Αγγλική για Επαγγελματικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρονται μαθήματα Αγγλικής για Επαγγελματικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς στους φοιτητές 7 τμημάτων:

το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (4 υποχρεωτικά και 3 επιλογής),

το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (4 υποχρεωτικά ),

το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (2 υποχρεωτικά και 2 επιλογής),

το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (4 υποχρεωτικά ),

το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (4 υποχρεωτικά και 1 επιλογής),

το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1 υποχρεωτικό και 1 επιλογής) και

το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (4 επιλογής).

Το επίπεδο γλωσσομάθειας στο 1ο εξάμηνο σπουδών είναι Β2 και στο 4ο Γ1.

Παράλληλα, προσφέρονται μαθήματα υποστηρικτικής διδασκαλίας για όσους φοιτητές/ φοιτήτριες έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας κάτω του Β1, που τους εμποδίζει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με αξιώσεις.