Μερσίνη Καραγκεβρέκη


Μερσίνη Καραγκεβρέκη

ΕΕΠ Αγγλικής, Διδασκαλία Αγγλικής για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

τηλ. 0030 2310 891371 (γραφείο),

e-mail: karag@uom.gr

Σπουδές    

Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1983)

Master of Arts (M.A.) in Linguistics, University of Leeds, U.K. (1986)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) degree in Linguistics, University of Leeds, U.K. (1992)                                      

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ανάλυση Πολυμορφικών Ακαδημαϊκών Κειμένων

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση