Ίρις Παπαδοπούλου


Ίρις Παπαδοπούλου

ΕΕΠ Αγγλικής, Διδασκαλία Αγγλικής για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

τηλ. 0030 2310 891379 (γραφείο),

e-mail: irispd@uom.edu.gr

Σπουδές

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988)

Μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Essex, UK (1990).

Διδακτορικό στη Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Essex,  UK (1994).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Γραμματικοποίηση. Σύνταξη. Σημασιολογία. Στρατηγικές μάθησης. Κίνητρα εκμάθησης ξένης γλώσσας.