Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-21


Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 54/1.7.2020 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ομόφωνα εγκρίθηκε το παρακάτω θέμα που αφορά την υπηρεσία σας:

 Τροποποίηση της απόφασης της υπ' αριθμ. 43/15.4.2020 (θέμα 1ο) συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ακαδημαϊκού ημερολογίου για το έτος 2020-2021.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2020-2021 διαμορφώνεται ως εξής:

 Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Δευτέρα 31/08/2020 έως Σάββατο 03/10/2020  (5 εβδομάδες)

 Χειμερινό εξάμηνο 2020-21

Δευτέρα 05/10/2020 έως Τρίτη 19/01/2021 (13 εβδομάδες)

 Αναπληρώσεις μαθημάτων

Τετάρτη 20/01/2021 έως Σάββατο 23/01/2021

 Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2021

Δευτέρα 25/01/2021 έως Σάββατο 13/02/2021 (3 εβδομάδες)

Στην υπ' αριθμ. 17/8.2.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου έτους 2020-2021, ως εξής:

Εαρινό εξάμηνο 2020-21

Δευτέρα 22/02/2021 έως Παρασκευή 4/06/2021 (13 εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων

Δευτέρα 7/06/2021 έως Σάββατο 12/06/2021

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021

Δευτέρα 14/06/2021 έως Σάββατο 3/07/2021 (3 εβδομάδες)