Η Επιτροπή


Πρόεδρος

Καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Πρόεδρος Τμήματος ΒΣΑΣ

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγήτρια Ροδούλα Τσιότσου, Τμήμα ΟΔΕ

Καθηγήτρια Αικατερίνη Σαρρή, Τμήμα ΒΣΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Ζαϊκος, Τμήμα ΒΣΑΣ

Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή Μπέλλου, Τμήμα ΔΕΣ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Συριοπούλου-Δελλή, Τμήμα ΕΚΠ

Μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Υπατία Κωνσταντινίδου, ΕΤΕΠ, Τμήμα ΛΧ

Διοικητικό προσωπικό

Μαρία Βαϊνά, ΙΔΑΧ, ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Φοιτητής/τρια

Ευάγγελος-Ζήσης Χουλιάρας, Τμήμα ΒΣΑΣ

Αναπληρωματικά Μέλη

Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΒΣΑΣ

Ευδοξία Παπανικολάου, Μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα ΕΚΠ

Βασιλική Χατζηκαμάρη, Φοιτήτρια, Τμήμα ΔΕΣ