Γραφείο αποφοίτων


Για την εγγραφή σας στο μεγάλο δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου αποφοίτων, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font