Μπιλιούσης Δημήτριος
 • 2310 891.853
 • dimitris uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 122

  Μπιλιούσης Δημήτριος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής


  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font