Υποψήφιοι Διδάκτορες


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

EMAIL

1

Αργυρόπουλος Αθανάσιος

Βαρελάς Ερ.

argitha@uom.gr

2

Βουχάρας Γεώργιος

Παναγιωτίδης Θ.

g.voucharas@uom.edu.gr

3

Καρατάση Παναγιώτα

Παναγιωτίδης Θ.   

karatasi@uom.gr

4

Κωντάνα Δήμητρα

Φουντάς Σ.

d.kontana@uom.edu.gr

5

Μαυρόπουλος Γεώργιος

Παναγιωτίδης Θ.   

me1415@uom.edu.gr

6

Μικροπούλου Χριστίνα

Κύρτσου Αικ.

cmikro@uom.gr

7

Μπουζίδης Θανάσης

Καραγιάννης Ι.

thabou@uom.edu.gr

8

Ραβανός Παναγιώτης

Καραγιάννης Ι.

ravanos@uom.edu.gr

9

Ράπος Γρηγόριος

Φουντάς Σ.

g.rapos@uom.edu.gr

10

Τζίκα Παρασκευή

Φουντάς Σ.  

tzika@uom.edu.gr

11

Τσιμής Αχχιλεύς

Τσουλφίδης Ελ.

a.tsimis@uom.edu.gr