Ιφιγένεια Μαχίλη


Ιφιγένεια Μαχίλη

ΕΕΠ Αγγλικής, Διδασκαλία Αγγλικής για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

τηλ. 0030 2310 891367 (γραφείο),

e-mail: mahili@uom.edu.gr

Σπουδές

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988)

Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Sacramento State University California (1990).

Διδακτορικό στη Γλωσσολογία, University of the West of England, Bristol (2014).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

workplace discourse, workplace writing, integrated writing strategies