Κούντουρας Δημήτριος-Μενέλαος

Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Διδακτικό Προσωπικό

Εξωτερικός Συνεργάτης, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)


Βιογραφικό
Πολυμέσα

Διδασκόμενα Μαθήματα


 • ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΠΟΥΔΗ II
  (ΕΜ0205)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΜΕΤ

Τμήμα
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΠΟΥΔΗ III
  (ΕΜ0303)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΜΕΤ

Τμήμα
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
  (ΕΜΜ001)

Τύπος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τμήματος
ΜΕΤ

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος ασχολείται με τις πηγές που αφορούν την ερμηνεία της μουσικής του 17ου και 18ου αιώνα (C.P.E. Bach, L. Mozart, J.J.Quantz, Fr. Couperin). Στο πρακτικό μέρος γίνεται μελέτη και παρουσίαση έργων της εποχής από το ρεπερτόριο του
κάθε οργάνου.

 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
  (ΕΜΜ002)

Τύπος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τμήματος
ΜΕΤ

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος ασχολείται με τις πηγές που αφορούν την ερμηνεία της μουσικής του 17ου και 18ου αιώνα (C.P.E. Bach, L. Mozart, J.J.Quantz, Fr. Couperin). Στο πρακτικό μέρος γίνεται μελέτη και παρουσίαση έργων της εποχής από το ρεπερτόριο του
κάθε οργάνου.

 • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ II (ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ)
  (ΕΜ0211)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΜΕΤ

Τμήμα
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ III (ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ)
  (ΕΜ0309)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
ΜΜΕΤ

Τμήμα
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη