Βερρή Δημητρία
 • 2310 891.903
 • dver uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ε, 101

  Βερρή Δημητρία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας (ΔΤΕ)
  Πληροφορικός


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font