Ορκωμοσίες


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

 Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους, κατά την εξεταστική περίοδο του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά για μελλοντική ορκωμοσία, για τον χρόνο και τον τρόπο της οποίας θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση του Τμήματος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail  της Γραμματείας του Τμήματος ecosecr@uom.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Γραμματεία ΟΕ, Ημιώροφος, Γραφείο 11,

από την Δευτέρα 29-6-2020 μέχρι και την  Παρασκευή 10-7-2020 και είναι τα εξής:

  1.  Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης προς τη Βιβλιοθήκη (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form) για έλεγχο εκκρεμοτήτων προς αυτήν και τον ΕΥΔΟΞΟ.
  2.  Απόδειξη πληρωμής Παραβόλου για τη μεμβράνη (κατάθεση του ποσού των 18,00 € στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού: 5202-070107-503 –ΙΒΑΝ : GR8101722020005202070107503)
  3.  Έντυπη Αίτηση* (θα τη βρείτε εδώ), με την οποία θα αιτήστε δύο αντίγραφα πτυχίου (επιλέγετε στο αντίστοιχο κουτάκι, αν τα θέλετε για χρήση στην Ελλάδα ή/και για το εξωτερικό). Αυτά τα δύο αντίγραφα τα χορηγεί το Πανεπιστήμιο δωρεάν.
  4.  Βιβλιάριο Σπουδών, πάσο-ακαδημαϊκή ταυτότητα, κάρτα σίτισης, βιβλιάριο υγείας (τα δύο τελευταία αν υπάρχουν) θα αποσταλούν ταχυδρομικά στη Γραμματεία στην κατωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση. Σημ. : Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έχει απολεσθεί, θα αποσταλεί υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση για απώλεια ή κλοπή.

 Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται παραδεκτά με τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας Ο.Ε. ecosecr@uom.gr

Β) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Γραμματεία ΟΕ, Ημιώροφος, Γραφείο 11.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Ο ακριβής χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της ορκωμοσίας θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση