ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ"


Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί στη δωρεάν online εκδήλωση με τίτλο "Εμπόδια στην Εύρεση Εργασίας των Γυναικών: Τρόποι Αντιμετώπισης", την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στις 15:30, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “EMwoSE: Empowering Women from Ethnic Minorities through Social Enterprise”.
Μέσω της εκδήλωσης στοχεύουμε στον προσδιορισμό των βέλτιστων τρόπων αντιμετώπισης αυτών των εμποδίων και στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών από εθνικές μειονότητες. Αυτό γίνεται με την παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ειδικών συμβουλών πάνω σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει αναφορά:
☑ Στον τρόπο που διεξήχθη η έρευνα σε σχέση με τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν/αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.
☑ Τα κενά δεξιοτήτων που έχουν και τη δυσκολία εύρεσης εργασίας.
☑ Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου που στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
☑ Παραδείγματα καλών πρακτικών από άλλες γυναίκες εθνικής μειονότητας, που όχι μόνο κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της εύρεσης απασχόλησης, αλλά και να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.
Η γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι τα Ελληνικά.
☑ Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγραφείτε δωρεάν: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε το επίσημο website: http://www.emwose.eu/
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font