Σταματόπουλος Δημήτριος
 • 2310-891472
 • ds uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 228
 • Fax: 2310-891428

  Σταματόπουλος Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Βαλκανική και Ύστερη Οθωμανική Ιστορία

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό στην Βαλκανική και Ύστερη Οθωμανική Ιστορία – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
  • Μεταπτυχιακό στην Νεώτερη Ιστορία – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
  • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Βαλκάνια και Οριενταλισμός.
  Βουλγαρικός εθνικισμός.
  Τουρκικός εθνικισμός.
  Σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στα Βαλκάνια.
  Συγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών στη μετάβαση από την Οθωμανική αυτοκρατορία στα εθνικά κράτη.
  Συγκρότηση των δικτύων εξουσίας στις αυτοκρατορίες και τα εθνικά κράτη.
  Το ζήτημα της εθνογένεσης/καταγωγής/συνέχειας στις Βαλκάνιες ιστοριογραφίες.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
   (ΒΣ0831-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΙΣΛΑΜ, ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
   (ΒΣ0809-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τις προϋποθέσεις (ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές) που καθόρισαν τη συσχέτιση του Ισλάμ με τον αραβικό, τον περσικό και τον τουρκικό κόσμο στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής. Κυρίως μας απασχολεί η συσχέτιση του Ισλάμ με την ιδεολογία του εθνικισμού στους νεότερους χρόνους και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε η ίδρυση εθνικών κρατών σε έναν ευρύ χώρο, ο οποίος καλύπτεται από μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Ως εκ τούτου, η ανάλυση επικεντρώνεται σε ζητήματα ανάπτυξης των εθνικών κινημάτων στον χώρο που κάλυπτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, ο οποίος σήμανε και τη διάλυσή της. Κυρίως μας απασχολούν τα φαινόμενα του τουρκικού εθνικισμού μετά την εγκαθίδρυση του κεμαλικού καθεστώτος (η εκδοχή του «κοσμικού Ισλάμ»), του αραβικού εθνικισμού, όπως αυτός αποκρυσταλλώθηκε μετά το 1947 και τις συγκρούσεις των αραβικών κρατών με το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ (η εκδοχή του «έθνους-Umma»), αλλά και των προσπαθειών να συνδεθεί η ισλαμική θρησκευτική ταυτότητα με νέες εθνικές είτε στον χώρο των Βαλκανίων (π.χ. Βοσνία) είτε σε αυτόν της Μέσης Ανατολής (π.χ. Κούρδοι). Η επέκταση της ανάλυσης αναγκαστικά συμπεριλαμβάνει το φαινόμενο του ισλαμικού φονταμενταλισμού, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την έκρηξη και επικράτηση της ισλαμικής επανάστασης στο Ιράν (1979) μέχρι και τις μέρες μας, με άξονα την ανάλυση του παλαιστινιακού ζητήματος, αλλά και τις συνέπειες αυτού που αποκλήθηκε «Αραβική Άνοιξη».

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ
   (ΒΣ0215-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εξετάζει συγκριτικά τη διαδικασία διάλυσης των ηπειρωτικών αυτοκρατοριών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (της Ρωσικής των Ρομανώφ, της Αυστροουγγρικής των Αψβούργων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), όπως και την ανάδυση των διάδοχων εθνικών κρατών. Η χρονική περίοδος που καλύπτεται (18ος–20ος αιώνας) αποτελεί μια εποχή επίτασης του εθνικιστικού φαινομένου. Έτσι η ανάλυση θα επεκταθεί σε ζητήματα διαφοροποίησης των εθνικών κινημάτων στην Ανατολική και Νοτιοανατολική από αυτά της Δυτικής Ευρώπης. Το μάθημα επικεντρώνεται επίσης σε ζητήματα περιφερειακής διαφοροποίησης, εθνικής και κρατικής ολοκλήρωσης, όπως και στο ζήτημα της άσκησης μειονοτικών πολιτικών μέσα στα εθνικά κράτη. Τέλος θα διερευνηθούν θεωρίες περί ενδογένεσης και μοντέλα εθνικής ιστοριογραφίας που αναπτύχθηκαν στα βαλκανικά κράτη ως νομιμοποίηση της εθνικής συνέχειας στον χώρο επικράτειάς τους.

   

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
   (HAC101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (30 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • D. Stamatopoulos (ed.), Balkan nationalism: from the Enlightenment to the Balkan wars, Istanbul: Isis Press 2014 (forthcoming)
   • D. Stamatopoulos (ed.), Balkan Empires, Leiden: Brill 2014 (forthcoming)
   • D. Stamatopoulos (ed.), Young Turk Revolution and Ethnic Groups in the Late Ottoman Empire, New York: Gorgias Press, 2014 (forthcoming)
   • Ο Αρμενόπουλος στα Βαλκάνια: Ορθόδοξη Εκκλησία και ο έλεγχος του ιδιωτικού χώρου, Θεσσαλο&

   2013

   • "From the Vyzantism of K. Leont'ev to the Vyzantinism of I.I. Sokolov", in Olivier Delouis, Petre Guran (eds.), H?ritages de Byzance en EuropeduSud-Est ? l'?poque moderne et contemporaine, EFA, Athens 2013, 321-340

   2012

   • ""….δεν γίνεται να μην είναι Φαναριώτης στην ψυχή του…": Οικουμενισμός και Εθνικισμός: από την πρώτη στη δ&ep
   • Το πρόβλημα της εθνικής συνέχειας στην ελληνική και τουρκική ιστοριογραφία: Κωνσταντίνος Παπαρρ&
   • "Holy Canons or General Regulations? The Ecumenical Patriarchate vis-?-vis the challenge of secularization in the 19th c.", in Trine Stauning Willert, Lina Molokotos-Liederman (eds.), Innovation in Christian Orthodox Tradition? The question of change in Greek Orthodox thought and practice, Farnham, Surrey-London: Ashgate Publications 2012, 143-162.

   2011

   • "H Μικρασιατική εκστρατεία. Η ανθρωπογεωγραφία της καταστροφής", στο 1922 και οι πρόσφυγες. Μια νέα μ&alph

   2010

   • "Ecumenical Ideology in the Orthodox millet (19th – 20th c.)", in Lorans Tanatar Baruh, Vangelis Kechriotis (επιμ.), Economy and Society on bothshores of the Aegean, Athens; Alpha Bank Historical Archives 2010, 201-247
   • Το Αγιοταφικό Μετόχι Κωνσταντινουπόλεως: αρχειακές πηγές (18ος – 20ος αιώνας), Τετράδια Εργασίας, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2010

   2009

   • Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Ηγεμονία στο Ορθόδοξο Μιλλέτ: κριτικές παρατηρήσεις στην παράφρασ&e
   • Το Βυζάντιο μετά το Έθνος: το πρόβλημα της συνέχειας στις Βαλκανικές ιστοριογραφίες, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2009

   2008

   • Οριενταλισμός και Αυτοκρατορία" στο Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπουλος (επιμ.), Οριενταλισμός στα ό
   • The Splitting of the Orthodox Millet as a Secularizing process: the Clerical-Lay Assembly of the Bulgarian Exarchate (Istanbul 1871)" in Griechische Kultur in S?dosteuropa in der Neuzeit. Beitr?ge zum Symposium in memoriam Gunnar Hering (Wien, 16.–18. Dezember 2004). Herausgegeben von Maria A. Stassinopoulou und Ioannis Zelepos", Byzantina et Neograeca Vindobonensia Bd. XXVI, Βιέννη 2008, 243-270.
   • Опит за сравнителен анализ на Българското и Гръцкото национално движение [Απόπειρα για μια συγκριτική ανάλυση του Βουλγαρι
   • Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπουλος (επιμ.), Οριενταλισμός στα όρια: από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 2008

   2007

   • From Cratylus to Herder: dimensions of the language question in the Ottoman Empire (late 19th c.)", in A-F. Christidis in collaboration with M.Arapopoulou, M. Chriti, Language, Society, History: the Balkans, (bilingual edition), Thessaloniki: Centre for the Greek Language, 2007, 253-264
   • «Constantinople in the Peloponnese: The Case of the Dragoman of the Morea (Tercüman Bey) Georgios Wallerianos», in A. Anastasopoulos, E. Kolovos (επιμ.), Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850, Proceedings of an international conference, The Department of History and Archaeology of the University of Crete, Rethymnon, 13-14 Δεκεμβρίου 2003 ( its title: The Ottoman Empire and the Rise of Balkan Nationalisms, 1789-1832), Rethymnon 2007, 149-164
   • Николаос Мердзимекис - Димитрис Стаматопулос, Принос към гръцката библиография на

   2006

   • "From Millets to Minorities in the 19th – Century Ottoman Empire: an Ambiguous Modernization", in S. G. Ellis, G. H?lfadanarson, A.K. Isaacs (επιμ.), Citizenship in Historical Perspective, Pisa: Edizioni Plus – Pisa University Press, 2006, 253-273

    Προβολή Δημοσίευσης

   • «Τα όρια της “μέσης οδού”: Οικουμενικό Πατριαρχείο και Γλωσσικό Ζήτημα στις αρχές του 20ου αιώνα», Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, Γ΄ συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2007, τόμ. Β΄, 287-300

   2005

   • «Νεοφαναριώτες και Ρομαντισμός» στο Η Δύση της Ανατολής και η Ανατολή της Δύσης: ιδεολογικές αντανακλάσεις και στερεότυπα (τέλη 18ου – αρχές 20ου αι.), Εγνατία. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Παράρτημα 9ου Τόμου (2005), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, 41-55
   • «Πολιτικοί Πρόσφυγες στην Τρανσυλβανία: η εξορία μέσα στην εξορία και κάποιες σκοτεινές πλευρές της 6ης ολομέλειας», στο Ε. Βουτυρά, Β. Δαλκαβούκης, Ν. Μαραντζίδης, Μ. Μποντίλα (επιμ.), Το Όπλο παρά πόδα: οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005, 205-217

   2004

   • «Η Θρησκεία ως Ορθολογική Επιλογή: Κριτικές προσεγγίσεις στη διαδικασία αναβίωσης των θρησκειών στην Ανατολική Ευρώπη», Επιστημονικό Συμπόσιο: Όψεις του Σύγχρονου Ανορθολογισμού, 19-20 Μαρτίου 2004, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Σχολή Μωραΐτη), 2004, 47-66
   • «Ο Μανουήλ Γεδεών και η επαναδιοργάνωση του οικουμενιστικού μοντέλου», στο Μνήμη ʼλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος: ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας, Πρακτικά Ι΄ Επιστημονικής Συνάντησης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, 377-387

   2003

   • Μεταρρύθμιση και Εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της Ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2003

   • "Κλαυθμός κατά παραγγελία: ο Ελληνοχριστιανισμός από την πλευρά της Αυτοκρατορίας", περιοδικό &
   • "Bulgarian Patriarchs during the Age of the Greek Revolution: Modern Greek Enlightenment and the Rise of the Neophanariotism", in the GratitudeVolume in honour of Prof. Raymond Detrez, University of Ghent (forthcoming)
   • "The Orthodox Church of Greece", in Lucian Laustean (ed.), Eastern Christianity and Nationalism in Nineteenth-Century Europe, New York: FordhamUniversity Press (forthcoming)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2008

    • "The Bulgarian Schism Revisited", Modern Greek Studies Yearbook 24/25 (2008-2009), 105-125

    2007

    • "Hellenism versus Latinism in the Ottoman East: some reflections on the decline of the French influence in the Greek Literary Society in Istanbul" Etudes Balkaniques 43:3 (2007), 79-106

    2005

    • "From Machiavelli to the Sultans: Power-Networks in the Ottoman Imperial context", Historein, 5 (2005) 45-67

    2004

    • «Το Αρχείο του Δικηγορικού Γραφείου του Βλαδίμηρου Μιρμίρογλου (Κωνσταντινούπολη, 1915-1939): μια ερμηνεία για τον αποχωρισμό του Τμήματος του Αρχείου του Αγιοταφικού Μετοχίου (Department of Rare Books and Special Collections, Firestone Library, Princeton University)», Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής, τόμ. Α΄, (2004) 83-95
    • “The ‘Return’ of Religious and Historiographic Discourse: Church and Civil Society in Southeastern Europe (19th–20th centuries)”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, 8, (2004) 64-75

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • «Η Εκκλησία ως πολιτεία: αναπαραστάσεις και μετασχηματισμοί του Ορθόδοξου μιλλέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (β΄ μισό του 19ου αιώνα)», Μνήμων, 23 (2002)183-220

    1998

    • «Εθνικοί ανταγωνισμοί και κοινοτική ανασυγκρότηση: η ενδοκοινοτική σύγκρουση στη Θεσσαλονίκη (1872-74) και η σύνταξη του πρώτου κοινοτικού κανονισμού», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 10 (1998) 49-96

    1997

    • "Θεσσαλονίκη 1858-1874. Η εφαρμογή των Γενικών Κανονισμών και ο μητροπολίτης Νεόφυτος", Θεσσαλονικέων Πό
    • "Κομματικές φατρίες στην προεπαναστατική Πελοπόννησο (1807-1816):ο ρόλος των "Τουρκαλβανών" του Λάλα ω&sigmaf
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (40 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2012

     • "Ορθόδοξη εκκλησία και έλεγχος του ιδιωτικού χώρου. Η περίπτωση της Σμύρνης", στο Συνέδριο "Σμύρν&e
     • "Εθνικά κινήματα και εθνογενετικές θεωρίες στα Βαλκάνια", Δήμος Θεσσαλονίκης – Ανοιχτό Πανεπ&iota
     • "Η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η δημιουργία εθνικών κρατών" Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παι&omicro
     • "Ορθόδοξος Οικουμενισμός: προνεωτερικό επιβίωμα, νεωτερική εργαλειακότητα ή μετανεωτερική &epsilo

     2011

     • "Το Βυζάντιο και το πρόβλημα της εθνικής συνέχειας στην ελληνική και τουρκική ιστοριογραφία", σ
     • "Greek and Turkish Historiographies of national continuity: comparing Konstantinos Paparrigopoulos and Mehmed Fuad K?pr?l?", Program in HellenicStudies, Princeton University, March 1, 2011
     • "Orthodox Church and Civil Society in the Balkans, 19th – 20th c.", Institute for Advanced Study, Princeton NJ, USA, February 10, 2011

     2010

     • ““The Case of Paisius, Metropolitan of Caesaria in the context of the interest groups and conflicts during the post-revolutionary Ecumenical Patriarchate's life.”, ”Richard Stockton College, Second International Symposium, Greek Orthodox (Rum Ortodoks) Religious Culture in Ottoman Anatolia: Monuments, Memory, and Material Culture, Halki Palace Hotel, Heybeliada, Istanbul- Turkey, June 9-12, 2010. Sponsored by the Interdisciplinary Center for Hellenic Studies. The Richard Stockton College of New
     • "Ο Ανώτερος Ορθόδοξος Κλήρος της Κωνσταντινούπολης: μια συνθετική προσέγγιση (19ος-20ος αι.)", Η Κ&o
     • "Konstantinos Paparrigopoulos and the Ecumenical Patriarchate: a genealogical approach of the Greek national historiography in the 19th and the20th c.", Workshop: Historiographies in conflict: Parallel narratives on controversial historical issues between Greece and Turkey, Place: Cultural Heritage Museum, South Campus, Bo?azi?i University, Bebek, May 8th – 9th 2010
     • "Κλαυθμός κατά Παραγγελία":Ο Ελληνοχριστιανισμός από την πλευρά της Αυτοκρατορίας", Διεθνές Σ&

     2009

     • In the Shadow of Hobbes: The Church and Reconstruction of the Private Sphere in the Balkans (19th-20th centuries) στο Διεθνές Συνέδριο "EasternChristianity in Post-Imperial Societies", Budapest 27-28 Μαρτίου 2009

     2008

     • From the "Vizantism" of K. Leont'ev to the "Vizantinism" of I. I. Sokolov: Russian imperial ideology and the construction of the Orthodox Eastστο Διεθνές Συνέδριο "Η παρουσία του Βυζαντίου στην Νοτιο&alpha
     • Το Βυζάντιο από τη σκοπιά της Κωνσταντινούπολης: σχόλια στην αντιπαράθεση Μ. Γεδεών και Κ. Παπαρρηγόπουλου, στη σειρά διαλέξεων που διοργανώνει το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, 5 Φεβρουαρίου 2008

     2007

     • Εκκλησία και «κοινωνία των πολιτών» στα Βαλκάνια: η ισχύς της διπλής διαμεσολάβησης, στο Αναθεωρήσεις του πολιτικού: Ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα στην ελληνική κοινωνία, Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Μυτιλήνη, 8- 11 Νοεμβρίου 2007.
     • Βουλγαρικός και Ελληνικός Εθνικισμός κατά τον 19ο αιώνα: μια σύγκριση [Гръцкият и българският национализъм през XIX век - една съпоставка], Επιστημονικό Forum, «Vasil Levski: παραλλη
     • Modern Greek Enlightenment and Hegemony in the Rum Millet: N. Logadis - critique on D. Katartzis, in The Greek National Revolution: a European event, International ConferenceCorfu 3 - 5 May 2007, Ionian Academy
     • The management of the intrafamilial violence on behalf the Orthodox clergy: some aspects of the reconstruction of the private sphere in nineteenth and twentieth century South Eastern Europe, in Crime, Violence and the Modern State: International Conference, University of Rethymnon, March 9th - 11th, 2007
     • Ρομαντισμός και Ορθόδοξος Οικουμενισμός: Η Ιδεολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (τέλη 19ου -αρχές 20ου αι.) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία - Λαϊκός πολιτισμός », με ειδίκευση στην Τουρκολογία, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πέμπτη 14 Ιουνίου 2007
     • Μεταναστευτικά ρεύματα από το Νομό Σερρών, Α΄ Πανσερραϊκό Συνέδριο Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 18 Μαρτίου 2007
     • Ισλαμισμός και Εθνικισμός: Διάλεξη στην σειρά διαλέξεων που διοργάνωσε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ι. Μ. Δημητριάδος με τίτλο «Ορθοδοξία και Ισλάμ. Το Ισλάμ στην Ευρώπη» Ακαδημαϊκό Έτος 2006-07, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2007
     • Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου του Mark Mazower, καθηγητή Ιστορίας στο Columbia UniversityΘεσσαλονίκη: Πόλη των φαντασμάτων, Xριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι. 1430-1950, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2007

     2006

     • Προβλήματα θεωρίας και μεθοδολογίας στην επιστήμη της Ιστορίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας, 2004-2006, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2006
     • Οικουμενικό Πατριαρχείο και Γλωσσικό Ζήτημα στις αρχές του 20ου αιώνα, στο Γ' συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Σπουδών Ν-Α Ευρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας, το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Σχολή Ιστορίας) και τη Ρουμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, Βουκουρέστι 2-4 Ιουνίου 2006
     • Ο Αρμενόπουλος στα Βαλκάνια: εκκλησιαστικό δίκαιο και η διάκρισηδημόσιου - ιδιωτικού χώρου, συζητήτρια: Ελένη Γκαρά, σεμινάρια μεταπτυχιακού κύκλου στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 10 Μαΐου 2006,
     • Byzance après Nation: Memory and Ecumenicity in the Orthodox Millet (19th. - 20th. C.) στη σειρά των μηνιαίων σεμιναρίων «Economy and Society on Both Shores of the Aegean» του Μουσείου της Οθωμανικής Τράπεζας (Osmanlı Bankası Müzesi) σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου (Bogaziçi Universitesi) και την Alpha Bank, 10 Φεβρουαρίου 2006

     2005

     • Η επαναδιαπραγμάτευση του Ισλάμ στις τουρκικές σπουδές στην ημερίδα, με τίτλο «Η σχέση Ισλάμ και Δύσης στις Ανατολικές Σπουδές», Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 12 Απριλίου 2005.

     2004

     • Η Δημοκρατία: ανάμεσα στο Κράτος και στην Κοινωνία των πολιτών, δεύτερη συνεδρία του θεματικού κύκ&lamb
     • Πολλαπλές αναγνώσεις της ιστορίας/ Κοινωνική διάσταση της ιστορίας, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας, 2004-2006, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2004
     • Balkan Historiography and Ecumenical Patriarchate in Nationalism, Historiography and the (Re)construction of the Past Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, Institute of Archaeology and Antiquity, University of Birmingham, (England), September 10-11, 2004

     2003

     • Η διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η ανάδυση του τουρκικού εθνικισμού, (Πρόγραμμα Νεώτερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Καστοριά 15 Μαρτίου 2003)

     2002

     • Οικουμενικό Πατριαρχείο και Βουλγαρικό εθνικό κίνημα: ο εθνικισμός ως διάσπαση του ορθόδοξου μιλλέτ, 19ος αιώνας, (Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Καστοριά 14 Σεπτεμβρίου 2002)
     • Η «απειλή» Φαλμεράυερ και η συγκρότηση του Ελληνικού Εθνικού Λόγου, (Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Καστοριά 7 Σεπτεμβρίου 2002)

     2001

     • Προβλήματα μεθοδολογίας στην επιστήμη της Ιστορίας, Εισήγηση στο προπτυχιακό μάθημα (φροντιστηριακή ώρα) με τίτλο «Συγκριτικές Θεωρίες και Μεθοδολογίες των Κοινωνικών Επιστημών», Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διδ. Ε. Βουτυρά, Μάρτιος 2001
     • Η Εκκλησία ως πολιτεία: αναπαραστάσεις και μετασχηματισμοί του Ορθόδοξου μιλλέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (β΄ μισό του 19ου αιώνα): Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, «Μνήμων», 24 Ιανουαρίου 2001.
     • Οικουμενικό Πατριαρχείο και Φαναριώτες, Εισήγηση στο μεταπτυχιακό σεμινάριο με τίτλο «Φαναριώτες και Φαναριωτισμός», Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδ. Έλλη Σκοπετέα (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας), Μίλτος Πεχλιβάνος (Τμήμα Φιλολογίας), Μάρτιος 2001
     • Orthodoxy versus Nationalism? The Condemnation of the “Ethnophyletism” as a nationalist undertaking and the strategies of hegemony in the Greek-Orthodox Community of Istanbul, Ανακοίνωση στο Workshop με τίτλο: “Local and Imperial Approaches to Greek-Ottoman History” (Βαθύ, Σάμος, 12-16 Σεπτέμβριος, 2001)
     • Από τον Κρατύλο στον Έρδερο: γλωσσικές διαστάσεις του εθνικού προβλήματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Συνέδριο: «Γλώσσα – Κοινωνία – Ιστορία: τα Βαλκάνια» (Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεμβρίου 2001)

     1998

     • Μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και Ορθόδοξος κλήρος, Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Ιούλιος 1998

     1997

     • Η εκδίωξη του μητροπολίτη Νεοφύτου από την Θεσσαλονίκη και η σύνταξη του πρώτου κοινοτικού κανον&i