Ωρολόγια Προγράμματα  Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-21
   ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 22/2/2021 - 4/6/2021 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ: 7 έως 12/6/2021 Οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν άμεσα την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μαθήματα της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://openeclass.uom.gr/) όπου οι καθηγητές θα αναρτήσουν το link για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε στην εξέταση των μαθημάτων που παρακολουθείτε πρέπει να δηλώσετε τα μαθήματα ΚΑΙ στο STUDENTS WEB (https://services.uom.gr/unistudent/login.asp) την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων 22/2/2021 έως 14/3/2021.
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21
   ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα επιλογής του Α’ και Γ’ Εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12/10/2020. Οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν άμεσα την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μαθήματα στο open eclass και στο compus όπου οι καθηγητές θα αναρτήσουν το link για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους.
  • ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-21