Ορκωμοσίες


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

  Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου  2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η τελετή ορκωμοσίας των υποψηφίων πτυχιούχων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στις εξεταστικές περιόδου Ιουνίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2020 και έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, η οποία έχει προγραμματιστεί περί ώρα 12 μ.

  Οδηγίες για τις/ τους υποψήφιες/ους πτυχιούχους

  Στις/στους υποψήφιες/ους πτυχιούχους θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου::

  Πριν την ημέρα της ορκωμοσίας

  1. Σύνδεσμος εγγραφής (registration) για τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας, αποκλειστικά και μόνο για χρήση των αποφοίτων του Τμήματος.
  2. Σύνδεσμος συμμετοχής στη διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας, αποκλειστικά και μόνο για χρήση των προσκεκλημένων (συγγενών/φίλων κ.α.) των αποφοίτων του Τμήματος (live streaming).

   

  Την ημέρα της ορκωμοσίας μετά τη λήξη της τελετής ορκωμοσίας

  1. Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας και φύλλο βαθμολογίας για όσες/ους θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία, τα οποία θα πρέπει η καθεμία/ο καθένας, να υπογράψει και να αποστείλει στη Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά από τον ακαδημαϊκό της/του λογαριασμό, στο ecosecr@uom.edu.gr, την ίδια ή την επόμενη ημέρα της ορκωμοσίας.
  2. Λεπτομερείς οδηγίες για την διαδικασία.

   

  Οδηγίες διεξαγωγής τελετής ορκωμοσίας

  Ο όρκος εκφωνείται από την/τον πρωτεύσασα/ντα, ενώ οι υπόλοιποι απόφοιτοι ορκίζονται διά ανατάσεως της δεξιάς χειρός.

  Προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων όλων των υποψηφίων πτυχιούχων, θα πρέπει  να συνδεθούν  μισή ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 11:30, την ίδια ημέρα.

  Τα έντυπα της ορκωμοσίας (αντίγραφα πτυχίων και παραρτήματα διπλώματος) θα υπογραφούν αρμοδίως και θα αποσταλούν ταχυδρομικά, μόνον εφόσον η Γραμματεία παραλάβει ηλεκτρονικά το πρωτόκολλο ορκωμοσίας και το φύλο βαθμολογίας υπογεγραμμένο από την/τον κάθε ορκισθείσα/έντα.

  Τέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, καθώς και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρακαλούνται οι υποψήφιες/οι πτυχιούχοι, να  συμπληρώσουν πριν τη τελετή ορκωμοσίας το παρακάτω ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο:

  https://forms.gle/LPbnDMHPeSgZ6JA79

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ (από την Δευτέρα 21-12-2020 μέχρι και την Παρασκευή 2-1-2021)

    

    Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους, κατά τις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου του 2020, μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά για μελλοντική διαδικτυακή ορκωμοσία.  Ο ακριβής χρόνος της ορκωμοσίας, (που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο 2021),  θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

   H αίτηση ορκωμοσίας, ο έλεγχος εκκρεμοτήτων προς την Βιβλιοθήκη και τον Εύδοξο (θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form) για έλεγχο εκκρεμοτήτων προς αυτήν και τον ΕΥΔΟΞΟ.), καθώς και το παράβολο για τον πάπυρο, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 21-12-2020 μέχρι και την  Παρασκευή 2-1-2021 μέσω της φόρμας:

    

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy-h-XV5OsA_9i4zWt_VtaJOd-jFNUaBizX3tZPMHgUNqLUA/viewform?usp=sf_link

    

   με χρήση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ των ακαδημαϊκών λογαριασμών (xxxx@uom.edu.gr)

    

   Επιπλέον της συμπλήρωσης της φόρμας: 

   Βιβλιάριο Σπουδών, πάσο-ακαδημαϊκή ταυτότητα, κάρτα σίτισης, βιβλιάριο υγείας (τα δύο τελευταία αν υπάρχουν) θα αποσταλούν ταχυδρομικά στη Γραμματεία με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Γραμματεία ΟΕ, Ημιώροφος, Γραφείο 11. 
   Σημ.: Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έχει απολεσθεί, θα αποσταλεί υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (https://www.uom.gr/eco/entypa) για απώλεια ή κλοπή. 
   Η ταχυδρομική αποστολή των παραπάνω, είναι απαραίτητη, προκειμένου μετά την ορκωμοσία, να σας αποσταλούν τα αντίγραφα του πτυχίου και το DS.