Κίκου Ευαγγελία
 • 2310 891.410
 • ekikou uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ημιόροφος, Εξώστης Αμφιθεάτρου Τελετών

  Κίκου Ευαγγελία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Θεωρητικά της Μουσικής", (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1222/30.11.2017)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Doctor of Philosophy in Music, The University of Iowa, School of Music (1998-2003) – Πράξη Αναγνώρισης ΑΠΘ 52-Γ/25.6.2004 – Επιβεβαίωση Γνησιότητας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 4090/16-2-2015
  • Πτυχίο Μουσικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών (1990-1995)
  • Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας (1983-1987)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σύνθεση
  • Μουσική Θεωρία και Ανάλυση
  • Μουσική και άλλες Τέχνες
  • Μουσική και Ιστορία
  • Ελληνική παραδοσιακή και λαϊκή μουσική
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ I
   (ΜΣ0100)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται και εξασκεί τεχνικές για άμεση αποκωδικοποίηση της παρτιτούρας, ώστε να μπορεί να ακούσει εσωτερικά ή/και να τραγουδήσει αυτό που βλέπει. Επίσης, διδάσκεται τεχνικές ακουστικής αναγνώρισης ώστε να μπορεί είτε να αναπαράγει είτε να καταγράψει τη μουσική που ακούει. Ιδιαίτερα η καταγραφή προϋποθέτει συνειδητή γνώση και αντίληψη των μουσικών φαινομένων, η οποία είναι εργαλείο τόσο για την απομνημόνευση μουσικών έργων όσο και για τη σύνθεση/αυτοσχεδιασμό. Τονίζεται πάντοτε η πρωταρχική σημασία του ήχου και της εσωτερίκευσής του, ώστε η σημειογραφία να λειτουργεί ως ερέθισμα, και να ‘ζωντανεύει’ άμεσα ως μουσική στο εσωτερικό αυτί.

  • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ II
   (ΜΣ0208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται και εξασκεί τεχνικές για άμεση αποκωδικοποίηση της παρτιτούρας, ώστε να μπορεί να ακούσει εσωτερικά ή/και να τραγουδήσει αυτό που βλέπει. Επίσης, διδάσκεται τεχνικές ακουστικής αναγνώρισης ώστε να μπορεί είτε να αναπαράγει είτε να καταγράψει τη μουσική που ακούει. Ιδιαίτερα η καταγραφή προϋποθέτει συνειδητή γνώση και αντίληψη των μουσικών φαινομένων, η οποία είναι εργαλείο τόσο για την απομνημόνευση μουσικών έργων όσο και για τη σύνθεση/αυτοσχεδιασμό. Τονίζεται πάντοτε η πρωταρχική σημασία του ήχου και της εσωτερίκευσής του, ώστε η σημειογραφία να λειτουργεί ως ερέθισμα, και να ‘ζωντανεύει’ άμεσα ως μουσική στο εσωτερικό αυτί.

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0901-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα Ειδικά Θέματα της Ιστορίας της Μουσικής Ι – ΙΙ, τα οποία είναι συνολικά τέσσερα, πραγματεύονται σε βάθος τους εξής τομείς της Ιστορίας της Μουσικής: Εθνικές Σχολές του 19ου αιώνα, Ιμπρεσιονισμός, Ιστορία της ΌΌπερας και Νεοελληνική Μουσική.

  • ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ II
   (ΜΣ1701-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Μελέτη σύγχρονων τεχνικών ενορχήστρωσης και ενορχήστρωση για συμφωνικά σύνολα και σύνολα μουσικής δωματίου. Προαπαιτούμενο μάθημα: Ενορχήστρωση Ι.

  • ΘΕΩΡΙΑ ΑΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΜΣ0147)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στο 12-φθογγισμό και στις αρχές οργάνωσης και ανάλυσης του φθογγικού υλικού της ατονικής μουσικής με βάσει τη θεωρία φθογγικών συνόλων (pitch-class set theory), όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των Allen Forte, George Perle, John Rahn κ.α.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ
   (ΜΣ0801-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Πολυφωνία του 16ου και 18ου αιώνα, ανάλυση και μελέτη μουσικών παραδειγμάτων και ασκήσεις αντιστικτικής γραφής μικρών έργων.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΥΓΚΑΣ
   (ΜΣ0802-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Πολυφωνία του 17ου και 18ου και 19ου αιώνα, ανάλυση μορφής, μελέτη μουσικών παραδειγμάτων και έργων J. S. Bach, ασκήσεις τεχνικών φούγκας και γραφής μικρών έργων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

   2012

   • Κίκου, Ευαγγελία. “Προοπτικές χώρου και χρόνου σε σύγχρονα έργα ελληνικής μουσικής” στο Η Καλλιέργεια της Μουσικής Τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης. Αθήνα: Fagottobooks, 2012. Παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο Η Καλλιέργεια της Μουσικής Τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 29-31/5/2009.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Κίκου, Ευαγγελία και Καραγιάννης, Βασίλης. "Proportion in Bach’s Air from the French Suite in C minor" στο Proceedings of Fourth Conference on Interdisciplinary Musicology. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008. Παρουσιάστηκε στο Fourth Conference on Interdisciplinary Musicology, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2-6 Ιουλίου 2008.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2006

   • Κίκου, Ευαγγελία. "Arnold Schoenberg, Sechs Klavierstucke op. 19, I – Ανάλυση: Τεχνικές μετασχηματισμού" στο Μουσική Θεωρία και Ανάλυση – Μεθοδολογία και Πράξη, Πρακτικά Συμποσίου. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006. Παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο με θέμα Μουσική Θεωρία και Ανάλυση – Μεθοδολογία και Πράξη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2006.
   • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Δισκογραφία (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

    2012

    • Κίκου, Ευαγγελία. Στο CD με τίτλο Flute Dimensions – Ria Georgiadis που κυκλοφόρησε το 2012 από την εταιρεία Irida classical περιλαμβάνεται το έργο Μονόλογος για άλτο φλάουτο (1999).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Κίκου, Ευαγγελία. Giorgio de Chirico – Αργοναύτης της ψυχής (2010): Ταινία-ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του ζωγράφου Giorgio de Chirico, με μουσική της Ευαγγελίας Κίκου. Παραγωγή: Νομαρχία Μαγνησίας, Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού, έργο ΧΕΙΡΩΝ με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. Σκηνοθεσία: Λαγδάρης Γιώργος, Ανέστης Κώστας.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Άλλα (10 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2009

     • Κίκου, Ευαγγελία. "Elliott Carter’s Scrivo in vento: aspects of musical texture and formal design". Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα «Elliott Carter – 100 years of life and creation», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 7/3/2009.

     2005

     • Κίκου, Ευαγγελία. "Igor Stravinsky, Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης". Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Απρίλιος 2005.
     • Κίκου, Ευαγγελία. "Σκέψεις σχετικά με τη σύνθεση και το έργο μου". Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, Πορτρέτα Συνθετών, Ωδείο Κλασσικής και Σύγχρονης Μουσικής, Αθήνα, Απρίλιος 2005.
     • Κίκου, Ευαγγελία. "Σύγχρονη Ελληνική Μουσική: συνοπτική επισκόπηση". Festival of Contemporary Music, The Moscow Tchaikovsky Conservatory, Μόσχα, Ιούνιος 2005.

     2000

     • Κίκου, Ευαγγελία. "Igor Stravinsky, Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης". Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2000.
     • Κίκου, Ευαγγελία. "Igor Stravinsky, Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης". Δημοτικό Ωδείο Έδεσσας, Οκτώβριος 2000.
     • Κίκου, Ευαγγελία. Προλογικά σημειώματα – Αναλύσεις (Igor Stravinsky, Κοντσέρτο για βιολί σε Ρε και Siegfried Matthus, Der Wald – Κοντσέρτο για τύμπανα και ορχήστρα). Ανακοινώθηκαν στο πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 2000.
     • Κίκου, Ευαγγελία. "Alfred Schnittke, Κοντσέρτο για βιόλα και ορχήστρα – Ανάλυση". Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 2000.
     • Κίκου, Ευαγγελία. "Από το Νεοκλασικισμό στη Νέα Απλότητα: σύγχρονες οπτικές τάσεων του εικοστού αιώνα" (πρώτο μέρος: Κοντσέρτο για βιολί σε Ρε του Igor Stravinsky, Der Wald-Κοντσέρτο για τύμπανα και ορχήστρα του Siegfried Matthus, Συμφωνία σε ένα μέρος του Αλέξη Αγραφιώτη, Μετεωρισμός της Ευαγγελίας Κίκου). Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 2000.
     • Κίκου, Ευαγγελία. "Από το Νεοκλασικισμό στη Νέα Απλότητα: σύγχρονες οπτικές τάσεων του εικοστού αιώνα" (δεύτερο μέρος: Διπλό Κοντσέρτο για φλάουτο και κοντραμπάσο του Αντώνη Ανισέγκου, Ισορροπία του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, Πρώτη Συμφωνία του Χρήστου Σαμαρά). Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 2000.