Υποτροφίες ΑΜΕΑ


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού, χορηγεί υποτροφίες βάσει μοριοδότησης σε προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έως της εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων εκάστου οικονομικού έτους, με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών/τριών ΑμεΑ. Το ύψος εκάστης υποτροφίας θα ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης.

Βρείτε παρακάτω επισυναπτόμενα τα σχετικά αρχεία:

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font