Μιχαλάκη Δήμητρα
 • 2310 891.203
 • dimitra uom.gr
 • Γραφείο: Κ, 122

  Μιχαλάκη Δήμητρα

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
  Προϊσταμένη


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font