Ιωαννίδης Δημήτρης
 • 2310-891785
 • dimioan uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 408

  Ιωαννίδης Δημήτρης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Στατιστική για Οικονομολόγους

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.,(1978)
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική, Πανεπιστήμιο Goettingen και Freiburg Γερμανίας (1978-80)
  • Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1988)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΔΕ0109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποβλέπει στην εκμάθηση της μεθοδολογίας της έρευνας, δηλαδή της διαδικασίας οργάνωσης και σύνταξης της επιστημονικής μελέτης. Διδάσκονται τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, οι σκοποί, οι τύποι και η χρησιμότητα της έρευνας.

  Ειδικότερα το μάθημα αποσκοπεί να προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις επιστημονικές έρευνες, ιδιαίτερα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Marketing, τη Χρηματοοικονομική κλπ. Ο φοιτητής εξοικειώνεται στη μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων μέσω πρακτικών εφαρμογών στους Η/Υ για στατιστική ανάλυση, περιγραφική και επαγωγική στατιστική, παλινδρόμηση με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού SPSS.

  Διδάσκεται η μεθοδολογία διεξαγωγής ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων, τα διάφορα είδη ερευνών και τα στάδια διεξαγωγής τους, η διαδικασία ανάπτυξης ερευνητικών εργαλείων, οι διαδικασίες συγκέντρωσης και ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, οι μηχανισμοί ελέγχου της εγκυρότητας και αξιοπιστίας μιας έρευνας.

  Μέσα από τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των αρχών της μεθοδολογίας της έρευνας συντάσσονται ομαδικές εργασίες – μελέτες περιπτώσεων (case studies) από το χώρο των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα.

  Στόχοι του μαθήματος είναι να διδαχθούν τα στάδια της έρευνας και τη μεθοδολογία συγγραφής μιας έρευνας, την χρήση των Η/Υ για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της ερευνητικής εργασίας εν γένει.

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I
   (ΟΙ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.
  2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ .
  3. ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ .
  4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ .
  5. ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ .
  6.  ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
  7.  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ II
   (ΟΙ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ II

  Ιωαννίδης Δημήτριος Αθανασιάδης Ιωάννης

  Τα εργαστήρια θα είναι σχετικά με την ύλη του μαθήματος, όπου ο φοιτητής θα κάνει χρήση υπολογιστών για την εμπέδωση της θεωρίας

  1. Εισαγωγή στην R – Εγκατάσταση, βασικές αρχικές εντολές, βοήθεια
  2. Γνωριμία με το περιβάλλον του R studio, τα μενού, οι καρτέλες, εισαγωγή και εγκατάσταση πακέτων
  3. Τύποι και κατηγορίες αντικειμένων στην R. Παραδείγματα, πράξεις
  4. Επεξεργασία δεδομένων, εισαγωγή, αποθήκευση, μετατροπές δεδομένων & αντικειμένων, ελλείπουσες τιμές – παραδείγματα
  5. Γραφικές παραστάσεις με την R, παραδείγματα, προγράμματα με την R
  6. Περιγραφική στατιστική με την R
  7. Πιθανότητες, κατανομές : κανονική, διωνυμική, Poisson, x2 , t-κατανομή, F-κατανομή
  8. Εκτιμητική – διαστήματα εμπιστοσύνης
  9. Έλεγχοι υποθέσεων
  10. t test, X2 έλεγχος ανεξαρτησίας
  11. Συγκρίσεις, έλεγχος ποσοστών & μέσων τιμών, ισχύς ελέγχων
  12. Case studies, εργασίες


  Εξέταση Μαθήματος

  Παράλληλα με την θεωρία του μαθήματος θα γίνονται εργαστηριακά μαθήματα.
  Στο τέλος των εργαστηριών θα γίνει μια εξέταση στο εργαστήριο του μαθήματος που θα είναι η βαθμολογία του μαθήματος. Στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου θα γίνεται η εξέταση με ανάλογο τρόπο .

  Στα μαθήματα θεωρίας και εργαστηρίων θα ακολουθηθεί η θεωρία, οι ασκήσεις (εργαστηριακές ή μη), καθώς και θέματα μελέτης από το βιβλίο :
  «Στατιστική και Μηχανική Μάθηση με την R» των Εκδόσεων Τζιόλα.

  Η ύλη του μαθήματος και των εργαστηριών θα είναι από τα Κεφάλαιο 5 και 6 του βιβλίου σελίδες(153-186) κύρια για εργαστήριο, και για θεωρία 232-305, 325-350.

  Βιβλιογραφία Μαθήματος

  [1] Ιωαννίδης Δ και Αθανασιάδης Ι.(2017) : “Στατιστική και Μηχανική Μάθηση με την R : Θεωρία και εφαρμογές”, Εκδόσεις Τζιόλα, Φιλίππου 91, Θεσσαλονίκη .

   

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ III
   (ΟΙ0404)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή  Εργαστήρια Στατιστικής ΙIΙ

  Τα εργαστήρια θα είναι σχετικά με την ύλη του μαθήματος, όπου ο φοιτητής θα κάνει χρήση υπολογιστών για την εμπέδωση της θεωρίας

  1. Εισαγωγή στην R – Εγκατάσταση, βασικές αρχικές εντολές, βοήθεια
  2. Γνωριμία με το περιβάλλον του R studio, τα μενού, οι καρτέλες, εισαγωγή και εγκατάσταση πακέτων
  3. Τύποι και κατηγορίες αντικειμένων στην R. Παραδείγματα, πράξεις
  4. Επεξεργασία δεδομένων, εισαγωγή, αποθήκευση, μετατροπές δεδομένων & αντικειμένων, ελλείπουσες τιμές – παραδείγματα
  5. Γραφικές παραστάσεις με την R, παραδείγματα, προγράμματα με την R
  6. Περιγραφική στατιστική με την R
  7. Εισαγωγή στην απλή γραμμική παλινδρόμηση
  8. Απλή γραμμική παλινδρόμηση, διαστήματα πρόβλεψης, κατάλοιπα, πρόσθετη ανάλυση, διάφορα προβλήματα
  9. Εισαγωγή στην anova, συντελεστής προσδιορισμού R2, βασικές υποθέσεις για απλή γραμμική παλινδρόμηση
  10. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλός συντελεστής προσδιορισμού R2
  11. Έλεγχοι σημαντικότητας, διαστήματα εμπιστοσύνης και πρόβλεψης
  12. ANOVA, διάφοροι έλεγχοι
  13. Case studies, εργασίες

  Εξέταση Μαθήματος

  Παράλληλα με την θεωρία του μαθήματος θα γίνονται εργαστηριακά μαθήματα.
  Στο τέλος των εργαστηριών θα γίνει μια εξέταση στο εργαστήριο του μαθήματος που θα είναι η βαθμολογία του μαθήματος. Στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου θα γίνεται η εξέταση με ανάλογο τρόπο .

  Στα μαθήματα θεωρίας και εργαστηρίων θα ακολουθηθεί η θεωρία, οι ασκήσεις (εργαστηριακές ή μη), καθώς και θέματα μελέτης από το βιβλίο :
  «Στατιστική και Μηχανική Μάθηση με την R» των Εκδόσεων Τζιόλα.

  Η ύλη του μαθήματος και των εργαστηριών θα είναι από τα Κεφάλαια 7 και 8 του βιβλίου ..

  Βιβλιογραφία Μαθήματος

  [1] Ιωαννίδης Δ και Αθανασιάδης Ι.(2017) : “Στατιστική και Μηχανική Μάθηση με την R : Θεωρία και εφαρμογές”, Εκδόσεις Τζιόλα, Φιλίππου 91, Θεσσαλονίκη .

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2004

   • Ιωαννίδης Δ., Στατιστικές Μέθοδοι, Τόμος Α’, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 2004.

   2000

   • Ioannides D., D. Papanastasiou and S. Fotopoulos, "On the estimation of a distribution function from noisy observations in time series", Asymptotics in Statistics and Probability, pp.223-241, M.L. Puri (Ed.), VSP, 2000.
   • Ioannides D. and E. Matzner, "Nonparametric Estimation of Conditional Distribution Function and its Quantiles involving measurement errors", Asymptotics in Statistics and Probability, pp.211-221, M.L. Puri (Ed.), VSP, 2000.

   1998

   • Roussas G.G. and D. Ioannides, “Probability bounds for sums in triangular arrays of r.v.'s under mixing conditions”, Statistical theory and data analysis II, K. Matusita (Editor) Elsevier Science Publishers, pp.293-308, 1998.
   • Thomo L., D. Ioannides, E. Bellos and I. Thomo, "Views for the development of the port of Thessaloniki based on the cost of the serving prosess", Maritime Engineering and Ports, G. Sciutto and C.A. Brebbia (Eds.), Witpress-Boston, pp.313-323, 1998.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (15 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • Ioannides D. and E. Matzner-Lοber, “Rates of estimates of the conditional mode with errors-in-variables”, to appear in Αnnales de l’ Inst. Stat. Univ. Paris (second semester 2004), 2004.
    • Ioannides D., "Fixed Design Regression Quantiles for Time Series", to appear in Statistics and Probability Letters (first semester 2004), 2004.

    2003

    • Ioannides D. and E. Matzner, "A note on Asymptotic Normality of convergent estimates of the Conditional Mode with Errors-in-Variables", to appear in Journal of Nonparametric in Statistics (first semester 2004), 2003.

    2002

    • Ioannides D. and E. Matzner, “Nonparametric Estimation of the Contitional Mode with Errors-in-Variables: Strong Consistency for Mixing Processes”, Journal of Nonparametric in Statistics, 14, pp.341-352, 2002.

    2001

    • Ioannides D. and D.Papanastasiou, "Estimating the Distribution Function of a Stationary Process involving Measurement Errors”, Statistical Inference for Stochastic Processes, 4, pp.181-198, 2001.

    1999

    • Ioannides D. and G.G. Roussas, “Exponential Inequality for Associated random variables”, Statistics and Probability Letters, 42, pp.423-431, 1999.
    • Ioannides D., "Estimating the Conditional Mode of a Stationary Stochastic Process from Noisy Observations", Metrika, 50, pp.19-35, 1999.

    1997

    • Ioannides D. and P. Alevizos, "Nonparametric Regression with Errors in Variables and Applications", Statistics and Probability Letters, 32, pp.35-43, 1997.
    • Ioannides D. and D. Papanastasiou, "Nonparametric Estimation in Econometrics", Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, 30, pp.4365-4374, 1997.
    • Ioannides D. and P. Alevizos, "Nonparametric Estimation in Time Series with Measurement Errors", Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, 30, pp.3539-3546, 1997.

    1993

    • Ioannides D., "Consistent Nonparametric Regression: Some generalizations in the Fixed Design case", Nonparametrics in Statistics, 2, pp.203-213, 1993.

    1992

    • Ioannides D., "Integrated Square Error of Nonparametric Estimators of Regression Function: The Fixed Design case", Statistics and Probability Letters, 15, pp.85-94, 1992.
    • Roussas G.G., L.T. Tran, and D.A. Ioannides, "Fixed Design Regression for Time Series: Asymptotic Normally", Journal of Multivariate Analysis, 10(2), pp.269-291, 1992.

    1987

    • Ioannides D. and G.G. Roussas, "Note on the Uniform Convergence of Density Estimates of Mixing r.v.'s", Statistics and Probability Letters, 5, pp.279-285, 1987.
    • Roussas G.G. and D. Ioannides. "Moment Inequalities for Mixing Sequences of Random Variables", Stochastic Analysis and Applications, 5(1), pp.61-120, 1987.
    • Συνέδρια (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2001

     • Papanastassiou D. and D. Ioannides, “Kalman filtering for time series regression with noisy data”, in Proc. 5th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2001), Vol.II, pp.669-674, 2001.
     • Papanastasiou D. and D. Ioannides, "GARCH Estimation by optimal Estimating Functions", in Proceedings of the 10th Applied Stochastic Models and Data Analysis, G. Govaert, J. Jansen and N. Limnios (Eds), 2001.

     1998

     • Ioannides D., "Prediction in Markov processes via Estimation of the Conditional Mode", in Proceedings of the 2nd International Symposium on semi-Markov models: Theory and Applications, J. Janssen and N. Limnios(Eds.), pp.1- 8, 1998.
     • Ioannides D. et E. Matzner-Lοber, "Estimation du mode conditionnel lorsque les données sont entachées d' erreur", XXXemes Journées de Statistique, pp.330-331, 1998.

     1997

     • Iωαννίδης Δ., K. Kατρακαλίδης, A. Kαρασαββόγλου και 0. Aθανασιάδης, «H παρουσία των γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα», (Αποδεκτή στα πρακτικά του 5ου Διεθνούς συνεδρίου από την Εταιρεία Οικονομολόγων Θεσ/νίκης), 1997.

     1996

     • Iωαννίδης Δ., «Mη παραμετρικές μέθοδοι με σφάλματα στην Οικονομετρία», Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου (Ξάνθη), σελ.133-139, 1996.

     1995

     • Aλεβίζος Φ. και Δ. Iωαννίδης, «Mη παραμετρική εκτίμηση της συνάρτησης κατανομής με σφάλματα», Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου (Δελφοί), σελ.12-20, 1995.

     1994

     • Ioannides D. and P. Alevizos, "Hazard Analysis with errors in variables", in Proceedings of the IASTED Third International Conference, H. Pham and M.H. Hamsa, (Eds.) IASTED-ACTA PRESS, pp.217-220, 1994.
     • Iωαννίδης Δ. και Φ. Aλεβίζος, «Mη παραμετρική παλινδρόμηση με λάθη μετρήσεων και καμπύλες Engel», Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου (Λευκωσία), σελ.74-81, 1994.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.