ασκήσεις με το SageMath

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή εξέταση (70%) Ασκήσεις (30%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  59386820 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Hillier Frederick S., Lieberman Gerald J., Διαμαντίδης Αλέξανδρος (επιμέλεια), 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-604-4

  59415056 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Taha A. Hamdy, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-691-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις

  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
   (ΠΛ0112)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: Κορμού | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος, Μαμάτας Ελευθέριος, Χαλκίδης Σπυρίδων

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Μαθηματική Ανάλυση, Βελτιστοποίηση, Εισαγωγή στις εξισώσεις διαφορών και τις διαφορικές εξισώσεις, Xρήση της γλώσσας Python.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Περιεχόμενο μαθήματος
  1. Παραγώγιση - Διαφορικό
  2. Παραγώγιση συνάρτησης πολλών μεταβλητών
  3. Ακολουθίες - Σύγκλιση
  4. Σειρές Taylor
  5. Ακρότατα συνάρτησης πολλών μεταβλητών
  6. Βελτιστοποίηση με περιορισμούς ισότητας
  7. Εξισώσεις διαφορών,
  8. Διαφορικές εξισώσεις
  9. Βασική χρήση της Python για υπολογισμούς.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 70%, Ασκήσεις 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50655961 Οικονομικά Μαθηματικά, Τύπος: Σύγγραμμα, Μυλωνάς Νίκος, Γεώργιος Σαραφόπουλος, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-564-1

  41962521 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Β', Τύπος: Σύγγραμμα, ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 2014, "σοφία", ISBN: 978-960-6706-75-2

  22767283 Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Τύπος: Σύγγραμμα, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis, Κυρίτσης Ιωάννης (επιμ.), 2012, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1535-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (CM0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2005

   • D. Hristu-Varsakelis, "Feedback Control with Communication Constraints",Handbook of Networked and Embedded Control Systems/, D.Hristu-Varsakelis and W. S. Levine (eds), p.575-599, Birkhaüser, 2005.
   • D. Hristu-Varsakelis and W. S. Levine, "Control of Single-Input Single-Output Systems" , to appear in the Handbook of Networked and Embedded Control Systems, D. Hristu-Varsakelis and W. S. Levine (eds.), Birkhauser, 2005.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2007

    • D. Hristu-Varsakelis and C. Shao, "A Bio-Inspired Pursuit Strategy for Optimal Control with Partially-Constrained Final State", Automatica 43(7), July 2007.

    2006

    • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Communication and Control Co-design for Networked Control Systems", Automatica, 42(6), p. 953-958, June 2006.
    • S. Andersson and D. Hristu-Varsakelis, "Symbolic Feedback Control for Navigation", IEEE Trans. Automatic Control, vol. 51 (6), p. 926-937, June 2006.

    2005

    • D. Hristu-Varsakelis and C. Shao. "Corrections to: Biologically-inspiredoptimal control: Learning from social insects", Int'l Journal ofControl, 78(2):157, Jan. 2005.
    • D. Hristu-Varsakelis and W. S. Levine, "An Undergraduate Laboratory for Networked Digital Control Systems", IEEE Control Systems Magazine, vol 25, no 1, p.60-62, Feb. 2005.

    2004

    • D. Hristu-Varsakelis and C. Shao, "Biologically-inspired optimal control: learning from social insects" , International Journal of Control, vol. 77, no. 18, p. 1549-1566, Dec. 2004.

    2002

    • D. Hristu-Varsakelis and R. W. Brockett, "Experimenting with Hybrid Control", IEEE Control Systems Magazine vol. 22 (1) p.82-95, Feb. 2002.

    2001

    • D. Hristu-Varsakelis, "The Dynamics of a Forced Sphere-Plate System", IEEE Trans. Automatic Control, (46) 5, April 2001, pp.678-687.

    1999

    • D. Hristu and K. Morgansen, "Limited Communication Control", Systems and Control Letters, 37 (4), p.193-205, July 1999.
    • Συνέδρια (26 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2007

     • D. Hristu-Varsakelis, N. Samaras and C. Shao, "Local pursuit as a Bio-inspired Computational Optimal Control Tool", Proceedings of the European Control Conference, July 2-5, 2007 (to appear).

     2006

     • W. S. Levine and D. Hristu-Varsakelis, "Some uses for Computer-Aided Control System Design Software in Control Education", Proc. IEEE Int'l Symposium on Intelligent Control, pp. 2281-2285, Oct. 2006.
     • D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems with Access Constraints and Delays", Proc. of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, Dec. 2006.

     2005

     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems under Feedback-based Communication", Proc. of the American Control Conference, p.2933- 2938, June 2005.
     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems: Communication and Controller co-design", Proc. of the IFAC World Congress, 2005.
     • C. Shao and D. Hristu-Varsakelis, "Optimal control through biologically inspired pursuit", Proc. of the IFAC World Congress, 2005.
     • C. Shao and D. Hristu-Varsakelis, "Bio-inspired optimal control via intermittent cooperation", Proc. of the American Control Conference, p.1060- 1065, June 2005.
     • S. Andersson and D. Hristu-Varsakelis, "Language-based Feedback Control using Monte Carlo Sensing" , Proc. of the IEEE Int'l Conference on Robotics and Automation, 2005, p. 3047- 3052.
     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "LQG Control under Limited Communication", Proc. of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and the European Control Conference, p.185 - 190, Dec. 2005.
     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems under Feedback-based Communication", 2005 American Control Conference
     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems: Communication and Controller co-design", 2005 IFAC World Congress.
     • C. Shao and D. Hristu-Varsakelis, "Optimal control through biologically inspired pursuit", 2005 IFAC World Congress.
     • C. Shao and D. Hristu-Varsakelis, "Biologically-inspired optimal control via intermittent cooperation", 2005 American Control Conference.
     • S. Andersson and D. Hristu-Varsakelis, "Language-based Feedback Control using Monte Carlo Sensing" , IEEE Int'l Conference on Robotics and Automation, 2005.

     2003

     • S. Andersson and D. Hristu-Varsakelis, "Stochastic Language-based Motion Control" , IEEE Conference on Decision and Control, p. 3313-8, Dec. 2003.
     • D. Hristu-Varsakelis, M. Egerstedt and P. S. Krishnaprasad, "On the Complexity of the Motion Description Language MDLe" in IEEE Conference on Decision and Control, p. 3360-5, Dec. 2003.

     2002

     • D. Hristu-Varsakelis and S. Andersson, "Directed Graphs and Motion Description Languages for Robot Navigation and Control", IEEE Conference on Robotics and Automation, p. 2689-94 vol.3, 2002.
     • M. Egerstedt and D. Hristu-Varsakelis, "Observability and Policy Optimization for Mobile Robots". IEEE Conference on Decision and Control, 2002, p. 3596-3601.
     • D. Hristu-Varsakelis and P. R. Kumar, "Interrupt-based feedback control over a shared communication medium", IEEE Conference on Decision and Control, 2002, p. 3223-8.

     2001

     • D. Hristu-Varsakelis, "Feedback Control Systems as Users of a Shared Network: Communication Sequences that Guarantee Stability". IEEE Conference on Decision and Control, p. 3631-6 vol.4, 2001.

     2000

     • D. Hristu, "Stabilization of LTI systems with communication constraints" American Control Conference, 2000, p. 2342-6 (Best presentation in session award).
     • D. Hristu-Varsakelis, "Robot Formations: Learning minimum-length Paths on Uneven Terrain", IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation 2000.
     • D. Hristu, N.J. Ferrier and R. W. Brockett, "The performance of a deformable-membrane tactile sensor: basic results on geometrically-defined tasks", IEEE Int'l Conf. on Robotics and Automation, 2000, p. 508-13 vol.1.

     1999

     • D. Hristu, "Generalized Inverses for Finite-horizon Tracking". Proc. of the 1999 IEEE CDC, p. 1397-402 vol 2.

     1996

     • D. Hristu, D. Kontarinis and R. D. Howe, 'A Comparison of Delay and Bandwidth Limitations in Tele-manipulation' , Proc. Int' l Federation for Automatic Control, p. 331-6, June 1996.

     1994

     • D. Hristu, J. Babb, H. Singh and S. N. Gottschlich, 'Position/Force Control of a Multi-fingered Hand: A Comparison of Fuzzy Logic to Traditional PID Control' , IEEE Conference on Intelligent Robots and Systems, p. 1391-8, 1994.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.