Κούντουρας Δημήτριος-Μενέλαος

Διδάσκων ΠΔ 407/80
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Διδακτικό Προσωπικό


Βιογραφικό
Πολυμέσα

Διδασκόμενα Μαθήματα


 • ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΠΟΥΔΗ II
  (ΕΜ0205)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΜΕΤ

Τμήμα
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΠΟΥΔΗ III
  (ΕΜ0303)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΜΕΤ

Τμήμα
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΠΑΡΟΚ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ I
  (ΕΜΜ001)

Τύπος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τμήματος
ΜΕΤ

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος ασχολείται με τις πηγές που αφορούν την ερμηνεία της μουσικής του 17ου και 18ου αιώνα (C.P.E. Bach, L. Mozart, J.J.Quantz, Fr. Couperin). Στο πρακτικό μέρος γίνεται μελέτη και παρουσίαση έργων της εποχής από το ρεπερτόριο του
κάθε οργάνου.

 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΠΑΡΟΚ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ II
  (ΕΜΜ002)

Τύπος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τμήματος
ΜΕΤ

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος ασχολείται με τις πηγές που αφορούν την ερμηνεία της μουσικής του 17ου και 18ου αιώνα (C.P.E. Bach, L. Mozart, J.J.Quantz, Fr. Couperin). Στο πρακτικό μέρος γίνεται μελέτη και παρουσίαση έργων της εποχής από το ρεπερτόριο του
κάθε οργάνου.

 • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ II (ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ)
  (ΕΜ0211)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΜΕΤ

Τμήμα
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ III (ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ)
  (ΕΜ0309)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΜΕΤ

Τμήμα
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη