Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
  • ethics uom.edu.gr

    Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

    Οργανική Μονάδα
    Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας