Διαχείριση παραπόνων/ενστάσεων φοιτητών/τριών


Στους παρακάτω συνδέσμους παρατίθενται οι οδηγίες εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με τον μηχανισμό διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων των φοιτητών/τριών καθώς και η φόρμα υποβολής παραπόνων/ενστάσεων φοιτητών/τριών:

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font