Αλεξανδροπούλου Ευγενία
 • 2310 891.896
 • ealex uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 526
 • 2310 891.717

  Αλεξανδροπούλου Ευγενία

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμ. Νομικής, Α.Π.Θ. (1981)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Π.Θ. 1985)
  • Διδάκτωρ τμ. Νομικής, Α.Π.Θ. (1993)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Προστασία προσωπικών δεδομένων
  Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πληροφορικής
  Συμβάσεις μέσω Διαδικτύου
  Νομική προστασία λογισμικού

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   (BC0208)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
   (MLI0108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
   (MLI0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (16 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Αλεξανδροπούλου,Ε.-Δαλακούρας,Θ.-Μαστροκώστας,Χ., Πρακτικά 1ου διεπιστημονικού συνεδρίου «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, Νομική Σχολή ΔΠΘ, Κομοτηνή 25-26 Μαΐου 2018, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019

   2017

   • Bottis,M., Alexandropoulou-Egyptiadou,E., (edit.) Broadening the Horizons of Information law and Ethics. A time for Inclusion, Proceedings of the 7th International Conference of Information Law and Ethics, University of Pretoria, South Africa 22-23 February 2016, ed. The University of Macedonia Press, Thessaloniki 2017
   • Alexandropoulou,E.-Nikita.M., The Greek Regulatory Framework On Personal Data Protection (Following the implementation of the relative E.U. Directives), Proceedings of the 7th International Conference of Information Law and Ethics, University of Pretoria, South Africa 22-23 February 2016, ed. The University of Macedonia Press, Thessaloniki 2017, p. 193-201.

   2016

   • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Η απόφαση του Δ.Ε.Ε. για το Facebook (C-362/14, Schrems), σε Β. Τζέμο (επιμ.), Το Δημόσιο Δίκαιο μέσα από τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σελ. 169 επ.
   • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Προσωπικά δεδομένα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016

   2015

   • Bottis,M., Alexandropoulou,E., Iglezakis,I., Lifting the barriers to empower the future of Information Law and Ethics, Proceedings of the 6th International Conference of Information Law and Ethics, University of Macedonia, 30-31 May 2014, ed. The University of Macedonia Press, Thessaloniki 2015

   2014

   • Alexandropoulou-Egyptiadou, Eugenia, Minors' internet navigation and personal data protection, in International Organisations and the Protection of Human Rights, Essays in honor of Prof. Paroula Naskou-Perraki (eds.Th. Skouteris- M. Vagias), ed. Themis, N.A.Sakkoulas and Co, Athens 2014,pp. 215-219

   2013

   • Αναστασόπουλος,Δ., Αλεξανδροπούλου,Ε., Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου της ΄Ενωσης Ελλήνων Νομικών «e-Θέμις» και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «LegalTech & Data Protection», (Θεσσαλονίκη 22-24 Μαρτίου 2013), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013

   2012

   • Bottis,M., Alexandropoulou,E., Iglezakis,I., Values and Freedoms in Modern Infotmation Law and Ethics, Proceedings of the 4th International Conference of Information Law, (University of Macedonia, 21-22 May 2011), ed. Nomiki Bibliothiki, Athens 2012
   • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Πνευματική ιδιοκτησία και Πληροφορική, εκδ. ΘΕΜΙΣ-Νικ. Αντ. Σακκουλας, Αθήνα 2012

   2011

   • Alexandropoulou,E., The Hellenic framework for computer program copyright protection following the implementation of the relative European Union Directives, in Investigating Cyber Law and Cyber Ethics, IGI Global,  Pennsylvania, USA, 2011

   2008

   • Μανιτσάρης, Α. - Αλεξανδροπούλου, Ε. - Γεωργιάδης, Χ. - Δημητρόπουλος, Κ. - Μαυρίδης, Ι., «Τεχνολογίες Πολυμέσων - Διαδικτύου και Παράμετροι Δικαίου-Ασφάλειας στην Ανάδειξη Αρχαιοτήτων», σε συλλογικό τόμο «Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες», εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2008, σελ. 577 επ.

   2007

   • Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Ε., Προσωπικά δεδομένα (Νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2007

   2002

   • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Ζητήματα από το Δίκαιο Πληροφορικής, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2002.

   1998

   • Αγγελίδου-Χατζηνικολάου Ρ., Αδαμοπούλου,Μ., Αλεξανδρίδου,Ε., Αλεξανδροπούλου,Ε., Αλεξιάδης, Σ., Αναστασοπούλου Ι., Αντωνόπουλος Β. κ.ά.
    Νομικό Εγκυκλοπαιδικό λεξικό (Διεύθυνση έκδοσης Καθηγητής Κ. Ιωάννου),
    εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1998

   1997

   • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Ο Τίτλος (Νόμιμος και Νομιζόμενος) στην τακτική χρησικτησία (Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1041 και 1043 ΑΚ), 1η έκδ., εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993, 2η έκδ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1997.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (34 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Milossi, M., Alexandropoulou-Egyptiadou, E. & Psannis, K. E. (2021). AI Ethics: Algorithmic Determinism or Self-Determination? The GPDR Approach. IEEE Access, 9, 58455-58466 Doi: 10.1109/ACCESS.2021.3072782.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Μυλώση, Μ.-Αλεξανδροπούλου, Ε.: Η ενημέρωση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον Ν. 4624/2019: Κριτικές σκέψεις, ΔΙΤΕ 2020/2,188-199.
    • Rizou, S., Alexandropoulou-Egyptiadou, E., & Psannis, K. E. (2020). GDPR interference with next generation 5G and IoT networks. IEEE Access, 8, 108052-108061.
    • Metallidou, C. K., Psannis, K. E., & Alexandropoulou-Egyptiadou, E. (2020). Survey on the Patent Law Awareness and the Entrepreneurial Trend of Greece’s Graduates of Technology Institutes. IEEE Access, 8, 98057-98072
    • Metallidou, C. K., Psannis, K. E., & Alexandropoulou, E. (2020). Energy efficiency in smart buildings: IoT approaches. IEEE Access, 8, 63679-63699
    • Metallidou, C.-Psannis,K., Alexandropoulou. E,. Energy Efficiency in Smart Buildings: IoT Approaches, IEEE Access, Special Section on future generation smart cities research: Services, Applications, Case studies and policy making considerations for well-being (Part II).

    2018

    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, ΔιΜΕΕ 2018, σελ. 5-19

    2016

    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Σχολιασμός της απόφαση του Δ.Ε.Ε. για το Facebook (C-362/14, Schrems), Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 2016, σελ. 61 επ.
    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένωναπό την ΕΕ στις ΗΠΑ: Η πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ ενόψει της σχετικήςδραστηριότητας του Facebook (C-362/2014, M. Schrems κατά ΙρλανδούΕπιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), ΔιΜΕΕ 2016, σελ. 12-24.

    2015

    • Μυλώση,Μ.-Αλεξανδροπούλου,Ε., Προσωπικά δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς και ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, ΔΙΜΕΕ 2015, σελ. 25-37

    2014

    • Κίτσος,Π.- Γιαννουκάκου, Αικ.-Αλεξανδροπούλου,Ε., Η ηλεκτρονική υγεία την εποχή των Big και Open Data (ενόψει και των ρυθμίσεων της Πρότασης Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων), Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τόμ. 11, σελ. 1-12, 2014.

    2011

    • Alexandropoulou,E., The  Greek Regulatory Framework on Confidentiality and its Waiver in Mobile Communications (after the Implementation of Directives 1995/46, 2002/58 & 2006/24/E.C.), Hellenic Review of International Law, 64, pp. 425-435, 2011.

    2009

    • Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Ε., Ο δικηγόρος ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά το κυπριακό δίκαιο, Λυσίας, 2, σελ. 4-11, 2009.
    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., "H επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος", Αρμενόπουλος, 63, σελ. 1293-1310, 2009.

    2008

    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., Νομική διασφάλιση του απορρήτου των κινητών επικοινωνιών, Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τόμ. 5, σελ. 446-459, 2008.
    • Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Ε., Κοινωνία της πληροφορίας και νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων της οικογένειας και των μελών της, Ελληνική Δικαιοσύνη, τόμ. 49, σελ. 691- 699, 2008.

    2007

    • Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Ε. - Μαυρίδης, Ι., H προστασία των προσωπικών δεδομένων ενόψει της εφαρμογής της νέας τεχνολογίας της ταυτοποίησης με ραδιοσυχνότητες (R.F.I.D) - Νομική και τεχνολογική προσέγγιση, Αρμενόπουλος, τομ. 61, σελ. 493-504, 2007
    • Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Ε., Η πλοήγηση των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων, Αρμενόπουλος, τομ. 61, σελ. 848-854, 2007
    • Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Ε., Πειρατεία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και προστασία του δικαιώματος αναπαραγωγής τους (ενόψει και του πρόσφατου νόμου 3524/2007), Ελληνική Δικαιοσύνη, τομ. 48, σελ. 1315-1331, 2007.

    2005

    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., "Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις Τράπεζες (θεσμικό πλαίσιο)", Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τομ.10, σελ. 37-43, 2005.
    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., "Η αυθαίρετη φωτογράφηση προσώπου και η προστασία του από την ειδική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα", Εκδ. Αρμενόπουλος, τομ.59, σελ. 313-317, 2005.
    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., "Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου τους", Εκδ. Αρμενόπουλος, τομ.59, σελ. 137-142, 2005.

    2004

    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από την «Τειρεσίας Α.Ε.» (Θεσμικό πλαίσιο)», Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, σελ. 25-32, 2004.
    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νομικό πλαίσιο)», Αρμενόπουλος, 58, σελ. 1377-1395, 2004.

    1999

    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Η νέα νομική ρύθμιση για τον ανατοκισμό των οφειλόμενων στις Τράπεζες τόκων (Άρθρο 12 ν. 2601/1998)», Αρμενόπουλος, 53, σελ. 314-323, 1999.

    1998

    • Αλεξανδροπούλου, Ε., (Ε.Κ.Α.) 300 (τριακόσια) ενημερωτικά σημειώματα και νομολογιακές παρατηρήσεις στον "Αρμενόπουλο",
     τ. Α-Β-Γ (έτη 1998 έως 2005).

    1997

    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Παρατηρήσεις υπό την ΕφΘεσ 2427/1994», Αρμενόπουλος, 51, σελ. 53 -55, 1997.

    1996

    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Παρατηρήσεις υπό την Εφ.Θεσ 2418/1996», Αρμενόπουλος, 50, σελ.1104-1106, 1996.

    1989

    • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Η περιουσιακή επαύξηση ως προϋπόθεση της αξιώσεως συμμετοχής στα αποκτήματα. Συμβολή στην ερμηνεία της ΑΚ 1400», Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλου, 10, σελ 93-102, 1989.

    1986

    • Αλεξανδροπούλου, Ε., «Η νομική ρύθμιση της de facto οικογένειας: Προτάσεις Ολλανδών νομικών», Αρμενόπουλος, 40, σελ 261-266, 1986.

    1985

    • Αλεξανδροπούλου, Ε., «Πρωτόκολλο ερμηνείας της Σύμβασης των Βρυξελλών της 27-9-1968/9-10-1978/25-10-1982: Η προδικαστική παραπομπή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την ερμηνεία της Σύμβασης» (με περιληπτική απόδοση στα γαλλικά), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 3, σελ. 357-376, 1985.
    • Αλεξανδροπούλου, Ε., «Το απρόβλεπτο και το ακαταμάχητο ως θεμελιώδη στοιχεία της ανώτερης βίας στις δικαιοπρακτικές ενοχές», Αρμενόπουλος, 39, σελ. 263-269, 1985.
    • Αλεξανδροπούλου, Ε., «Οι διευκολύνσεις για τη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων στον τόπο εργασίας» (άρθρο 16 παρ. 2-7 ν. 1264/1982), Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλου, 6, σελ 183-201, 1985.

    1982

    • Αλεξανδροπούλου, Ε., «Η διεθνής δικαιοδοσία στις ασφαλιστικές διαφορές κατά τη Σύμβαση των Βρυξελλών της», 27-9-1968/9-10-1978/25-10-1982, Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλου, 3, σελ. 247-259, 1982.
    • Συνέδρια (24 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Rizou, S., Alexandropoulou-Egyptiadou, E., & Psannis, K. E. (2020, October). Taxonomy about the Stages of Performing Automated Decision-Making Processing under GDPR in the Light of 6G Networks. In 2020 3rd World Symposium on Communication Engineering (WSCE) (pp. 23-27). IEEE.
     • Metallidou, C., Psannis, K. E., & Alexandropoulou-Egyptiadou, E. (2020, October). An Efficient IoT System Respecting the GDPR. In 2020 3rd World Symposium on Communication Engineering (WSCE) (pp. 79-83). IEEE.

     2019

     • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Διασυνοριακή ροή δεδομένων υγείας, Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ιατρικής ευθύνης και βιοηθικής, Δεδομένα υγείας και γενετικά δεδομένα (Αθήνα 19-1-2018), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2019.
     • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679: Γενική θεώρηση και συμμόρφωση, Πρακτικά 9ου Συνεδρίου EEN e-Θέμις : Προσωπικά δεδομένα και δικηγορία (Ιωάννινα 11- 12/5/2018), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019
     • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ - Προκλήσεις εφαρμογής, Πρακτικά 1ου διεπιστημονικού συνεδρίου «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, Νομική Σχολή ΔΠΘ, Κομοτηνή 25-26 Μαΐου 2018, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019.
     • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 – Προκλήσεις εφαρμογής- «Ένας χρόνος εφαρμογής του στην Ελλάδα», σε Πρακτικά συνεδρίου «Εδραιώνοντας τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης- Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων», Λευκωσία, Πανεπιστήμιο FREDERICK, 16-17/5/2019

     2018

     • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τραπεζικό χώρο με έμφαση στην Τειρεσίας Α.Ε., Πρακτικά 7ου Συνεδρίου EEN e-Θέμις, Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές & Θεσμικές Όψεις (Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2016), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018, σελ. 35-52

     2017

     • Eισήγηση σε ημεριδα της ΄Ενωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων και ΔΣΘ με θέμα "Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679", Θεσσαλονικη 20/10/2017
     • Eισήγηση σε ημεριδα της ΄Ενωσης Ελλήνων Αστικολόγων με θέμα "Καινοτόμες ρυθμίσεις του Κανονισμού 2016/679, με έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων", Αθήνα 1/6//2017

     2016

     • Alexandropoulou,E-Nikita,M.,The Greek regulatory framework for personal data protection (following the implementation of the relative E.E. directives), 7th International Conference on Information Law and Ethics, Pretoria S. Africa, 22-23 February 2016
     • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε.,Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τραπεζικό χώρο με έμφαση στην Τειρεσίας Α.Ε., 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΄Ενωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, "Πιστωτικά Ιδρύματα:Νομικές και θεσμικές όψεις" , Θεσσαλονίκη, 25-26 Μαρτίου 2016

     2015

     • Αλεξανδροπούλου, Ε., Η απόφαση του Δ.Ε.Ε. για το Facebook (C-362/14, Schrems), Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Δημοσιολόγων, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου 2015
     • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Η απόφαση του ΔΕΕ για το Facebook (C-362/14, Schrems), 3ο Συνέδριο ΄Ενωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, Αθήνα1-2 Δεκεμβρίου 2015
     • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Η τέχνη στο Διαδίκτυο και η προστασία της ιδιωτικότητας», στο συνέδριο με θέμα «Ψηφιακότητα και Τέχνες», Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 26.2.2015

     2013

     • Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στην Πρόταση Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 25.1.2012», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών «e-Θέμις» και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «LegalTech & Data Protection», Θεσσαλονίκη 22-24 Μαρτίου 2013

     2012

     • Alexandropoulou,E., Minors' internet navigation and personal data protection, 5th International Conference on Information Law and Ethics, Ionian University, 29-30 June 2012
     • Nikita,M. –Alexandropoulou,E., The Greek Regulatory Framework on the Personal
      Data Protection with Εmphasis on the Use of Surveillance Systems, International
      Conference on «The State of Surveillance», Universitat Oberta de Catalunya,
      Barcelona 29-31 Μαΐου 2012

     2011

     • Milossi,M.-Alexandropoulou,E., Personal financial data in danger: the case of the new smart tax card in Greece, 4th  International Conference on Information Law and Ethics, University of Macedonia, 20-21 May 2011

     2010

     • Milossi,M. - Alexandropoulou,E., "Personal financial data: Regulatory framework of their e-processing focusing on the function of the interbanking information systems in Greece and France" ,
      3rd International seminar «An Information Law for the 21st Century»,
      Ionian Academy, 25-26 June 2010

     2009

     • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., Η νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πλοήγηση των ανηλίκων στο Διαδίκτυο, 1ο πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, Λάρισα, 27-29 Νοεμβρίου 2009
     • Alexandropoulou-Egyptiadou,E., Protection of Secrecy in Mobile Communications (The Greek Regulatory Framework), 3rd International Conference of Scientific Council for the Information Society, 23-25 September 2009, Athens, Greece.
     • Stiakakis,E.- Alexandropoulou-Egyptiadou,E., "The Digital Divide among Under-Age Individuals: An Economic and Legal Approach", Proceedings of 8th International Conference of Computer Ethics:Philosophical Enquiry, Ionian Academy, 26-28 August 2009, pp 661 et seq.

     2008

     • Alexandropoulou-Egyptiadou Ε., Copyright Protection against Software Piracy, 12th Pan-Hellenic Conference on Informatics, August 28-30, 2008, Samos Island, Greece.

     2006

     • Ε. Αλεξανδροπούλου, Ι. Μαυρίδης, "Ταυτοποίηση με ραδιοσυχνότητες και προστασία προσωπικών δεδομένων", 2ο Διεθνές Συνέδριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Επιστημονικό Συμβούλιο) με θέμα «Ηλεκτρονική Δημοκρατία - Προκλήσεις της ψηφιακής εποχής» (Αθήνα, 16-17 Μαρτίου 2006)
     • Άλλα (56 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2020

      • 2020: Εισήγηση σε ημερίδα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Επιστημονική έρευνα και Προσωπικά δεδομένα», 24/1/2020.

      2019

      • 2019: Εισήγηση με θέμα «Η διαχείριση προσωπικών δεδομένων στα νοσοκομεία» στη 2η διημερίδα νοσηλευτικής υπηρεσίας 424 ΓΣΝΕ «Νοσοκομειακή διοίκηση και κλινική διακυβέρνηση», Θεσσαλονίκη, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 15-16/2/2019.
      • 2019: Εισήγηση με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 – Προκλήσεις εφαρμογής- ΄Ενας χρόνος εφαρμογής του στην Ελλάδα», στο συνέδριο «Εδραιώνοντας τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης- Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων», Λευκωσία, Πανεπιστήμιο FREDERICK, 16-17/5/2019
      • 2019: Εισήγηση με θέμα «O Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και η ασφάλιση αυτοκινήτων» στο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο «Το Τροχαίο Ατύχημα : Αστική και Ποινική Ευθύνη των Εμπλεκομένων Μερών», Νομική Σχολή ΔΠΘ, Κομοτηνή 20- 21/9/2019
      • 2019: Εισήγηση με θέμα «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και τον ν. 4624/2019» σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστών, Θεσσαλονίκη 26-27/9/2019.
      • 2019: Εισήγηση με θέμα «O Ν. 4624/2019 και οι δημόσιοι φορείς» στην ημερίδα με θέμα «Νόμος 4624/2019 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: μια πρώτη συζήτηση», του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), Θεσσαλονίκη 21/10/2019.
      • 2019: Εισήγηση με θέμα «Το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στην Επιστημονική Ημερίδα – Βιβλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων Δρ. Βασίλη Γ. Τζέμου «Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερμηνεία κατ’ άρθρον». Διοργάνωση Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, Δράμα 10/12/2019

      2018

      • 2018: Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση «Νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων-GDPR - Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα», Θεσσαλονίκη 22-2-2018 (συνδιοργάνωση Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου), με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και κυρώσεις»
      • 2018: Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Γυναίκα και Νομική ισότητα», Θεσσαλονίκη 8-3-2018.
      • 2018: Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679/ΕΕ) – Ζητήματα και διαδικασίες συμμόρφωσης», Καβάλα 16-3-2018 (συνδιοργάνωση Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας, Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΕΔΕ).
      • 2018: Εισήγηση επετειακή ημερίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα 22-3-2018 με θέμα «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων πριν και μετά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων».
      • 2018: Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση του Συλλόγου αποφοίτων Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» GDPR: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Θεσσαλονίκη, 27-3-2018.
      • 2018: Εισήγηση στην ημερίδα Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας- Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος: Πολιτιστική διαχείριση-Θεωρία και πράξη, με θέμα «Ζητήματα προσωπικών δεδομένων», Θεσσαλονίκη 20-4- 2018.
      • 2018: Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης "Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679", Θεσσαλονίκη 23-4-2018 με θέμα «Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων».
      • 2018: Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα "Σύγχρονο Ψηφιακό Περιβάλλον. Προκλήσεις και Προοπτικές", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 24-4-2018
      • 2018: Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση «Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679/ΕΕ) – Ζητήματα και διαδικασίες συμμόρφωσης», Κομοτηνή 7-5-2018 (συνδιοργάνωση Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης, Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΕΔΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Περιφερειακού Τμήματος Θράκης, ΤΕΕ Θράκης).
      • 2018: Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) με θέμα: "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR): Η επόμενη ημέρα", Αθήνα 29-5-2018
      • 2018: Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) με θέμα: "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR): Η επόμενη ημέρα", Αθήνα 29-5-2018
      • 2018: Εισήγηση με θέμα «Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και η εφαρμογή του» στη διημερίδα ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (συνδιοργάνωση Σύλλογος Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, ELSA-European Law Students Association και Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ), Θεσσαλονίκη, 19-20/10/2018.

      2017

      • Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση του Όμιλου Νομικού Προβληματισμού Έρεισμα ΔΡΑσης με θέμα "Ζητήματα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων στο δικαιοδοτικό μας σύστημα", Θεσσαλονίκη, 16/11/2017
      • The protection of Personal data in the E.U.” σε 2nd Summer Academy “Protection of human rights in Europe with emphasis on refugee rights”, July 5-9, 2017, UNESCO chair, University of Macedonia

      2016

      • "Personal data leakage in the credit card sector: Security legal aspects", στο συνέδριο "Payment Card Fraud Trends& Legal Aspects" του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, 22/11/2016
      • "Personal data Protection" σε 1st Summer Academy in European Studies and Human Rights Law, 26-30 August 2016, UNESCO chair, University of Macedonia
      • Αλεξανδροπούλου,Ε., «Η νομική ρύθμιση της διασυνοριακής ροήςπροσωπικών δεδομένων» στην ημερίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου «Σύγχροναζητήματα διαχείρισης της πληροφορίας» (14/4/2016).

      2015

      • Αλεξανδροπούλου, Ε., Η ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας - Νομικές πτυχές, 5ο Πανελλήνιο συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας "Επ' αρωγή", Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1-2 Οκτωβρίου 2015
      • Ανασκόπηση στον τομέα των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, στο πανελλήνιο συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 22-23.5.2015

      2014

      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Πρακτικά ζητήματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μιας startup επιχείρησης στον κλάδο των ΤΠΕ», ημερίδα MIS (Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα) Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 17.12.2014
      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στην Ημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης Νέων Νομικών (ELSA) «Δίκαιο του Διαδικτύου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», Θεσσαλονίκη. 7.11.2014.
      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Προσωπικά δεδομένα και ιατρική έρευνα, στο διεπιστημονικό συνέδριο «Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική II. Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος», Αθήνα 14-15 Μαρτίου 2014
      • Alexandropoulou,E, Personal data e-processing in scientific research, 6th International Conference on Information Law and Ethics, University of Macedonia, 30-31 May 2014
      • Αλεξανδροπούλου, Ε., Επεξεργασία δεδομένων στον Κυβερνοχώρο και απειλές. Νομικές πτυχές, στην ημερίδα της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου "Επιχειρήσεις Κυβερνοχώρου (Κυβερνοπόλεμος – Κυβερνοάμυνα)", Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2014

      2013

      • Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα», Ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου με τίτλο «Η βιοηθική στη σύγχρονη κοινωνία», Λεμεσός 9 Νοεμβρίου 2013
      • Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Επανασχεδιάζοντας το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2ο Συνέδριο Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΑΤΕΙΘ και Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Η κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ», Θεσσαλονίκη 7-8 Νοεμβρίου 2013
      • Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, «Επενδύοντας στη γνώση, στην ποιότητα και στην καινοτομία», στο 5ο Πολυσυνέδριο με τίτλο «Καινοτομία και Ανάπτυξη, Next Generation», Θεσσαλονίκη 2 Νοεμβρίου 2013
      • Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, «Η αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», στην Ημερίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Εμπειρίες και Προοπτικές”, Aθήνα 11 Οκτωβρίου 2013

      2012

      • Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, «Σκέψεις γύρω από την Πρόταση του νέου Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων», Ημερίδα Ιονίου Πανεπιστημίου «Σύγχρονα θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012
      • E. Αλεξανδροπούλου, Νομικά θέματα για Smartphones- Mobile Applications (ημερίδα
       φοιτητών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) : 2.4.2012
      • E. Αλεξανδροπούλου, «Αποκωδικοποιώντας την ACTA, Προστασία Προσωπικών δεδομένων
       ή Φίμωση;» (ημερίδα φοιτητών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) :21.3.2012
      • Αλεξανδροπούλου,Ε.Εισήγηση με θέμα «Surveillance in the workplace», σε διεθνή επιστημονική συνάντηση, που διοργανώθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Stirling (Σκωτία) στην Αθήνα (23-24.2.2012).

      2011

      • Αλεξανδροπούλου, Ε. Εισήγηση με θέμα «Το ηλεκτρονικό έγκλημα με στόχο τους ανήλικους χρήστες του διαδικτύου» στην επιστημονική ημερίδα «Το ηλεκτρονικό έγκλημα μέσα από τις νέες μορφές κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης την 16.12.2011
      • Αλεξανδροπούλου, Ε., Διάλεξη στην Εθνική Τράπεζα με θέμα «Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο και τρόποι προστασίας τους από παράνομη επεξεργασία» την 12.12.2011
      • Αλεξανδροπούλου,Ε., Η ασφαλής πλοήγηση των ανηλίκων στο Διαδίκτυο:Νομικές πτυχές, Διάλεξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, 15.2.2011.

      2010

      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., "Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας", Διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, 12.1.2010

      2009

      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Ηλεκτρονικό έγκλημα και διασφάλιση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο», 9ο Φοιτητικό Συνέδριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2.12.2009
      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., "Τα προσωπικά δεδομένα και η νομιμότητα της επεξεργασίας τους στον επιχειρησιακό χώρο με έμφαση στον τραπεζικό τομέα". Διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, την 24.2.2009.

      2008

      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., "Διαχείριση προσωπικών δεδομένων κατά την άσκηση δικηγορίας", Ημερίδα Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας (Κύπρος, 12.12.2008).
      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., "Υπηρεσίες ασφάλειας κινητών επικοινωνιών – Προστασία του πολίτη", Ημερίδα Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) σε συνεργασία με τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 11.4.2008) με θέμα "Προστασία απορρήτου των επικοινωνιών και αυτοπροστασία χρηστών και συνδρομητών»
      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., "Ηλεκτρονική διαχείριση προσωπικών δεδομένων στον επιχειρησιακό χώρο με έμφαση στον τραπεζικό τομέα», Ημερίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας) (Νάουσα, 14.5.2008)
      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., "Τα προσωπικά δεδομένα στον τραπεζικό τομέα", Ημερίδα Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας (Κέρκυρα, 16.5.2008) με θέμα "Προσωπικά δεδομένα και νέες τεχνολογίες"
      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., "Νομική προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών», Ημερίδα Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων (Αθήνα, 30.5.2008) με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία και νέες τεχνολογίες"
      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., «Ηλεκτρονική διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο χώρο των επιχειρήσεων», Ημερίδα Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη, 12.6.2008) με θέμα "Νομικά ζητήματα στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν»

      2007

      • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., "Κοινωνία της Πληροφορίας και προσωπικά δεδομένα", Ημερίδα Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού (Βόλος, 12.12.2007) με θέμα "Επιδράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην οικογένεια. Επιρροές των νέων τεχνολογιών στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κοινωνία"
      • Ε. Αλεξανδροπούλου, "Νομική προστασία λογισμικού", Ημερίδα Ινστιτούτου Πληροφορικής Ε.Ε.Δ.Ε. με θέμα "Πειρατεία λογισμικού και επιχειρησιακή ευθύνη", Θεσσαλονίκη, 1.3.2007.

      2006

      • Ε. Αλεξανδροπούλου, "Η πλοήγηση των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων», 1ο παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα «Ασφάλεια πλοήγησης παιδιών στο Διαδίκτυο», Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : Safer Internet (Θεσσαλονίκη,20-22 Σεπτεμβρίου 2006)

      2005

      • Ε. Αλεξανδροπούλου, «Θέματα ασφάλειας και ηθικής στον Κυβερνοχώρο. Νεώτερες εξελίξεις στη νομολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων», 11ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής (6-8/10/2005), στο πλαίσιο της Infosystem (Δ.Ε.Θ)
      • Ε. Αλεξανδροπούλου, «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Internet), Νομικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους», 
       5ο Συνέδριο φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (30.11.2005) 
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font