Δριτσάκης Νικόλαος
 • 2310 891.876
 • drits uom.gr
 • Γραφείο: Γ4, 426

  Δριτσάκης Νικόλαος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1977).
  • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1992).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εφαρμοσμένα οικονομικά
   α)Τουριστική οικονομία
   β)Οικονομικά της υγείας
   γ) Δημόσια οικονομική
   δ) Oικονομική ανάπτυξη
  • Οικονομετρία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
   (ΠΛ0815)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Δριτσάκης Νικόλαος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τις έννοιες της στασιμότητας και της συνολοκλήρωσης των χρονικών σειρών, καθώς και τον προσδιορισμό των σχέσεων αιτιότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά στοιχεία από την οικονομία και τη διοίκηση.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Στασιμότητα
  Εισαγωγή
  Βασικές έννοιες (Χρονική σειρά, Στοχαστική διαδικασία, Λευκός θόρυβος, Τυχαίος περίπατος, Στοχαστική και Προσδιοριστική τάση, Ολοκληρωμένη χρονική σειρά)
  Κίβδηλες παλινδρομήσεις (Spurious regressions)Στασιμότητα των χρονικών σειρώνΈλεγχοι της στασιμότητας (Γραφικές παραστάσεις)
  Διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης
  Μοναδιαία ρίζα
  Έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας
  Ο έλεγχος των Dickey - Fuller (DF)
  Ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller (ΑDF)
  Επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων
  Ο έλεγχος των Phillips-Perron
  Συνολοκλήρωση
  Έννοιες και ορισμοί
  Έλεγχοι της συνολοκλήρωσης
  Έλεγχος των Engel - Granger
  Έλεγχος του Johansen
  Υποδείγματα διόρθωσης λαθών
  Εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών
  Αιτιότητα
  Έννοιες και ορισμοί
  Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger

  Αξιολόγηση φοιτητών

  (Ατομική Εργασία + Test προόδου 50% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (50% τελικού βαθμού).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  28308114 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΔΗΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ, 2013, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ISBN: 978-960-9443-17-3

  43350 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EVIEWS, Τύπος: Σύγγραμμα, ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Διονύσης Θ. Φίλιππας, 2010, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9789605160463

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I
   (ΠΛ0504)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Δριτσάκης Νικόλαος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να προσδώσει εμπειρικό περιεχόμενο στις οικονομικές θεωρίες με την εφαρμογή των μαθηματικών και της στατιστικής. Στόχοι του μαθήματος είναι η εμπειρική επαλήθευση και ο έλεγχος της θεωρίας, η άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς και οι προβλέψεις μελλοντικών τιμών στις οικονομικές μεταβλητές.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
  1.1 Εισαγωγή
  1.2 Συναρτήσεις παλινδρόμησης
  1.3 Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
  1.4 Ιδιότητες της γραμμής παλινδρόμησης
  1.5 Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος παλινδρόμησης
  1.6 Κατανομές δειγματοληψίας των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων.
  1.7 Ιδιότητες των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων
  1.8 Στατιστική επαγωγή: Οι συντελεστές παλινδρόμησης
  1.9 Στατιστική επαγωγή: Η γραμμή παλινδρόμησης
  1.10 Προβλέψεις
  2. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
  2.1Εισαγωγή
  2.2 Συναρτήσεις παλινδρόμησης
  2.3 Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
  2.4 Ιδιότητες του επιπέδου παλινδρόμησης
  2.5 Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης
  2.6 Κατανομές δειγματοληψίας των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων.
  2.7 Ιδιότητες των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων
  2.8 Στατιστική επαγωγή: Οι συντελεστές παλινδρόμησης
  2.9 Στατιστική επαγωγή: Η γραμμή παλινδρόμησης
  2.10 Διερεύνηση της συνάρτησης πολλαπλής παλινδρόμησης
  2.11 Στατιστική επαγωγή: Ειδικές περιπτώσεις
  2.12 Στατιστική επαγωγή: Ευαισθησία της γραμμής παλινδρόμησης
  2.13 Προβλέψεις
  3. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Η ΜΗ ΣΦΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
  3.1 Εισαγωγή
  3.2 Η γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
  3.3 Η γενικευμένη μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας
  3.4 Εφικτές γενικευμένες μέθοδοι εκτίμησης
  3.5 Ετεροσκεδαστικότητα
  3.6 Αυτοσυσχέτιση
  3.7 Κανονικότητα
  4. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
  4.1 Εισαγωγή
  4.2 Πολυσυγγραμμικότητα
  4.3 Σφάλματα Εξειδίκευσης

  Αξιολόγηση φοιτητών

  (Ατομική Εργασία + Test προόδου 20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  32997757 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ EVIEWS, Τύπος: Σύγγραμμα, ΧΑΪΔΩ Ν. ΔΡΙΤΣΑΚΗ, ΜΕΛΙΝΑ Ν. ΔΡΙΤΣΑΚΗ, 2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-544-5

  2047 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, 2008, ΟΠΑ, ISBN: 978-960-98566-0-7

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
   (ΠΛ0709)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Δριτσάκης Νικόλαος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
  (α) Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Οικονομετρίας ΙΙ
  (β) Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της Οικονομετρίας ΙΙ
  (γ) Να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες της Οικονομετρίας ΙΙ σε πραγματικές περιπτώσεις
  (δ) Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Οικονομετρίας ΙΙ σε λήψη αποφάσεων

  Περιεχόμενο μαθήματος

  - Υποδείγματα με ψευδομεταβλητές (Μετατόπιση συναρτήσεως, Περιστροφή συναρτήσεως, Ταυτόχρονη μετατόπιση και περιστροφή συναρτήσεως, Ταυτόχρονη χρησιμοποίηση περισσότερων της μιας ποιοτικών ερμηνευτικών μεταβλητών, Εποχικές ψευδομεταβλητές)
  - Συνδυασμός διαστρωματικών και διαχρονικών στοιχείων (Διαστρωματική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωματική ανεξαρτησία και διαχρονική αυτοσυσχέτιση, Διαστρωματική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωματική συσχέτιση και διαχρονική αυτοσυσχέτιση)
  - Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων (ΚΧΥ) (Εκτίμηση υποδειγμάτων ΚΧΥ, Εκτίμηση υποδειγμάτων ΚΧΥ υπό περιορισμούς με πεπερασμένο ή άπειρο αριθμό υστερήσεων, Εμπειρικά υποδείγματα ΚΧΥ, Μέθοδοι εκτιμήσεως υποδειγμάτων ΚΧΥ με άπειρο αριθμό υστερήσεων, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Εφαρμογές)
  - Υποδείγματα συστημάτων εξισώσεων (Σφάλμα εξαρτήσεως, Ταυτοποίηση, Μέθοδοι εκτιμήσεων (Έμμεση μέθοδος, Μέθοδος σε δύο στάδια), Υποδείγματα φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Ανάλυση υποδειγμάτων)

  Αξιολόγηση φοιτητών

  (Ατομική Εργασία + Test προόδου 20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  1150 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2007, ΟΠΑ, ISBN: 978-960-86157-9-3

  161413 Οικονομετρία, Τύπος: Σύγγραμμα, Χάλκος Γεώργιος, 2011, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1394-5

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ
   (BC0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Σκοπός: Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τις έννοιες της στασιμότητας και της συνολοκλήρωσης των χρονικών σειρών, καθώς και τον προσδιορισμό των σχέσεων αιτιότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά στοιχεία από την οικονομία και τη διοίκηση. Μια συνέπεια της «επανάστασης της πληροφορικής» είναι η αυξανόμενη χρήση μεθόδων που πριν από λίγα χρόνια, ήταν απαγορευτικές από υπολογιστική άποψη. Στο μάθημα επομένως, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να κατανοήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τις μεθόδους (τεχνικές) εκτιμητικής που εφαρμόζονται με τη χρήση Η/Υ ώστε να μελετήσουν, αλλά και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα σε ένα πραγματικό πρόβλημα.

  Περιεχόμενο: Ανάλυση των χρονικών σειρών: Εισαγωγή. Βασικές έννοιες. Κίβδηλες παλινδρομήσεις (Spurious regressions). Στασιμότητα των χρονικών σειρών. Έλεγχοι της στασιμότητας. Μοναδιαία ρίζα. Έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας. Augmented Dickey-Fuller. Dickey Fuller GLS (ERS). Phillips-Perron. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Elliot-Rothenberg-Stock Point Optimal. Ng-Perron. Έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας με διαθρωτικές μεταβολές. Zivot-Andrews. Lumsdaine and Papelli. Συνολοκλήρωση: Έννοιες και ορισμοί. Έλεγχοι της συνολοκλήρωσης. Έλεγχος των Engel - Granger. Έλεγχος του Johansen. Έλεγχος των Phillips-Quliaris. Park added variables. Hansen stability. Έλεγχοι της συνολοκλήρωσης με διαθρωτικές μεταβολές. Έλεγχος των Gregory-Hansen. Υποδείγματα διόρθωσης λαθών: Το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών για το έλεγχο της συνολοκλήρωσης με F-test. Αιτιότητα: Έννοιες και ορισμοί. Έλεγχος Granger. Έλεγχοι σε Διαχρονικά-Διαστρωματικά Στοιχεία (Panel Data). Unit Root tests: Levin-Lin-Chu. Breitung. Im-Pesaran-Shin. Fisher. Hadri Cointegration tests: Pedroni. Kao. Maddala and Wu.

  Διδασκαλία: Το μάθημα θα πραγματοποιείται στο εργαστήριο του Τμήματος της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής συνδυάζοντας θεωρητική παράδοση και επίλυση παραδειγμάτων - εφαρμογών. Το μάθημα θα υποστηρίζεται από σχετική ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει διαφάνειες παραδόσεων, λύσεις παραδειγμάτων - εφαρμογών καθώς και ασκήσεις προς λύση. Στα εργαστηριακά μαθήματα για τη μελέτη τόσο των θεμάτων της θεωρίας όσο και για την επίλυση και τη μελέτη των εφαρμογών χρησιμοποιείται το οικονομετρικό πακέτο EVIEWS.

  Αξιολόγηση: Οι φοιτητές υποχρεούνται για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος να παραδίδουν τις εργασίες που θα τους ανατεθούν από τους διδάσκοντες την ημερομηνία που θα τους ορισθεί. Οι εργασίες αυτές θα περιέχουν μαθηματικό - ερευνητικό καθώς και υπολογιστικό μέρος χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο που θα διδαχθούν. Οι εργασίες θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Οι φοιτητές θα παρουσιάσουν σε ειδική εκδήλωση τις εργασίες τους, όπου θα τους υποβληθούν και ερωτήσεις από τους καθηγητές αλλά και από τους άλλους παρευρισκόμενους.

  Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Semestr&file=index&tmima=104&categorymenu=3&kiklos=1042&semester=3#2407-1042-3

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (28 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • Μιχαηλίδης Χ., και Ν. Δριτσάκης, «Χρηματοπιστωτική Διαμεσολάβηση και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια θεωρητική προσέγγιση». Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου  Πειραιώς προς τιμή του καθηγητή κ. Λίβα, σελ. 391-407.
   • Γκανάς Α., και Ν. Δριτσάκης, «Ανεργία και Εισοδηματική Ανισότητα οι Κυριότερες Αιτίες της Εγκληματικότητας: Μία Θεωρητική Προσέγγιση». Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του ΠανεπιστημίουΠειραιώς προς τιμή του καθηγητή κ. Βαρθολομαίο, σελ. 193-208.

   2007

   • Βογιατζής Α., και Ν. Δριτσάκης, «Η συνάρτηση αγροτικής παραγωγής ως δείκτης εκσυγχρονισμού της αγροτικής οικονομίας». Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κου. Λουκά Αρβανίτη, σελ. 1220 – 1232.
   • Βογιατζής Α, και Ν Δριτσάκης. «Η συνάρτηση αγροτικής παραγωγής ως δείκτης εκσυγχρονισμού της αγροτικής οικονομίας». Δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επετηρίδα του τμήματος δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ, προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Λουκά Αρβανίτη, σελ. 1220 - 1232, 2007.

   2006

   • Δριτσάκης, Ν, 'Εξαγωγές και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για δύο νέα μέλη της Ε.Ε'. Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τιμητικός Τόμος Μαρίας Δελιβάνη, σελ. 133 – 145.
   • «Εξαγωγές και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για δύο νέα μέλη της Ε.Ε». Δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προς τιμή της ομότιμης καθηγήτριας Μαρίας Δελιβάνη, σελ. 133 - 145, 2006.

   2004

   • Δριτσάκης Ν., «Εξαγωγές και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για δύο νέα μέλη της Ε.Ε», υπό δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τιμητικός Τόμος Μαρίας Δελιβάνη, 2004.
   • Δριτσάκης Ν., Γκρος Χ, και Λ.Καλύβας, Εκτίμηση της απόδοσης των ελληνικών ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών , Working Paper, σελ.1–34, 2004.

   2003

   • Dritsakis, N. 'Economic development and public expenditure in the greek economy'.  Δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του ομότιμου καθηγητή κ. Α. Λάζαρη, σελ. 57 – 70.
   • Dritsakis N., Economic development and public expenditure in the greek economy, δημοσιεύθηκε στον Τιμητικό Τόμο του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του ομότιμου καθηγητή κ. Α. Λάζαρη, σελ.55–68, 2003.

   2002

   • Δριτσάκης Ν. Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 'Οι χρονικές σειρές στην Οικονομετρία', Εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2002.
   • Δριτσάκης Ν., Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Οι χρονικές σειρές στην Οικονομετρία, Εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ 69, Θεσσαλονίκη 2002.

   1999

   • Δριτσάκης, Ν. και Γ. Πέκος. 'Η εξέλιξη των τιμών μερικών προϊόντων διατροφής'. Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα των Τ.Ε.Ι Πειραιά, Vol. IV, No. 1, σελ. 63 - 74.
   • Papanastasiou, J and N. Dritsakis  'Coalition formation and decision making'. Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα των Τ.Ε.Ι Πειραιά, Vol. IV, No. 1, σελ. 59 - 62.
   • Δριτσάκης Ν., και Γ. Πέκος, «Η εξέλιξη των τιμών μερικών προϊόντων διατροφής», Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα των Τ.Ε.Ι Πειραιά, Vol.IV, No,1, σελ.63-74, 1999.
   • Papanastasiou J., and N. Dritsakis, “Coalition formation and decision making”, δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα των Τ.Ε.Ι Πειραιά, Vol.IV, No.1, σελ.59-62, 1999.

   1998

   • Δριτσάκης Ν., Πανεπιστημιακές παραδόσεις στα ειδικά θέματα οικονομετρίας, Εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ 88, Θεσσαλονίκη 1998.

   1997

   • Δριτσάκης Ν., Πανεπιστημιακές παραδόσεις οικονομετρίας με τη χρήση του πακέτου MFIT, σελ. 120, Εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1997.

   1996

   • Δριτσάκης, Ν. 'Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα'. Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος 23, Νο 1, σελ. 65 - 68.
   • Δριτσάκης, Ν. και Γ. Πέκος  'Συγκριτική οικονομετρική διερεύνηση του τομέα της υγείας στην Ιαπωνία - Ηνωμένες Πολιτείες-Ε.Ο.Κ'. Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τιμητικός Τόμος, Ιωάννη Λιάκη, σελ. 549 - 569.
   • Δριτσάκης, Ν. 'Εκτίμηση των κοινωνικών ανισοτήτων της υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων στην Ελλάδα'. Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Λιάκη, σελ. 527 – 547.
   • Δριτσάκης Ν., «Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα». Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος 23, Νο.1, σελ.65-68, 1996.
   • Δριτσάκης Ν, και Γ. Πέκος, «Συγκριτική οικονομετρική διερεύνηση του τομέα της υγείας στην Ιαπωνία - Ηνωμένες Πολιτείες-Ε.Ο.Κ.» Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τιμητικός Τόμος, Ιωάννη Λιάκη, σελ. 549–569, 1996.
   • Δριτσάκης Ν., «Εκτίμηση των κοινωνικών ανισοτήτων της υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων στην Ελλάδα», Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Λιάκη, σελ.527–547, 1996.

   1995

   • Δριτσάκης Ν., An economic analysis of foreign tourism to Greece, Μονογραφία, σελ.88, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 1995.

   1989

   • Δριτσάκης Ν., και Γ. Πέκος, Στοιχεία οικονομικών και ασφαλιστικών μαθηματικών, Εκδ. Παρατηρητής, σελ. 127, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1989.

   1987

   • Δριτσάκης Ν. και Γ. Πέκος, Σημειώσεις οικονομικών μαθηματικών, Εκδ. Α.Β.Σ.Θ., σελ.74, Θεσσαλονίκη Απρίλιος 1987.

   • Βογιατζής Α., και Ν. Δριτσάκης, «Η συνάρτηση αγροτικής παραγωγής ως δείκτης εκσυγχρονισμού της αγροτικής οικονομίας», (υπό δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (69 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Stamatiou, P and Dritsakis N. (2019). “Causality among CO2 emissions, energy consumption and economic growth in Italy”, International Journal of Computational Economics and Econometrics, Vol. 9, No. 4, pp.268-286
    • Stamatiou, P and Dritsakis N. (2019). “The effects of FDI on Greek economy: An empirical analysis”, International Journal of Accounting and Finance Studies, Vol. 2, No.2, pp.39-60.
    • Dritsakis, N. and Klazoglou, P. (2019). “Time series analysis using ARIMA models: An approach to forecasting health expenditures in USA”, Economia Internazional/ International Economics, Vol.72, No.1, pp.77-106.

    2018

    • Stamatiou, P and Dritsakis N. (2018). “Financial development and economic growth: The case of Greek economy”, International Journal of Accounting and Finance Studies, Vol.1, No.2, pp.173-182.
    • Stamatiou, P and Dritsakis N. (2018). “Causal nexus between FDI, exports, unemployment and economic growth for the old European Union Members. Evidence from panel data”, International Journal of Economic Sciences, Vol.7, No.2, pp.35-56.
    • Dritsakis, N. and Klazoglou, P. (2018). “Forecasting unemployment rates in USA using Box-Jenkins methodology”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.8, No.1, pp.9-20

    2017

    • Stamatiou, P and Dritsakis N. (2017). “Dynamic modeling of causal relationship between energy consumption, CO2 emissions, and economic growth in Italy”, Chapter 16, Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research, Springer Proceedings in Business and Economics.
    • Dritsakis N. and Savvas, G. (2017). “Forecasting volatility stock return: Evidence from the nordic stock exchanges”, International Journal of Economics and Finance; Vol.9, No.2, pp.15-31.
    • Dritsakis N. and Stamatiou P., (2017). “Causal nexus between government debt, exports and economic growth for three eurozone countries: A panel data analysis”, Journal of Economics and Public Finance, Vol.3, No.1, pp.47-65.
    • Dritsakis N. and Stamatiou P., (2017). “Foreign direct investments, exports, unemployment and economic growth in the new EU Members-A panel data approach”, Economia Internazionale/International Economics, Vol.70, No.4, pp.443-468.

    2016

    • Dritsakis N. and Stamatiou P. (2016). “Trade openness and economic growth: A panel cointegration and causality analysis for the newest EU countries”, The Romanian Economic Journal, Vol.18, No.59, pp.45-60.
    • Dritsakis N. and Stamatiou P. (2016). “Budget deficit, economic growth and FDI in the Baltics: A cross-section dependence panel approach”, Journal of Research in Humanities and Social Science, Vol.4, No.12, pp.65-76.
    • Dritsakis N. and Stamatiou P. (2016). “The effects of unemployment on economic growth in Greece. An ARDL bound test approach”, The Romanian Economic Journal, Vol.19, No.62, pp.53-72.

    2014

    • Dritsakis N. and Stamatiou P. (2014). “Exports, foreign direct investment and economic growth for five European countries: Granger causality tests in panel data”, Applied Economics Quarterly, Vol. 60. No.4, pp.

    2013

    • Dritsakis, N. (2013). “Structural breaks, cointegration and the demand for money in Grece, The IUP Journal of Applied Economics, Vol.11, No.3, pp. 5-21

    2012

    • Dritsakis, N., 'Structural Breaks, Cointegration and the Demand for Money in Greece', The IUP Journal of Applied Economics, Vol. 11, Νο. 3, pp 1-17.
    • Dritsakis, N., 'Tourism Development and Economic Growth in Seven Mediterranean Countries: A Panel Data Approach', Tourism Economics, Vol. 18, No. 4, pp. 801-816.

    2011

    • Dritsakis, N., 'Demand for money in Hungary: An ARDL Approach', Review of Economics and Finance, Vol. 1, Νο. 5, pp 1-16. 

    2009

    • Dritsaki, C.and  Dritsakis, N. ' Okun’s Coefficient for four Mediterranean member countries of EU: An empirical study, 'International Journal of Business and Management, Vol 4, No. 5, pp. 18-26.
    • Dritsakis, N., and Al. Gkanas 'The effect of socio-economic determinants on crime rates: An empirical research in the case of Greece with cointegration analysis', International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol 2, No. 2, pp. 51-64.

    2008

    • Dritsakis,N. 'Seasonal analysis of tourist revenues: An empirical research for Greece',  TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol 3, No. 2, pp. 57-70.
    • Dritsakis, N., and Ch. Michailidis «Financial Credit Intermediation and Economic Development: An Empirical Research for British Economy» Journal of Financial Dicision Making, Special Issue: Trends and Developments in Global Banking, (Guest Editor: Phil Molyneux) Vol. 4, No. 2, pp. 59-68.
    • Dritsaki, M. and Dritsakis, N. 'On the Nexus Between Openness and Growth in Greece', Applied Economics and Policy Analysis, Vol 2, No. 1-2, pp. 303-316.
    • Dritsakis, N. 'Immigration and Economic Growth: Further Evidence for Greece', Applied Economics and Policy Analysis, Vol 2, No. 1-2, pp. 207-213.

    2007

    • Dritsakis N. «Seasonal analysis of tourist revenues: An empirical research fot Greece», Tourism Recreation Research, Vol. pp. 2007, (forthcoming).
    • Dritsakis N. «Labour Productivity, Wages and Unemployment: An empirical investigation for Greece using Causality Analysis»,Asian-African Journal of Economics and Econometrics Vol.7, No.1, pp. 2007.

    2006

    • Athianos S, Vazakides A, and N Dritsakis «How the adoption of international accounting standaeds affects financial statements: The case of early adoption by Greek listed companies», International Review of Applied Economic Research, Vol. 1, No. 2, pp. 205 - 220, 2006.
    • Dritsakis N. «Exports and Economic growth: An empirical investigation of E.U, U.S.A and Japan using causality tests», International Review of Applied Economic Research, Vol. 1, No. 2, pp. 79 - 92, 2006.
    • Dritsakis N, Grose Ch, and Kalyvas L., «Performance aspects of Greek bond mutual funds». International Review of Financial Analysis, Vol.15, No.2 pp. 189 - 202 2006.

    2005

    • Στειακάκης Ε, και Δριτσάκης Ν. «Ο ρόλος, τα βασικά χαρακτηριστικά και η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής στο πεδίο των Logistics», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Vol. 8, pp. 119 - 142, 2005.
    • Dritsakis N. «Health Expenditures and Gross Domestic Product: An Empirical Analysis for Member Countries of European Union with Cointegration Analysis», Journal of Social Sciences, Vol. 1(2), pp. 66 - 71, 2005.
    • Dritsakis N. and Gialetaki K «Macro-economic Variables Analysis in Ukraine: An empirical approach with cointegration method», American Journal of Applied Sciences, Vol. 4, Νο.2, pp. 167- 191, 2005.
    • Dritsakis N. and A. Adamopoulos, “Financial development and economic growth in Greece: An empirical investigation with Granger causality analysis”, International Economic Journal, 2005 (forthcoming).

    2004

    • Stiakakis M., Dritsakis N., and S. Ioanidis, “Quality assessment of electronic business transactions B2B and B2C: An empirical study in companies of northern Greece”, Spoudai, Vol.54, No.1, pp.97–119, 2004.
    • Dritsakis N. and K. Metaxoglou, “An economic growth model for Austrian economy based on co-integration analysis”, Review of Economic Sciences, Vol.5, pp.89–98, 2004.
    • Dritsakis N., “On the nexus between openness and growth in Greece”, Greek Economic Review, Vol.23, No.1, 2004 (forthcoming).
    • Dritsakis N. and A. Gialitaki, “Cointegration analysis of tourism revenues by the member countries of EU to Greece”, Tourism Analysis, Vol.9, No.3, 2004 (forthcoming).
    • Dritsakis N., “Tourism as a long-run economic growth factor: An empirical investigation for Greece using causality analysis”, Tourism Economics, 2004 (forthcoming).
    • Dritsakis N. and Gialetaki K., “Seasonal Tourism Demand Models from USA to Greece”, Tourism Recreation Research, Vol.29, No.3, pp.13–24, 2004.
    • Dritsakis N., “Exports, investments and economic development of pre-accession countries of European Union: An empirical investigation of Bulgaria and Romania”, Applied Economics, Vol.36, No.16, pp.1825–1832, 2004.
    • Dritsakis N., “Defence spending and economic growth: An empirical investigation for Greece and Turkey using Granger analysis”, Journal of Policy Modeling, Vol.26, pp.249–264, 2004.
    • Dritsakis N., “A causal relationship between inflation and productivity: An empirical approach for Romania”, American Journal of Applied Sciences, Vol.1, No.2, pp.121–128, 2004.
    • Dritsakis N. and A. Adamopoulos, “A causal relation-ship between government spending and economic development: An empirical exami-nation of the Greek economy”, Applied Economics, Vol.36, No.5, pp.457–464, 2004.
    • Kalyvas L., Siriopoulos C. and N. Dritsakis, “Reaching extreme events with conditional and unconditional models”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol.1, No.1, pp.156–161, 2004.
    • Dritsakis N., “Cointegration analysis of German and British tourism demand for Greece”, Tourism Management, Vol.25, No.1, pp.111–119, 2004.

    2003

    • Dritsakis N., “Forecasting of Cigarettes Consumption in Greece: An empirical investigation with cointegration analysis”, Agricultural Economics Review, Vol.4, No.2, pp.47–56, 2003.
    • Δριτσάκης Ν. και Α. Βαζακίδης, «Δημόσιες δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης», Σπουδαί, Vol.53, No.4, pp.66-79, 2003.
    • Δριτσάκης Ν. Κάπαρης Α. Μιστριότης Χ. και Δ. Τζιλιλής, «Ένας δείκτης αποτελεσματικότητας του Χ.Α.Α», Σπουδαί, Vol.53, Νο.3, pp.37-56, 2003.
    • Dritsakis N., “The agricultural sector in the macroeconomic environment: An empirical approach for E.U.”, Agricultural Economics Review, Vol.4, No.1, pp.37–46, 2003.
    • Kalyvas, L. and N. Dritsakis, “The causal relationship between FT-SE 100 stock index futures volatility and FT-SE 100 index options implied volatility”, Journal of Financial Management, Vol.16, No.1, pp.20–26, 2003.
    • Dritsakis N. and Ch Grose, “Hedging strategies using LIFFE listed equity options”, Managerial Finance, Vol. 29, No.11, pp.17–34, 2003.
    • Dritsakis N., “Hungarian macroeconomic variables–reflection on causal relationships”, Acta Oeconomica, Vol.53, No.1, pp.61–73, 2003.
    • Dritsakis N., “A theoretical model for the optimal allocation of health resources in Greece”, Health Services Management Research, Vol.16, pp.39–44, 2003.

    2002

    • Δριτσάκης Ν., «Παραγωγικότητα του τομέα υγείας στην Ελλάδα», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τεύχος 33, σελ.35–45, 2002.
    • Dritsakis N., “The health sector in the E.U countries. A comparative econometric analysis”, Review of Economic Sciences, Vol.2, pp.97–126, 2002.

    2001

    • Dritsakis N., and A. Gialitaki, “The tourist demand in the area of Epirus through cointegration analysis”, Centre International de Recherches et d’ Etudes Touristiques, Vol.8, 2001.

    2000

    • Dritsakis N., and S. Athanasiadis, “An econometric model of tourist demand: The case of Greece”, Journal of Hospitality and Leisure Marketing, Vol.7, No.2, pp.39–49, 2000.

    1999

    • Dritsakis N. «Determining factors of investment activity in Greece in the field of processing». Economie teoretica si aplicata . Νr 123 (1310) 1999.

    1998

    • Στεφανίδης Γ., Δριτσάκης Ν., και Γ. Πέκος, «Οι επιπτώσεις της νέας καπνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανεργία της Ελλάδος», Γεωπονικά, Τεύχος 375, σελ.84–89, 1998.
    • Dritsakis N., and K. Sari, “GDP and public expenditure on health–care: The case of Greece”, Journal of Liberal Arts, Vol.4, No.1, pp.129-137, 1998.
    • Dritsakis N, and J. Papanastasiou, “An econometric investigation of Greek tourism”, Journal for Studies in Economics and Econometrics, Vol.22, No.1, pp.115-122, 1998.

    1997

    • Papanastasiou J., Dritsakis N., Veletzas K., and K. Paparrizos, “Core and coalition-power in a public good economy”, Υugoslav Journal of Operations Research, Vol.8, No.2, pp.1-6, 1997.

    1996

    • Dritsakis N., “Consequences of the application of the agromonetary system for olive oil in four member states of the E.U: A methodological approach and certain results”, Agricoltura Mediterranea International Journal of Agricultural Science, Vol.126, pp.240-249, 1996.
    • Papanastasiou J., and N. Dritsakis, “The general demand system. An application to Canadian data”, Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, Vol.43, No.1, pp.129-146, 1996.

    1995

    • Dritsakis N. and J. Papanastasiou, “An econometric investigation of the health sector in Greece”, Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, Vol.42, No.3, pp.231-240, 1995.

    1994

    • Papanastasiou J., Dritsakis N. and L. Warner, “On the value of the optimal tax rate”, Spoudai, Vol.44, No.3-4, pp.107–113, 1994.

    1993

    • Δριτσάκης Ν., «Διαχρονική εξέλιξη δημογραφικών παραμέτρων στην περιοχή της Μακεδονίας», Γαληνός, Vol.35, No.2, pp.193-202, 1993.

    • Dritsakis N. and A. Adamopoulos, “The Causal relationship between domestic private consumption and wholesale prices: The case of European Union”, European Reaserch Studies Journal, Vol.2 (forthcoming).
    • Dritsakis N., “Agro tourism: A growth measure for the Greek region”, Social Science Tribune, Vol.39, 2004 (forthcoming).
    • Συνέδρια (34 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Klazoglou, P. and Dritsakis, N (2018). “Modeling and forecasting of US health expenditures using ARIMA models”, Chapter 16, Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research, Springer Proceedings in Business and Economics.
     • Kartsonakis Mademlis, D., and Dritsakis, N. (2018). “Volatility between oil prices and stock returns of Dow Jones index: A bivariate GARCH (BEKK) approach”, Chapter 16, Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research, Springer Proceedings in Business and Economics.

     2015

     • Stamatiou, P and Dritsakis N. (2015). “Granger causality relationship between foreign direct investments, exports, unemployment and economic growth. A panel data approach for the new EU members”, European Economics and Finance Society (EEFS) Conference, 14th annual EEFS Conference, Brussels, Belgium

     2014

     • Stamatiou, P and Dritsakis N. (2014). “The impact of foreign direct investment on the unemployment rate and economic growth in Greece: A time series analysis”, International Work-Conference on Time Series Analysis (ITISE), Granada, 2014 Proceedings of ITISE, Vol. 1, pp. 97-108, Granada, Spain, 25-27 June, 2014.
     • Δριτσάκης Ν. (2014). "Ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα”. Παρουσιάστηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Θεσσαλονίκη, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.8-14.

     2013

     • Δριτσάκης, N. 'Αιτιακές Σχέσεις Μεταξύ του Ελλείμματος Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και των Δημοσιονομικών Ελλειμμάτων¨Μια Εμπειρική Ερευνα για την Ελλάδα'. Παρουσιάστηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πειραιάς, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, 2013
     • Stamatiou,P, and N. Dritsakis. 'A Causal Relationship between Exports, Foreign Direct Investment and Economic Growth for five European countries. A panel data approach'. European Economics and Finance Society (EEFS), Germany, Berlin, 2013.

     2012

     • Δριτσάκης Ν. (2012). "Εξαγωγές και ανάπτυξη: Μια ανάλυση της αιτιακής ετερογένειας με δεδομένα πάνελ". Παρουσιάστηκε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βόλος, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.8-16
     • Δριτσάκης Ν. 'Εξαγωγές και Ανάπτυξη: Μια Ανάλυση της Αιτιακής Ετερογένειας με Δεδομένα Πάνελ'. Παρουσιάστηκε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βόλος, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.,

     2011

     • Δριτσάκης Ν. 'Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης και Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας σε Πάνελ Δεδομένα'. Παρουσιάστηκε στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πάτρα, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.,

     2010

     • Δριτσάκης Ν. 'Η Σύγκλιση του Πληθωρισμού Πριν και Μετά από την Εισαγωγή του Ευρώ στις Χώρες της Ευρωζώνης'. Παρουσιάστηκε στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βέροια, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ. 103-110.

     2008

     • Δριτσάκης Ν. 'Τουριστική και Οικονομική Ανάπτυξη:  Μια Εμπειρική Έρευνα για την Ελλάδα με την Ανάλυση της Αιτιότητας'. Παρουσιάστηκε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σάμος, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ. 157-164.

     2007

     • Δριτσάκης. Ν και Τ. Στυλιανού. «Εκπαίδευση Αμυντικές Δαπάνες και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για την Κύπρο με την ανάλυση της αιτιότητας». Παρουσιάστηκε στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λευκωσία, Κύπρος 2007. (υπό δημοσίευση στα πρακτικά).

     2006

     • Κηπουρός, Α. και Ν. Δριτσάκης. «Η ύπαρξη υψηλής ελαστικότητας υποκατάστασης μεταξύ εξειδικευμένης και μη εργασίας στη συνάρτηση παραγωγής». Παρουσιάστηκε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη» και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ. 357 - 361, Πρέβεζα, 2006.
     • Στυλιανού, Τ. και Ν. Δριτσάκης. «Αμυντικές δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα». Παρουσιάστηκε στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Καστοριά, 2006. (υπό δημοσίευση στα πρακτικά).

     2005

     • Δριτσάκης Ν, και Κ Γιαλιτάκη. «Εποχική Ανάλυση των Τουριστικών εσόδων: Μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα». Παρουσιάστηκε στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ. 109 - 118, Ρόδος, 2005.
     • Athianos S, Vazakides A, and N Dritsakis «Financial Statement Effects of Adopting International Accounting of Greece». Presented at the 4nd Conference of the Hellenic Finance a Association, Piraeus, Greece, 2005.

     2004

     • Dritsakis N., Vazakides A. and A. Adamopoulos, “Financial Development, Trade Liberalization and Endogenous Growth in Turkey”, Presented at the 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition, Kavala, Greece, 2004.
     • Dritsakis N., Grose Ch., and L. Kalyvas, “The Performance of Greek Active Bond Funds”, Presented at 11th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Istanbul, Turkey 2004.

     2003

     • Δριτσάκης Ν., και Α. Αδαμόπουλος, «Μια εμπειρική σχέση αιτιότητας ανάμεσα στη χρηματιστηριακή και την οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα», Παρουσιάστηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.145-152, Καβάλα, 2003.

     2002

     • Δριτσάκης Ν., και Α. Αδαμόπουλος, «Η αιτιακή σχέση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης ως προς τις τιμές χονδρικής πώλησης», Παρουσιάστηκε στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.240–252, Γιάννενα, 2002.
     • Kalivas, L. and N. Dritsakis, “Volatility fore-casting techniques and volatility trading: The case of currency options”, Presented at 9th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Paphos, Cyprus, 2002.

     2001

     • Δριτσάκης Ν., και Γ. Στεφανίδης, «Η διαμόρφωση του δείκτη τιμών του Χ.Α.Α σε σχέση με την επίδραση του όγκου των συναλλαγών», Παρουσιάστηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.151–160, Σκιάθος, 2001.
     • Grose, Ch., and N. Dritsakis, “Efficiency tests of the London options market”, Presented at 8th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Lake Garda, Verona, Italy, 2001.

     2000

     • Δριτσάκης Ν., και Γ. Στεφανίδης, «Εκτίμηση ενός πραγματικού μικρού διαρθρωτικού οικονομετρικού υποδείγματος στην ελληνική οικονομία», Παρουσιάστηκε στο 7ο Διεθνές συνέδριο της εταιρείας οικονομολόγων και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.69–75, Καβάλα, 2000.
     • Δριτσάκης Ν., Κάπαρης Α., και Δ. Τζιλιλής, «Μισθοί και ανεργία στην Ελλάδα: Μια πολυμεταβλητή εμπειρική προσέγγιση», Παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.163–179, Φλώρινα, 2000.

     1999

     • Δριτσάκης Ν., Μεταξόγλου Κ., και Δ. Σιδηρόπουλος, «Η σχέση ανάμεσα στην πολιτική δημοτικότητα και τους οικονομικούς δείκτες», Παρουσιάστηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.169-178, Σπέτσες 1999.
     • Τsaklanganos Α., Dritsakis Ν., and D. Κousenidis, “Economy sector income smoothing and the predictability of eps behaviour: Greek evidence”, Presented at 6th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Toronto, Canada, 1999.

     1998

     • Δριτσάκης Ν., Στεφανίδης Γ., και Γ. Πέκος, «Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης της Θάσου», Παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Προοπτικής της Θάσου και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.105-113, Θάσος 1998.
     • Μεταξόγλου Κ. και Ν. Δριτσάκης, «Ένα μικρό οικονομετρικό υπόδειγμα οικονομικής πολιτικής της Αυστρίας», Παρουσιάστηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.321-331, Χανιά 1998.

     1996

     • Δριτσάκης Ν., και Γ. Πέκος, «Οικονομετρική διερεύνηση της προσαρμογής των τιμών, των μισθών και της ανεργίας στην ελληνική οικονομία», Παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ.89-96, Ξάνθη, 1996.

     1993

     • Δριτσάκης Ν., και Γ. Παπαδημητρίου, «Ταξινόμηση και διαχρονική εξέλιξη των 12 χωρών της Ε.Ο.Κ. ως προς τα μη νομισματικά μεγέθη του τομέα της υγείας για την περίοδο 1960-1987», Παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του ίδιου Συνεδρίου, σελ.71-83, Θεσσαλονίκη, 1993.
     • Δριτσάκης Ν., Μανιτσάρης Αθ., Κατσούλη Ε., και Γ. Πέκος, «Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην Ελλάδα», Παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του ίδιου Συνεδρίου, σελ. 56-70, Θεσσαλονίκη, 1993.

     • Δριτσάκης Ν., Γιαλιτάκη Κ. και Αδαμόπουλος Α., «Εξαγωγές, Επενδύσεις και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα με την ανάλυση της αιτιότητας», Παρουσιάστηκε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λευκάδα, 2004 (υπό δημοσίευση στα πρακτικά).
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.