Η Επιτροπή


Σε συνέχεια της Πράξης Πρύτανη αριθ.πρωτ. 5119/15.6.23) συγκροτήθηκε η νέα Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου μας με τριετή θητεία (13.6.2023 έως 12.6.2026):
 
Πρόεδρος: 
Αικατερίνη Σαρρή, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ksarri@uom.edu.gr

Τακτικά Μέλη: 
Αναστασία Ψάλτη, Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής psalti.an@uom.edu.gr
Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης mariamelig@uom.edu.gr
Αναστασία Λίτινα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών anastasia.litina@uom.edu.gr
Χριστίνα Συριοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής csyriop@uom.edu.gr
Φωτεινή Μπέλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών fbellou@uom.edu.gr
Ζωή Κανταρίδου, μέλος ΕΕΠ kantazoe@uom.edu.gr
Μαρία ΒαΪνά, υπάλληλος ΙΔΑΧ mariet@uom.edu.gr
Ευστάθιος Ιωσηφίδης, Φοιτητής Τμήματος Εφ. Πληροφορικής iis21027@uom.edu.gr

Αναπληρωματικά Μέλη: 
Λευκοθέα Καρτασίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής lefka@uom.edu.gr
Ροδούλα Τσιότσου, Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων rtsiotsou@uom.edu.gr
Καλλιόπη Χαϊνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και ΕυρωπαΪκών Σπουδών chainoglou@uom.edu.gr
Ελισάβετ Χανταβαρίδου, Μόνιμη Υπάλληλος elisach@uom.edu.gr
Μαρία Σωτηράκογλου, Υπ. Διδάκτορας sotirakoglou@hotmail.com


Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Ανασυγκρότηση (ΑΔΑ: 9Η78469Β7Ι-Κ72) Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 686/13.10.2023
Θέμα: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Ανασυγκρότηση

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font