Θεόκλεια Ριζούλη


Θεόκλεια Ριζούλη

ΕΕΠ Αγγλικής, Διδασκαλία Αγγλικής για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

τηλ. 0030 2310 891368 (γραφείο),

e-mail: rezoul@uom.gr

Σπουδές

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987).

Μεταπτυχιακό στην Αγγλική Γλώσσα, Kent State University, US (1989).

Διδακτορικό στην Γνωστική Ψυχολογία με έμφαση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2013).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διδασκαλία  Στρατηγικών μάθησης. 

Ακαδημαικός Γραπτός Λόγος.