Πάτρας Δημήτριος
 • 2310 891.395
 • dpatras uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 408

  Πάτρας Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Βιολοντσέλο" (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 813/01.08.2013)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Soloklassen, Instrumentenfacher: Konzertxamen Hauptfach Violoncello, Hochschule fûr Musik und Theater Hannover, Germany(1986).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οργανική Εκτέλεση και Ερμηνεία
  • Μουσική Δωματίου
  • Διδακτική του βιολοντσέλου
  Πολυμέσα

   

  Christos Samaras - ULTIMUM II (2008) for Violoncello and piano

   

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ I
   (ΕΤ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0371)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ II
   (ΕΤ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ III
   (ΕΤ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0373)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ IV
   (ΕΤ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ V
   (ΕΤ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0375)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VI
   (ΕΤ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VII
   (ΕΤ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0377)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΤ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9013)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των  ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9014)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές  παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών. 

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΚΑΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΚΑΜ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΚΑΜ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ II (ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ)
   (ΕΜ0213)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ III (ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ)
   (ΕΜ0310)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ)
   (ΜΣ0316)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ)
   (ΜΣ0520)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΜΣ9251)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΜΣ9252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΜΣ9253)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΜΣ9254)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ I
   (ΜΣ9261)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ II
   (ΜΣ9262)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ III
   (ΜΣ9263)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IV
   (ΜΣ9264)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΛΩΝ I
   (ΜΣ9501)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα πραγματεύεται την ερμηνεία και εκτέλεση μιας ευρείας κλίμακας μουσικών έργων (πρωτοτύπων ή διασκευών) από την εποχή μπαρόκ μέχρι σήμερα, στα πλαίσια συνόλου βιολοντσέλων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΛΩΝ II
   (ΜΣ9502)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα πραγματεύεται την ερμηνεία και εκτέλεση μιας ευρείας κλίμακας μουσικών έργων (πρωτοτύπων ή διασκευών) από την εποχή μπαρόκ μέχρι σήμερα, στα πλαίσια συνόλου βιολοντσέλων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (153 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

   2013

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2013. “Μουσική Δωματίου για σαξόφωνο, βιολοντσέλλο και πιάνο”, έργα Θ. Αντωνίου, Θ. Ζέρβα, Δ. Θέμελη, Ν. Ντέμου, Ι. Παπαδάτου, Χ. Σαμαρά, Λ.Τόνια, Θ. Ζέρβας (σαξόφωνο), Μόνικα Αδριανοπούλου (πιάνο), Θεσσαλονίκη: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 18.02.2013.
   • PATRAS, D. (violoncello), 2013. Thessaloniki State Symphony Orchestra. “R. Strauss - Romanze, E. W. Korngold – Concerto” for cello & orchestra, Thessaloniki: Megaron Concert Hall, 08.02.2013.

   2012

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2012. “Σύνολο Violoncellissimo”, έργα Popper, Albinioni, Klengel κ.ά., 3ο Φεστιβάλ “ΚΟΘ Underground”, Θεσσαλονίκη: Block 33, 22.09.2012.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2012. “Συναυλία Μουσικής Δωματίου”, Ναταλία Μαργκούλις (βιολοντσέλο), Χ. Μιρόσνικοφ (βιολοντσέλο), Κ. Σφέτσας (βιολοντσέλο), Λουκία Σπανάκη (υψίφωνος), έργα Γ. Σ. Μπαχ, Ντ. Πόππερ, Φ. Πουλένκ, Ε. Βίλλα-Λόμπος, 7ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, Αίγινα: Παραλία Αύρας, 11.08.2012.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2012. “Αφιέρωμα στη Μουσική του Χρήστου Σαμαρά”, Αντώνης Σουσάμογλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Σβεν Μπιρχ (πιάνο), Ρία Γεωργιάδου (φλάουτο), Θεσσαλονίκη: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 16.05.2012.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2012. “Ματινέ Μουσικής Δωματίου”, έργα Ντίνου Κωνσταντινίδη, Α. Πιατσόλα, Ντ. Σοστακόβιτς, Τρίο Θεσσαλονίκης: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Θεσσαλονίκη: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 18.03.2012.

   2011

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2011. “Χριστουγεννιάτικο Γκαλά”, Γιώργος Κωνσταντινίδης (πιάνο), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Σιρανούς Τσαλικιάν (σοπράνο), Αθήνα: Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β.Μ.Θεοχαράκη, 16.12.2011.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2011. “Γκαλά Κλασικής Μουσικής”, Γιώργος Κωνσταντινίδης (πιάνο), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Ιούλιος Παπαδόπουλος (πιάνο), Σιρανούς Τσαλικιάν (σοπράνο), Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο, 22.10.2011.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2011. “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), 2ο Φεστιβάλ “ΚΟΘ Underground”, Θεσσαλονίκη: Block 33, 25.09.2011.

   2010

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2010. “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Λ. Μπετόβεν, Ρ. Σούμαν, Φ. Μέντελσον, Θεσσαλονίκη: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 30.09.2010.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2010.“Συναυλία με έργα Δημήτρη Θέμελη και Ντίνου Κωνσταντινίδη”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Θεσσαλονίκη: Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 22.05.2010.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2010. “Βραδυά Μουσικής Δωματίου”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Λ. Μποκερίνι, Κ. Σαιν-Σανς, Λ.Μπετόβεν, Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο, 19.05.2010.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2010. “Ρεσιτάλ βιολοντσέλλου”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Ρ. Σούμαν, Φ. Σοπέν, Γ. Μπραμς, Αθήνα:Μέγαρο Μουσικής, 28.04.2010.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2010. "3nd International Musicians’ Medicine Congress”, Hellenic association for the Medicine & Science of Dance and the Performing Arts- 2nd Neurology Clinic, Aristotle University Thessaloniki, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Σούμαν, Σοπέν & Μπράμς, Θεσσαλονίκη: Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, 17.04.2010.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2010. “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Κ.Ντεμπυσύ, Ρ.Σούμαν,Π.Ι.Τσαικόφσκυ, 32η Συναυλία, Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, 02.03.2010.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2010. “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Κ. Ντεμπυσύ, Ρ. Σούμαν, Π.Ι. Τσαικόφσκυ, Σέρρες: Αίθουσα Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, 27.02.2010.

   2009

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2009. “Αφιέρωμα στη Ρομαντική Μουσική”, R. Vieille (κλαρινέτο), Γ. Δεμερτζής (βιολί), Σ. Γουβέλης, πιάνο, έργα Μπράμς & Σούμπερτ, Θεσσαλονίκη: Αίθουσα “Μ. Μερκούρη¨ ΚΩΘ, 23.08.2009.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2009. “Συναυλία μέ έργα Ilya Levinson”, Αγγελική Καθαρίου (μεσόφωνος), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Θεσσαλονίκη: Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 01.06.2009.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2009. “Αφιέρωμα στη μνήμη του Μ. Ροστροπόβιτς”,“Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Γ. Φωρέ, Π.Ι. Τσαικόφσκυ, Αθήνα: Μέγαρο Μουσικής, 02.04.2009.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2009. "Μήνας Ελλήνων Συνθετών”, “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Δ. Θέμελη, Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής, 30.03.2009.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2009. “Ρεσιτάλ βιολοντσέλου”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Γ.Σ. Μπαχ, Λ. Μπετόβεν, Ο. Ρεσπίγκι, Α. Χιναστέρα, Α. Πιατσόλα, Τ.Μ.Σ.- Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα: Αίθουσα Ιονίου Ακαδημίας, 26.03.2009.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2009. “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Γ. Χάυντν, Δ. Θέμελη, Σ. Ραχμάνινοφ, Φ. Σούμπερτ, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 02.02.2009.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2009. “Με τα φτερά της Ελληνικής Μουσικής”, “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Γ. Χάυντν,Σ. Ραχμάνινοφ, Φ. Σούμπερτ, Θεσσαλονίκη: Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, 14.01.2009.

   2008

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “Αφιέρωμα στη μνήμη του Μ. Ροστροπόβιτς”, “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Γ. Φωρέ, Π.Ι. Τσαικόφσκυ, Θεσσαλονίκη: Μεγάρο Μουσικής, 17.12.2008.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “Έργα Ν. Σκαλκώτα”, “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο, 22.11.2008.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “Συναυλία τρίο”, Απόλλων Γραμματικόπουλος (βιολί), Ντόρα Μπακοπούλου (πιάνο), έργα Γ. Φωρέ & Γ. Μπραμ, Ρόδος: E.P.T.A., Κάστρο Ιπποτών, 12.09.2008.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “Μουσική Δωματίου”, Απόλλων Γραμματικόπουλος (βιολί), Διονύσης Μαλούχος (πιάνο), Ντόρα Μπακοπούλου (πιάνο), έργα Λ. Μπετόβεν, Ντ. Σοστακόβιτς, Γ. Φωρέ, Γ. Μπραμς, 3ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, Αίγινα: Παραλία Αύρας, 22.08.2008.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “2nd International Musicians’ Medicine Congress”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Μπαχ & Προκόφιεφ, Hellenic Association for the Medicine & Science of Dance and the Performing Arts- 2nd Neurology Clinic, Aristotle University Thessaloniki, Θεσσαλονίκη: Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, 04.04.2008.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “Παρουσίαση Λογοτεχνικού Έργου του Α. Δούκα”, έργα Γ. Σ. Μπαχ, Κ. Σαιν-Σανς, Σ. Προκόφιεφ, Θεσσαλονίκη: Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς, 28.03.2008.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “Με τα φτερά της Ελληνικής Μουσικής”, Μήνας Ελλήνων Συνθετών, “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Β. Τενίδη & Χ.Σαμαρά, Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο, 213.03.2008.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “Συναυλία Μουσικής Δωματίου”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Ρ.Σούμαν, Φ.Σούμπερτ, Σ.Φρανκ, Αθήνα: Ωδείο Αθηνών, 17.03.2008.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “Ρεσιτάλ για βιολοντσέλο και πιάνο”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Ρ.Σούμαν, Φ.Σούμπερτ, Σ.Φρανκ, Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής, 25.02.2008.
   • PATRAS, D. (violoncello), 2008. Athens State Sympony Orchestra. “G. Faure – Elegie, D. Milhaud - Concerto no.1” for cello & orchestra Athens: Megaron Concert Hall, 22.02.2008.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (violoncello). 2008. “Συναυλία Μουσικής Δωματίου”, “Τρίο Θεσσαλονίκης”: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), έργα Δ. Θέμελη, Ντ. Σοστακόβιτς, Π.Ι. Τσαικόφσκυ, Θεσσαλονίκη: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 21.01.2008.

   2007

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2007. “Με τα φτερά της Ελληνικής Μουσικής”, Mήνας Ελλήνων Συνθετών, Ε. Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Κ. Νικήτα Π. Κούκου, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 08.03.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2007. “Συναυλία Διδασκόντων”: R. Brohl (φλάουτο), Α. Daskalakis & G. Kosuta (βιολί), R. Moog (βιόλα), Διεθνές Σεμινάριο & Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, Gina Bachauer Hall, Πόρτο-Καρράς, Μαρμαράς, Χαλκιδική, 24.09.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2007. “Μουσική Δωματίου”, Νόε Ινούι (βιολί), Ντόρα Μπακοπούλου & Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Γ. Χάυντν, Ντ. Σοστακόβιτς, Ζ. Μασνέ, Λ. Μπετόβεν, 2ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, Παραλία Αύρας, Αίγινα, 26.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2007. “Μουσική Δωματίου”, Αλίσα Μαργκούλις (βιολί), Λίντα Τσεν (βιόλα), Ντόρα Μπακοπούλου & Βλάντιμιρ Σβέρντλοφ (πιάνο): έργα Ρ. Σούμαν, Γ. Μπραμς, 2ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, Παραλία Αύρας, Αίγινα, 24.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2007. “Με τα φτερά της Ελληνικής Μουσικής”, Mήνας Ελλήνων Συνθετών, Ε. Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Σ. Κασσάρα, Κρατικό Ωδείο, Θεσσαλονίκη, 21.03.

   2006

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2006. “Μουσική Δωματίου με έργα για πιάνο και βιολοντσέλο”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Δημοτικό Ωδείο Νάουσας, Εστία Μουσών, Νάουσα, 09.12.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2006. “2η Συναυλία Διδασκόντων”: R. Brohl (φλάουτο), Ρ. Koelman & G. Kosuta (βιολί), R. Moog (βιόλα), Διεθνές Σεμινάριο & Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, Gina Bachauer Hall, Πόρτο-Καρράς, Μαρμαράς, Χαλκιδική, 18.09.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2006. “Μουσική Δωματίου”, Σπύρος Μουρίκης (κλαρινέτο), Αλίσα Μαργκούλις (βιολί), Λίντα Τσεν (βιόλα), Ντόρα Μπακοπούλου (πιάνο), Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, Παραλία Αύρας, Αίγινα,26.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2006. Συναυλία Αποφοίτων για τα 120 χρόνια του Κολλεγίου Ανατόλια, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 28.05.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2006. Τάτσης Αποστολίδης (βιολί), Πάρις Αναστασιάδης (βιόλα), ʼρης Γαρουφαλής (πιάνο): έργα Μότσαρτ και Μπράμς, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 22.03.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2006. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Ρεσπίγγι, Στράους, Μωραίτη, Προκόφιεφ, Κρατικό Ωδείο, Θεσσαλονίκη, 13.03.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2006. “Περικλής Κούκος - Μουσικές για Δύο”, Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου (πιάνο), Μουσικές Τετάρτες, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 15.02.

   2005

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2005. “Συναυλία-Αφιέρωμα στη Μνήμη του βιολοντσελίστα Μ. Καζαμπάκα”, Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, Θέατρο Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη, 25.09.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2005. “Μουσική Δωματίου”, Ντόρα Μπακοπούλου (πιάνο): έργα Φωρέ, Μπαχ, Μπετόβεν, Μουσείο Καπράλου, Αίγινα, 22.09.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2005. “Συναυλία Διδασκόντων”: R. Brohl (φλάουτο), Ρ. Koelman & G. Kosuta (βιολί), R. Moog (βιόλα), Διεθνές Σεμινάριο & Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, Gina Bachauer Hall, Πόρτο-Καρράς, Μαρμαράς, Χαλκιδική, 07.09.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2005. “Εναρκτήρια Συναυλία”: R. Brohl (φλάουτο), Ρ. Koelman & G. Kosuta (βιολί), R. Moog (βιόλα), Διεθνές Σεμινάριο & Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, Gina Bachauer Hall, Πόρτο-Καρράς, Μαρμαράς, Χαλκιδική, 03.09.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2005. “ Έργα γάλλων συνθετών για βιολοντσέλλο & πιάνο”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Σαιν-Σανς, Ντεμπυσσύ και Πουλένκ για τσέλλο και πιάνο με συνοπτική μορφολογική ανάλυση του Δημήτρη Πάτρα, Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 20.01.

   2004

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “Συναυλία Μουσικής Δωματίου”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σκαλκώτα, Κούκου, Πιατσόλα , Ωδείο Αθηνών σε συνεργασία με την EPTA Hellas, Αθήνα, 15.12.
   • PATRAS, D. (violoncello). 2004. Athens City Sympony Orchestra, T. Apostolides (violin) - Ar. Garoufallis (piano), “L.v.Beethoven, triple concerto”, Athens: Megaron Concert Hall, 13.12.2004.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. Συναυλία με νέα έργα, Αθ. Ζέρβας (σαξόφωνο), Academic Saxophone, Ωδείο Φ. Νάκας, Αθήνα, 25.11.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “Συναυλία Διδασκόντων”: R. Brohl (φλάουτο), Ρ. Koelman & G. Kosuta (βιολί), R. Moog (βιόλα), Διεθνές Σεμινάριο & Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, Gina Bachauer Hall, Πόρτο-Καρράς, Μαρμαράς, Χαλκιδική, 16.09.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “Soiree de Cloture”, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία,13.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “Couleur de Nuit”, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 11.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “Soiree Tcheque”, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 09.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “Soiree Beethoven”, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 05.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “Soiree Schubert”, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 04.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. Συναυλία Διδασκόντων του ΤΜΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ο. Μάτσκε (πιάνο), Δ. Χανδράκης (βιολί), Λ. Κούνε (βιόλα), Ε. Πολίτης (κοντραμπάσο): έργα Μότσαρτ, Μέντελσον, Σούμπερτ, Αίθουσα Ιονίου Ακαδημίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 28.05.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “Συναυλία Μουσικής Δωματίου”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Σκαλκώτα, Βάιλ, Χιναστέρα, Πιατσόλα, Κρατικό Ωδείο, Θεσσαλονίκη, 21.04.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “ L.v. Beethoven: Τα έργα για βιολοντσέλλο & πιάνο”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), παρουσίαση του συνολικού έργου του Μπετόβεν για βιολοντσέλο και πιάνο με συνοπτική μορφολογική ανάλυση του Δημήτρη Πάτρα, Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18.03.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2004. “ L.v. Beethoven: Τα έργα για βιολοντσέλο & πιάνο”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), παρουσίαση του συνολικού έργου του Μπετόβεν για βιολοντσέλο και πιάνο με συνοπτική μορφολογική ανάλυση του Δημήτρη Πάτρα, Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 16.03.

   2003

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2003. “Συναυλία με έργα Ραβέλ”, Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Κρατικό Ωδείο, Θεσσαλονίκη, 14.05.
   • PATRAS, D. (violoncello). 2003. Thessaloniki City Sympony Orchestra, Chr. Galileas (violin) - Br. Fredriksen (piano), “L.v.Beethoven, triple concerto”, Thessaloniki: 12.03.2003.

   2002

   • PATRAS, D. (violoncello). 2002. Thessaloniki City Sympony Orchestra, Chr. Galileas (violin) - G.-Em.Lazarides (piano), “L.v.Beethoven, triple concerto”, Thessaloniki: 02.10.2002.
   • PATRAS, D. (violoncello). 2002. Thessaloniki City Sympony Orchestra, “E. Lalo Cello concerto”, Thessaloniki: “Dimitria” Festival, 05.06.2002.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2002. Concerti di musica Vocale et Instrumentale “Le Vie del Barocco”, N.Cabrita (βιολί), Ν. Shi (βιόλα): έργα Μποκερίνι & Μότσαρτ, Capella dei Mercanti, Τορίνο, Ιταλία, 01.06.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2002. Συναυλία Μουσικής Δωματίου με έργα Μπετόβεν, Σούμαν και Προκόφιεφ, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Concerts aux Groux, Παρίσι, Γαλλία, 25.05.
   • PATRAS, D. (violoncello). 2002. Thessaloniki City Sympony Orchestra, G. Croitoru (violin) - G.- Y. Vakarellis (piano), “L.v.Beethoven, triple concerto”, Thessaloniki: “Dimitria” Festival, 10.05.2002.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2002. “Συναυλία Μουσικής Δωματίου: Μ. Λαπιδάκη Το Πέρασμα του Χρόνου”, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 06.05.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2002. Συναυλία Σύγχρονης Μουσικής με το Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής του Κρατικού Ωδείου, Χώρος Τεχνών, Βέροια, 30.04.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2002. Συναυλία Σύγχρονης Μουσικής με το Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής του Κρατικού Ωδείου, Κρατικό Ωδείο, Θεσσαλονίκη, 29.04.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2002. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Μπετόβεν, Χιναστέρα, Σούμαν & Μπράμς, Δημοτικό Ωδείο, Δράμα, 13.04.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2002. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Ρώσων Συνθετών, Κρατικό Ωδείο, Θεσσαλονίκη, 03.04.

   2001

   • PATRAS, D. (violoncello). 2001. Orchestra Pro Classica, “A. Dvorak cello concerto”, Belgrade, Serbia: 29.09.2001.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2001. “Soiree de cloture”, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία,10.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2001. “Soiree Russe”, N.Cabrita (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 08.08
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2001. “Soiree Schubert”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 06.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2001. “Soiree Brahms”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 05.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2001. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Quatuor “Debussy”: έργα Χάυδν, Σοστακόβιτς, Μπράμς, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 02.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2001. “Συναυλία με έργα Γάλλων Συνθετών για βιολοντσέλλο και πιάνο”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Κρατικό Ωδείο, Θεσσαλονίκη, 16.05.

   2000

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2000. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, N.Cabrita (βιολί), D. Dini-Ciacci (όμποε): έργα Μπρίττεν, Προκόφιεφ, Σούμπερτ, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 11.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2000. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Σούμαν, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 10.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2000. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, N.Cabrita (βιολί), D. Dini-Ciacci (όμποε): έργα Μπρίττεν, Προκόφιεφ, Σούμπερτ, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 08.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2000. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Quatuor “Debussy”, N.Cabrita (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Ντεμπυσύ, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 03.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2000. Ρεσιτάλ Βιολοντσέλου, έργα Μπαχ, Κρατικό Ωδείο, Θεσσαλονίκη, 20.05.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2000. “Cordes Europeen”, N.Cabrita (βιολί), N. Shi (βιόλα): έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σούμπερτ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Hellexpo- ΔΕΘ, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη, 06.05.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2000. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Σούμπερτ, Ντβόρζακ, Μιγιώ, & Γκέρσουιν, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 04.04.
   • PATRAS, D. (violoncello). 2000. Thessaloniki City Sympony Orchestra, “G. Faure - Elegie for cello & orchestra”, Thessaloniki: 22.03.2000.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 2000. Συναυλία Μουσικής Δωματίου με το Τρίο Θεσσαλονίκης, Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Μπετόβεν, Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Θέατρο “ʼνετον”, Θεσσαλονίκη, 17.01.

   1999

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1999. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, N.Cabrita (βιολί), N. Shi (βιόλα), F. Cabrita (πιάνο): έργα Μότσαρτ και Ντβόρζακ, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 13.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1999. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Πουλένκ και Ραβέλ, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 11.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1999. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, N.Cabrita (βιολί), N. Shi (βιόλα), P. Pirmez (πιάνο): έργα Μότσαρτ και Σούμαν, Φεστιβάλ της Μπριανσόν, Διαμέρισμα ʼνω ʼλπεων, Eglise des Cordelliers, Μπριανσόν, Γαλλία, 09.08.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1999. Chamber Orchestra “Camerata”, “J. Haydn cello concerto in C major”, Thessaloniki: 02.06.1999.
   • PATRAS, D. (violoncello), 1999. Thessaloniki State Sympony Orcestra, anniversary concert for the 40 years of TSSO, “D. Milhaud - Concerto no.1” for cello & orchestra, Thessaloniki: 21.05.1999.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1999. Ρεσιτάλ με έργα για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο με το Τρίο Θεσσαλονίκης: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Κύκλος “Μουσικές Φιλοξενίες”, του κύκλου στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΄ʼνοιξη Μουσικής στην πόλη”, Δημοτικό Ωδείο, Συνεδριακό Κέντρο Κάστρου Λαμίας, Λαμία, 01.04.

   1998

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1998. Συναυλία Μουσικής Δωματίου με το Τρίο Θεσσαλονίκης, Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Ντβόρζακ, Τσαικόφσκυ & Σκαλκώττα, Φεστιβάλ Δήμου Θεσσαλονίκης «λγ΄ Δημήτρια», Δημοτικό Θέατρο “ʼνετον”, Θεσσαλονίκη, 07.11.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1998. “Messiaen au pays de La Meije”, Marion Fromonteil (άρπα), F. Cabrita (πιάνο), N.Cabrita (βιολί), Ning Shi (βιόλα), Alain Daboncourt (φλάουτο), Delegation Departementale a la Musique et a la Danse des Hautes Alpes, Εκκλησία της La Grave, Γαλλία, 29.07.

   1997

   • PATRAS, D. (violoncello), 1997. Thessaloniki State Sympony Orcestra, “R. Strauss - Don Quixote, symphonic poem for cello”, Thessaloniki: 17.10.1997.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1997. Βραδιά Μουσικής Δωματίου, Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Ντόρα Μπακοπούλου (πιάνο): έργα Σούμπερτ & Τσαικόφσκυ, Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου Α. Λιοσίων, Αθήνα, 13.04.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1997. Συναυλία της Χορωδίας North College με το Τρίο Θεσσαλονίκης: Εύη Δελφινοπούλου (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο) σε έργα Μπετόβεν, Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Hellexpo- ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση, Θεσσαλονίκη, 05.04.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1997. Recital Βιολοντσέλου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Χιναστέρα και Κούκου, Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Hellexpo- ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση, Θεσσαλονίκη, 02.04.

   1996

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. “Αφιέρωμα στον Σόλωνα Μιχαηλίδη”, Δόμνα Ευνουχίδου (πιάνο), Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 13.11.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. “Concert Schubert”, Noel Cabrita (βιολί), Tiana Ravonimihanta (βιόλα), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), 3η Μουσική Ακαδημία του Saint-Maximin, Εκκλησία του Couvent Royal, Saint Maximin, Γαλλία, 15.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. “Concert Tchaikovsky”, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), 3η Μουσική Ακαδημία του Saint-Maximin, Εκκλησία του Couvent Royal, Saint Maximin, Γαλλία, 14.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. “Concert Dvorak”, Noel Cabrita (βιολί), Florence Cabrita (πιάνο), 3η Μουσική Ακαδημία του Saint-Maximin, Εκκλησία του Couvent Royal, Saint Maximin, Γαλλία, 09.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. Ρεσιτάλ Μουσικής Δωματίου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο): έργα Μπαχ, Ρεσπίγγι, Χιναστέρα, Κούκου, Σκαλκώττα, Φεστιβάλ Δήμου Ναυπλίου, Aίθουσα Τριανόν, Ναύπλιο, 26.06.
   • PATRAS, D. (violoncello), 1996. Athens State Sympony Orchestra, J. Georgiadis (violin), V. Christopoulos (oboe), A. Economou (bassoon). “J. Haydn symphonia concertante for violin, cello, oboe & bassoon”, Athens: Megaron Concert Hall, 08.05.1996.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. “Σύγχρονοι Έλληνες Συνθέτες”, Ντιάνα Βρανούση (πιάνο) σε έργα Α. Κουνάδη, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 07.03.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. Ρεσιτάλ Μουσικής Δωματίου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), Λέσχη Φίλων της Κλασσικής Μουσικής, Δημοτικό Θέατρο, Πάτρα, 04.03.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Γιάννης Γεωργιάδης (βιολί), Igor Lazko (πιάνο): έργα Φράνκ, Ραβέλ & Μέντελσον, Μήνας Μουσικής Δήμου Αθηναίων, Πνευματικό Κέντρο Δήμου, Αθήνα, 27.02.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. Κύκλος Μουσικής Δωματίου “3 Αιώνες Ιταλικής Μουσικής Δωματίου”, καλλιτεχνική επιμέλεια Λ. Καβάκος, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 08.02.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. Κύκλος Μουσικής Δωματίου “3 Αιώνες Ιταλικής Μουσικής Δωματίου”, καλλιτεχνική επιμέλεια Λ. Καβάκος, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 04.02.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1996. “Συναυλία Μουσικής Δωματίου”, Ευάγγελος Παπαδημήτρης (βιολί), Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο) σε έργα Μπετόβεν, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 19.01.

   1995

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1995. Ρεσιτάλ Βιολοντσέλου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο):Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 06.11
   • PATRAS, D. (violoncello). 1995. Thessaloniki State Sympony Orcestra, “J. Haydn cello concerto in D major”, Serres: 08.10.1995.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1995. Thessaloniki State Sympony Orcestra, “J. Haydn cello concerto in D major”, Naoussa: 23.09.1995.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1995. Ρεσιτάλ Βιολοντσέλου & Πιάνου, Μαριλένα Λιακοπούλου (πιάνο), 2η Μουσική Ακαδημία του Saint-Maximin, Εκκλησία του Couvent Royal, Saint Maximin, Γαλλία, 24.08.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1995. “Τραγικές Ηρωϊδες Εμπνέουν Σύγχρονους Χορογράφους”, έργα Ν. Μαμαγκάκη και Τάβενερ, Μουσικό Αναλόγιο, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 23.03.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1995. Thessaloniki City Sympony Orchestra, E. Delfinopoulou (violin) - M. Liakopoulou (piano), “L.v.Beethoven, triple concerto”, Thessaloniki: 22.03.1995.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1995. Thessaloniki State Sympony Orchestra, Kon. Patsalidis (violin), V. Ganev (oboe), V. Zarongas (bassoon), “J.Haydn symphonia concertante for violin, cello, oboe & bassoon”, Thessaloniki: 16.03.1995.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1995. Athens State Sympony Orchestra, J. Georgiadis (violin), V. Christopoulos (oboe), A. Economou (bassoon), “J. Haydn symphonia concertante for violin, cello, oboe & bassoon”, Thessaloniki: 14.02.1995.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1995. Patras’ “soloists” Chamber Orchestra, L.Kavakos (violin), N. Kynaston (organ), “Ant. Vivaldi concerto for violin, cello & organ”, Athens: Megaron Concert Hall, 07.02.1995.

   1994

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1994. Συναυλία με έργα ελλήνων συνθετών, Αίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 05.12.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1994. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Nathalie Lano (πιάνο), Noel Cabrita dos Santos (βιολί), Stephane Marcel (βιόλα), Μουσική Ακαδημία του Saint-Maximin, Εκκλησία του Couvent Royal, Saint Maximin, Γαλλία, 11.08.

   1993

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1993. “Farbige Impressionen aus Russland-Irland Griechenland- Έγχρωμες Εντυπώσεις από τη Ρωσία την Ιρλανδία και την Ελλάδα”, Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Μαρία Αστεριάδου (πιάνο), Schloss Konzerte Thun, Ελβετία, 24.06.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1993. Thessaloniki State Sympony Orchestra, “A. Dvorak cello concerto”, Thessaloniki: 17.05.1993.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1993. Θ. Μικρούτσικου “ Η επιστροφή της Ελένης”, όπερα σε μία πράξη, 3 χρόνους και 6 σκηνές, Όπερα Μονπελιέ, Γαλλία, 16-18.04.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1993. Πολιτιστική Διαμαρτυρία εναντίον του ρατσισμού, διοργάνωση Vanessa Redgrave, Ραδιοφωνία Β. Γερμανίας NDR, Θέατρο Τhalia (σε ζωντανή τηλεοπτική αναμετάδοση), Αμβούργο, Γερμανία, 31.01.

   1992

   • PATRAS, D. (violoncello). 1992. Thessaloniki Youth State Sympony Orchestra, N. Koultseva (violin), E. Papathomaidi (piano), “L.v.Beethoven triple concerto for violin, cello & piano”, Volos: 16.05.1992.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1992. Thessaloniki City Sympony Orchestra, “E. Bloch: Kol Nidrei rhapsody for cello”, Thessaloniki: 20.04.1992.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1992. Μουσική Βραδυά με 3 σουίτες του Μπαχ για βιολοντσέλο σόλο, Α. Χανδράκης & Α. Μυσιρλής (βιολοντσέλο), Παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη, 02.03.

   1991

   • PATRAS, D. (violoncello). 1991. Thessaloniki State Sympony Orchestra, “R. Schumann cello concerto”, Thessaloniki: 05.12.1991.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1991. Συναυλία Μουσικής Δωματίου για τρίο, Γ. Δεμερτζής (βιολί), Ντόρα Μπακοπούλου (πιάνο): σε έργα Μότσαρτ και Τσαϊκόφσκυ, Μουσικός Όμιλος Σύρου, Αίθουσα Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολις, Σύρος, 24.04.

   1989

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1989. Συναυλία Μουσικής Δωματίου για Τρίο, Χρήστος Γραονίδης (κλαρινέτο), Βασίλης Κωτούλας (πιάνο), Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 16.12.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1989. Thessaloniki State Sympony Orchestra, “E. Lalo cello concerto”, Thessaloniki: 14.12.1989.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1989. Έργα για Βιολοντσέλο και Πιάνο, Βασίλης Κωτούλας (πιάνο), Ελληνική Ραδιοφωνία, 46ος Μουσικός Κύκλος, Αίθουσα Εθνικής Πινακοθήκης, Αθήνα, 24.11.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1989. Eumolpa Ensemble, Λονδίνο, Ην. Βασίλειο- Ελληνική Ραδιοφωνία, Δήμος Αθηναίων, Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας ΚΣΥΜΕ & Hellenic Association for Contemporary Music HACM, Queen Elizabeth Hall, 16.05.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1989. Eumolpa Ensemble, Λονδίνο, Ην. Βασίλειο- Ελληνική Ραδιοφωνία, Δήμος Αθηναίων, Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας ΚΣΥΜΕ & Hellenic Association for Contemporary Music HACM, Queen Elizabeth Hall, 15.05.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1989. Ρεσιτάλ, Βασίλης Κωτούλας (πιάνο), Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Αίθουσα “Αυλαία”, Θεσσαλονίκη, 05.05.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1989. Μουσικό Βραδυνό, Βασίλης Κωτούλας (πιάνο): έργα Μπετόβεν, Βιβάλντι, Κόνταλυ, & Μπραμς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ένωση Ελλήνων Υποτρόφων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 07.04.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1989. “Ημέρα Νίκου Σκαλκώττα- 40 χρόνια από το θάνατό του”, Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Δόμνα Ευνουχίδου (πιάνο): έργα για βιολοντσέλο και πιάνο & 8 παραλλαγές για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 08.12.

   1988

   • PATRAS, D. (violoncello). 1988. Thessaloniki City Sympony Orchestra, “L. Boccherini cello concero in B flat major”, Thessaloniki: 15.02.1988.

   1987

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1987. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Μαρία Ευστρατιάδη (πιάνο): έργα Μποκερίνι, Μπετόβεν, Μπράμς & Προκόφιεφ, Ελληνικός Μουσικός Κύκλος, Αίθουσα Παρνασσού, Αθήνα, 29.04.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1987. Συναυλία με την χορωδία της ΕΡΤ, Γ. Δεμερτζής (βιολί), Ντόρα Μπακοπούλου (πιάνο), Ίδρυμα “Κ. Κατσαρή”, Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων, Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία, Ιωάννινα, 28.02.

   1986

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1986. Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Μαρία Ευστρατιάδη (πιάνο), Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Αίθουσα Παλλάς, Αθήνα, 23.04.
   • PATRAS, D. (violoncello). 1986. Orchestra of the Hannover Hochschuele fuer Musik & Theater, “A. Dvorak cello concerto”, Hannover, Germany: 21.02.1986.

   1985

   • PATRAS, D. (violoncello). 1985. Thessaloniki State Sympony Orchestra, “A. Dvorak cello concerto”, Thessaloniki: 11.09.1985.
   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1985. Duo-Recital, Ruth Mueller (πιάνο): έργα Μπετόβεν, Τσαικόφσκυ, Γκρανάντος & Προκόφιεφ, Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε, Θεσσαλονίκη, 12.02.

   1984

   • ΠΑΤΡΑΣ, Δ. (βιολοντσέλο), 1984. Duo-Recital, Μαρία Αστεριάδου (πιάνο): έργα Μπετόβεν, Σκαλκώττα, Χίντεμιτ, Μέντελσον & Φρεσκομπάλντι, Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε, Θεσσαλονίκη, 13.03.

   1982

   • PATRAS, D. (violoncello). 1982. Thessaloniki State Sympony Orchestra, “C. Saint-Saens, cello concerto no.2”, Thessaloniki: 31.05.1982.
   • Σεμινάρια / Masterclasses (13 εγγραφές)

    2019

    • Masterclass βιολοντσέλου, Ιανουάριος 2019, Ωδείο Φίλων Μουσικής Τέχνης Ωραιοκάστρο.
    • music diaries international workshop festival 2nd-edition, July 2019, Panorama, GREECE

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 4th MEDITERRANEAN VIOLONCELLO CLASS MEETING, 15th-20th of July 2019, Trakya University State Conservatory, EDIRNE, TURKEY

    2018

    • Masterclass βιολοντσέλου, Ιανουάριος 2018, Ωδείο Φίλων Μουσικής Τέχνης Ωραιοκάστρο
    • 12th International music days in Lefkas-Greece, July 2018- Cello and Chamber Music Masterclass
    • 3rd MEDITERRANEAN VIOLONCELLO CLASS MEETING, 16th of July-21st of July 2018, Conservatorio di Musica "Arrigo Boito", PARMA, ITALY

    2017

    • 11th International music days in Lefkas-Greece, July 2017- Cello and Chamber Music Masterclass
    • 2nd MEDITERRANEAN VIOLONCELLO CLASS MEETING, 26th of June- 1st of July 2017, Conservatorio Profesional "Adolfo Salazar" de MADRID, SPAIN

    2016

    • 10th International music days in Lefkas-Greece, July 2016- Cello and Chamber Music Masterclass
    • 1st MEDITERRANEAN VIOLONCELLO CLASS MEETING 26th of June- 2nd of July 2016- Ionian University Department of Music Studies, CORFU- GREECE

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • 9th International music days in Lefkas-Greece, July 2015- Cello and Chamber Music Masterclass

    2014

    • 8th International music days in Lefkas-Greece, July 2014- Cello and Chamber Music Masterclass

    2013

    • 7th International music days in Lefkas-Greece, July 2013- Cello and Chamber Music Masterclass
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font