Συμβουλευτική Επιτροπή Τμήματος (advisory board)


Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στην αριθ. 16/2024 συνεδρίασή τους, ομόφωνα αποφάσισαν τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής (advisory board) στο Τμήμα, η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

  1. Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής, Τράπεζα Πειραιώς
  2. Dimitris Xefteris, Associate Professor, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  3. Vasilis Sarafidis, Professor, Brunel University, UK
  4. Ilias Mosialos, Professor, London School of Economics, UK
  5. Vassilis Monastiriotis, Professor, London School of Economics, UK
  6. Thanasis Stengos, Professor, University of Guelph, Canada
  7. Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ
  8. Ιωάννης Μασούτης, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
  9. Βασίλειος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

Η Επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένα στελέχη υψηλού κύρους από το χώρο της αγοράς, επαγγελματικούς φορείς, στελέχη τραπεζών, Καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εσωτερικού και της αλλοδαπής, ανθρώπους οι οποίοι με την εμπειρία τους και τη γνώση τους μπορούν να βοηθήσουν το Τμήμα. Ο ρόλος της Επιτροπής θα είναι συμβουλευτικός με απώτερο σκοπό την παροχή βοήθειας για τη βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών και την ανάπτυξη του Τμήματος συνολικά με τρόπο τέτοιο ώστε η γνώση που θα παρέχεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των στελεχών που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font