Ιταλικά Ι


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διδασκαλία της δομής της γλώσσας με έμφαση στα γραμματικά φαινόμενα που χρειάζονται οι φοιτητές για να χειριστούν τη γλώσσα σωστά.  Γίνεται χρήση κειμένων ειδικά διαμορφωμένων για το σκοπό αυτό, με γενικό περιεχόμενο. Το μάθημα προάγει την παραγωγή σωστής και δομημένης έκφρασης  στην ιταλική γλώσσα, προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και τον σεβασμός στην πολύ-πολιτισμικότητα. Το μάθημα είναι επιπέδου Α1 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Γίνεται άσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά.
  • Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων (reading comprehension).
  • Ακουστικές ασκήσεις και κανόνες προφοράς  (listening comprehension and pronunciation).
  • Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με συζήτηση βασισμένη στα θέματα των κειμένων που αναλύθηκαν (speaking). Επίσης, χαιρετισμοί για αυτο-παρουσίαση, επίσκεψη στην αγορά, έκφραση προτιμήσεων, αναζήτηση πληροφοριών, κλπ
  • Γραπτές ασκήσεις για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, σύνθεση γραπτού λόγου σε επίπεδο προτάσεων και παραγράφων, π.χ. περιγραφές, σύντομες επιστολές, κλπ.  (writing).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το μάθημα αξιολογείται με:

  • Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις κατανόησης κειμένου, λεξιλογικές ασκήσεις, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ασκήσεις γραμματικής
  • Εναλλακτικά χρησιμοποιείται συνεχής αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών, ενδιάμεσο τεστ επίδοσης και προφορική εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ιταλική  (Η Αγγλική και Ελληνική χρησιμοποιούνται υποβοηθητικά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS