Κίκου Ευαγγελία
 • 2310-891399
 • ekikou uom.edu.gr

  Κίκου Ευαγγελία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Θεωρητικά της Μουσικής", (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1222/30.11.2017)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ I
   (ΜΣ0100)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται και εξασκεί τεχνικές για άμεση αποκωδικοποίηση της παρτιτούρας, ώστε να μπορεί να ακούσει εσωτερικά ή/και να τραγουδήσει αυτό που βλέπει. Επίσης, διδάσκεται τεχνικές ακουστικής αναγνώρισης ώστε να μπορεί είτε να αναπαράγει είτε να καταγράψει τη μουσική που ακούει. Ιδιαίτερα η καταγραφή προϋποθέτει συνειδητή γνώση και αντίληψη των μουσικών φαινομένων, η οποία είναι εργαλείο τόσο για την απομνημόνευση μουσικών έργων όσο και για τη σύνθεση/αυτοσχεδιασμό. Τονίζεται πάντοτε η πρωταρχική σημασία του ήχου και της εσωτερίκευσής του, ώστε η σημειογραφία να λειτουργεί ως ερέθισμα, και να ‘ζωντανεύει’ άμεσα ως μουσική στο εσωτερικό αυτί.

  • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ II
   (ΜΣ0208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται και εξασκεί τεχνικές για άμεση αποκωδικοποίηση της παρτιτούρας, ώστε να μπορεί να ακούσει εσωτερικά ή/και να τραγουδήσει αυτό που βλέπει. Επίσης, διδάσκεται τεχνικές ακουστικής αναγνώρισης ώστε να μπορεί είτε να αναπαράγει είτε να καταγράψει τη μουσική που ακούει. Ιδιαίτερα η καταγραφή προϋποθέτει συνειδητή γνώση και αντίληψη των μουσικών φαινομένων, η οποία είναι εργαλείο τόσο για την απομνημόνευση μουσικών έργων όσο και για τη σύνθεση/αυτοσχεδιασμό. Τονίζεται πάντοτε η πρωταρχική σημασία του ήχου και της εσωτερίκευσής του, ώστε η σημειογραφία να λειτουργεί ως ερέθισμα, και να ‘ζωντανεύει’ άμεσα ως μουσική στο εσωτερικό αυτί.

  • ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ I
   (ΜΣ1701)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Μελέτη σύγχρονων τεχνικών ενορχήστρωσης και ενορχήστρωση για συμφωνικά σύνολα και σύνολα μουσικής δωματίου. Προαπαιτούμενο μάθημα: Οργανογνωσία.

  • ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ II
   (ΜΣ1701-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Μελέτη σύγχρονων τεχνικών ενορχήστρωσης και ενορχήστρωση για συμφωνικά σύνολα και σύνολα μουσικής δωματίου. Προαπαιτούμενο μάθημα: Ενορχήστρωση Ι.

  • ΘΕΩΡΙΑ ΑΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΜΣ0147)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στο 12-φθογγισμό και στις αρχές οργάνωσης και ανάλυσης του φθογγικού υλικού της ατονικής μουσικής με βάσει τη θεωρία φθογγικών συνόλων (pitch-class set theory), όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των Allen Forte, George Perle, John Rahn κ.α.

  • ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ
   (ΜΣ8000)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Μελέτη των ηχοχρωματικών και δεξιοτεχνικών χαρακτηριστικών των οργάνων.Κατανόηση ηχητικών και ηχοχρωματικών χαρακτηριστικών των οργάνων και παραγωγής ήχου. Προετοιμασία μέσω ειδικών ασκήσεων σε τεχνικές ενορχήστρωσης.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ
   (ΜΣ0801-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Πολυφωνία του 16ου και 18ου αιώνα, ανάλυση και μελέτη μουσικών παραδειγμάτων και ασκήσεις αντιστικτικής γραφής μικρών έργων.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΥΓΚΑΣ
   (ΜΣ0802-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Πολυφωνία του 17ου και 18ου και 19ου αιώνα, ανάλυση μορφής, μελέτη μουσικών παραδειγμάτων και έργων J. S. Bach, ασκήσεις τεχνικών φούγκας και γραφής μικρών έργων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Δισκογραφία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.