ΕΥΔΟΞΟΣ Διδακτικά Συγγράμματα


Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 63380/Z1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι:

  Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές/στις φοιτήτριες ορίζεται η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 52269/Z1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

  Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους/τις φοιτητές/τριες για το τρέχον εαρινό εξάμηνο παρατείνεται εκ νέου έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024. 

  Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές/στις φοιτήτριες ορίζεται η Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 47816/Z1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

 Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους/τις φοιτητές/τριες για το τρέχον εαρινό εξάμηνο παρατείνεται έως και την Τρίτη 21 Μαΐου 2024. 

 Η προθεσμία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον εαρινό εξάμηνο παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 28934/Ζ1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου από τους φοιτητές/τις φοιτήτριες, αρχίζει  :

Η περίοδος διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές/στις φοιτήτριες για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4646/Ζ1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

 ορίζεται συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους/τις φοιτητές/τριες  για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024 από την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024  έως και τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

 η προθεσμία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται  έως και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 147556/Z1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

 Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους/τις φοιτητές/τριες για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται έως και την Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2024. 

 Η προθεσμία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται έως και την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024.

Αναφορικά με την έναρξη της περίοδου δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου από τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σας ενημερώνουμε ότι αρχίζει 

 

Η περίοδος διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων στους/στις φοιτητές/τριες για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024.

Οι φοιτητές/τριες δύνανται να υποβάλλουν δήλωση συγγραμμάτων, μόνο εφόσον η δήλωση μαθημάτων τους είναι οριστικοποιημένη από τη Γραμματεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τον κατάλογο των διδακτικών συγγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο  https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2080/2023.

Τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εύδοξος" μπορείτε να τους βρείτε εδώ.

  εδώ.

Οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής συγγραμμάτων και τη χρήση της εφαρμογής θα βρείτε εδώ.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου με αποστολή μηνύματος στο  (https://eudoxus.gr/contact).