Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
  • 2310-891211,891265,891261
  • ecosecr uom.edu.gr
  • 2310 891.292

    Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

    Οργανική Μονάδα
    Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών