Ζαχαρός Δήμος
 • 2310 891.830
 • dzach uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ημιόροφος, Βιβλιοθήκη

  Ζαχαρός Δήμος

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
  Πληροφορικός