Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος
 • 2310 891.721
 • dcv uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 432
 • 2310 891.290

  Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • B.S. Electrical Engineering and Computer Science, University of California Berkeley, U.S.A. (1992)
  • M.Sc. Electrical Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, U.S.A. (1994)
  • M.Sc. Applied Mathematics, Harvard University, U.S.A. (1997)
  • Ph. D. Engineering Sciences, Harvard University, U.S.A. (1999)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΠΛ0805-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου-Βαρσακελης Δημήτριος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα θα “εξερευνήσει” μια σειρά από πρακτικά προβλήματα αποφάσεων, καθώς και κατάλληλα μαθηματικά υποδείγματα για την περιγραφή αυτών. Θα παρουσιαστούν τεχνικές επίλυσης και εργαλεία από τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την βελτιστοποίηση με σκοπό την εύρεση των “καλύτερων” αποφάσεων σε κάθε περίπτωση.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων
  Δέντρα αποφάσεων
  Θεωρία Χρησιμότητας
  Πολυκριτιριακά μοντέλα αποφάσεων
  Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα
  Μοντέλα Μαρκόβ
  Δυναμικός Προγραμματισμός

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές τελικές εξετάσεις 70%
  Εργασίες/Ασκήσεις 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  11031 Εφαρμοσμένος μαθηματικός προγραμματισμός, Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος, 1η έκδ./2001, Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε., ISBN: 960-431-716-4

  35475 Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση για Μηχανικούς, Καρλαύτης Μ., Λαγαρός Ν., Α' ΕΚΔΟΣΗ/2010, Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε, ISBN: 978-960-266-298-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις καθηγητή

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   (ΠΛ0814-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στη θεωρία και τις εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γραμμικό προγραμματισμό, στη μαθηματική μοντελοποίηση, σε αλγοριθμικές μεθοδολογίες επίλυσης, αλλά και στην παρουσίαση σύγχρονων εφαρμογών της λήψης αποφάσεων σε τεχνολογικούς τομείς.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Γραμμικός Προγραμματισμός
  2. Μη γραμμικός προγραμματισμός
  3. Εργαστηριακές ασκήσεις με το SageMath

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή εξέταση (70%) Ασκήσεις (30%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  59386820 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Hillier Frederick S., Lieberman Gerald J., Διαμαντίδης Αλέξανδρος (επιμέλεια), 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-604-4

  59415056 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Taha A. Hamdy, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-691-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (ΜΟΕ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (AIC104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος, Χαλκίδης Σπυρίδων

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

  • θα κατανοούν βασικές έννοιες και τεχνικές απο τη μαθηματική ανάλυση, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των σπουδών τους στην Εφ. Πληροφορική.
  • θα μπορούν να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα πρακτικού ενδιαφέροντος, συνδέοντας την θεωρία με την πράξη.
  • θα αντιλαμβάνονται τα Μαθηματικά ως βασικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων στο χώρο της πληροφορικής αλλά και πέραν αυτού.

  • Κριτική/αναλυτική σκέψη
  • Επίλυση αυστηρά δομημένων προβλημάτων
  • Ποσοτική συλλογιστική
  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Περιεχόμενο μαθήματος

  - Μετρικοί χώροι
  - Συνεχείς συναρτήσεις – Παράγωγος συνάρτησης
  - Ακολουθίες – σύγκλιση
  - Σειρές – σύγκλιση
  - Σειρές Taylor
  - Ακρότατα συνάρτησης πολλών μεταβλητών
  - Βελτιστοποίηση με περιορισμούς ισότητας
  - Διαφορικές εξισώσεις
  - εξισώσεις διαφορών

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω α) εργασιών/ασκήσεων που θα εκπονηθούν στη διάρκεια του εξαμήνου (30%), και β) γραπτής εξέτασης (επίλυση προβλημάτων) (70%).

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα απο τους φοιτητές στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  50655961 Οικονομικά Μαθηματικά, Τύπος: Σύγγραμμα, Μυλωνάς Νίκος, Γεώργιος Σαραφόπουλος, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-564-1

   

  41962521 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Β', Τύπος: Σύγγραμμα, ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 2014, "σοφία", ISBN: 978-960-6706-75-2

   

  22767283 Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Τύπος: Σύγγραμμα, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis, Κυρίτσης Ιωάννης (επιμ.), 2012, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1535-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (CM0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (AIDA101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΤΝΑΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος

  Πιθανοτική Μοντελοποίηση και Συλλογιστική

  (Probabilistic Modeling and Reasoning)

  Στόχοι

  Το μάθημα καλύπτει το απαραίτητο υποβαθρο απο τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τη θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική (εστιάζοντας στην πιθανοτική μοντελοποίηση και συλλογιστική), το οποίο θα χρειαστούν οι φοιτητές/τριες α) για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ αλλά και β) για να μπορέσουν να αναπτύξουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα σε πιό συγκεκριμένες περιοχές της Μηχανικής Μάθησης, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης Δεδομένων.

  Δεξιότητες

  Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα μπορουν να:

  1. Μοντελοποιούν και να επιλύουν προβλήματα συμπερασματικής ξεκινώντας απο βασικές αρχες
  2. Κατανοούν τις μεθόδους maximum likelihood και Bayesian για εκτίμηση παραμέτρων, και να παράγουν τις σχετικές εξισώσεις για συγκεκριμένα προβλήματα.
  3. Κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα σε διάφορα μοντέλα λανθάνουσων μεταβλητών (latent variable) να κατασκευάζουν αντίστοιχες εξισώσεις ελάχιστης προσδοκίας (EM), και να εκτελούν τους κατάλληλους υπολογισμούς.
  4. Σχεδιάζουν, εκτιμούν και να αξιολογούν μοντέλα δικτύων πεποιθήσεων (belief network models).
  5. Εκτελούν πειραματικές διερευνήσεις δεδομένων και μοντέλων, και να εξάγουν συμπεράσματα απο αυτές.

  Προαπαιτήσεις

  Θεωρία πιθανοτήτων σε προπτυχιακό επίπεδο (διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, αναμενόμενη τιμή, διακύμανση, από κοινοί και υπό συνθήκη κατανομές). Γραμμική Άλγεβρα και Ανάλυση (Εφ. Μαθηματικά 1 και 2 στο ΠΠΣ του Τμήματος). Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

  Πώς θα καλυφτούν οι προαπαιτήσεις

  Ο φοιτητής μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωτικό) να παρακολουθήσει τα σχετικά μαθήματα του ΠΠΣ, τα οποία διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο και στο εαρινό εξάμηνο του Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Πιθανότητα (ενδεχόμενα, διακριτές τ. μεταβλητές, από κοινού και υπο συνθήκη κατανομές).
  • Διακριτά δίκτυα πεποιθήσεων, συμπερασματική
  • Εκτίμηση παραμέτρων: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
  • Μοντέλα λανθάνουσων μεταβλητών (μίγματα μοντέλων, αλγόριθμος ΕΜ, Ανάλυση παραγόντων, Ανάλυση Ανεξάρτητων Συνιστωσών - ICA)
  • Δυναμικά μοντέλα λανθάνουσων μεταβλητών (κρυφά Μαρκοβιανά μοντέλα, φίλτρα Kalman)
  • Θεωρία Πληροφορίας: Εντροπία, αμοιβαία πληροφορία, κωδικοποίηση πηγής, Kullback-Leibler divergence
  • Προσεγγιστική συμπερασματική: MCMC, μέθοδοι μεταβολών (Variational Methods)
  • Μέθοδοι δειγματοληψίας
  • Μπεϋσιανές μέθοδοι για συμπερασματική παραμέτρων και σύγκριση υποδειγμάτων.

  Προτεινόμενα βιβλία

  “Bayesian Reasoning and Machine Learning”, David Barber, Cambridge University Press, 2012.

  Μέθοδοι αξιολόγησης

  Εργασίες & τελική γραπτή εξέταση

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  Το μάθημα θα φιλοξενηθεί στο https://piazza.com/

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • . P. Papadopoulou and D. Hristu-Varsakelis, “Tax evasion as an optimal solution to a partially observable Markov decision process”, in Approximation and Optimization: Algorithms, Complexity and Applications, I. Demetriou and P. Pardalos (eds.), Springer 2019. (Proc. Conference on Approximation and Optimization: Algorithms, Complexity and Applications).

   2009

   • S. B. Andersson, D. Hristu-Varsakelis, M. Lahijanian, "Observers in Language-Based Control", Communications in Information and Systems, v. 8, n. 2, p., 85-106, 2009

   2005

   • D. Hristu-Varsakelis, "Feedback Control with Communication Constraints",Handbook of Networked and Embedded Control Systems/, D.Hristu-Varsakelis and W. S. Levine (eds), p.575-599, Birkhaüser, 2005.
   • D. Hristu-Varsakelis and W. S. Levine, "Control of Single-Input Single-Output Systems" , to appear in the Handbook of Networked and Embedded Control Systems, D. Hristu-Varsakelis and W. S. Levine (eds.), Birkhauser, 2005.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (23 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • D. Papachristoudis, D. Hristu-Varsakelis, F. Baldimtsi, G. Stephanidis “Leakage Resilient Lattice-Based Partially Blind Signatures”, IET Information Security, July 2019

    2018

    • N. Goumagias, D. Hristu-Varsakelis, J. Assael “Using Deep Q-learning to understand the tax evasion behavior of risk-averse firms”, Expert Systems with Applications 101, 258-270, 2018

    2017

    • C. Kotsavasiloglou, N. Kostikis, D. Hristu-Varsakelis, M. Arnaoutoglou “Machine Learning-based Classification of Simple Drawing Movements in Parkinson's Disease”, Biomedical Signal Processing and Control, vol. 31, Jan. 2017, p. 174-180

    2015

    • N. Kostikis, D. Hristu-Varsakelis, M. Arnaoutoglou, and C. Kotsavasiloglou, “A Smartphone-based Tool for Assessing Parkinsonian Hand Tremor”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 19(6) p. 1835-1842, 2015

    2013

    • N. Goumagias and D. Hristu-Varsakelis, “Tax evasion by risk-averse firms in Greece: a discrete Markov-based optimization Model”, Optimization, 62(8), p. 1153-1167, 2013

    2012

    • D. Hristu-Varsakelis, S. Karagianni, M. Pempetzoglou, A. Sfetsos, "Optimizing production in the Greek economy: Exploring the Interaction between Greenhouse Gas emissions and Solid Waste via Input-Output Analysis", Economic Systems Research, 24(1), p. 57-75, 2012
    • N. Goumagias, D. Hristu-Varsakelis, A. Saraidaris, “A Decision Support Model for Tax Revenue Collection in Greece”, Decision Support Systems vol. 53 (2012), p. 76-96.

    2011

    • D. Hristu-Varsakelis, S. Karagianni, A. Saraidaris “Equilibrium Conditions in Corporate Tax Competition and Foreign Direct Investment Flows", Economic Modeling, v. 28, (1-2), 2011, p. 13-21

    2010

    • D. Hristu-Varsakelis, S. Karagianni, M. Pempetzoglou, T. Sfetsos " Optimizing Production with energy and GHG emission constraints in Greece: An Input-Output Analysis", Energy Policy, (38): 3, 2010, p. 1566-1577.
    • Hristu-Varsakelis and C. Kyrtsou "Testing for Granger Causality in the presence of Chaotic Dynamics", Brussels Economic Review, (53): 2, 2010, p. 323-327.

    2008

    • D. Hristu-Varsakelis and L. Zhang, “LQG Control of Networked Control Systems with Access Constraints and Delays”, International Journal of Control, vol. 81, nr. 8, Aug. 2008, p. 1266-1280.
    • D. Hristu-Varsakelis and C. Kyrtsou, “Evidence for Nonlinear Asymmetric Causality in US Inflation, Metal and Stock returns”, Discrete Dynamics in Nature and Society, vol. 2008, Article ID 138547, May 2008.
    • D. Hristu-Varsakelis, “Short-Period Communication and the Role of Zero-Order Holding in Networked Control Systems”, IEEE Trans. Automatic Control, 53(5), p. 1285-1290, June 2008
    • D. Hristu-Varsakelis, K. Chalkias, and G. Stephanides, “A Versatile Secure Protocol for Anonymous Timed-Release Encryption”, Journal of Information Assurance and Security, vol. 3, no. 5, p. 80-89, June 2008.

    2007

    • D. Hristu-Varsakelis and C. Shao, "A Bio-Inspired Pursuit Strategy for Optimal Control with Partially-Constrained Final State", Automatica 43(7), July 2007.

    2006

    • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Communication and Control Co-design for Networked Control Systems", Automatica, 42(6), p. 953-958, June 2006.
    • S. Andersson and D. Hristu-Varsakelis, "Symbolic Feedback Control for Navigation", IEEE Trans. Automatic Control, vol. 51 (6), p. 926-937, June 2006.

    2005

    • D. Hristu-Varsakelis and C. Shao. "Corrections to: Biologically-inspiredoptimal control: Learning from social insects", Int'l Journal ofControl, 78(2):157, Jan. 2005.
    • D. Hristu-Varsakelis and W. S. Levine, "An Undergraduate Laboratory for Networked Digital Control Systems", IEEE Control Systems Magazine, vol 25, no 1, p.60-62, Feb. 2005.

    2004

    • D. Hristu-Varsakelis and C. Shao, "Biologically-inspired optimal control: learning from social insects" , International Journal of Control, vol. 77, no. 18, p. 1549-1566, Dec. 2004.

    2002

    • D. Hristu-Varsakelis and R. W. Brockett, "Experimenting with Hybrid Control", IEEE Control Systems Magazine vol. 22 (1) p.82-95, Feb. 2002.

    2001

    • D. Hristu-Varsakelis, "The Dynamics of a Forced Sphere-Plate System", IEEE Trans. Automatic Control, (46) 5, April 2001, pp.678-687.

    1999

    • D. Hristu and K. Morgansen, "Limited Communication Control", Systems and Control Letters, 37 (4), p.193-205, July 1999.
    • Συνέδρια (39 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2014

     • D. Hristu-Varsakelis, S. Karagianni, M. Pempetzoglou and A. Sfetsos, “Optimizing Production in Greece under Particulate Pollution Constraints with cross-Regional Transport Effects”, in 14th Input-Output Conference, 2014.
     • N. Kostikis and D. Hristu-Varsakelis and M. Arnaoutoglou and C. Kotsavasiloglou, “Smartphone-based Evaluation of Movement Disorders: Quantitative Measurements vs Clinical Assessment Scores”, IEEE Conf. on Engineering in Medicine and Biology, 2014

     2012

     • D. Hristu-Varsakelis, S. Karagianni, M. Pempetzoglou, A. Sfetsos, “Regional optimization of air pollution in Greece via input-output analysis”, Proc. XIX Int’l Input-Output Conference, June 2012
     • N. Goumagias and D. Hristu-Varsakelis, “A Markov-based Decision Model of Tax evasion by risk-averse firms in Greece”, in Optimization Theory, Decision Making and Operations Research Application, Springer Proceedings in Mathematics v.31, (Proceedings of BALCOR 2011), 2012.

     2011

     • N. Kostikis, D. Hristu-Varsakelis, M. Arnaoutoglou, C. Kotsavasiloglou, and S. Baloyiannis, “Towards Remote Evaluation of Movement Disorders via Smartphones”, IEEE Engineering in Medicine and Biology Confrence, 2011.

     2009

     • D. Hristu-Varsakelis, S. Karagianni, M. Pempetzoglou, A. Sfetsos, “Optimizing Production in Greece under GHG emission reduction constraints: a comparison of objective functions”, XVII Int’l Input-Output Conference, July 2009.

     2008

     • K. Chalkias, S. T. Halkidis, D. Hristu-Varsakelis, G. Stephanides, and A. Alexiadis, "A Provably Secure One-Pass Two-Party Key Establishment Protocol", Information Security and Cryptology, 3rd International SKLOIS Conference, INSCRYPT, 2007, LNCS vol. 4990, p. 108-122, Springer, 2008
     • K. Chalkias , F. Mpaldimtzi, D. Hristu-Varsakelis, and G. Stephanides, “An Implementation Infrastructure for Server-Passive Timed-Release Cryptography”, Proc. of the Intl’ Symposium on Information Assurance and Security (IAS), p. 89-94, 2008.
     • K. Chalkias, F. Baldimtsi, D. Hristu-Varsakelis, G. Stephanides, "Mathematical Problems and Algorithms for Timed-Release Encryption”,  9ème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées, Braşov, Romanie, 2008

     2007

     • D. Hristu-Varsakelis, “On the Period of Communication Policies for Networked Control Systems, and the Question of Zero-Order Holding”, Proc. of the 46th IEEE Conf. On Decision and Control, pp. 38-43, 2007.
     • K. Chalkias, F. Baldimtzi, D. Hristu-Varsakelis and G. Stephanides, “On the Key-Compromise Impersonation vulnerability of One-pass key establishment protocols”, Int’l Conf. on Security and Cryptography (SECRYPT) 2007, pp.222-228
     • D. Hristu-Varsakelis, K. Chalkias and G. Stephanides, “Low-cost Anonymous Timed-Release Encryption”, Proc. of the Intl’ Symp. on Information Assurance and Security (IAS), p. 77 - 82, 2007
     • K. Chalkias, D. Hristu-Varsakelis and G. Stephanides, “Improved Anonymous Timed-Release Encryption”, Proc. of the 12th European Symposium On Research In Computer Security (ESORICS) LNCS Vol. 4734, pp. 311-326, Springer, 2007
     • D. Hristu-Varsakelis, N. Samaras and C. Shao, "Local pursuit as a Bio-inspired Computational Optimal Control Tool", Proceedings of the European Control Conference, July 2-5, 2007 (to appear).

     2006

     • W. S. Levine and D. Hristu-Varsakelis, "Some uses for Computer-Aided Control System Design Software in Control Education", Proc. IEEE Int'l Symposium on Intelligent Control, pp. 2281-2285, Oct. 2006.
     • D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems with Access Constraints and Delays", Proc. of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, Dec. 2006.

     2005

     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems under Feedback-based Communication", Proc. of the American Control Conference, p.2933- 2938, June 2005.
     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems: Communication and Controller co-design", Proc. of the IFAC World Congress, 2005.
     • C. Shao and D. Hristu-Varsakelis, "Optimal control through biologically inspired pursuit", Proc. of the IFAC World Congress, 2005.
     • C. Shao and D. Hristu-Varsakelis, "Bio-inspired optimal control via intermittent cooperation", Proc. of the American Control Conference, p.1060- 1065, June 2005.
     • S. Andersson and D. Hristu-Varsakelis, "Language-based Feedback Control using Monte Carlo Sensing" , Proc. of the IEEE Int'l Conference on Robotics and Automation, 2005, p. 3047- 3052.
     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "LQG Control under Limited Communication", Proc. of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and the European Control Conference, p.185 - 190, Dec. 2005.
     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems under Feedback-based Communication", 2005 American Control Conference
     • L. Zhang and D. Hristu-Varsakelis, "Stabilization of Networked Control Systems: Communication and Controller co-design", 2005 IFAC World Congress.
     • C. Shao and D. Hristu-Varsakelis, "Optimal control through biologically inspired pursuit", 2005 IFAC World Congress.
     • C. Shao and D. Hristu-Varsakelis, "Biologically-inspired optimal control via intermittent cooperation", 2005 American Control Conference.
     • S. Andersson and D. Hristu-Varsakelis, "Language-based Feedback Control using Monte Carlo Sensing" , IEEE Int'l Conference on Robotics and Automation, 2005.

     2003

     • S. Andersson and D. Hristu-Varsakelis, "Stochastic Language-based Motion Control" , IEEE Conference on Decision and Control, p. 3313-8, Dec. 2003.
     • D. Hristu-Varsakelis, M. Egerstedt and P. S. Krishnaprasad, "On the Complexity of the Motion Description Language MDLe" in IEEE Conference on Decision and Control, p. 3360-5, Dec. 2003.

     2002

     • D. Hristu-Varsakelis and S. Andersson, "Directed Graphs and Motion Description Languages for Robot Navigation and Control", IEEE Conference on Robotics and Automation, p. 2689-94 vol.3, 2002.
     • M. Egerstedt and D. Hristu-Varsakelis, "Observability and Policy Optimization for Mobile Robots". IEEE Conference on Decision and Control, 2002, p. 3596-3601.
     • D. Hristu-Varsakelis and P. R. Kumar, "Interrupt-based feedback control over a shared communication medium", IEEE Conference on Decision and Control, 2002, p. 3223-8.

     2001

     • D. Hristu-Varsakelis, "Feedback Control Systems as Users of a Shared Network: Communication Sequences that Guarantee Stability". IEEE Conference on Decision and Control, p. 3631-6 vol.4, 2001.

     2000

     • D. Hristu, "Stabilization of LTI systems with communication constraints" American Control Conference, 2000, p. 2342-6 (Best presentation in session award).
     • D. Hristu-Varsakelis, "Robot Formations: Learning minimum-length Paths on Uneven Terrain", IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation 2000.
     • D. Hristu, N.J. Ferrier and R. W. Brockett, "The performance of a deformable-membrane tactile sensor: basic results on geometrically-defined tasks", IEEE Int'l Conf. on Robotics and Automation, 2000, p. 508-13 vol.1.

     1999

     • D. Hristu, "Generalized Inverses for Finite-horizon Tracking". Proc. of the 1999 IEEE CDC, p. 1397-402 vol 2.

     1996

     • D. Hristu, D. Kontarinis and R. D. Howe, 'A Comparison of Delay and Bandwidth Limitations in Tele-manipulation' , Proc. Int' l Federation for Automatic Control, p. 331-6, June 1996.

     1994

     • D. Hristu, J. Babb, H. Singh and S. N. Gottschlich, 'Position/Force Control of a Multi-fingered Hand: A Comparison of Fuzzy Logic to Traditional PID Control' , IEEE Conference on Intelligent Robots and Systems, p. 1391-8, 1994.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.