Γιαννοπούλου Ελένη
  • 2310 891.211
  • egiannop uom.gr

    Γιαννοπούλου Ελένη

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών