Καταϊφτσής Δημήτριος
 • dkataiftsis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Καταϊφτσής Δημήτριος

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
   (ΒΣ0318)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα διερευνάται η σημασία της σχέσης οικονομίας και πολιτικής από τις απαρχές του καπιταλισμού και την αποικιοκρατία έως την παγκοσμιοποίηση. Από τη σκοπιά της οικονομικής και πολιτικής ανθρωπολογίας αναλύεται το πεδίο της οικονομίας μέσα από τις έννοιες της «ανταλλαγής» και του «δώρου», της «παραγωγής», της «αγοράς», των «αγαθών/υπηρεσιών», της «κατανάλωσης» και της «εργασίας». Εξετάζονται οι σημασίες του μετασχηματισμού των σύγχρονων κοινωνιών από κοινωνίες μοιράσματος σε κοινωνίες ωφελιμισμού. Εξετάζονται οι πολιτικές ρυθμίσεις και οι σχέσεις εξουσίας στα παραδείγματα «ακέφαλων» κοινωνιών, κοινωνιών με συγκεντρωτική εξουσία, κοινωνιών με κρατική συγκρότηση, ενώ δίδεται έμφαση στην ανάλυση του ρόλου της «βίας», της «εξουσίας», της «ηγεμονίας» και του «κύρους». Μέσα από διαφορετικά εθνογραφικά και κινηματογραφικά παραδείγματα εξετάζονται πολιτικές αντίστασης και υπαγωγής σε τοπικές και ξένες ηγεμονίες.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΔΥΣΗ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣ
   (ΒΣ0637-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/ητές στην προβληματική της Ανθρωπολογίας του φύλου, η οποία βρίσκεται σε διάλογο με την πορεία των φεμινιστικών κινημάτων, των γυναικείων σπουδών, των σπουδών του φύλου και τη μετααποικιακή κριτική. Εξετάζονται συστηματικά οι πολιτικές του φύλου αφενός σε ζώνες πατριαρχίας (Μεσόγειος, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Κεντρική και ΝΑ Ασία) αφετέρου σε περιοχές κυρίαρχου και επιθετικού ανδρισμού (Λατινική Αμερική, Αφρική, Μεσόγειος κ.ά.), τόσο στη μακρά διάρκεια της ιστορίας των τοπικών κοινωνιών όσο και στα συμφραζόμενα της επαφής τους με τη δυτική αποικιοκρατία και την ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Για την ανάλυση του «ανδρισμού» και της «θηλυκότητας» ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στoσώμα, τη σεξουαλικότητα, τις τελετουργίες και τους κυρίαρχους λόγους, καθώς και στις σχέσεις εξουσίας μέσα στην οικογένεια, την κοινωνία και το κράτος. Το παράδειγμα των μουσουλμάνων γυναικών χρησιμοποιείται εργαλειακά μαζί με άλλες περιπτώσεις από τον παγκόσμιο Νότο, επειδή αναδεικνύει διαφορές και αντιφάσεις με/σε οικειότητες, παραγωγικές ως προς την κατανόηση των μετασχηματισμών της έμφυλης εμπειρίας. Η τελευταία, ως ενσώματη επιτελεστική εμπειρία γίνεται ορατή μέσα από εθνογραφικά παραδείγματα και οπτικό υλικό που αναδεικνύουν τη σημασία των λόγων, των σχέσεων και των πρακτικών εξουσίας στη διατομή οικονομικών ανισοτήτων, πολλαπλών διακρίσεων, παλαιών και νέων ηγεμονικών αναπαραστάσεων. Η πολιτισμική σύγκριση προσβλέπει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητριών/ών πάνω στις σημασίες της έμφυλης διαφοράς και διακρίσεων.