Διαδικασία παραπόνων φοιτητριών/τών


Η διατύπωση των απόψεων, παραπόνων, παρατηρήσεων και σχολίων των φοιτητριών και των φοιτητών του Τμήματος αποτελούν για εμάς το πιο δυνατό εργαλείο για τη διαρκή και συστηματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το Τμήμα.