Μαθήματα Αγγλικής για Επαγγελματικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς


Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρονται τα παρακάτω μαθήματα:

  • Αγγλικά Ι: Κατανόηση Ακαδημαϊκών Κειμένων και Λεξιλογίου
  • Αγγλικά II: Ακαδημαϊκός Γραπτός Λόγος
  • Αγγλικά III: Αγγλικά για Επιχειρήσεις
  • Αγγλικά IV: Προφορικές Παρουσιάσεις
  • Βιβλιογραφική Έρευνα στα Αγγλικά
  • Ερευνητική Εργασία στα Αγγλικά
  • Αγγλική Ορολογία για τις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες