Καφετζόπουλος Δημήτριος
 • 2310 891.567
 • dimkafe uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 202

  Καφετζόπουλος Δημήτριος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Μάνατζμεντ Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (02/2017 – 12/2019).
  • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Διοίκηση Καινοτομίας και Ποιότητας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (11/2015 – 12/2016).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στο Μάνατζμεντ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2008).
  • Πτυχίο Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (2005).
  • Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (1989).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μάνατζμεντ διαδικασιών
  • Μάνατζμεντ καινοτομίας
  • Μάνατζμεντ ποιότητας
  • Αμφιδεξιότητα επιχειρήσεων (Ambidexterity)
  • Διοίκηση αλλαγών
  • Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων
  • Επιχειρηματική απόδοση
  • Ηγεσία - παρακίνηση προσωπικού
  • Στρατηγική, πολιτική και σχεδιασμός στις επιχειρήσεις 

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΔ0701)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες του σύγχρονου τρόπου Διοίκησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), έτσι ώστε αυτές να διατηρήσουν και βελτιώσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

  Περιεχόμενο: Εισαγωγή στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Ευκαιρίες οικογενειακών επιχειρήσεων, Ευκαιρίες επιχειρήσεων δικαιόχρησης (Franchising), Ευκαιρίες ίδρυσης και εξαγοράς ΜΜΕ, Συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, Επιχειρησιακό πρόγραμμα (Business Plan), Πρόγραμμα μάρκετινγκ (Marketing Plan), Επιλογή της ομάδας διοίκησης και της μορφής του Οργανισμού, Επιλογή τοποθεσίας και προγραμματισμός των εγκαταστάσεων, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε ΜΜΕ, Κοινωνικά και ηθικά θέματα, Εύρεση πηγών χρηματοδότησης ΜΜΕ.

  Έμφαση: Αναλύσεις περιπτώσεων, Ομαδικές συζητήσεις, Ομαδικές εργασίες.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   (ΟΔ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός: Είναι να εισάγει τους φοιτητές στη Διοίκηση της Οργανωσιακής Αλλαγής (ΔΟΑ) και στις εφαρμογές της στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να διατηρήσουν και βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους στο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

  Περιεχόμενο: Οργανισμοί και περιβάλλοντα, Η φύση της οργανωσιακής αλλαγής, Οργανωσιακή δομή, σχεδιασμός και αλλαγή, Κουλτούρα και αλλαγή, Πολιτικές της αλλαγής, Ηγεσία και αλλαγή, Μοντέλα σκληρών συστημάτων αλλαγής, Μοντέλα μαλακών συστημάτων αλλαγής, Μέλλουσες κατευθύνσεις και προκλήσεις, Μεθοδολογία ανάλυσης περίπτωσης στη Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής.

  Έμφαση: Αναλύσεις περιπτώσεων, Ομαδικές συζητήσεις, Ομαδικές εργασίες.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (ΟΔ0101)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Varzakas T., Kafetzopoulos D. (2019), Strategic Reformulation for Development of Healthier Food Products: Emerging Technologies and Novel Ingredients. In: Raikos V., Ranawana V. (eds) Reformulation as a Strategy for Developing Healthier Food Products. Springer, Cham
   • Επιστημονικά Περιοδικά (30 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Argyri, E., Piromalis, S., Koutelidakis, S., Kafetzopoulos, D., Petsas, S., Skalkos, D., Nasopoulou, C., Dimou, C. and Karantonis, H.C. (2021), “Olive paste enriched cookies exert increased antioxidant activities”, Applied Sciences, Vol. 11 No 15, 5515.
    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Kafetzopoulos, P. (2021), “Strategic management of ambidexterity: A critical literature Review”, International Journal of Business & Management Studies, Vol. 2 No 4, pp.
    • Kafetzopoulos, D., (2021), “SMEs performance: a systematic literature review for antecedents and moderators”, International Journal of Productivity and Performance Management, (in press).
    • Kafetzopoulos, D. (2021), “Antecedents for organizational ambidexterity and performance: the moderator role of environmental uncertainty”, Business Process Management Journal, (in press).
    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. and Vouzas, F. (2021), “Management innovation, drivers and outcomes: the moderating role of organizational size”, International Journal of Innovation Management, Vol. 25 No 2, pp. 2150021

    2020

    • Kafetzopoulos, D. Vouzas, F. and Skalkos, D. (2020), “Developing and validating an innovation drivers’ measurement instrument in the agri-food sector”, British Food Journal, Vol. 122 No 4, pp. 1199 – 1214.
    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Skalkos, D. (2020), “Innovation dimensions and business performance under environmental uncertainty”, European Journal of Innovation management, Vol. 23 No 5, pp. 856-876.

    2019

    • Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2019), ”An audit of innovation drivers: some empirical findings in Greek agri-food firms”, European Journal of Innovation management, Vol. 22 No2, pp. 361-382.
    • Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2019), “Investigating the role of EFQM enablers in innovation performance”, The TQM Journal, Vol. 31 No 2 pp. 239-256.
    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. and Skalkos, D. (2019), “The relationship between EFQM model and business performance: the mediating role of innovation”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 30 No 4 pp. 684 – 706.

    2018

    • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2018), “Determinants of company innovation and market performance”, The TQM Journal, Vol. 30 No 1, pp. 54-73.

    2016

    • Kafetzopoulos, D. and Psomas, E. (2016), “Organizational learning, non – technical innovation and customer satisfaction of SMEs”, International Journal of Innovation Management, Vol.20, pp.1 28.

    2015

    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Gotzamani, K. (2015), “The impact of quality management systems on the performance of manufacturing firms”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 32 No 4, pp. 381-399.
    • Kafetzopoulos, D. and Psomas, E. (2015), “The impact of innovation capability on the performance of manufacturing companies: The Greek case”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 26 Nο 1, pp. 104-130.
    • Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2015), “HACCP effectiveness between ISO 22000 certified and non-certified dairy companies”, Food Control, Vol. 53, pp. 134 – 139.
    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. and Gkana, V. (2015), “Relationship between quality management, innovation and competitiveness. Evidence from Greek companies”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 26 Νο 8, pp. 1177 - 1200.

    2014

    • Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2014), “The innovation practices of manufacturing companies in a period of economic turbulence. The Greek case”, The TQM & Business Excellence Journal, Vol. 25 No 7/8, pp. 720-733.
    • Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2014), “Critical factors, food quality management and organizational performance”, Food Control, Vol. 40, pp. 1-11.
    • Kafetzopoulos, D. Gotzamani, K. and Psomas, E. (2014), “The impact of employee’s attribute on the quality of food products”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 31 No 5, pp. 500-521.
    • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Vouzas, F. (2014), “Quality management benefits through the “soft” and “hard” TQM elements in food companies”, The TQM Journal, Vol. 25 No 5, pp. 431-444.
    • Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2014), "Performance measures of ISO 9001 certified and non- certified manufacturing companies", Benchmarking: An international Journal, Vol. 21 No 5, pp. 756-774.

    2013

    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Kafetzopoulos, P. (2013), “Measuring the effectiveness of the HACCP Food Safety Management System”, Food control, Vol. 33 Nο 2, pp. 505-513.
    • Kafetzopoulos, D. Gotzamani, K. and Fotopoulos, C. (2013), “Quality Systems and competitive performance of food companies”, Benchmarking: An international Journal, Vol. 20 No 4, pp. 463-483.
    • Psomas, E., Pantouvakis, A., and Kafetzopoulos, D. (2013), “The impact of ISO 9001 effectiveness on the performance of service companies”, Managing Service Quality, Vol. 23 No 2, pp. 149-164.
    • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Fotopoulos, C. (2013), “Developing and validating a measurement instrument of ISO 9001 effectiveness in food manufacturing SMEs”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 24 Nο 1, pp. 52-77.

    2011

    • Fotopoulos, C., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2011), “Critical Factors for Effective Implementation of the HACCP System: a Pareto analysis”, British Food Journal, Vol. 113pp. 578 – 597.
    • Psomas, E., Fotopoulos, C. and Kafetzopoulos, D. (2011), “Core Process Management Practices, Quality Tools and Quality Improvement”, Business Process Management Journal, Vol. 17 Nο 3, pp. 437-460.
    • Psomas, E., Fotopoulos, C. and Kafetzopoulos, D. (2011), “Motives, difficulties and benefits in implementing the ISO 14001 Environmental Management System”, Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 22 No 4, pp.502-521.

    2010

    • Psomas, E., Fotopoulos, C. and Kafetzopoulos, D. (2010), “Critical Factors for Effective Implementation of ISO 9001 in SME Service Companies”, Managing Service Quality, Vol. 20 No 5, pp. 440-457.

    2009

    • Fotopoulos, C., Kafetzopoulos, D. and Psomas E. (2009), “Assessing the critical factors and their impact on the effective implementation of a food safety management system”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 26 No 9, pp. 894-910.
    • Συνέδρια (31 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • Papagianni, O., Loukas, T., Magkoutis, A., Biagki, T., Skalkos, D., Kafetzopoulos, D., Dimou, C., Karantonis, C. and Koutelidakis, A. (2021), "Postprandial bioactivity of spread cheese enhanced with mountain tea and orange-peel EXTRACT in healthy volunteers: a crossover pilot intervention study", 55th European Diabetes Epidemiology Group (EDEG), Virtual conference, 26 - 27 of April.
     • Iliopoulos, G. and Kafetzopoulos, D. (2021), Evaluation of Athens International Airport Service Quality through the Study of User-Generated Content, 2nd International Conference on Research in Management, 19-21 February, Vienna, Austria.

     2020

     • Charalampous, V., Margariti, S., Salmas, D., Stylios, C., Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2020), “Design and Develop cloud-based system for meat traceability”, 9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, September 24-27, Thessaloniki, Greece
     • Kafetzopoulos, D. Stylios, C. and Skalkos, D. (2020), “Managing traceability in the meat processing industry: principles, guidelines and technologies”, 9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, September 24-27, Thessaloniki, Greece.
     • Kafetzopoulos, D. and Bounova, S. (2020), “Consumer attitude for production and introduction new dairy products by goats in the market of Epirus region”, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, June 26-27, Athens, Greece.

     2019

     • Kafetzopoulos, D., Karamolegkou, C. and Skalkos D. (2019), “Meat Quality Management through an advanced traceability system”, 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου - Ελλάδας, Λευκωσία, 31/10 - 3/11, Κύπρος.
     • Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2019), “Innovation in the agri-food sector: the case of the North Aegean region”, 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 19-20 September, Kalamata, Greece.
     • Kafetzopoulos, D. and Skalkos, D. (2019), “Managing operational changes for increased performance in agri-food”, 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 19-20 September, Kalamata, Greece.

     2018

     • Kafetzopoulos, D. and Kafetzopoulos, P. (2018), “Food safety: applied systems and indicators of their effective implementation”, International Conference on Agricultural-food Sector - New technology - Entrepreneurship – Local Development, 24-28 May, Serres, Greece.
     • Kafetzopoulos, D., Sakali, Ch. and Skalkos, D. (2018), “QM and innovation in the Greek agri-food sector”, 3rd International Conference on Quality Engineering and Management, 11-13 July, Barcelona, Spain.
     • Kafetzopoulos, D. (2018), “The use of probiotics for improving functionality of chocolate - a review”, II Food Factor Conference, 8th-9th November, Málaga, Spain.
     • Kafetzopoulos, D., Petraki C. and Kafetzopoulos G. (2018), “Biochemistry analysis and physicochemical properties for the quality assessment of the Greek honey bee”, 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products, November 25-29, Athens, Greece.
     • Hosam, Β., Izlem, Η., Kafetzopoulos, D., Kafetzopoulos, G. and Gkatzionis, K. (2018), “The use of innate microflora of honey in fermented milk drink”, 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products, November 25-29, Athens, Greece.
     • Kafetzopoulos D. and Deligiorgis I. (2018), “The biochemical properties of salmonella and its presence in poultry flocks as an indicator of food safety”, II Food Factor Conference, 8th-9th November, Málaga, Spain.
     • Kafetzopoulos D. (2018), “The biochemical properties of different l-asparaginase types to minimize acrylamide formation in baked foods”, 3ed International Conference on Food Science and Technology, November 29 – December 01, Budapest, Hungary.

     2017

     • Kafetzopoulos, D., Skalkos, D. and Kafetzopoulos, P. (2017), “An overview to innovation capability of the Greek agri-food sector”, 10th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 31 Aug – 1 Sept 2017 / Thessaloniki, Greece.

     2016

     • Kafetzopoulos, D. Gotzamani, K. and Psomas, E. (2016), “A Conceptual Framework of Quality Management, Innovation and Business Performance”, The 19th QMOD, International Conference on Quality and Service Sciences, 21-23 September, Rome, Italy.

     2015

     • Kafetzopoulos, D. and Psomas, E. (2015), “A Diagnostic Instrument for Performance Evaluation of Food Safety Management Systems”, 14th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society: «Agricultural Development and Rural Economy using Multicriteria Decision Analysis», 12-14 March, Agrinio, Greece.
     • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2015), “The impact of leadership and process management on company innovation and market performance”, Εuram 2015, 17 - 20 June, University of Warsaw, Poland.
     • Gianni, M., Kafetzopoulos, D. and Gotzamani, K. (2015), “Quality management adoption and competitiveness of Greek companies in a fluctuating economic environment”, 59th European Organization for Quality (EOQ) Congress, 11-12 June, Athens.

     2014

     • Καφετζόπουλος, Δ. και Ψωμάς, Ε. (2014), “Ο ρόλος του συστήματος ασφάλειας τροφίμων στη λειτουργική απόδοση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τροφίμων”, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), 20-23 Νοεμβρίου, ΓΠΑ, Αθήνα.

     2013

     • Psomas, E. and Kafetzopoulos, D. (2013), “The innovation practices of manufacturing companies in a period of economic turbulence”, The 16th QMOD, International Conference on Quality and Service Sciences, 4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia.

     2012

     • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. Vasios, D. (2012), “HACCP effectiveness in ISO 22000 certified and Non - certified dairy companies”, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), 22-24 Νοεμβρίου, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
     • Gotzamani, Κ. and Kafetzopoulos, D. (2012), “Measuring the effectiveness of food quality and safety systems – Critical factors for effective implementation and their impact on food companies’ performance”, III Seminar on Quality Management Academic Research Field, Barcelona, 3-4 May.
     • Kafetzopoulos, D. and Mamalis, S. (2012), “Quality practices and performance in Greek restaurants”, 2nd International Scientific Conference on «Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management», 31st May – 3rd June 2012, Corfu island, Greece.

     2011

     • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Fotopoulos, C. (2011), “Food safety and quality management system effectiveness and company performance, the case of the Greek dairy companies”, 1ο Food Unique Seminar, 5-6 May, University of Copenhagen.
     • Psomas, E., Kafetzopoulos, D. and Fotopoulos, C. (2011), “Determining ISO 9001 effectiveness and the influential critical factors in manufacturing companies”, The 14th QMOD, International Conference on Quality and Service Sciences, 29 - 31 August, San Sebastian, Spain.

     2010

     • Ψωμάς, E., Φωτόπουλος, Χ. και Καφετζόπουλος, Δ. (2010), “Η Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 στις Ελληνικές Επιχειρήσεις”, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), 26-27 Νοεμβρίου, Αθήνα.
     • Ψωμάς, Ε., Φωτόπουλος, Χ. και Καφετζόπουλος, Δ. (2010), “Η διαχείριση διεργασιών ως μοχλός βελτίωσης της ποιότητας των επιχειρήσεων τροφίμων”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεπιστημονικής Εταιρείας Διασφάλισης και Υγιεινής Τροφίμων, 4 – 6 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.
     • Φωτόπουλος, Χ., Καφετζόπουλος, Δ. και Ψωμάς, Ε. (2010), “Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου ποιότητας των τροφίμων”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεπιστημονικής Εταιρείας Διασφάλισης και Υγιεινής Τροφίμων (ΔΕΔΥΤ), 4 – 6 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.

     2009

     • Mamalis, S., Kafetzopoulos, D. and Aggelopoulos, S. (2009), “The New Food Safety Standard ISO 22000. Assessment, Comparison and Correlation with HACCP and ISO 9000:2000. The Practical Implementation in Victual Business”, 113th EAAE Seminar, September 3 – 6, Chania, Greece.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.